ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი,მათემატიკის მიმართულებით

 

 

მერაბ სვანაძემ 1977 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1984 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 1998 წელს – სადოქტორო დისერტაცია და მიენიჭა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. 1989 წელს მიენიჭა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის, ხოლო 2004 წელს – პროფესორის წოდება. 2006 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს პროფესორის თანამდებობაზე.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • დრეკადობისა და თერმოდრეკადობის თეორიები, მყარი სხეულის მექანიკა, ფოროვან გარემოთა მექანიკა, ბიომექანიკა, მიკრო და ნანომექანიკა, უწყვეტ გარემოთა მექანიკა,
 • ტალღები და საკუთრივი რხევები უწყვეტ გარემოში, დრეკად ნარევთა თეორია, მათემატიკური ფიზიკა, დიფერენციალური და ინტეგრალური განტოლებები.

 • რჩეული პუბლიკაციები:
 1. M. Svanadze, Fundamental solutions in the linear theory of thermoelasticity for solids with triple porosity, Mathematics and Mechanics of Solids, 2018 (in press).
 2. M. Svanadze, Potential method in the theory of elasticity for triple porosity materials, J. Elasticity, vol. 130, Issue 1, pp. 1-24, 2018.
 3. M. Svanadze, Boundary value problems of steady vibrations in the theory of thermoelasticity for materials with double porosity structure, Archives of Mechanics, vol. 69, No. 4-5, pp. 347-370, 2017.
 4. M. Svanadze, Fundamental solutions in the theory of elasticity for triple porosity materials, Meccanica, vol. 51, pp. 1825-1837, 2016.
 5. M. Svanadze, Boundary value problems in the theory of thermoelasticity for triple porosity materials, Proceedings of ASME2016. 50633; Vol. 9: Mechanics of Solids, Structures and Fluids; NDE, Diagnosis, and Prognosis, V009T12A079. November 11, 2016, IMECE2016-65046, doi: 10.1115/IMECE2016-65046.
 6. E. Scarpetta, M. Svanadze, Uniqueness theorems in the quasi-static theory of thermoelasticity for solids with double porosity, J. Elasticity, vol. 120, No 1, pp. 67-86, 2015.
 7. M. Svanadze, Uniqueness theorems in the theory of thermoelasticity for solids with double porosity, Meccanica, vol. 49, Issue 9, pp. 2099-2108, 2014.
 8. M. Svanadze, On the theory of viscoelasticity for materials with double porosity, Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B (DCDS-B), vol. 19, No 9, pp. 2335-2352, 2014.
 9. M. Svanadze, Fundamental solutions in thermoelasticity theory. In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 7 Volumes, 1st Edition, Springer, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 1901-1910, 2014.
 10. M. Svanadze, Plane waves and boundary value problems in the theory of elasticity for solids with double porosity, Acta Applicandae Mathematicae, vol. 122, N 1, pp. 461-471, 2012.

• წიგნები

 1. მ. სვანაძე, ელემენტარული მათემატიკა საბანკო საქმეში, ილიას სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010, 156 გვ.
 2. D.G. Natroshvili, A.J. Djagmaidze, M.Zh. Svanadze, Some Problems of the Linear Theory of Elastic Mixtures, Tbilisi University Press, Tbilisi, 1986, 215 p.
 3. D. G. Natroshvili, M. Zh. Svanadze, Fundamental Boundary and Boundary-Contact Value Problems of Anisotropic Elastostatics, Tbilisi University Press, Tbilisi, 1981, 84 p.
 4. D.G. Natroshvili, A.J. Djagmaidze, M.Zh. Svanadze, Boundary-contact Value Problems of the Elasticity Theory, Tbilisi University Press, Tbilisi, 1980, 88 p.

