საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ატმოსფერო-იონოსფეროს, ფიზიკის მიმართულებით

1979 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი სპეციალობით ფიზიკური ჰიდროდინამიკა. 1989 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „წრფივი და არაწრფივი შინაგანი გრავიტაციული ტალღები დედამიწის ატმოსფეროში და მათი გავლენა ატმოსფეროს საკუთარ ნათებაზე“. 1979 წლიდან მუშაობს აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში დამხმარე მკვლევრად (1979-1982 წწ.), უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად (1983-1992 წწ.), უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად (1992-2007 წწ.), მკვლევრად (2007 წლიდან დღემდე). ძირითადი კვლევითი საკითხები: ატმოსფერული გრავიტაციული ტალღები და მათი გავლენა ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფენებზე, იონოსფეროს სპორადული სტრუქტურები, ატმოსფერული ტალღების გავლენა ზედა ატმოსფეროს მნათი ფენების ყოფაქცევაზე, ზედა ატმოსფეროსა და იონოსფეროს პარამეტრების გრძელვადიანი ცვლილებები და ტრენდები, კოსმოსური ფაქტორის გავლენა ღრუბელთდაფარვის პროცესსა და, შესაბამისად, რეგიონული და გლობალური კლიმატის ცვლილებაზე. არის SCOSTEP საერთაშორისო სამეცნიერო პროგრამების პროექტების PSMOS (2000-2003 წწ), CAWSES (2004-2008 წწ.), CAWSES2 (2009-20013 წწ.) და VarSITI (2014 წლიდან) სამუშაო ჯგუფის წევრი და 2017 წლიდან არჩეულია SCOSTEP (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) პროგრამაში საქართველოს წარმომადგენლად. გ. დიდებულიძე 2016 წლიდან გერმანიის კოსმოსური კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული VAO (Virtual Alpine Observatory – www.vao.bayern.de/) საერთაშორისო პროექტის საბჭოს წევრია. 2007 წლიდან ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია ატმოსფერო-იონოსფეროს ფიზიკის მიმართულებით და ხელმძღვანელობს ატმოსფეროსა და ახლო კოსმოსის კვლევის სამეცნიერო ჯგუფს.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ატმოსფერული ტალღების გენერაცია სხვადასხვა ჰელიო-გეოფიზიკურ პირობებში;
 • რეგიონალური და გლობალური მასშტაბის დინამიური პროცესების გავლენა ატმოსფეროს მნათ ფენებზე;
 • მიწისძვრების და მათი გავლენა ზედა ატმოსფეროს საკუთარ ნათებაზე;
 • სპორადული იონოსფერული E ფენების ფორმირების მოდელი;
 • 5. ქვედა და ზედა ატმოსფერული კავშირების თავისებურებანი კავკასიის რეგიონში;
 • .გეომაგნიტური ქარიშხლები და მისი გავლენა ატმოსფერო-იონოსფერულ კავშირებზე;
 • გალაქტიკური კოსმოსური სხივების გავლენა ატმოსფეროს სტრუქტურაზე;
 • კლიმატის ცვლილების გავლენა ატმოსფეროსა და იონოსფეროს პარამეტრების; გრძელვადიან ცვლილებებზე;
 • კლიმატის ცვლილების კოსმოსური და ანტროპოგენური ფაქტორები.

რჩეული პუბლიკაციები

Didebulidze, G.G., Todua, M. (2016).The inter-annual distribution of cloudless days and nights in Abastumani: coupling with cosmic factors and climate change, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 141, pp. 48-55. http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2015.10.004.

Didebulidze, G.G., Dalakishvili, G., Lomidze, L., Matiashvili, G. (2015). Formation of sporadic-E (Es) layers under the influence of AGWs evolving in a horizontal shear flow, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 136 (part B), pp. 163-173. http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2015.09.012

Didebulidze, G.G., Lomidze, L.N., Gudadze, N.B. , Pataraya, A.D., Todua, M. (2011). The long-term changes in the nightly behavior of the oxygen red 630.0 nm line nightglow intensity and trend in the thermospheric meridional wind velocity, International Journal of Remote Sensing, 32(11), 3093-3114. doi:10.1080/01431161.2010.541523.

Didebulidze, G. G., Lomidze, L. N. (2010). Double atmospheric gravity wave frequency oscillations of sporadic E formed in a horizontal shear flow, Physics Letters A, 374(7), 952-959. (10.1016/j.physleta.2009.12.026)

Didebulidze, G. G., Lomidze, L. N., Gudadze, N. B., Todua, M. (2009). Multilayered structures in the ionosphere F2 region and impulse-like increase of the nightglow red 630 nm line intensity as a result of influence of shear excited atmospheric vortical perturbations, Journal of Geophysical Research, 114, A03312. doi:10.1029/2008JA013348.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

Todua, M., Didebulidze, G.G., Javakhishvili, G. Sh. (2017). Cosmic factors in the variations of the lower and upper atmosphere-ionosphere parameters observed from Abastumani, Non-Stable Universe: Energetic Resources, Activity Phenomena and Evolutionary Processes, ASP conference Series 2017, Astronomical Society of the Pacific.

Didebulidze, G.G., Dalakishvili, G., Lomidze, L., Matiashvili, G. (2015). Formation and behavior of Es layers under the influence of AGWs evolving in a horizontal shear flow. 14th International Ionospheric Effects Symposium, 12-14 May 2015, Alexandria, VA, USA, 088, 1-6. (ies2015.bc.edu/wp-content/uploads/2015/05/088-Didebulidze-Paper.pdf)

Didebulidze, G.G. , Todua, M. (2015). Investigation of presence of cosmic factors in the inter-annual distributions of cloudless days and nights in Abastumani. Sun and Geosphere, 10(1), 59-63.

Alania M.V., Didebulidze G.G., Modzelewska R., Todua M., Wawrzinczak A. (2015). Annual variations of the galactic cosmic ray intensity and seasonal distribution of cloudless days and cloudless nights in Abastumani (41.75oN, 42.82oE; Georgia): (1) experimental study and (2) theoretical modeling. Proceeding of Science. The 34th International Cosmic Ray Conference30 July- 6 August, 2015, The Hague, The Netherlands. http://pos.sissa.it/

Gudadze, N., Javakhishvili, G., Didebulidze, G. (2014). Some peculiarities of the upper atmosphere planetary scale motions in the Caucasus region. Instability and Evolution of Stars, Proceedings of the Byurakan-Abastumani Colloquium dedicated to Ludwik Mirzoyan’s 90th anniversary, held on 26-28 August 2013 in Byurakan Astrophysical Observatory, Armenia. Eds.: Harutyunian, H. A.; Nikoghosyan, E. H.; Melikian, N. D., Yerevan, “Gitutyun” Publishing House of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA), p. 153-157.

Todua, M., Didebulidze, G. (2014). The influence of cosmic factors on cloud covering and their seasonal trends in Abastumani. Instability and Evolution of Stars, Proceedings of the Byurakan-Abastumani Colloquium dedicated to Ludwik Mirzoyan’s 90th anniversary, held on 26-28 August 2013 in Byurakan Astrophysical Observatory, Armenia. Eds.: Harutyunian, H. A.; Nikoghosyan, E. H.; Melikian, N. D., Yerevan, “Gitutyun” Publishing House of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA), p. 71-76.

Didebulidze, G.G., Dalakishvili, G., Lomidze, L., Matiashvili, G. (2014). Formation of ionospheric sporadic E layers by atmospheric gravity waves, Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue (B), Physics of Atmosphere, Ocean, and Space Plasma, v. 17, 96-106.

Todua, M., Didebulidze, G. G. (2013). Cosmic factors influence on the inter-annual variations of the green 557.7 Nm line and red 630.0 Nm line nightglow intensities and their possible coupling with cloud covering at Abastumani (41.75°N, 42.82°E). Acta Geophysica, 62(2), 381-399.

Todua, M., Didebulidze, G. (2013). Galactic cosmic rays flux and geomagnetic activity coupling with cloud covering in Abastumani. Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue (B), Physics of Atmosphere, Ocean, and Space Plasma, v. 16b, 82-88.

Kokkalis, P., Mamouri, R.E., Todua, M., Didebulidze, G.G., Papayanis, A., Amiridis, V., Basart, S., Perez, C., Baldasano, J.M. (2012). Ground, satellite and simulation-based analysis of a strong dust event over Abastumani, Georgia during May 2009, International Journal of Remote Sensing, 33 (16), 4886-4901.

Didebulidze, G. G., Lomidze, L. N., Gudadze, N.B. (2009). Ionosphere F2 layer stratification caused by shear excited atmospheric vortical perturbations, Advances in Space Research 43, Number 11, 1800-1805, 2009. ( doi:10.1016/j.asr.2008.08.021).

Didebulidze, G. G., Iskandarova, V.M., Todua, M., Javakhishvili, G. Sh. (2008). The relationship between total ozone content over Abastumani and geomagnetic disturbances. Abastumani Astrophysical Observatory Bulletin No 78, 251-255.

Didebulidze, G. G., Lomidze, L. N. (2008). The formation of sporadic E layers by a vortical perturbation excited in a horizontal wind shear flow, Annales Geophysicae, 21(7), 1741-1749.

Gudadze, N. B., Didebulidze, G. G., Lomidze, L. N., Javakhishvili, G. Sh., Marsagishvili, M. A., Todua, M. (2008). Different long-term trends of the oxygen red 630.0 nm line nightglow intensity as the result of lowering the ionosphere F2 layer, Annales Geophysicae, 21(8), 2069-2080.

Gudadze, N.B., Didebulidze, G.G., Javakhishvili, G.Sh., Shepherd, M.G., Vardosanidze, M.V. (2007). Long-Term Variations of the Oxygen Red 630 nm Line Nightglow Intensity. Canadian Journal of Physics, 85(2), 189-198.

Didebulidze, G. G., Javakhishvili, G. Sh., Marsagishvili, M. A., Todua, M. (2007). About the annual distribution of magnetically disturbed cloudless days and nights over Abastumani (41.75N, 42.82E). 2008arXiv0802.3304D

Gudadze, N.B., Didebulidze, G.G., Lomidze L.N., Javakhishvili, G.Sh., Shepherd, M.G., Vardosanidze M.V., Peradze, Q.T. (2006). About environmental/dynamical changes in the atmosphere responsible for different long-term trends in the oxygen red 630 nm line nightglow intensity. Journal of the Georgian Geophysical Society, vol.11B, 32-38, 2006.

Didebulidze, G.G., Iskandarova, V.M., Todua, M.M., Javakhishvili, G. Sh. (2006). The relationship between total ozone content over Abastumani and geomagnetic disturbances. Journal of the Georgian Geophysical Society, vol.11B, 28-31.

Didebulidze, G.G., Javakhishvili, G.Sh., Lomidze, L.N.,. Titberidze, M.M. (2006). Variations of the nightglow intensity prior and after earthquakes observed at abastumani (41.75oN; 42.82oE). Proceed. International Science Conference”Independent Kazakhstan: 15-years way of space activity development”, Devoted to the 70-anniversary of academician U.M. Sultangazin. October, 4-6, 2006, Almaty, Republic of the Kazakhstan. ALMATY, 324-326.

Didebulidze, G., Javakhishvili, G., Todua, M. (2005). Annual distribution of cloudless days in Abastumani (41.8N,42.8E), Journal of the Georgian Geophysical Society, vol.10B, 28-31.

Didebulidze, G. G., Kafkalidis, J. F., Pataraya, A.D. (2004). Coupling processes between atmospheric vortical perturbations and acoustic-gravity waves in the mesosphere-thermosphere regions. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 66(6-9),715-732.

Торошелидзе, Т.И., Вардосанидзе, М. В., Дидебулидзе, Г.Г. (2004). Регистрация планетарных волн по вариациям содержания стратосферных озона и двуокиси азота, Бюлл. Абаст. астрофиз. обс., №77, 247-258.

Toroshelidze, T.I., Didebulidze, G.G., Chichinadze, V.R., Vardosanidze, M.V. (2003). Long-term research of the water vapour absorption band in twilight. Proc. XXXVII Annual Apatity Seminar “Physics of Auroral Phenomena”.Apatity. Kola Scientific Center RAS. Apatity. 243-246.

Didebulidze, G. G., Toroshelidze, T. I., Kafkalidis, J. F., Shepherd, M. G., Shepherd, G. G., Zhang, S. P., Javakhishvili, G., Vardosanidze, M. V. (2003). Short-period atmospheric gravity waves amplitude amplification at the mesosphere-thermosphere heights. Journal of the Georgian Geophysical Society, vol. 8b. pp. 77-97.

Didebulidze, G. G., Chilingarashvili, S.P., Toroshelidze, T.I., Murusidze, I.G., Kvavadze, N.D., Sharadze, Z.S. (2002). On the possibility of in situ shear excitation of vortical perturbations and their coupling with short-period gravity waves by airglow and ionosphere observations. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 64(8/11), 1105 – 1116.

