საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი,  ჯანდაცვის  მიმართულებით

გიორგი გოცაძე არის ჯანდაცვის პოლიტიკისა და სისტემების მკვლევარი-სპეციალისტი, 60-მდე ქვეყანში და მსოფლიოს სხვადასხვა კონტინენტზე მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილებით. მან 1989 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სპეციალობით – სამკურნალო საქმე. 1993 წელს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1989-1993 წლებში მუშაობდა აკად. კ.ვ.ჩაჩავას სახელობის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა-გინეკოლოგიის ინსტიტუტში. 1994-1996 წლებში ხელმძღვანელობდა სამედიცინო ჰუმანიტარულ მისიებს საქართველოში, ყაზახეთში, ლიბერიასა და სიერა-ლეონეში. 1996 წლიდან ხელმძღვანელობს ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციას – საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ – რომელიც უკვე 25 წელზე მეტია მოღვაწეობს ჯანდაცვის პოლიტიკისა და სისტემების სფეროში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. 2015 წლის 1 მარტიდან, საერთაშორისო ფონდი კურაციო წარმოადგენს ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებაზე ორიენტირებული პირველი საერთაშორისო ორგანიზაციის – გლობალური ჯანდაცვის სისტემების (HSG) სამდივნოს ხოლო ბატონი გიორგი გოცაძე ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორია.
2009 წლიდან ბატონი გიორგი ექვსი წლის მანძილზე იყო აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის ტექნიკურ ექსპერტთა პანელის თავჯდმოარის მოადგილე. ხოლო 2017 წლიდან იგი არის ამავე ორგანიზაციის ტექნიკური შეფასების რეფერენს ჯგუფის წევრი.
გიორგი გოცაძე 2002-2006 წლებში იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მენეჯმენტის ფაკულტეტია მოწვეული ლექტორი, ხოლო 2008 -2015 წლებში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო სკოლის მოწვეული ლექტორი.
გიორგი გოცაძე არის 30 სამეცნიერო სტატიის, 7 წიგნისა და რამოდენიმე ათეული ტექნიკური ნაშრომის ავტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ჯანდაცვის სისტემები
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა
 • გლობალური ჯანდაცვა
 • ჯანდაცვის დაფინანსება
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
 • კერძო სექტორი ჯანდაცვაში

რჩეული პუბლიკაციები

 • Berman P, Cameron MA, Gaurav S, Gotsadze G, et al. Improving the response to future pandemics requires an improved understanding of the role played by institutions, politics, organization, and governance. PLOS Global Public Health, January 2023. DOI: 10.1371/journal.pgph.0001501
 • Gotsadze G, Mirzikashvili N, Kekelidze D, Kalandarishvili S, Kalandadze I, Abiatari I, Zoidze A. The State of Public Health Education and Science During and After the Fall of the Soviet Union: Achievements, Remaining Challenges, and Future Priorities. Front Public Health. 2022 Jun 15;10:871108. doi: 10.3389/fpubh.2022.871108.
 • Gotsadze G, Zoidze A. Soviet legacy is still pervasive in health policy and systems research in the post-Soviet states. Public Health Res Pract. 2021 Nov 10;31(4):3142121. doi: 10.17061/phrp3142121.
 • Gotsadze G., Chikovani I., Sulaberidze L., Gotsadze T., Goguadze K., Tavanxhi N. 2019 The Challenges of Transition From Donor-Funded Programs: Results From a Theory-Driven Multi-Country Comparative Case Study of Programs in Eastern Europe and Central Asia Supported by the Global Fund. Global Health: Science and Practice June 2019, 7(2):258-272
 • Macarayan E.K., Balabanova D., Gotsadze.G.2019. Assessing the field of health policy and systems research using symposium abstract submissions and machine learning techniques. Health Policy and Planning, 2019, 1–11.
 • Sheikh K., Bennett S., El Jardali F., Gotsadze G. 2017. Privilege and inclusivity in shaping Global Health agendas. Health Policy and Planning 2017 Apr 1;32(3):303-304
 • Gotsadze G., Tang W., Shengelia N., Zoidze A. 2017. Determinants analysis of outpatient service utilisation in Georgia: can the approach help inform benefit package design? Health Research Policy and Systems (2017) 15:36
 • Chikovani I., Makhashvili N., GotsadzeG., Bayard R. 2015. Health Service Utilization for Mental, Behavioural and Emotional Problems among Conflict-Affected Population in Georgia: A Cross-Sectional Study. PLoS ONE 10(4):e0122673
 • Gotsadze G., Zoidze A., Rukhadze N., Shengelia N., Chkhaidze N. 2015. An impact evaluation of medical insurance for poor in Georgia: preliminary results and policy implications. Health Policy and Planning, Volume 30, Issue suppl_1, 1 Pages i2–i13,
 • Belli. P., Gotsadze. G. and Shahriari. H., 2004 Out-of-pocket and informal payments in health sector: evidence from Georgia. Health Policy. Vol. 70(1): pp 109-123

