ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, კომპიუტერული და ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებით

ნანა დიხამინჯია ფლობს დოქტორის ხარისხს გამოყენებით მათემატიკაში, რომელიც მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2012 წლამდე იგი მუშაობდა საკონსულტაციო ცენტრ „გეოგრაფიკში“ გეოსაინფორმაციო სისტემების ექსპერტად და ი. ვეკუას სახელობის თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტში მკვლევარად. კითხულობდა ლექციებს სოხუმის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. 4 წელი იმუშავა მისურის მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ელექტრული და კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტში, როგორც მოწვეულმა ასისტენტ მკვლევარ-პროფესორმა. ამჟამად ის მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როგორც კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის პროფესორი და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი და ასევე ასწავლის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი-საქართველოს კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის პროგრამებზე.  ნანა დიხამინჯია არის სილიკონის ველზე მოქმედი კომპანიის „Signal Clear Solutions“ თანადამფუძნებელი და აწარმოებს ერთობლივ სამეცნიერო კვლევებს მისურის ელექტრომაგნიტური თავსებადობის ლაბორატორიასთან. ის არის IEEE, WIE და AMS პროფესიული ორგანიზაციების წევრი, მუშაობდა IEEE EMC Transactions ჟურნალის ასოცირებულ რედაქტორად და რეცენზირებას უწევს სხვადასხვა ჟურნალების და კონფერენციების სამეცნიერო ნაშრომებს. იგი ასევე არის საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი და ჩართულია საინფორმაციო ტექნოლოგიების, გეოსაინფორმაციო სისტემებისა და განათლების პროექტებში, როგორც კონსულტანტი. ნანა დიხამინჯია ხშირად მოხალისეობრივად მონაწილეობს საგანმანათლებლო აქტივობებში ტექნოლოგიებითა და ინჟინერიით ახალგაზრდების, განსაკუთრებით კი გოგონების დაინტერესების კუთხით.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა, სიგნალის მთლიანობა, მრავალდონიანი სიგნალი, მანქანური დასწავლა, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში

რჩეული პუბლიკაციები

 1. Hardin, K.B., Cao, Y.S., Hosseinbeig, A., Dikhaminjia N, Fessler, J.T., Drewniak, J.L. Z-Directed Component (ZDC) Technology for Power Integrity Applications, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2018
 2. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M., Construction and numerical resolution of high-order accuracy decomposition scheme for a quasi-linear evolution equation, Georgian Mathematical Journal, 2018
 3. Dikhaminjia N., He J., Deng H., Chavalla S., Drewniak J., Fan J., Chada A., Mutnury B., Effect of improved optimization of DFE equalization on crosstalk and jitter in high speed links with multi-level signal, Proceedings – Electronic Components and Technology Conference, 2018
 4. A Chada, B Mutnury, N Dikhaminjia, M Tsiklauri, J Fan, JL Drewniak, Improved Transmitter Jitter Modeling for Accurate Bit Error Rate (BER) Eye Contours Using Transient Simulation of Short Bit Patterns, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2018., He J., Deng H., Chavalla S., Drewniak J., Fan J., Chada A., Mutnury B., Improved MMSE Optimization for DFE Equalization, Proceedings of IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal Integrity, 2017
 5. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M., Operator Splitting for Quasi-Linear Abstract Hyperbolic Equation, Journal of Mathematical Sciences, Springer, 218, N 6, 2016
 6. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M., Zvonkin M., Fan J., Drewniak J., Fast Approximation of Sine and Cosine Hyperbolic Functions for the Calculation of the Transmission Matrix of a Multiconductor Transmission Line. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2015