Didebulidze, G.G. (2001). Atmospheric acoustic-gravity waves and vertical perturbations in the horizontal shear flow”. Journal of the Georgian Geophysical Society, vol. 6b, 84-89.

Didebulidze, G.G., Chilingarashvili, S.P., Toroshelidze, T.I., Murusidze, I.G., Kvavadze, N.D., Sharadze, Z.S. (2001). Vortical perturbations and short-period gravity waves as an indicator of the changes in the horizontal wind field in the upper atmosphere”. Journal of the Georgian Geophysical Society, vol. 6b, pp. 90-103.

Didebulidze, G. G., Pataraya, A. D. (2000). Ionosphere F-region as an indicator of the evolution of atmospheric gravity waves in horizontal shear flow. Physics and Chemistry of the Earth, 25(1-2), 97-100.

Didebulidze G. G., Chilingarashvili S. P., Kvavadze N. D., Sharadze Z. S. (2000). The positive perturbation of the oxygen red line intensity (duration 1-3 hours) as a results of atmospheric shear waves’ existence. Physics and Chemistry of the Earth B, 25(5/6), 443-449.

Дидебулидзе, Г. Г. (2000). Атмосферные гравитационные волны в горизонтальном сдвиговом течении, Геомагнетизм и аэрономия, 2000, т 40, № 4, с. 88-96.

Didebulidze, G. G., Pataraya, A. D. (1999). “The influence of atmospheric gravity waves evolving in horizontal shear flow on the ionosphere F2-layer”, Physics Letters A, 252, 328-335.

Didebulidze, G.G. (1999). “Analytic and numerical solutions of atmospheric gravity waves evolving in horizontal shear flow”. Journal of Applied Mathematics and Informatics, V.3, 65-85.

Didebulidze, G. G. (1999). Evolution of atmospheric gravity waves in horizontal shear flow. Physica Scripta 60, 593 – 600.

Didebulidze G. G., Pataraya A. D. (1999). Ionosphere F2-region under the influence of the evolutional atmospheric gravity waves in horizontal shear flow. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 61, 479 – 489.

Didebulidze, G. G. (1997). Amplification/damping processes of atmospheric acoustic-gravity waves in horizontal winds with linear shear, Physics Letters A, 235, 65-70.

Дидебулидзе, Г. Г., Торошелиде, Т.И., Чилингарашвили, С.П. (1990). Отклик свечения атмосферы на землетрясение в спитаке 7.XII.1988г. АН ГССР, Абастуманская Астрофизическая Обсерватория, Препринт, Тбилиси 1990.3, 85-92.

Didebulidze, G. G., Fishkova, L.M., Pataraya, A. D., Toroshelidze, T.I. (1990). Investigation of the night sky airglow near the epicenter of the Earthquake. Proceedings of the Joint Varenna-Abastumani-ESA-Nagoya-Potsdam Workshop on ‘PLASMA ASTROPHYSICS’ held in Telavi, Georgia, USSR. 4-12 June 1990 (ESA SP-311, August 1990), 321-327.

Дидебулидзе, Г. Г., Натриашвили, Д.В., Патарая, А.Д., Фишкова, Л.М. (1989). Вариации интенсивности эмиссии 630.0 нм верхней атмосферы под воздействием внутренних гравитационных волн с учетом меридионального ветра, Буллетин Абастуманской Астрофизической Обсерватории АН ГССР, No 66, 213-222.

Дидебулидзе, Г. Г., Патарая, А.Д. (1989). Изменение интенсивности красной кислородной линии 6300 А свечения ночного неба при прохождении солитона внутренних гравитационных волн. В кн.: Полярные Сияния и свечениие ночного неба, Москва, Сов. Радио, No 33, 85-92.

Didebulidze, G. G., Pataraya, A. D. (1988). Reaction of the ionosphere F-layer on oblique propagation of the inner gravitational waves in the presence of a local wind. Bulletin of Abastumani Astrophysical Observatory, No 66, 223-232.

Didebulidze, G. G., Pataraya, A. D. (1988). F-layer affected by atmospheric gravity waves with account of horizontal wind. Bulletin of the Academy of sciences of the Georgian SSR, 129(2), 317-320.

