საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, მოლეკულური ფარმაკოლოგიის  მიმართულებით

1971 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიოქიმიის სპეციალობით, 1974 წელს – მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა სპეციალობით „ადამიანის და ცხოველთა ბიოქიმია“. 1976 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 1987 წელს – სადოქტორო დისერტაცია ბიოქიმიის სპეციალობით. 1974 წლიდან მუშაობს ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის (ყოფილი ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი) ბიოქიმიის განყოფილებაში, ჯერ – მეცნიერ-თანამშრომლად, ხოლო 1983 წლიდან –განყოფილების ხელმძღვანელად. 2006 წლიდან 2008 წლამდე იყო ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ბიოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი. 2008 წლიდან დღემდე არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი ბიოქიმიის დარგით. კვლევის ძირითადი სფერო – ნერვული და იმუნური სისტემის მეტაბოლიზმი, ბიოენერგეტიკა და ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების მოქმედების მექანიზმები, ნეირო- და იმუნოპათოლოგიების მოლეკულური საფუძვლები. კვლევას აწარმოებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ნეიროქიმია
 • იმუნური უჯრედების აქტივობის რეგულაცია
 • უჯრედშიდა სასიგნალო სისტემები
 • მიტოქონდრიული მეტაბოლიზმი
 • ნეიროპროტექცია და ციტოტოქსიკურობა
 • ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების მოქმედების მექანიზმი
 • მიტოქონდრიული დისფუნქციები
 • ნეიროდეგენარაციული დაავადებები
 • იმუნური დარღვევები
 • სიმსივნური უჯრედების ბიოენერგეტიკა

 1. Jojua N., Sharikadze N., Zhuravliova E., Zaalishvili E., Mikeladze D.G. Nobiletin restores impaired hippocampal mitochondrial bioenergetics in hypothyroidism through activation of matrix substrate-level phosphorylation. Nutritional Neuroscience, 2015, 18(5):225-31
 2. Natsvlishvili N., Goguadze N., Zhuravliova E., Mikeladze D. Sigma-1 receptor directly interacts with Rac1-GTPase in the brain mitochondria., BMC Biochemistry, 2015, 16:11
 3. Koriauli1 S, Barbakadze T, Natsvlishvili1,N, Dabrundashvili3 N, Kvaratskhelia E, Mikeladze DIL-10 Gene Knockout Reduces the Expression of mGlu Receptor 1a/b and Decreases the Glutamate-Dependent Production of Nitric Oxide. J. Biomedical Science and Engineering, 2014, 7, 1019-1029
 4. Barbakadze T, Natsvlishvili N, Mikeladze D. Thyroid hormones differentially regulate phosphorylation of ERK and Akt via integrin avß3 receptor in undifferentiated and differentiated PC-12 cellsCell Biochemistry and Function.  2014, 32(3):282-6.
 5. Shanshiashvili LV, Kalandadze IV, Ramsden JJ, Mikeladze DG. Adhesive Properties and Inflammatory Potential of Citrullinated Myelin Basic Protein Peptide. .Neurochemical Research. 2012, 37, no 9:1959-1966.
 6. Bátor JVarga JBerta GBarbakadze TMikeladze DRamsden JSzeberényi JSodium nitroprusside, a nitric oxide donor, fails to bypass the block of neuronal differentiation in PC12 cells imposed by a dominant negative Ras protein. Cell Molecular Biology Letters. 2012, (3): 323-332. 
 7. Shanshiashvili LV, Dabrundashvili N, Natsvlishvili N, Kvaratskhelia E, Zhuravliova E, Barbakadze T, Koriauli S, Maisuradze E, Topuria T, Mikeladze DG. mGluR1 interacts with cystic fibrosis transmembrane conductance regulator and modulates the secretion of IL-10 in cystic fibrosis peripheral lymphocytes. Molecular Immunology.2012, 51(3-4):310-5
 8. E. Zhuravliova, T. Barbakadze, N. Jojua, E. Zaalishvili, L. Shanshiashvili, N. Natsvlishvili, I. Kalandadze, N. Narmania, I. Chogovadze, D. MikeladzeSynaptic and Non-Synaptic Mitochondria in Hippocampus of Adult Rats Differ in Their Sensitivity to HypothyroidismCellular and Molecular Neurobiology (2012) 32:1311–1321
 9. Dabrundashvili N.G., Kvaratskhelia E., Gagua  M., Maisuradze E., Chkhikvishvili I., Zhuravliova E., Mikeladze D.G. Nobiletin Transiently Increases The Production Of Nitric Oxide And Changes The Activity Of Succinate Dehydrogenase In Human Blood Lymphocytes. Journal of Food Biochemistry, 2011, 35, 2, 638–649,
 10. L. Shanshiashvili,  N. Narmania,  T. Barbakadze, E. Zhuravliova,  N. Natsvlishvili,  J. Ramsden, D. G. Mikeladze S-Nitrosylation Decreases the Adsorption of H-Ras in Lipid Bilayer and Changes Intrinsic Catalytic Activity. Cell Biochemistry and Biophysics 2011;59(3):191-9
 11. Zhuravliova E, Barbakadze T, Zaalishvili E, Chipashvili M, Koshoridze N, Mikeladze D. Social isolation in rats inhibits oxidative metabolism, decreases the content of mitochondrial K-Ras and activates mitochondrial hexokinase. Behavioural Brain Research. 2009;205(2):377-83
 12. Zhuravliova E, Barbakadze T, Narmania N, Sepashvili M, Mikeladze DG. Hypoinsulinemia alleviates the GRF1/Ras/Akt anti-apoptotic pathway and induces alterations of mitochondrial ras trafficking in neuronal cells. Neurochemical Research. 2009;34(6):1076-82.
 13. Kvaratskhelia E.,  Maisuradze E., Dabrundashvili NG, Natsvlishvili N, Zhuravliova E., Mikeladze DGN-Methyl-D-Aspartate and sigma-ligands change the production of Interleukins 8 and 10 in lymphocytes through modulation of the NMDA glutamate receptorNeuroimmunomodulation 2009;16:201-207
 14. Zhuravliova E, Barbakadze T, Natsvlishvili N, Mikeladze DG. Haloperidol induces neurotoxicity by the NMDA receptor downstream signaling pathway, alternative from glutamate excitotoxicity. Neurochemistry International. 2007, 50, 976–982
 15. Zhuravliova E, Barbakadze T, Narmania N. Ramsden J. Mikeladze DG. Inhibition of nitric oxide synthase and farnesyltransferase change the activities of several transcription factors. Journal of Molecular Neuroscience, 2007, 31, 3, 281-287.
 16. Sephashvili M, Zhuravliova E., Barbakadze T., Khundadze M, Narmania N, Mikeladze DG L-NAME has opposite effects on the productions of S-adenosylhomocysteine and S-adenosylmethionine in V12-H-Ras and M-CR3B-rat pheochromocytoma cellsNeurochemical Research, 2006;31(10):1205-10.
 17. Barbakadze T., Zhuravliova E., Sepashvili M., Zaalishvili E., Ramsden JJ., Bator J., Szeberenyi J., Mikeladze D.  Production of homocysteine in serum-starved apoptotic PC12 cells depends on the activation and modification of Ras. Neuroscience Letters. 2005, 391, 1-2, 56-61, 2005.
 18. Rotas G, Natchkebia K, Natsvlishvili N, Kekelidze M, Varvounis G, Mikeladze D. Action of a novel pyrrolo[1,2-c][1,3]benzodiazepine on the viability of Jurkat and neuronal/glial cellsBioorganic Medicinal Chemical Letters, 15/13, 3220-3223, 2005.
 19. Zhuravliova E, Barbakadze T, Mikeladze D, Kekelidze T. Creatine enhances survival of glutamate-treated neuronal/glial cells by modulation of Ras/NF-kB signaling and reactive oxygen species. Journal of Neuroscience Research 79:224–230, 2005.
 20. Shanshiashvili L.V., Suknidze N.Ch., Machaidze G.G., Mikeladze D.G.  Ramsden J.J. Adhesion and clustering of charge isomers of myelin basic protein at model myelin membranes. Archive Biochemistry and Biophysics., 419, 170-177, 2003.
 21. Machaidze G.G., Mikeladze D. Different effects of lectins on the ligand binding of the NMDA receptors and sigma sites in rat brain hippocampus synaptic membranesNeurochemical Research, 2001, 26, N5, 457-462.

წიგნები

 • „ბიოქიმია“ – 2007 წ. სახელმძღვანელო
 • სტატიები ჟურნალებში
 • სტატიები გაზეთებში
 • პუბლიკაციების ვრცელი სია

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • შესავალი ლექციები „სიცოცხლის მოლეკულები და მოლეკულათა სიცოცხლე“
 • საბაკალავრო საფეხური:  „ბიოქიმია“
 • სამაგისტრო საფეხური: „მოლეკულური ფარმაკოლოგია“, „მოლეკულური ენდოკრინოლოგია“,
 • სადოქტორო საფეხური: „მეტაბოლიზმის რეგულაციის პრინციპები“ „მიტოქონდრიული დისფუნქციები“

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, ჟურნალ ”Journal of Biological Physics and Chemistry”-ის ვიცერედაქტორი, ჟურნალ ”Bioenergetics – Open access”-ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი,  საქართველოს ნეირომეცნიერების ასოციაციის წევრი, საქართველოს ბიოქიმიკოსთა ასოციაციის წევრი, IBRO (International Brain Research Organisation) წევრი, ESN-ის (European Society for Neurochemistry) და ISN (International Society for Neurochemistry) წევრი

პირადი ვებგვერდი

https://scholar.google.com/citations?user=U9M9M7g6jnkC&hl=en&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/David_Mikeladze/stats/publication_downloads?date=2015-06-21