საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ასტრონომია-ასტროფიზიკის მიმართულებით

დაიბადა 1976 წლის 27 აპრილს; 2000 წელს დაამთავრა ი. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი ასტრონომიის სპეციალობით; 2000-2006 წლებში მუშაობდა მესხეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო 2001 წლიდან ეწევა კვლევით საქმიანობას აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში და ამჟამად კვლევითი პროექტის „გალაქტიკათა აქტიური გულების კვლევა მაღალ ენერგიებზე” ხელმძღვანელია; 2010 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ილიას სახელმწიფო უნივესიტეტში; სადისერტაციო თემაა:„რენტგენული ბლაზარების ოპტიკური ფოტომეტრია“; სხვადასხვა საგრანტო პროექტის ფარგლებში კვლევით საქმიანობას ეწეოდა იტალიის ასტროფიზიკისა და კოსმოსური ფიზიკის ინსტიტუტის პალერმოს ფილიალში (2011-2013), ასევე მიჩიგანის უნივერსიტეტის ასტრონომიის დეპარტამენტში (2015); კვლევის ძირითადი მიმართულება – გალაქტიკათა აქტიური გულები; 2008 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ფიზიკა-მათემატიკის, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების, საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო მეცნიერებათა ფაკულტეტები). ამჟამად ხელმძღვანელობს ერთ სადოქტორო დისერტაციასა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ ფუნდამენტური კვლევის საგრანტო პროექტს „ლაცერტიდების შესწავლა მაღალ ენერგიებზე; ბრერას ობსერვატორიის ასოცირებული წევრი (მერატე, მილანი, იტალია; 2017 წლის მაისიდან); მიღებული აქვს მონაწილეობა 14 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში; ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

გარეგალაქტიკური ასტრონომია;  გალაქტიკათა აქტიური გულები; შავი ხვრელების ფიზიკა; რელატივისტური დინებები; მაღალი ენერგიების ასტრონომია

რჩეული პუბლიკაციები

 • Kapanadze, B.; Vercellone, S.; Romano, P.; Hughes, P., Aller, M., Aller, H., Kharshiladze, O., Kapanadze, S., Tabagari, L., X-ray Flaring Activity of Markarian 421 in the First Half of 2013, 2016, The Astrophysical Journal, 854, 66
 • Kapanadze, B.; Dorner, D.; Vercellone, S.; Romano, P.; Hughes, P.; Aller, M.; Aller, H.; Reynolds, M.; Kapanadze, S.; Tabagari, L., The second strong X-ray flare and multifrequency variability of 1ES 1959+650 in 2016 January-August, 2018, Montly Notices of Royal Astronomical Society, 473, 2542
 • Kapanadze, B.; Dorner, D.; Romano, P.; Vercellone, S.; Mannheim, K.; Lindfors, E.; Nilsson, K.; Reinthal, R.; Takalo, L.; Kapanadze, S.; Tabagari, L., 2017, The prolonged X-ray flaring activity of Mrk 501 in 2014, 2017, Montly Notices of Royal Astronomical Society, 469, 1655
 • Kapanadze, B.; Dorner, D.; Romano, P.; Vercellone, S.; Aller, H., Aller, M., Hughes, P., Reynolds, M., Kapanadze, S., Tabagari, L., X-ray Flaring Activity of Markarian 421 in the First Half of 2013, 2016, The Astrophysical Journal, 831, 102
 • Kapanadze, B.; Dorner, D., Romano, P.; Vercellone, S.; Kapanadze, S.; Mdzinarishvili, T., A recent strong X-ray flaring activity of 1ES 1959+650 with possibly less efficient stochastic acceleration, 2016, Montly Notices of Royal Astronomical Society, 461, L26
 • Kapanadze, B.; Romano, P.; Vercellone, S.; Kapanadze, S.; Mdzinarishvili, T.; Kharshiladze, G., The long-term Swift observations of the high-energy peaked BL Lacertae source 1ES 1959+650, 2016, Montly Notices of Royal Astronomical Society , 457, 704
 • Kapanadze, B., Romano, P.; Vercellone, S.; Kapanadze, S., The X-ray behaviour of the high-energy peaked BL Lacertae source PKS 2155-304 in the 0.3-10 keV band, 2014, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 444, 1077
 • Kapanadze, Bidzina Z. , Catalog and Statistical Study of X-Ray Selected BL Lacertae Objects, 2013, The Astronomical Journal, 145
 • Kapanadze, Bidzina Z.; Janiashvili, Edward, Variable synchrotron emission from BL Lacertae objects. II. Optical and X-ray flares in HBL source 1ES 1959+650, Astrophysics and Space Science, 2012, 339, 339
 • Kapanadze, Bidzina Z., Variable Synchrotron Emission from BL Lacertae Objects. I.
