საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ევოლუციური ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის მიმართულებით

დავით თარხნიშვილმა 1982 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 1987 წელს სვერდლოვსკის (ამჟამად ეკატერინბურგი) ეკოლოგიის კვლევით ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ეკოლოგიაში თემაზე – ”ამფიბიების სახეობათაშორისი კონკურენცია”.  მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ატარებდა პოსტსადოქტორო კვლევებს ბანგორის უნივერსიტეტსა (დიდი ბრიტანეთი; 1996-1997) და ბონის ზოოლოგიის ინსტიტუტში (გერმანია, 1999-2003). ძირითადი კვლევითი საკითხებია: ამფიბიების და ქვეწარმავლების ეკოლოგია, ბიოგეოგრაფია, პოპულაციური გენეტიკა და ევოლუცია. გამოქვეყნებული აქვს ასზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან. სხვადასხვა დროს იყო სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი და ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი. 2015 წლიდან არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ევოლუციური ბიოლოგია
 • სახეობათა წარმოშობა
 • პოპულაციური ეკოლოგია და გენეტიკა
 • ეკოლოგიური მოდელირება
 • ბიოგეოგრაფია
 • თანამედროვე ადამიანის გავრცელების წარსული
 • კავკასიის რეგიონი
 • ამფიბიები და ქვეწარმავლები
 • ორგანიზმები სხვადასხვა ტაქსონომიური ჯგუფიდან – მცენარეებით დაწყებული და ადამიანით დამთავრებული.

რჩეული პუბლიკაციები

 • Gabelaia, M., Tarkhnishvili, D.,Murtskhvaladze, M. 2015.Phylogeography and morphological variation in a narrowly distributed Caucasian rock lizard, Darevskia mixta.Amphibia-Reptilia 36: 45-54
 • Tarkhnishvili, D., Gavashelishvili, A., Murtskhvaladze, M., Gabelaia, M., Tevzadze, G. 2014.Human Paternal Lineages, Languages and Environment in the Caucasus.Human Biology 86: 113-130
 • Kopaliani N., Shakarashvili M., Gurielidze Z., Qurkhuli T. &Tarkhnishvili, D. 2014.Gene flow between wolf and shepherd dog populations in Georgia (Caucasus).Journal of Heredity doi:10.1093/jhered/esu014
 • Tarkhnishvili, D. Rana macrocnemis (Boulenger, 1885)–KleinasiatischerBraunfrosch. Pp. 263-293 In: Grossenbacher, K. (ed.), Handbuch der Reptilien und AmphibienEuropas, V. 5. AULA-verlag, Wiebelsheim.
 • Tarkhnishvili D., Murtskhvaladze M., Gavashelishvili A. 2013. Speciation in Caucasian lizards: climatic dissimilarity of the habitats is more important than isolation time. Biological Journal of the LinneanSociety 109 (4): 876-892.
 • Mumladze L., Tarkhnishvili D., Murtskhvaladze M. 2013.Systematics and evolutionary history of large endemic snails from the Caucasus (Helix buchii, H. goderdziana).American Malacological Bulletin 31 (2): 225-234.
 • Murtskhvaladze M, Gurielidze Z, Kopaliani N, Tarkhnishvili D. 2012. Gene introgression between Gazella subguturrosa and marica: limitations of maternal inheritance analysis for species identification with conservation purposes. ActaTheriologica57 (4): 383-386.
 • Tarkhnishvili, D. Evolutionary History, Habitats, Diversification, and Speciation in Caucasian Rock Lizards. Pp. 79-120 In: Advances in Zoology Research, Volume 2 (ed. Jenkins OP), Nova Science Publishers, Hauppauge (NY)
 • Tarkhnishvili, D, Gavashelishvili, A., Mumladze, L. 2012. Palaeoclimatic models help to understand current distribution of Caucasian forest species. Biological Journal of the Linnean Society105, 231-248.
 • Pokryszko, BA, Cameron RAD, Mumladze L, Tarkhnsihvili D. 2011. Forest snail faunas from Georgian Transcaucasia: patterns of diversity in a Pleistocene refugium. Biological Journal of the Linnean Society102, 239-250
 • Tarkhnishvili D, Gavashelishvili A, Avaliani A, Murtskhvaladze M, Mumladze L. 2010.Unisexual rock lizard might be outcompeting its bisexual progenitors in the Caucasus. Biological Journal of the Linnean Society 101, 447-460
 • Murtskhvaladze M, Gavashelishvili A, Tarkhnishvili D. 2010.Geographic and genetic boundaries of brown bear (Ursus arctos) population in the Caucasus. Molecular Ecology191829-1841

წიგნები

Tarkhnishvili, D. 2014. Historical Biogeography of the Caucasus.Nova Science Publishers, Hauppauge (NY)

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • შესავალი კურსი „ევოლუცია – დარვინიდან დღემდე: ფაქტები და თეორიები“
 • საბაკალავრო კურსი „შესავალი ეკოლოგიაში“
 • სამაგისტრო კურსი „პოპულაციური ეკოლოგია და გენეტიკა“; „სტატისტიკა ბიოლოგებისთვის“