საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, მოლეკულური და ევოლუციური გენეტიკის მიმართულებით

კორტ ანდერსონმა 1982 წელს დაამთავრა ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი და 1991 წელს მოიპოვა იელის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დოქტორის ხარისხი. 1991-1994 წლებში მუშაობდა იელის უნივერსიტეტის ჰოპვარდ ჰიუს სამედიცინო ინსტიტუტში მკვლევრად. 1995-1998 წლებში იყო ლონდონის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის იმპერიული კოლეჯის პოსტ-დოქტორანტი. 1998-2001 წლებში იყო ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ორგანიზმების ბიოლოგიის და ანატომიის დეპარტამენტის მკვლევარი. 2007-2012 წლებში – ინვაზიური სახეობების და მცირე პოპულაციების კვლევითი ცენტრის (CRISSP) თანადირექტორი. 2004-2014 წლებში მუშაობდა აიდაჰოს უნივერსიტეტის მეთევზეობისა და ველური ბუნების დეპარტამენტის ბუნებრივი რესურსების კოლეჯში ასისტენტ-პროფესორად და მკვლევრად, 2001-2014 წლებში კი -ამავე უნივერსიტეტის  კონსერვაციის, ევოლუციური და ეკოლოგიური გენეტიკის დეპარტამენტში  (LCEEG) დირექტორად. ილიას უნივერსიტეტთან  თანამშრომლობს 2015 წლიდან – ამავე უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველი მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტის პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • ბიოლოგიური პროცესების შესწავლის ბიოტექნოლოგია – მათ შორისაა: მოლეკულური ევოლუცია, მოლეკულური ტაქსონომია და მოლეკულური ეკოლოგია, ასევე დნმ-ის შესწავლასთან დაკავშირებული მეთოდების გამოყენება პოპულაციების მონიტორინგისა და სახეობათა იდენტიფიკაციისთვის;
  •  მიქსოზოას კლასის (უმარტივესები) ბიოლოგია – ეს ორგანიზმები მნიშვნელოვანი თევზების სახეობების, მათ შორის კალმახის და ორაგულის ობლიგატური პარაზიტებია და იწვევენ თევზის სერიოზულ დაავადებებს. მათი ტაქსონომია რთული შესასწავლია, რადგანაც ცხოვრების განსხვავებულ სტადიებზე მათი მასპინძლები განსხვავებული სახეობებია. მათი შესწავლის ერთადერთი გზა მოლეკულური მეთოდების გამოყენებაა.
  • ინვაზიური სახეობები, რომლებიც მზარდ საფრთხეს წარმოადგენენ მთელს მსოფლიოში. ეკოლოგიური პროცესები, რომელიც ხელს უწყობენ ზოგიერთი ორგანიზმის აფეთქებად გამრავლებას ახალ გარემოში ნაკლებადაა შესწავლილი. ჩემი კვლევის ფოკუსია დნმ-ტექნოლოგიების გამოყენება ბიოლოგიური ინვაზიების შესწავლისას და ახალი ინვაზიური სახეობების გამოვლენის ტექნოლოგია.

Ott, T. M., E. Strand, and C.L. Anderson. 2015. Niche divergence of Abies grandis-Abies concolor hybrids. Plant Ecology 216: 479-490.
Newcombe, G., A. Shipunov, S. Eigenbrode, A. Raghavendra, H. Ding, C. Anderson, R. Menjivar, M. Crawford and M. Schwarzländer. 2009. Endophytes influence protection and growth of an invasive plant. Communicative and Integrative Biology 2: 29-31.
Shipunov, A., G. Newcombe, A.K.H. Raghavendra, and C.L. Anderson. 2008. Hidden diversity of endophyte fungi from invasive spotted knapweed (Centaurea stoebe L., Asteraceae). American Journal of Botany 95(9): 1096–1108.
Clark, M. E., B.D. Heath, C.L. Anderson, and T.L. Karr. 2006. Induced paternal effects mimic cytoplasmic incompatibility in Drosophila. Genetics 173: 727-734.
Clark, M. E., Anderson, C., Cande, J. and Karr, T. L. 2005. Widespread prevalence of Wolbachia in laboratory stocks and the implications for Drosophila research. Genetics 170: 1667-1675.
Canning, E.U., S.W. Feist, M. Longshaw, B. Okamura, C.L. Anderson, M.T. Tse, and A. Curry. 2005. Microgemma vivaresi n. sp. (Microsporidia, Tetramicridae), infecting liver and skeletal muscle of sea scorpions, Taurulus bubalis (Euphrasen 1786) (Osteichthyes, Cottidae), an inshore, littoral fish. J. Eukaryot. Microbiol. 52(2): 1-9.
Anderson, C.L., and T.L. Karr. 2001. Wolbachia: Evolutionary novelty in a rickettsial bacteria. BMC Evolutionary Biology 1 :10.
Misof, B., and C. L. Anderson. 2000. A phylogeny of the damselfly genus Calopteryx (Odonata) using mitochondrial 16s rDNA markers. Molecular Phylogenetics and Evolution 15: 5-14.
Anderson, C.L., E. U. Canning, and B. Okamura. 1999. Molecular data implicate bryozoans as hosts for PKX (Phylum Myxozoa) and identify a clade of bryozoan parasites within the Myxozoa. Parasitology 119: 555-561.
Anderson, C.L., B. Okamura, and E. U. Canning. 1998. Hox genes confirm that Myxozoa are extremely reduced triploblasts. Nature 392: 346-347.
In Review:Becker, H.T., K.T. Vierling, T.J. Rodhouse, and C.L. Anderson. 2015. Novel herbivory in the common insectivore Sorex vagrans revealed by DNA barcoding.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • თანამედროვე გენეტიკა I და II (ორი სემესტრის განმავლობაში)
  • ეფექტური სამეცნიერო კომუნიკაციები: სამეცნიერო წერა და საუბარი ინგლისურად