საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და საინჟინრო ფაკულტეტი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი

მაია ახალკაცმა 1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისფაკულტეტი. 1986 წელს კომაროვის სახელობის ბოტანიკურ ინსტიტუტში (სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი) დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბოტანიკის თემაზე – „Urticaceae-ს ოჯახის ზოგიერთი წარმომადგენლის ტრიქომების ულტრასტრუქტურა“. 1985 წლიდან მუშაობს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტში და 2002 წლიდან არის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების განყოფილების გამგე. 1997-2011 წელს იყო საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირის, „ორქისის“, თავმჯდომარე. 1997 წელს პოსტ-დოქტორანტის სერტიფიკატის კურსი ჩატარდა მეცნიერთა გაცვლის საერთაშორისო ფონდში (IREX), პორტლანდის უნივერსიტეტი, პორტლანდი, ორეგონი, აშშ. 1997-1999 წლებში ალექსანდრე ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის სტიპენდია, ჰაინრიხ ჰაინეს უნივერსიტეტი, დიუსელდორფი, გერმანია. 1997 წლიდან აშშ-ისდა გერმანიის ბოტანიკური საზოგადოების წევრი. 2006 წელს დაიცვა ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სტატუსი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტში – „მცენარის რეპროდუქციული სტრატეგიის სტრუქტურულ-ფუნქციური ასპექტები“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან. 2015 წლიდან არის ამავე უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბჭოს წევრი და საქართველოს ბოტანიკური თანასაზოგადოების დამფუძნებელი.

ძირითადი კვლევითი საკითხებია: მცენარეთა ანატომია, მორფოლოგია და რეპროდუქცია, ბიომრავალფეროვნება, მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და სხვ. გამოქვეყნებული აქვს 88 სამეცნიერო ნაშრომი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მცენარეთა ანატომია
 • მცენარეთა მორფოლოგია
 • მცენარეთა რეპროდუქციული ბიოლოგია
 • ბიომრავალფეროვნება
 • მცენარეთა კონსერვაცია
 • მცენარეთა გენეტიკური რესურსები
 • მცენარეთა ველური მონათესავე სახეობები
 • მცენარეთა ჯიშების მოშინაურება
 • სამკურნალო მცენარეები
 • მიკროსკოპია

რჩეული პუბლიკაციები(18)
• Togonidze N., Akhalkatsi M.2015. Variability of plant species diversity during the natural restoration of the subalpine birch forest in the Central Great Caucasus. Turkish Journal of Botany 39(3):458-471; DOI:10.3906/bot-1404-19.
• Asanidze Z., Akhalkatsi M., Henk A. D., Richards Ch. M., Volk G. M. 2014. Genetic relationships between wild progenitor pear (Pyrus L.) species and local cultivars native to Georgia, South Caucasus. Flora 209(9):504-512. DOI: 10.1016/j.flora.2014.06.013.
• Ekhvaia J., Gurushidze M., Blattner F.R., Akhalkatsi M.2014.Genetic diversity of Vitis vinifera in Georgia: relationships between local cultivars and wild grapevine, V. vinifera subsp. sylvestris. Genetic Resources and Crop Evolution DOI: 10.1007/s10722-014-0125-2.
• Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O. 2013.Monitoring of vascular plant diversity in a changing climate in the alpine zone of the Central Greater Caucasus. Turkish Journal of Botany 37(6):1104-1114. DOI:10.3906/bot-1301-38.
• Pauli H., Gottfried M., Dullinger S., Abdaladze O., Akhalkatsi M., et al. 2012.Recent plant diversity trends on Europe’s mountain summits. Science 336:353-355. DOI: 10.1126/science.1219033.
• Gottfried M., Pauli H., Futschik A., Akhalkatsi M., et al. 2012.An early warning signal for a continental-scale response to ongoing climate change. Nature Climate Change 2: 111–115. DOI: 10.1038/NCLIMATE1329.
• Asanidze Z., Akhalkatsi M., Gvritishvili M. 2011.Comparative morphometric study and relationships between the Caucasian species of wild pear (Pyrus spp.) and local cultivars in Georgia. Flora 206:974-986. DOI:10.1016/j.flora.2011.04.010.
• Akhalkatsi M., Ekhvaia J., Mosulishvili M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Batsatsashvili K. 2010. Reasons and processes leading to the erosion of crop genetic diversity in mountainous regions of Georgia. Mountain Research and Development 30(3):304-310. DOI:10.1659/MRD-JOURNAL-D-10-00022.1.
• Ekhvaia J., Akhalkatsi M. 2010. Morphological variation and relationships of Georgian populations of Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi. Flora 205:608-617. doi:10.1016/j.flora.2009.08.002.
• Erschbammer B., Mallaun M., Unterluggauer P., Abdaladze O., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G. 2010. Species richness and distribution above the treeline in the Central Alps (Italy) and in the Central Caucasus (Georgia). Tuexenia 30:11-29.
• Pistrick, K., Akhalkatsi M., Girgvliani T. Shanshiashvili T. 2009. Collecting plant genetic resources in Upper Svaneti (Georgia, Caucasus Mountains). J. Agric. Rural Dev. Trop. Subtrop., Supplement 92:127-135.
• Hughes N.M., Johnson D.M., Akhalkatsi M., Abdaladze O. 2009. Characterizing Betula litwinowii seedling microsites at the alpine-treeline ecotone, Central Greater Caucasus Mountains, Georgia. Arct. Antarct. Alp. Res. 41:112-118.DOI:10.1657/1938-4246(08-021)[HUGHES]2.0.CO;2.
• Akhalkatsi M., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Smith W.K. 2006.Rhododendron caucasicum and microtopography extend the Betula litwinowiialpine treeline(Caucasus Mountains, Georgia). Arct. Antarct. Alp. Res.38:481-488.DOI:10.1657/1523-0430(2006)38[481:FOSMBR]2.0.CO;2.
• Akhalkatsi M., Lösch R.2005. Water limitation effect on seed development and germination in Trigonella coerulea (Fabaceae). Flora 200:493-501.DOI:10.1016/j.flora.2005.06.001.
• Akhalkatsi M., Lösch R. 2001. Changes in Water Relations, Solute Leakage and Growth Characters During Seed Germination and Seedling Development in Trigonella coerulea (Fabaceae). J. Appl. Bot. 75(3-4):144-151.
• Akhalkatsi M., Pfauth M., Calvin C. 1999. Structural aspects of seed and ovule development and non-random abortion in Melilotus officinalis (Fabaceae). Protoplasma 208(1-4):211-223.DOI:10.1007/BF01279092.
• Akhalkatsi M., Wagner J. 1997. Comparative embryology of three mountain Gentianaceae in the Central Caucasus and the European Alps. Plant Syst. Evol. 204(3-4):39-48.DOI:10.1007/BF00982530.
• Akhalkatsi M., Wagner J. 1996. Reproductive phenology and seed development of Gentianella caucasea in different habitats in the Central Caucasus. Flora 191:161-168.