• სტატიები ჟურნალებში (2009-2018)

 1. M. Svanadze, Steady vibrations problems in the theory of elasticity for materials with double voids, Acta Mechanica, 2018, DOI: 10.1007/s00707-017-2077-z (in press).
 2. M. Svanadze, Potential method in the linear theory of triple porosity thermoelasticity, J. Math. Anal. Appl., 2018, DOI: 10.1016/j.jmaa.2017.12.022 (in press).
 3. M. Svanadze, External boundary value problems in the quasi static theory of thermoelasticity for triple porosity materials, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 17, Issue 1, pp. , 2017 (in press).
 4. M. Svanadze, On the linear theory of thermoelasticity for triple porosity materials, In: M. Ciarletta, V. Tibullo, F. Passarella (eds), Proceedings of the 11th International Congress on Thermal Stresses, 5-9 June, 2016, Salerno, Italy, pp. 259-262, 2016.
 5. M. Svanadze, External boundary value problems in the quasi static theory of elasticity for triple porosity materials, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 16, Issue 1, pp. 495-496, 2016.
 6. M. Svanadze, Plane waves, uniqueness theorems and existence of eigenfrequencies in the theory of rigid bodies with a double porosity structure, In: B. Albers and M. Kuczma (eds), Continuous Media with Microstructure II, pp. 287-306, Springer, 2015.
 7. M. Svanadze, External boundary value problems of steady vibrations in the theory of rigid bodies with a double porosity structure, PAMM-Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 15, Issue 1, pp. 365-366, 2015.
 8. M. Ciarletta, F. Passarella, M. Svanadze, Plane waves and uniqueness theorems in the coupled linear theory of elasticity for solids with double porosity, J. Elasticity, vol. 114, Issue 1, pp. 55-68, 2014.
 9. A. Scalia, M. Svanadze, Basic theorems in thermoelastostatics of bodies with microtemperatures. In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 355-365, 2014.
 10. M. Svanadze, Fundamental solutions in thermoelastostatics of micromorphic solids. In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 1910-1916, 2014.
 11. M. Svanadze, Large existence of solutions in thermoelasticity theory of steady vibrations. In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 2677-2687, 2014.
 12. M. Svanadze, Potentials in thermoelasticity theory. In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 4013-4023, 2014.
 13. A. Scalia, M. Svanadze, Representations of solutions in thermoelasticity theory. In: R.B. Hetnarski (ed), Encyclopedia of Thermal Stresses, 11 Volumes, 1st Edition, Springer, pp. 4194-4203, 2014.
 14. A. Scalia, M. Svanadze, Potential method in the theory of thermoelasticity with microtemperatures for microstretch solids, Transaction of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, vol. 31, Issue 2, pp, 159-163, 2014.
 15. E. Scarpetta, M. Svanadze, V. Zampoli, Fundamental solutions in the theory of thermoelasticity for solids with double porosity, J. Thermal Stresses, vol. 37, No 6, pp. 727-748, 2014.
 16. M. Svanadze, Boundary value problems in the theory of thermoporoelasticity for materials with double porosity, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 14, Issue 1, pp. 327-328, 2014.
 17. M. Svanadze, S. De Cicco, Fundamental solutions in the full coupled linear theory of elasticity for solid with double porosity, Archives of Mechanics, vol. 65, No 5, pp. 367-390, 2013.
 18. M. Svanadze, A. Scalia, Mathematical problems in the coupled linear theory of bone poroelasticity, Comp. Math. Appl., vol. 66, No 9, pp. 1554-1566, 2013.
 19. M. Svanadze, Fundamental solution in the linear theory of consolidation for elastic solids with double porosity, J. Math. Sci., vol. 195, Issue 2, pp. 258-268, 2013 (Translated from Contemporary Mathematics and its Applications, vol. 81, Complex Analysis and Topology, 2012).
 20. M. Svanadze, On the linear theory of thermoelasticity with microtemperatures, Technische Mechanik, vol. 32, No 2-5, pp. 564-576, 2012.
 21. M. Svanadze, The boundary value problems of the full coupled theory of poroelasticity for materials with double porosity, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 12, Issue 1, pp. 279-282, 2012.
 22. M. Svanadze, A. Scalia, Mathematical problems in the theory of bone poroelasticity, Int. J. Mathematical Methods and Models in Biosciences, vol. 1, No 2, 1211225, pp. 1–4, 2012.
 23. M. Svanadze, Boundary integral method in the dynamical theory of thermoelasticity with microtemperatures, In: I. Troch, F. Breitenecker (eds.), Full Paper Preprint Volume, 7th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, 14 – 17 February, 2012, Vienna University of Technology, ARGESIM Report no. AR-S38, http://seth.asc.tuwien.ac.at/proc12/full_paper/Contribution144.pdf.
 24. M. Svanadze, R. Tracinà, Representations of solutions in the theory of thermoelasticity with microtemperatures for microstretch solids, J. Thermal Stresses, vol. 34, No 2, pp. 161-178, 2011.
 25. A. Scalia, M. Svanadze, Uniqueness theorems in the equilibrium theory of thermoelasticity with microtemperatures for microstretch solid, J. Mechanics of Materials and Structures, vol. 6, No 9-10, pp.1295-1311, 2011.
 26. M. Svanadze, Boundary value problems of steady vibrations in the theory of thermoelasticity with microtemperatures, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, v. 11, Issue 1, pp. 443-444, 2011.
 27. M. Svanadze, Plane waves in the theory of thermoelasticity with microtemperatures, 9th International Congress on Thermal Stresses, 5-9 June, 2011, Budapest, Hungary, CD of papers.
  http://ts2011.mm.bme.hu/kivonatok/Merab%20Svanadze_TS2011_1295087678.pdf
 28. M. Svanadze, Dynamical problems of the theory of elasticity for solids with double porosity, PAMM-Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, vol. 10, Issue 1, pp. 309-310, 2010.
 29. A. Scalia, M. Svanadze, R. Tracinà, Basic theorems in the equilibrium theory of thermoelasticity with microtemperatures, J. Thermal Stresses, vol. 33, 721-753, 2010.
 30. M. Svanadze, S. De Cicco, Fundamental solution in the theory of viscoelastic mixtures, Journal of Mechanics of Materials and Structures, vol. 4, No 1, pp. 139 – 156, 2009.
 31. A. Scalia, M. Svanadze, Potential method in the linear theory of thermoelasticity with microtemperatures, J. Thermal Stresses, vol. 32, pp. 1024 – 1042, 2009.
 32. M. Svanadze, Boundary value problems in the theory of thermoelasticity of binary mixtures with different constituent temperatures, Proceedings of the 8th International Congress on Thermal Stresses, 1-4 June, 2009, Urbana, USA, vol. II, pp. 475 – 478, 2009.
 33. A. Scalia, M. Svanadze, On the linear theory of thermoelasticity with microtemperatures, Proceedings of the 8th International Congress on Thermal Stresses, 1-4 June, 2009, Urbana, USA, vol. II, pp. 465 – 468, 2009.
 34. M. Ciarletta, M. Svanadze, L. Buonano, Plane waves and vibrations in the micropolar thermoelastic materials with voids, European J. Mech., A/ Solids, vol. 28, pp. 897-903, 2009.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ინტეგრალური განტოლებები II;
 • მათემატიკური ფიზიკის განტოლებები;
 • პოტენციალთა მეთოდი მათემატიკურ ფიზიკაში;
 • ინტეგრალური განტოლებები I;
 • გამოყენებითი მათემატიკის მოდელები;
 • პოტენციალთა მეთოდი დრეკადობის თეორიაში.
 1. თერმოდერეკადობის თეორია, 2011-2012 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა;
 2. მათემატიკური ანალიზი I, 2014-2015 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი;
 3. მათემატიკური ანალიზი II, 2009-2010 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი;
 4. ელემენტარული მათემატიკა საბანკო საქმეში, 2008-2009 და 2009-2010 სასწავლო წლები, შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი;
 5. მათემატიკური ანალიზი I, 2008-2009 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი;
 6. მათემატიკური მეთოდები საბანკო საქმესა და ეკონომიკაში, 2007-2011 წლები, გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა.

 • პროფესიული საზოგადოებების წევრობა:
 1. ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემია, ნამდვილი წევრი (1995-დან დღემდე);
 2. ამერიკის მათემატიკური საზოგადოება (1999-დან დღემდე);
 3. ამერიკის მექანიკოს ინჟინერთა საზოგადოება (2015-დან დღემდე);
 4. გამოყენებითი მათემატიკისა და მექანიკის საერთაშორისო საზოგადოება (GAMM) (1996-დან დღემდე);
 5. ევროპის მექანიკოსთა საზოგადოება (2009-დან დღემდე);
 6. ევროპის ბიომექანიკოსთა საზოგადოება (2006-დან დღემდე);
 7. ინდუსტრიული და გამოყენებითი მათემატიკის საზოგადოება (SIAM) (2006-დან დღემდე);
 8. ფოროვან გარემოთა საერთაშორისო საზოგადოება (2012-დღემდე).
 • საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო საბჭოს წევრობა:
 1. Le Matematiche, Journal of Pure and Applied Mathematics, ასოცირებული რედაქტორი (2009-2016).
 2. Trends in Applied Sciences Research (New York, USA) (2007 – 2010).
 • მიწვეული პროფესორი:
 1. სალერნოს უნივერსიტეტი (იტალია), თებერვალი 2014, აპრილი 2013, ივლისი 2012, მარტი 2009, თებერვალი, მარტი, ივლისი 2005, დეკემბერი 2004;
 2. კატანიას უნივერსიტეტი (იტალია), ივლისი 2012, თებერვალი, ივლისი 2010, თებერვალი, ივლისი 2009, ივნისი 2008, მარტი, ივნისი 2005;
 3. ნეაპოლის უნივერსიტეტი (იტალია), მარტი 2011, თებერვალი 2008, ივლისი 2004.
 4. კატალონიის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ესპანეთი), ოქტომბერი 2006;
 5. ესენის უნივერსიტეტი (გერმანია), ნოემბერი 2000;
 6. კონსტანცის უნივერსიტეტი (გერმანია), ნოემბერი 2000.

სამეცნიერო გრანტები:

 1. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი:
 • მრავალფოროვან მასალათა მათემატიკური თეორიების ამოცანათა გამოკვლევა,  N FR/18/5-102/14, მაისი 2015-მაისი 2017.
 • დრეკადობისა და თერმოდრეკადობის თეორიების ამოცანების გამოკვლევა მიკროსტრუქტურის მქონე სხეულებისათვის, NGNSF/ST08/3-388, მარტი 2009- თებერვალი 2012.
 • ბინარული ნარევის დრეკადობისა და თერმოდრეკადობის თეორიის ამოცანების  გამოკვლევა, NGNSF/ST06/3-033, ოქტომბერი 2006-სექტემბერი 2009.
 • მოკლევადიანი სამოგზაურო გრანტი, 2007, 2013.
 1. ნეაპოლის უნივერსიტეტის გრანტი, 2004.
 2. გერმანიის აკადემიის გაცვლის სამსახურის (DAAD) გრანტი, 1995.
 • მისი ბიოგრაფია შეტანილია წიგნში: Who’s Who in the World, 2006 (23rd Edition, November, 2005, Marquis Who’s Who LLC, USA).
 • სამეცნიერო ჟურნალების რეცენზენტი:
  28 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის რეცენზენტია.
 • საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:
  მონაწილეობა მიიღო 17 საერთაშორისო კონგრესსა და 49 საერთაშორისო კონფერენციაში.
 • სამეცნიერო ნაშრომების ციტირება და ციტირების ინდექსები:
  აქვს 175 პუბლიკაცია (3 მონოგრაფია, 1 სახელმძღვანელო, 94 სამეცნიერო სტატია და 77 კონფერენციის თეზისი), რომლებიც ციტირებულია 1288-ჯერ, მისი h-ინდექსია 22, ხოლო i10-ინდექსი – 38 (2018 წლის 14 თებერვლის მონაცემებით).