  Shock-in-Jet Scenario
  , Astrophysics and Space Science, 2012, 337, 343
 • Kapanadze, Bidzina Z., Optical R-band variability of seven X-ray-selected BL Lacertae objects, 2009, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 398, 832

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 • Kapanadze, S.; Kapanadze, B.; Romano, P.; Vercellone, S.; Tabagari, L., The swift observations of BL Lacertae object 1ES 2344+514, 2017, Astrophysics and Space Science, 362, 196
 • Kapanadze, B.; Dorner, D.; Vercellone, S.; Romano, P.; Kapanadze, S.; Tabagari, L., 2017, The GeV-band variability of Mrk 421, AIP Conference Proceedings, id.050021
 • Kapanadze, B., The Onset of Another Very Strong X-Ray Flare in the HBL Source 1ES 1959+650, 2017, The Astronomer’s Telegram, No. 11059
 • Kapanadze, B., A new highest historical 0.3-10 keV brightness State of TeV-detected Blazar 1ES 1959+650, 2017, The Astronomer’s Telegram, No. 10743
 • Kapanadze, B., Very Strong 0.3-10 keV Flare in the HBL Source 1ES 1959+650, 2017, The Astronomer’s Telegram, No. 10622
 • Kapanadze, B., A New Highest Historical 0.3-10 keV Brightness State of TeV-detected Blazar 1ES 1959+650, 2017, The Astronomer’s Telegram, No. 10530
 • Kapanadze, B., A Strong X-ray Flare in TeV-detected blazar 1ES 1959+650, 2017, The Astronomer’s Telegram, No. 10514
 • Kapanadze, B., Another X-ray Flare in TeV-detected blazar 1ES 1959+650, 2017, The Astronomer’s Telegram, No. 10430
 • Kapanadze, B., Enhanced X-Ray Activity of the HBL Source 1ES 0033+595, 2017, The Astronomer’s Telegram, No. 10187
 • Kapanadze, B., Increasing X-Ray Brightness of HBL Source 1ES 1727+650, 2017, The Astronomer’s Telegram, No. 10054
 • Kapanadze, B.; Dorner, D.; Vercellone, S.; Romano, P.; Aller, H.; Aller, M.; Hughes, P.; Reynolds, M.; Kapanadze, S.; Tabagari, L., VizieR Online Data Catalog: Swift and NuSTAR obs. of the BL Lac Mrk 421, 2017, VizieR On-line Data Catalog: J/ApJ/831/102, http://adsabs.harvard.edu/abs/2017yCat..18310102K
 • Kapanadze, B., 1ES 1959+650 Very Bright in X-Rays Again, 2017, The Astronomer’s Telegram, 9949
 • Kapanadze, B., Another Very Strong X-ray Flare in 1ES 1959+650, 2016, The Astronomer’s Telegram, 9654
 • Kapanadze, B., The increasing X-Ray Activity of PKS 2155-30, 2016, The Astronomer’s Telegram, 9579
 • Kapanadze, B., Dorner, D., Kapanadze, S., A new highest historical X-ray State in 1ES 1959+650, 2016, The Astronomer’s Telegram, 9579
 • Biland, A.; Dorner, D.; Lauer, R.; Wood, J.; Kapanadze, B.; Kreikenbohm, A., Enhanced and increasing activity in gamma rays and X-rays from the HBL Mrk421, 2016, The Astronomer’s Telegram, 9137
 • Kapanadze, B., A strong X-ray Flare in 1ES 1959+650, 2016, The Astronomer’s Telegram, 9121
 • Kapanadze, B., The Advent of X-ray Flare in PG 1553+113, 2016, The Astronomer’s Telegram, 8998
 • Kapanadze, B.; Kapanadze, S.; Romano, P.; Vercellone, S.; Tabagari, L., Unprecedented X-ray Flaring Activity of Mrk 421 in 2013 April, Frontier Research in Astrophysics II, held 23-28 May, 2016 in Mondello (Palermo), id.33
 • Kapanadze, B., The highest historical X-ray brightness state in HBL source 1ES 1959+650, 2016, The Astronomer’s Telegram, 8468
 • Kapanadze, B., The TeV blazar 1ES 1959+650 is very bright in the X-rays again, 2015, The Astronomer’s Telegram, 8342
 • Kapanadze, B., A strong X-ray Flare in TeV blazar 1ES 1959+650, 2015, The Astronomer’s Telegram, 8289
 • Kapanadze, B., The Highest Historical X-ray Brightness State in HBL Source 1ES 1727+502, 2015, The Astronomer’s Telegram, 8224
 • Kapanadze, B.; Romano, P.; Vercellone, S.; Kapanadze, S.; Mdzinarishvili, T.; Kharshiladze, G., The Presence of X-ray Spectral Curvature in HBLs at Different Redshifts, 2015, Proceedings of Science, http://pos.sissa.it/cgi-bin/reader/conf.cgi?confid=246, id.56
 • Kapanadze, B., A High X-ray Brightness State of HBL Source 1ES 0033+595, 2015, The Astronomer’s Telegram, 8107
 • Kapanadze, B., X-ray Flaring State in the HBL Source 1ES 1959+650, 2015, The Astronomer’s Telegram, 8014
 • Kapanadze, B., X-ray Flare in Markarian 421, 2015, The Astronomer’s Telegram, 7654
 • Kapanadze, B., X-ray Flate in TeV-detected BL Lacertae Source 1ES 0727+502, 2015, The Astronomer’s Telegram, 7342
 • Kapanadze, B., A High X-ray Brightness State of HBL Source 1ES 1959+650, 2015, The Astronomer’s Telegram, 7211
 • Kapanadze, B.; Romano, P.; Vercellone, S.; Kapanadze, S.; Kharshiladze, G., The Swift-XRT observations of HBL Source 1ES 1959+650, 2014, Proceedings of Swift: 10 Years of Discovery (SWIFT 10), held 2-5 December 2014 at La Sapienza University, Rome, Italy.Online at http://pos.sissa.it/cgi-bin/reader/conf.cgi?confid=233
 • Kapanadze, B., The Highest Historical 0.3-10 keV Flux in HBL Source Markarian 501, 2014, The Astronomer’s Telegram, 6167
 • Kapanadze, B., The Highest Historical 0.3-10 keV Flux in TeV Blazar 1ES 1011+496, 2014, The Astronomer’s Telegram, 5866
 • Kapanadze, B., Microvariability of 0.3-10 keV Flux in HBL Source Mrk 421, Instability and Evolution of Stars, Proceedings of the Byurakan-Abastumani Colloquium dedicated to Ludwik Mirzoyan’s 90th anniversary, 2014, p. 116-119
 • Kapanadze, B.; Kapanadze, S.; Vardosanidze, M., Microvariability of 0.3-10 keV Flux in HBL Source PKS 2155-304, 2014, International Journal of Modern Physics: Conference Series, Vol. 28, id. 1460179
 • Kapanadze, B., The Highest Historical X-Ray Flux in HBL source MS1221.8+2452 through the 0.3-10 keV Band, 2014, The Astronomer’s Telegram, 5841
 • Kapanadze, B.; Kapanadze, S., Swift/XRT observations of high-energy selected BL Lacertae source PKS 2155-304, Memorie della Societa Astronomica Italiana, 2014, Vol. 84, pp.737-742
 • Kapanadze, B., The Highest Historical X-Ray Flux in HBL source H1426+428 through the 0.3-10 keV Band, 2013, The Astronomer’s Telegram, 4937
 • Kapanadze, B., Extreme X-ray Behaviour of Mrk 421, 2013, The Astronomer’s Telegram, 4918
 • Kapanadze, B., Mrk 421 is still active through X-rays, 2013, The Astronomer’s Telegram, 4864
