ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზოგადი მოდულის მიმართულება, ასისტენტ-პროფესორი

თამარ თოლორდავამ 2011 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი (ბაკალავრის საფეხური). 2015 წელს მიენიჭა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი საბჭოთა კვლევებში. 2013 წელს მოიპოვა ერაზმუს მუნდუს ალრაკის 2-ის სტიპენდია და სწავლობდა ტალინის უნივერსიტეტში. 2019 წელს მოიპოვა საერთაშორისო განათლების ცენტრის სტიპენდია და სწავლა გააგრძელა გლაზგოს უნივერსიტეტში, სადაც 2020 წელს მიიღო რუსეთის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ევრაზიის კვლევების მაგისტრის ხარისხი (დისერტაციის თემა “სამოქალაქო საზოგადოების ტრანსფორმაცია საქართველოში “ნჯოზაციიდან” სამოქალაქო აქტივიზმამდე”). 2014 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მკვლევრის და კვლევების კოორდინატორის პოზიციაზე. ასევე, 2015-2016 წლებში იყო მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა ისოტრია და პოლიტიკა; საქართველოს პოლიტიკური ელიტა; სამოქალქო საზოგადოება და სოციალური მოძრაობები საქართველოში; პოლიტიკური და სოციალური პროცესები თანამედროვე რუსეთში.

  • რჩეული პუბლიკაციები

Tolkachev, Dmitrii and Tamar Tolordava. 2020. Shared Past, Different Future? Russian and Georgian Authorities’ Discourse Concerning Homosexuality, Sexuality & Culture 24 (April): 447-464. DOI https://doi.org/10.1007/s12119-019-09688-2

  • წიგნები

თოლორდავა, თამარ. რედ. 2017. რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობებამდე? პროტესტის დინამიკა 21-ე საუკუნის საქართველოში, თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  • სტატიები ჟურნალებში
  • სტატიები გაზეთებში
  • პუბლიკაციების ვრცელი სია

თამარ თოლორდავა, “ბრძოლა 12 მაისისთვის – როგორ ,,მოიპარეს კონტრდემონსტრატებმა IDAHOT დღე,” კრებულში  რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობებამდე? პროტესტის დინამიკა 21-ე საუკუნის საქართველოში, რედ. თამარ თოლორდავა (თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017) 50-85.

მატიაშვილი, მარიამ და თოლორდავა, თამარ. 2016. ბათუმი და ქუთაისი – საქათველოს მოდერნიზაციის აგენტები, ისტორიის რეკონსტრუქციები, no.2, თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი: 6-24.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში (2017-2019), საბაკალავრო საფეხური,    ინგლისურენოვანი პროგრამა

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში (2014-2019), საბაკალავრო საფეხური, ქართულენოვანი პროგრამა