Didebulidze, G. G., Fishkova, L.M., Pataraya, A. D. (1986). Investigation of the intensity progression of F-region nightglow emission of the oxygen red line by means of atmospheric Gravity waves soliton. Proceedings of the Joint Varenna-Abastumani International School & Workshop on ‘PLASMA ASTROPHYSICS’ held in Sukhumi, USSR. 19-28 May 1986 – Published by the Europian Space Agency, August 1986 (ESA SP-251 – ISSN 0379-6566), 147-150.

Дидебулидзе, Г. Г., Патарая, А.Д. (1984). Влияние внутренних гравитационных волн на F-слой. Геомагнетизм и аерономия, 24(2), 308-402.

Didebulidze, G. G., Pataraya, A. D., Chanishvili, R.G. (1983). F-layer affected by atmospheric gravity waves with account of horizontal wind. Bulletin of the Academy of sciences of the Georgian SSR, 112(3), 509-512.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • შესავალი ატმოსფეროსა და ახლო კოსმოსის ფიზიკაში, 2018 წლის საგაზაფხულო კურსი  (საბაკალავრო);
 • ჰიდროდინამიკისა და მაგნიტოჰიდროდინამიკის საფუძვლები, 2017 წლის საშემოდგომო კურსი (სამაგისტრო);
 •  სადოქტორო სემინარი 2, 2017 წლის საშემოდგომო კურსი (სადოქტორო);
 • ატმოსფეროსა და იონოსფეროს კავშირების ფიზიკა 2, 2018 წლის საგაზაფხულო კურსი (სადოქტორო);
 •  სადოქტორო კვლევის სემინარი 1, 2018 წლის საგაზაფხულო კურსი (სადოქტორო).
სალექციო კურსი   (სასწავლო წელი/სემესტრი/საფეხური) უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი
კლიმატის ცვლილების კოსმოსური და ანტროპოგენური ფაქტორები               

 2017 წ., საგაზაფხულო სემესტრი, საბაკალავრო

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი
ატმოსფეროსა და ახლო კოსმოსის ფიზიკის საფუძვლები                               

2016 წ., საშემოდგომო სემესტრი, საბაკალავრო

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი
ჰიდროდინამიკის და მაგნიტოჰიდროდინამიკის საფუძვლები

2017-2011წწ., საშემოდგომო სემესტრი, ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ასტრონომიის/ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკის მიმართულებით)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი
იონოსფეროს ფიზიკა, 2011, 2012, 2014 წწ, ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ასტრონომიის/ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკის მიმართულებით, მესამე სემესტრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი
კოსმოსური სხივების ფიზიკა 2012 წ, ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის ასტრონომიის მიმართულებით, მესამე სემესტრი  (წაკითხულ იქნა კურსის მცირე ნაწილი ასისტენტ პროფესორ ბ. კაპანაძესთან ერთად) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო ფაკულტეტი
ატმოსფერულ-იონოსფერული კავშირების ფიზიკა  II, 2012, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკის მიმართულების დოქტორანტებისთვის, მეოთხე სემესტრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო ფაკულტეტი
2010-2011 –ატმოსფერულ-იონოსფერული კავშირების ფიზიკა  I , ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკის მიმართულების დოქტორანტებისთვის, მესამე სემესტრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ატმოსფეროს ოპტიკა, 2011წ., ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკის მიმართულების დოქტორანტებისთვის, პირველი სემესტრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2008 – 2010 დროის მოკლე ისტორია (სტეფან ჰოუკინგი), კოსმოსური და ადამიანური ფაქტორების როლი მიმდინარე კლიმატის ცვლილებაში, ეპიზოდურად იკითხებოდა ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, პირველი სემესტრი ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ატმოსფერულ-იონოსფერული კავშირების ფიზიკა,  2008-2009 წწ., ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკის მიმართულების დოქტორანტებისთვის, მეორე სემესტრი ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ატმოსფერული ტალღების გავლენა მეზოსფერო-თერმოსფეროს საკუთარ ნათებაზე.  2005-2006 წწ., ობსერვატორიაში ეკითხებოდა მაგისტრანტ ლ. ლომიძეს ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იონოსფერო და მისი საკუთარი ნათება.         2004-2005 წწ. ობსერვატორიაში ეკითხებოდა მაგისტრანტ ნ. გუდაძეს ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი
ატმოსფეროს ოპტიკური მეთოდებით კვლევა,  1998წ-დან ეპიზოდურად იკითხებოდა აბასთუმნის ობსერვატორიის ზედა ატმოსფეროს კვლევის ლაბორატორიაში ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასტრონომიის ფაკულტეტი