წიგნები

 • Gotsadze G., Counahan M., 2017 Promoting Inclusive Growth Through Health Development In Central And West Asia. Asian Development Bank regional-Capacity Development Technical Assistance (R-Cdta) https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/49045/49045-001-dpta-en_3.pdf
  ⦁ Gotsadze G., Gaal P., Chapter 7. Coverage decisions: benefit entitlements and patient cost sharing in Kutzin, J, C Cashin, M Jakab, eds. Implementing Health Financing Reform: Lessons from Countries in Transition. World Health Organization Regional Office for Europe and the European Observatory on Health Policies and Systems 2010.
  ⦁ Cercone J., Gotsadze G., Osipov K. 2005. Economic evaluation of National Tuberculosis and HIV/AIDS Programs in Kazakhstan. The World Bank. Washington DC. Report No. 32495-KZ.
  ⦁ J.Godinho, A.Renton, V.Vinogradov, T.Novotny, G.Gotsadze, MJ Rivers, M.Bravo. 2004. Reversing The Tide: Priorities for HIV/AIDS Prevention in Central Asia. The World Bank. Washington, DC.
  ⦁ A.Renton, D.Gzirishvili, G.Gotsadze, J.Godinho. 2004. Central Asia HIV/AIDS Project. Epidemics and Drivers: Regional Challenge – Regional Response. The World Bank.
  ⦁ Gamkrelidze A., Atun R., Gotsadze G., MacLehose L. 2002. Health Care Systems in Transition: Georgia. The European Observatory on Health Care Systems.
  ⦁ S. Bennett, G.Gotsadze. Building Capacity and Strengthening Implementation at the Community Level. in D.M. Dror and A.S. Preker editors. Social Re Insurance: A new approach to sustainable community health financing. International Labor office and The World Bank, 2002, 225-240.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 • Sulaberidze L., Green S., Chikovani I., Uchaneishvili M., Gotsadze G. 2018. Barriers to delivering mental health services in Georgia with an economic and financial focus: informing policy and acting on evidence. BMC Health Services Research (2018) 18:108
 • Sulaberidze L., Mirzazadeh A., Chikovani I., Gotsadze G. 2016. Population Size Estimation of Men Who Have Sex with Men in Tbilisi, Georgia; Multiple Methods and Triangulation of Findings. PLoS ONE 11(2):e0147413
 • Maceira D., Goguadze K., Gotsadze G. 2015 The drivers of facility-based immunization performance and costs. An application to Moldova. Vaccine 33S:A72-A78
 • Goguadze K., Chikovani I., Gaberi C., Gotsadze G. 2015. Costs of routine immunization services in Moldova: Findings of a facility-based costing study. Vaccine 33S:A60-A65
 • Gotsadze G., Murphy A., Shengelia N., Zoidze A. 2015. Healthcare utilization and expenditures for chronic and acute conditions in Georgia: Does benefit package design matter? BMC Health Services Research 15(88).
 • Zoidze A., Rukhazde N., Chkhatarashvili K., Gotsadze G. 2013. Promoting universal financial protection: health insurance for the poor in Georgia – a case study. Health Research Policy and Systems 2013, 11:45
 • Gotsadze G., Chikovani I., Goguadze K., Balabanova D., McKee M. 2010. Reforming sanitary-epidemiological service in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union: an exploratory study. BMC Public Health 2010, 10:440 doi:10.1186/1471-2458-10-440.
 • Gotsadze G., Zoidze A., Rukhadze N., Shengelia N., Chkhaidze N. 2015. An impact evaluation of medical insurance for poor in Georgia: preliminary results and policy implications. Health Policy and Planning, Volume 30, Issue suppl_1, 1 Pages i2–i13,
 • Djibuti .M., Gotsadze G., Zoidze A., Mataradze G., Esmail LC., Kohler JC. 2009 The role of supportive supervision on immunization program outcome – a randomized field trial from Georgia. BMC International Health and Human Rights 2009, 9(Suppl 1):S11 doi:10.1186/1472-698X-9-S1-S11.
 • Gotsadze G., Zoidze A., Rukhadze N. 2009. Household catastrophic health expenditure: evidence from Georgia and its policy implications. BMC Health Services Research 2009, 9:69 doi:10.1186/1472-6963-9-69
 • Djibuti M., Gotsadze G., Mataradze G., Menabde G. 2008 Human resources for health challenges of public health system reform in Georgia. Human Resources for Health 2008, 6:8 doi:10.1186/1478-4491-6-8.
 • Djibuti M., Gotsadze G., Mataradze G., Zoidze A. 2007. Influence of household demographic and socio-economic factors on household expenditure on tobacco in six New Independent States. BMC Public Health 2007, 7:222.
 • Zoidze A., Gotsadze G., Cameron S. 2007. International hospital perspectives: transition countries. An Overview of Health in the Transition Countries. International Hospital Federation Reference Book 2006/2007. pp. 29-32.
 • Gotsadze G., Bennett S, Ranson K., Gzirishvili D., 2005 Health Care Seeking Behavior and Out-of-pocket Payments in Tbilisi, Georgia: Household Survey Findings. Health Policy and Panning Vol. 20., No.4.
 • Gotsadze G., Zoidze. A., Vasadze. O., 2004, Reform Strategies in Georgia and Impact on Health Care Provision in Rural Areas: Evidence from Household Survey. Social Science & Medicine. Vol 60/4 pp 809-821.
 • Rose L., Gotsadze. G., 2001. Georgia: Implementing a Hospital Restructuring Programme. Eurohealth Vol.7., No.3 74:79.
 • Gotsadze.G., Mataradze,G., Zoidze.A. 1999 Hospital Sector Reform and Its Implications on Human Resource Development in Georgia, Human Resources for Health Development Journal 3 (3):185-198
 • Jorbenadze.A., Zoidze.A., Gzirishvili.D., Gotsadze.G., 1999. Health Reform and Hospital Financing in Georgia – Croatian Medical Journal 40(2):221-236.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

2022-2023 წელი

სამაგისტრო საფეხური

 • ჯანდაცვის ეკონომიკა

2021-2022 წელი

სადოქტორო საფეხური

 • სადოქტორო სემინარი II
 • სადოქტორო სემინარი I (ჯანდაცვა)

2020-2021 წელი

სადოქტორო საფეხური

 • სადოქტორო სემინარი I (ჯანდაცვა)