საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ავთანდილ თავხელიძემ 1982 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1991 წელს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა“. 1982-1984 წლებში მუშაობდა ბირთვული კვლევების გაერთიანებულ ინსტიტუტში (დუბნა, რუსეთი), 1986-1992 წ.წ – მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (რუსეთი); 1993 წელს – პაულ შერეის ინსტიტუტში (ციურიხი, შვეიცარია); 1994-ში – ფიზინა ტექნიკურ ინსტიტუტში (ბრაუნშვაიგი, გერმანია); 1994-1997 წ.წ – დანიის ტექნიკური უნივერსიტეტში (ლინგბი, დანია), 1997-2007 წლებში – ბორეალის ტექნიკალში (პორტლანდი, აშშ); 2007-2010 წლებში კი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • გეომეტრიით განპირობებული კვანტური ეფექტები
  • ნანომესრული ფენების ელექტრონული, ოპტიკური და მაგნიტური თვისებები
  • ენერგიის გარდამქმნელები ნანომესრული ფენების ბაზაზე
  • მაღალტემპერატურული ზეგამტარობა

Tavkhelidze, L. Jangidze, M. Mebonia, K. Piotrowski, J. Więckowski, Z. Taliashvili, G. Skhiladze and L. Nadaraia, Geometry-induced quantum effects in periodic nanostructures, Physica Staus Solidi A, 214 (7),  1700334 (2017).

Kakulia , A. Tavkhelidze, V. Gogoberidze, M. Mebonia, Density of quantum states in quasi-1D layers, Physica E, v. 78,  pp. 49-55 (2016).

Tavkhelidze, Geometry-induced electron doping in periodic semiconductor nanostructures, Physica E, v. 60, pp. 4-10 (2014).

Taliashvili, A. Tavkhelidze, L. Jangidze, Y. Blagidze, Vacuum nanogap formation in multilayer structures by an adhesion-controlled process, Thin Solid Films, v. 542, pp 399-403 (2013).

Jangidze, A. Tavkhelidze, Y. Blagidze, and Z. Taliashvili, Electroplating of Conformal Electrodes for Vacuum Nanogap Tunnel Junction, J. Electrochem. Soc., 159 (7), D413-D417 (2012).

N. Tavkhelidze, Nanostructured electrodes for thermionic and thermo-tunnel devices, J. Appl. Phys. 108, 044313 (2010).

Tavkhelidze, Large enhancement of the thermoelectric figure of merit in a ridged quantum well, Nanotechnology, 20, 405401  (2009) .

Tavkhelidze, V. Svanidze, and L. Tsakadze, Thermotunnel refrigerator with vacuum/insulator tunnel barrier: A theoretical analysis, J. Vac. Sci. Technol. A, v.26, pp. 5-7, (2008).

Tavkhelidze, V. Svanidze and I. Noselidze, Fermi gas energetics in low-dimensional metals of special geometry, J. Vac. Sci. Technol. B, v. 25, p. 1270, (2007).

Tavkhelidze, A. Bibilashvili, L. Jangidze, A. Shimkunas, P. Mauger, G. F. Rempfer, L. Almaraz, T. Dixon and M. E. Kordesch, Observation of Quantum Interference Effect in Solids, J. Vac. Sci. Technol. B 24, p. 1413 (2006).

A.N.Tavkhelidze and J. Mygind, Low-frequency noise in Single Electron Tunnelling transistor, J. Appl. Phys., v.83, pp. 310-317, (1998).

L.S.Kuzmin, Yu.A.Pashkin, A.N.Tavkhelidze, F.J.Ahlers, T.Weimann, D.Quenter, and J.Niemeyer, An All-Chromium Single Electron Transistor – a Possible Element of Single Electronics, Appl. Phys. Lett. 68, p. 2902 (1996).

პუბლიკაციების ვრცელი სია 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი