საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ბიოქიმიის მიმართულებით

1999 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი ბიოლოგიის სპეციალობით, 2001 წელს – ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრატურა სპეციალობით „მოლეკულური და უჯრედული ბიოლოგია“. 2005 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბიოქიმიის (ნეიროქიმიის) მიმართულებით. 2005 წლიდან მუშაობს ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის (ყოფილი ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი) ბიოქიმიის განყოფილებაში, 2008 წლიდან – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორად ბიოქიმიის დარგში. 2013 წლიდან  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია. მისი კვლევის ძირითადი სფეროა ნერვული ქსოვილის სასიგნალო სისტემები, ბიოენერგეტიკა და მათზე ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ეფექტი. კვლევას აწარმოებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ნეიროქიმია
 • უჯრედშიდა სასიგნალო სისტემები
 • მიტოქონდრიული მეტაბოლიზმი
 • ნეიროპროტექცია და ციტოტოქსიკურობა
 • მცენარეული წარმოშობის ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები
 • მიტოქონდრიული დისფუნქციები
 • ნეიროდეგენარაციული დაავადებები
 • ბიოენერგეტიკა სიმსივნურ უჯრედებში

 

 • Jojua N., Sharikadze N., Zhuravliova E., Zaalishvili E., Mikeladze D.G. Nobiletin restores impaired hippocampal mitochondrial bioenergetics in hypothyroidism through activation of matrix substrate-level phosphorylation. Nutritional Neuroscience2015 Jul;18(5):225-31
 • Shanshiashvili LV, Dabrundashvili N, Natsvlishvili N, Kvaratskhelia E, Zhuravliova E, Barbakadze T, Koriauli S, Maisuradze E, Topuria T, Mikeladze DG. mGluR1 interacts with cystic fibrosis transmembrane conductance regulator and modulates the secretion of IL-10 in cystic fibrosis peripheral lymphocytes. Mol Immunol.2012 Jul;51(3-4):310-5
 • Dabrundashvili N.G., Kvaratskhelia E., Gagua  M., Maisuradze E., Chkhikvishvili I., Zhuravliova E., Mikeladze D.G. Nobiletin Transiently Increases The Production Of Nitric Oxide And Changes The Activity Of Succinate Dehydrogenase In Human Blood Lymphocytes. Journal of Food Biochemistry Volume 35, Issue 2, pages 638–649, April 2011
 • L. Shanshiashvili,  N. Narmania,  T. Barbakadze, E. Zhuravliova,  N. Natsvlishvili,  J. Ramsden, D. G. Mikeladze S-Nitrosylation Decreases the Adsorption of H-Ras in Lipid Bilayer and Changes Intrinsic Catalytic ActivityCell Biochemistry and Biophysics 2011;59(3):191-9
 • E. Zhuravliova, T. Barbakadze, N. Jojua, E. Zaalishvili, L. Shanshiashvili, N. Natsvlishvili, I. Kalandadze, N. Narmania, I. Chogovadze, D. Mikeladze. Synaptic and Non-Synaptic Mitochondria in Hippocampus of Adult Rats Differ in Their Sensitivity to Hypothyroidism. Cell Mol Neurobiol (2012) 32:1311–1321
 • Zhuravliova E, Barbakadze T, Zaalishvili E, Chipashvili M, Koshoridze N, Mikeladze D. Social isolation in rats inhibits oxidative metabolism, decreases the content of mitochondrial K-Ras and activates mitochondrial hexokinaseBehav Brain Res. 2009 Dec 28;205(2):377-83
 • Zhuravliova E, Barbakadze T, Narmania N, Sepashvili M, Mikeladze DG. Hypoinsulinemia alleviates the GRF1/Ras/Akt anti-apoptotic pathway and induces alterations of mitochondrial ras trafficking in neuronal cells. Neurochem Res. 2009 Jun;34(6):1076-82.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • 2014-2015 სასწავლო წელი
 • საბაკალავრო საფეხური: „ტოქსიკოლოგიის საფუძვლები“
 • სამაგისტრო საფეხური: „ანტიოქსიდანტები და საკვები პროდუქტების ტოქსიკოლოგია“, „მოლეკულური ფარმაკოლოგია“, „მოლეკულური ტოქსიკოლოგია“, „ფარმაკოგენომიკა და ტოქსიკოგენომიკა“
 • სადოქტორო საფეხური: „მეტაბოლიზმის რეგულაციის პრინციპები“

საქართველოს ნეირომეცნიერების ასოციაციის წევრი, საქართველოს ბიოქიმიკოსთა ასოციაციის წევრი, IBRO-ს (International Brain Research Organisation) წევრი, ESN-ისა (European Society for Neurochemistry) და ISN-ის (International Society for Neurochemistry) წევრი


პირადი ვებ გვერდი:
https://scholar.google.com/HelenZh