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 1. He J., Dikhaminjia N., Tsiklauri M., Drewniak J., Fan J., Chada A., Mutnury B., Equalization Enhancement Approaches for PAM4 signaling for Next Generation Speeds, Proceedings of 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference (ECTC), 2017
 2. Zhao B., Chao Y., Dikhaminjia N., Drewniak J., Kratzer Z., Hardin K., Z Directed Component and Implementation for the Reduction of PDN Ripple, Proceedings of IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal Integrity, 2017,
 3. Tsiklauri M., Dikhaminjia N., Fan J., Drewniak J., S-Parameters Quality Estimation in Physical Units, Proceedings of IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal Integrity, 2017
 4. Dikhaminjia N., He J., Tsiklauri M., Drewniak J., Fan J., Chada A., Mutnury B., Achkir B., PAM4 signaling considerations for High-Speed Serial Links, Proceedings of IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal Integrity, 2016, pp. 906-910
 5. Tsiklauri M., Zvonkin M., Dikhaminjia N., Fan J., Drewniak J., Front delay based causality for network parameters, 2016 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC), Shenzhen, China, 2016, pp. 870-872
 6. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M., Construction and Numerical Resolution of High Order Accuracy Decomposition Scheme for Multidimensional Quasi-Linear Evolution Equation, Georgian Mathematical Journal, 2015
 7. Tsiklauri M., Zvonkin M., Dikhaminjia N., Fan J., Drewniak J., Stable Recursive Convolution for Channel Response Calculation with Causality Enforcement, of IEEE International Conference on Electrical Design of Advanced Packaging & Systems, 2015
 8. Dikhaminjia N., He J., Hernandez E., Tsiklauri M., Zvonkin M., Drewniak J., Chada A., Mutnury B., High-Speed Serial Link Challenges using Multi-Level Signaling, Proceedings of Electrical Performance of Electric Packaging and Systems, 2015
 9. Tsiklauri M., Zvonkin M., Dikhaminjia N., Fan J., Drewniak J., Frequency-domain Interpolation of Long Structures for System-level Signal Integrity Analysis, Proceedings of IEEE International Conference on Signal and Power Integrity, 2015, p. 335-340
 10. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M. Construction and Investigation of a Fourth Order of Accuracy Decomposition Scheme for Nonhomogeneous Multidimensional Hyperbolic Equation. Taylor & Francis: Journal of Numerical Functional Analysis and Optimization, 2014, vol 35, No. 3, pp. 275-293
 11. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M., Convergence of a semi-discrete scheme for an abstract nonlinear second order evolution equation, Elsevier, Journal of Applied Numerical Mathematics, 2014
 12. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M. Operator Splitting for Quasi-Linear Abstract Hyperbolic Equation. Marie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Framework Program, Proceedings of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry,vol. 1, pp. 85-90, 2013
 13. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M. Third Order Decomposition Scheme for Quasi-linear Evolution Equation with Variable Operator, Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, vol. 27, 2013
 14. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M. Construction of High Order Accuracy Decomposition Scheme for an Abstract Hyperbolic Equation with the Lipschitz Continuous Operator on the Basis of Rational Splitting of the Cosine-Operator Function, AIP Conf. Proc. Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2011, vol. 1389, 2011
 15. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M. The Third Order of Accuracy Sequential Type Operator Splitting Scheme for Quasi-linear Multidimensional Evolution Problem. Abstracts book of International Congress on Computational and Applied Mathematics, Belgium, 2010
 16. Dikhaminjia N., Rogava J., Tsiklauri M. The Third Order of Accuracy Decomposition Scheme for Quasi-linear Evolution Problem. Computational Methods in Applied Mathematics, Abstracts of the International Conference CMAM-4, Bedlewo, Poland, 2010

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

შესავალი დაპროგრამებაში (2018-2019, მეორე სემესტრი), სიგნალები და სისტემები (2018-2019, მეორე სემესტრი), ციფრული სიგნალის დამუშავება (2018-2019, მეორე სემესტრი)

შესავალი დაპროგრამებაში (2017-2018), უკუკავშირის საკონტროლო სისტემები (2018-2019), კრიპტოგრაფია (2017), სისტემური დაპროგრამება (2017), სიგნალები და სისტემები (2014-2017), რიცხვითი მეთოდები (2011-2012)