საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ნეირობიოლოგის მიმართულებით

ეკა ლეფსვერიძემ 1999 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი ბიოლოგიის სპეციალობით, 2001 წელს კი – მაგისტრატურა ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრაზე. 2003 წლიდან მოღვაწეობა განაგრძო ჰამბურგში, მოლეკულური ნეირობილოგიის ცენტრში და 2006 წელს მოიპოვა დოქტორის ხარისხი ჰამბურგის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტზე, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2007 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს ათი სამეცნიერო სტატია მაღალ იმპაქტ- ფაქტორიან ჟურნალში და სამეცნიერო მოღვაწეობისთვის მიღებული აქვს რამდენიმე ჯილდო და გრანტი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია, ნეირობიოლოგია, დასწავლა და მეხსიერება, ეპილეფსია, პათოგენური  ორგანიზმების კვლევა

რჩეული პუბლიკაციები

  • Solomonia R., Lepsveridze E., Kiguradze T., Nozadze M. (2013) Inositols and Epilepsy, Inositol: Synthesis, Functions and Clinical Implications (Book) NOVA publishers, Edited by Rocha H. and Cardoso M. 105-127
  • Kharlamov E.A., Lepsveridze E., Meparishvili M., Solomonia R., Lu B., Miller E.R., Kelly K.M., Mtchedlishvili Z. (2011) Alterations of GABAA
  • and glutamate receptor subunits and heatshock protein in rat hippocampus following traumatic brain injury and in posttraumatic epilepsy. Epilepsy Res., 95(1-2), 20-34
  • Mtchedlishvili Z., Lepsveridze E., Xu H., Kharlamov E.A., Lu B., Kelly K.M. (2010) Increase of GABA(A) receptor-mediated tonic inhibition in dentate granule cells after traumatic brain injury. Neurobiol Dis., 38(3),464-75,
  • Schmidt,C., Lepsverdize,E., Chi,SL., Das, AM., Pizzo,SV., Dityatev, A. and Schachner, M. (2008) Amyloid precursor protein and amyloid beta-peptide bind to ATP synthase and regulate its activity at the surface of neural cells. Molecular Psychiatry. 13(10), 953-69.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი