საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, მოლეკულური ვირუსოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის მიმართულებით

ეკატერინე თევდორაძემ 1998 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ბიოსამედიცინო ეკოლოგიური გენეტიკის ფაკულტეტი ბიოლოგის კვალიფიკაციით. 1998-2002 წლებში სწავლა განაგრძო ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტურაში მიკრობიოლოგიის მიმართულებით. 2001-2015 წლებში ეწეოდა კვლევით საქმიანობას გ. ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორიაში მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე. 2013 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა და დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულებით. სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში მიიღო სამუშაო გამოცდილება სხვადასხვა დასავლურ ლაბორატორიაში. 2016წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია მოლეკულური ვირუსოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის მიმართულებით.

ამერიკის თავდაცვის ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამის(DTRA) ფარგლებში ეკატერინე თევდორაძეს მიენიჭა ბიოუსაფრთხოების ოფიცრის კვალიფიკაცია და ბიოუსაფრთხოების მესამე დონის (BSL3) ლაბორატორიაში სამუშაო დაშვება.

ეკატერინე თევდორაძის კვლევის ძირითადი სფეროა პათოგენური მიკროორგანიზმების ანტიბიოტიკორეზისტენტულობის მექანიზმებისა და ფაგი-ბაქტერია ურთიერთქმედების მოლეკულური მექანიზმების შესწავლა.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მიკრობიოლოგია – პათოგენური მიკროორგანიზმების ანტიბიოტიკორეზისტენტულობის მექანიზმების შესწავლა
 • მოლეკულური ბიოლოგია – გენომის კვლევა
 • ბაქტერიოფაგების კვლევა
 • ფაგი-ბაქტერია ურთიერთქმედების მოლეკულური მექანიზმების შესწავლა

პუბლიკაციები

 1. Margvelani , Meparishvili M., Tevdoradze E., McCabec B.J., and Solomonia R. Mitochondrial fusion and fission proteins and the recognition memory of imprinting in domestic chicks. Received 29 July 2017 accepted 21 August 2017 NeuroReport 2017
 2. Antadze I., Dadunashvili, Burbutashvili T., Gunia S., Balarjishvili N., Tevdoradze E., Pataridze T., Obiso R., Hagius S., Elzer F., Kutateladze M. Diversity of phage-host specificity in Brucella phage. Journal of Bacteriology and Mycology 2017
 3. Tevdoradze E., Farlow J., Kotorashvili A., Skhirtladze N., Antadze I., Gunia S., Balarjishvili N., Kvachadze L., Kutateladze M. Whole genome sequence comparison of ten diagnostic brucellaphages propagated on two Brucella abortus hosts. Virology Journal (2015) 12:66 DOI 10.1186/s12985-015-0287-3
 4. Баларджишвили Н.Ш., Квачадзе Л.И., Кутателадзе М.И., Месхи Т.Ш., Патаридзе Т.К., Беришвили Т.А., Тевдорадзе Е.Ш.. Изучение новых вирулентных бактериофагов, активных против множественно-резистентных штаммов Pseudomonas aeruginosa. Прикладная Биохимия и Микробиология (2015) т.51. №6. с.1-10.
 5. Tevdoradze E., Kvachadze L., Kutateladze M., Stewart C.R. Bactericidal Genes of Staphylococcal Bacteriophage Sb-1. Current Microbiology (2013) 68(2):204-210. DOI 10.1007/s00284-013-0456-9.
 6. Kvachadze L., BalarjishviliN., Meskhi T., Tevdoradze E., Skhirtladze N, Pataridze T., Adamia R., Topuria T., Kutter E., Rohde C., Kutateladze M. Evaluation of lytic activity of staphylococcal bacteriophage Sb-1 against freshly isolated clinical pathogens. Microbial Biotechnology (2011) 4(5):643-650

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • 2017-2018 სასწავლო წელი
 • საბაკალავრო კურსი: მოლეკულური ბიოლოგია; მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია
 • სამაგისტრო კურსი: მოლეკულური ბიოლოგიის რჩეული თავები; მოლეკულური ბიოლოგიის კვლევის მეთოდები.
 • 2017-2018 – შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგია; მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია;
 • სამაგისტრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგიის რჩეული თავები
 • 2017-2018 – გაზაფხულის სემესტრი
 • საბაკალავრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგია; მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია;
 • სამაგისტრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგიის კვლევის მეთოდები
 • 2016-2017 – შემოდგომის სემესტრი
 • საბაკალავრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგია; მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია;
 • სამაგისტრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგიის რჩეული თავები
 • 2016-2017 – გაზაფხულის სემესტრი
 • საბაკალავრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგია; მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია;
 • სამაგისტრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგიის კვლევის მეთოდები.
 • 2015-2016 – შემოდგომის სემესტრი
 • სამაგისტრო კურსი – ბაქტერიოფაგები – თვისებები და მოქმედების მოლეკულური მექანიზმები
 • 2015-2016 – გაზაფხულის სემესტრი
 • საბაკალავრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგია;
 • სამაგისტრო კურსი – მოლეკულური ბიოლოგია; მოლეკულური ბიოლოგიის კვლევის მეთოდები; ბაქტერიოფაგები – თვისებები და მოქმედების მოლეკულური მექანიზმები
 •  

ამერიკის მიკრობიოლოგთა ასოციაციის (ASM-American Society for Microbiology) წევრი; საქართველოს ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის წევრი; საქართველოს ბიოქიმიკოსთა ასოციაციის წევრი;

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ-აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო „აკრედიტაციის ცენტრი“ საკ GAC-ის ისო/იეკ 17025 ლაბორატორიული სტანდარტის შემფასებელ-ექსპერტი.