 • Kapanadze, B., Highest Historical X-ray Flux through 0.3-10 keV Band in BL Lacertae Source 1ES 1215+303, 2013, The Astronomer’s Telegram, 4831
 • Kapanadze, B., High X-Ray State in HBL Source Mrk 421, 2013, The Astronomer’s Telegram, 4792
 • Kapanadze, B., Optical R band photometry of selected HBLs, Memorie della Società Astronomica Italiana, 2010, Vol. 81, p.235
 • Kapanadze, B., X-ray selected BL Lacertae objects: catalogue and statistical properties, 2012, Advances in Astronomy and Space Physics, 2, 45
 • Kapanadze, B. Z., Observational evidences of multiple shock waves in X-ray selected BL Lacerate objects, 2009, Astrophysics, Vol. 52, issue 3, pp. 358-368
 • Böttcher, M.; Basu, S.; Joshi, M.; Villata, M.; Arai, A.; Aryan, N.; Asfandiyarov, I. M.; Bach, U.; Bachev, R.; Berduygin, A.; Blaek, M.; Buemi, C.; Castro-Tirado, A. J.; De Ugarte Postigo, A.; Frasca, A.; Fuhrmann, L.; Hagen-Thorn, V. A.; Henson, G.; Hovatta, T.; Hudec, R.; Ibrahimov, M.; Ishii, Y.; Ivanidze, R.; Jelínek, M.; Kamada, M.; Kapanadze, B.; Katsuura, M.; Kotaka, D.; Kovalev, Y. Y.; Kovalev, Yu. A.; Kubánek, P.; Kurosaki, M.; Kurtanidze, O.; Lähteenmäki, A.; Lanteri, L.; Larionov, V., The WEBT Campaign on the Blazar 3C 279 in 2006, The WEBT Campaign on the Blazar 3C 279 in 2006, 2007, The Astrophysical Journal, Vol. 670, Issue 2, pp. 968-977
 • Kurtanidze, Omar M.; Nikolashvili, Maria G.; Kimeridze, Givi N.; Sigua, Lorand A.; Kapanadze, Bidzina Z., Optical variability of X-ray selected blazars, 2007, Proceedings of IAU Symposium, Vol. 238, 399-400
 • Kurtanidze, Omar M.; Nikolashvili, Maria G.; Kimeridze, Givi N.; Sigua, Lorand A.; Kapanadze, Bidzina Z.; Ivanidze, Roman Z., Long-term photometry of blazars at Abastumani Observatory, 2007, Proceedings of IAU Symposium, Vol. 238, 397-398
 • Raiteri, C. M.; Villata, M.; Kadler, M.; Ibrahimov, M. A.; Kurtanidze, O. M.; Larionov, V. M.; Tornikoski, M.; Boltwood, P.; Lee, C.-U.; Aller, M. F.; Romero, G. E.; Aller, H. D.; Araudo, A. T.; Arkharov, A. A.; Bach, U.; Barnaby, D.; Berdyugin, A.; Buemi, C. S.; Carini, M. T.; Carosati, D.; Cellone, S. A.; Cool, R.; Dolci, M.; Efimova, N. V.; Fuhrmann, L.; Hagen-Thorn, V. A.; Holcomb, M.; Ilyin, I.; Impellizzeri, V.; Ivanidze, R. Z.; Kapanadze, B. Z.; Kerp, J.; Konstantinova, T. S.; Kovalev, Y., Multifrequency variability of the blazar AO 0235+164. The WEBT campaign in 2004-2005 and long-term SED analysis, Astronomy and Astrophysics, 2006, Volume 459, Issue 3, pp.731-743
 • Kurtanidze, O. M.; Kapanadze, B. Z., Optical variability of X-ray selected Blazars, 2006, Cosmic Particle Acceleration, 26th meeting of the IAU, JD01, #23
 • Kurtanidze, O. M.; Nikolashvili, M. G.; Chanturiya, S. M.; Kimeridze, G. N.; Sigua, L. A.; Kapanadze, B. Z.; Ivanidze, R. Z., CCD Photometry of X-ray Selected Blazars, 2006, Proceedings of the The X-ray Universe 2005 (ESA SP-604), pp. 637-638
 • Kurtanidze, O. M.; Nikolashvili, M. G.; Chanturiya, S. M.; Kimeridze, G. N.; Sigua, L. A.; Kapanadze, B. Z.; Ivanidze, R. Z., Jimsheleishvili, G. N.; Ograpishvili, N. B.; Zarqua, D. G., Activity of BL Lacertae during 1997-2005: Long-Term and Intraday Variability, 2006, Proceedings of the The X-ray Universe 2005 (ESA SP-604), pp. 635-636
 • Villata, M.; Raiteri, C. M.; Kurtanidze, O. M.; Nikolashvili, M. G.; Ibrahimov, M. A.; Papadakis, I. E.; Tosti, G.; Hroch, F.; Takalo, L. O.; Sillanpää, A.; Hagen-Thorn, V. A.; Larionov, V. M.; Schwartz, R. D.; Basler, J.; Brown, L. F.; Balonek, T. J.; Benítez, E.; Ramírez, A.; Sadun, A. C.; Boltwood, P.; Carini, M. T.; Barnaby, D.; Coloma, J. M.; Ros, J. A.; Dai, B. Z.; Xie, G. Z.; Mattox, J. R.; Rodriguez, D.; Asfandiyarov, I. M.; Atkerson, A.; Beem, J. L.; Bloom, S. D.; Chanturiya, S. M.; Ciprini, S.; Crapanzano, S.; de Diego, J. A.; Efimova, N. V.; Gardiol, D.; Guerra, J. C.; Kahharov, B. B.; Kapanadze, B. Z.; Karttunen, H.; Kato, T.; Kimeridze, G. N.; Kudryavtseva, N. A.; Lainela, M.; Lanteri, L.; Larionova, E. G.; Maesano, M.; Marchili, N.; Massone, G.; Monroe, T.; Montagni, F.; Nesci, R.; Nilsson, K.; Noble, J. C.; Nucciarelli, G.; Ostorero, L.; Papamastorakis, J.; Pasanen, M.; Peters, C. S.; Pursimo, T.; Reig, P.; Ryle, W.; Sclavi, S.; Sigua, L. A.; Uemura, M.; Wills, W., The WEBT BL Lacertae Campaign 2001 and its extension. Optical light curves and colour analysis 1994-2002, Astronomy and Astrophysics, 2004, Vol. 421, pp. 103-114
 • Kurtanidze, Omar M.; Nikolashvili, Maria G.; Kimeridze, Givi N.; Sigua, Lorand A.; Kapanadze, Bidzina Z.; Abuladze, Otar P.; Chanturiya, Soso M.; Ivanidze, Roman Z., CCD photometry of blazars at Abastumani Observatory, 2004, Nuclear Physics B Proceedings Supplements, Vol. 132, pp. 197-200
 • Kurtanidze, Omar M.; Nikolashvili, Maria G.; Kapanadze, Bidzina Z.; Kimeridze, Givi N.; Sigua, Lorand A.; Urushadze, Tamriko V.; Goderidze, Eldar K., R Band Photometry of X-Ray Selected BL Lacertae Objects: 1ES 0229+20, 1ES 0323+02, 1ES 0502+67, 1ES 0647+25, 1ES 0806+52, 1ES 0927+50, 1ES 1028+51, 1ES 1959+65 and 1ES 2344+51, 2004, Nuclear Physics B Proceedings Supplements, Vol. 132, pp. 193-196
 • Kurtanidze, O. M.; Sikharulidze, M. A.; Nikolashvili, M. G.; Kapanadze, B.; Urushadze, T., Optical R -band photometry of TeV BL Lac objects: 1ES1959 + 650 and 1ES2344 + 514, 2003, Astronomical and Astrophysical Transactions, vol. 22, issue 4-5, pp. 699-702
 • Kurtanidze, O. M.; Nikolashvili, M. G.; Abuladze, O. P.; Chanturjia, S. M.; Kapanadze, B.; Kimeridze, G. N.; Sigua, L. A., BVRI charge-coupled device photometry of active galactic nuclei at Abastumani observatory, 2003, Astronomical and Astrophysical Transactions, vol. 22, issue 4-5, pp. 703-707

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • შესავალი ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკურ ასტრონომიაში (ბაკალავრიატი, 2017-2018 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი);
 • გარეგალაქტიკური ასტრონომია (მაგისტრატურა, 2017-2018 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი).
 • შესავალი ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკურ ასტრონომიაში (ბაკალავრიატი, 2016-2017 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი);
 • მრავალსიხშირული ასტრონომია (მაგისტრატურა, 2015-2016 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი);
 • ასტრონომიის რჩეული თავები (მაგისტრატურა, 2014 -2015 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი);
 • კოსმოსური სხივების ფიზიკა (დოქტორატურა, 2014-2015 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი);
 • გარეგალაქტიკური ასტრონომია (მაგისტრატურა, 2014-2015 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი);
 • კოსმოსური სხივების ფიზიკა (მაგისტრატურა, 2014 –2015 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი);
 • მრავალსიხშირული ასტრონომია (მაგისტრატურა, 2014 -2015 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი);
 • კოსმოსური სხივების ფიზიკა (დოქტორატურა, 2013-2014 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი);
 • გარეგალაქტიკური ასტრონომია (მაგისტრატურა, 2013-2014 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი);
 • კოსმოსური სხივების ფიზიკა (მაგისტრატურა, 2013 -2014 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი);
 • კოსმოსური სხივების ფიზიკა (დოქტორატურა, 2013-2014 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი);
 • გარეგალაქტიკური ასტრონომია (მაგისტრატურა, 2012-2013 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი);
 • ასტრონომიის რჩეული თავები (მაგისტრატურა, 2012 -2013 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი);
 • ასტრონომიულ პროგრამათა პაკეტები (დოქტორანტურა, 2012 -2013 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი);
 • გარეგალაქტიკური ასტრონომია (დოქტორატურა, 2012 -2013 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი);
 • გარეგალაქტიკური ასტრონომია (მაგისტრატურა, 2011-2012 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი);
 • კოსმოსური სხივების ფიზიკა (მაგისტრატურა, 2011-2012 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი).

 • შემდეგი საერთაშორისო ჟურნალების რეცენზენტია: The Astrophysical Journal (ამერიკის ასტრონომიული საზოგადოება) და Monthly Notices of Royal Astronomical Society (ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობა);
 • დაკმაყოფილებულია ჩემს მიერ ნასას თანამგზავრ „სვიფთის” მეშვეობით Target of Opportunity ტიპის დაკვირვებების განხორციელებაზე წარდგენილი 140-ზე მეტი მოთხოვნა;
 • მაქვს მჭიდრო სამეცნიერო კონტაქტები შემდეგ მკვლევრებთან;
 • სტეფანო ვერჩელონე და პატრიცია რომანო (ბრერას ობსერვატორია, მერატე, იტალია);
 • მარგო ალერი, ჰიუ ალერი, ფილიპ ჰიუზი, მარკ რეინოლდსი (მიჩიგანის უნივერსიტეტი, ენ=არბორი, აშშ);
 • დანიელა დორნერი, კარლ მანჰაიმი, ამიტ შუკლა (იუიუს მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი, ვურცბურგი, გერმანია;
 • სერხიო ჩელონე (CASLEO–ს ობსერვატორია, კორდობა, არგენტინა.