წიგნები(2)
• Akhalkatsi M. 2015. Forest Habitat Restoration in Georgia, Caucasus Ecoregion.Mtsignobari, Tbilisi. pp.115.
• Akhalkatsi M., Kimeridze M., Künkele S., Lorenz R., Mosulishvili M. 2003. Diversity and conservation of Georgian orchids. Tbilisi, CGS Ltd. pp. 40.
წიგნის თავი და მონოგრაფი (9)
• Akhalkatsi, M. 2014.Traditional viticulture and grapevine diversity in Georgia. In: Parolly G., Grotz K., Walter H. (eds). Caucasus. Plant Diversity between the Black and Caspian Seas. ISBN: 978-3-921800-90-4. BGBM Press, Berlin-Dahlem.
• Akhalkatsi, M., Ekhvaia, J., Asanidze, Z. 2012. Diversity and Genetic Erosion of Ancient Crops and Wild Relatives of Agricultural Cultivars for Food: Implications for Nature Conservation in Georgia (Caucasus). In: John Tiefenbacher (Ed.), Perspectives on Nature Conservation, ISBN: 978-953-51-0033-1, InTech, Croatia. pp. 51-92.
• Akhalkatsi, M., Tarkhnishvili, D. 2012. Habitats of Georgia, GTZ, Tbilisi.
• Akhalkatsi M. 2009. Conservation and sustainable use of crop wild relatives in Samtskhe-Javakheti. Tbilisi. Elkana.
• Akhalkatsi Maia; Kimeridze Mariam; Mosulishvili Marine; Maisaia Inesa 2008. Conservation and Sustainable Utilization of Rare Medicinal Plants in Samtskhe-Javakheti. Final Report. Tbilisi pp. 167.
• Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Akhalkatsi M.2006. Biotope types of the treeline of the Central Greater Caucasus. In: D. Gafta, J. Akeroyd (eds), Nature Conservation: Concepts and Practice. Springer, Berlin, NY, pp. 211-225.
• Akhalkatsi,M.. Kimeridze, M., Mosulishvili, M., Maisaia, I. 2005. Conservation and Sustainable Utilization of the Endangered Medicinal Plants in Samtskhe-Javakheti. Environmental Baseline. Tbilisi. pp. 80.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო
• ბოტანიკა (საშემოდგომო სემესტრი) სრული ლექცია “ბოტანიკა’
• მოგება დანაკარგის გარეშე: ეკონომიკური მცენარეების მდგრადი გამოყენება (საგაზაფხულო სემესტრი)
საბაკალავრო პრაქტიკული კურსი
• „ჰაბიტატის ტიპების იდენტიფიკაცია (საგაზაფხულო სემესტრი)
• გამოყენებადი მცენარეები და ხილი (საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრები)
სამაგისტრო კურსი
• ეკოსისტემების ეკოლოგია (საშემოდგომო სემესტრი)
• ველური სახეობების და ჰაბიტატების მრავალფეროვნება (საშემოდგომო სემესტრი)
• არამერქნიანი ტყის და ბუნებრივი პროდუქტების მენეჯმენტი, დამუშავება და გამოყენება (საგაზაფხულო სემესტრი)

სამაგისტრო კურსი
• მცენარის ტაქსონომიური ნიშნები (2006-2012 წწ)
• მცენარის რეპროდუქციული ეკოლოგია (2006-2011 წწ)
სადოქტორო კურსი
• მცენარეთა მორფოლოგია და გენეტიკური რესურსები (2010-2011 წწ).

 • ა. ფ. ჰუმბოლდტის ფონდის სტიპენდიატი 1997-1999  ჰ. ჰაინეს სახელობის დიუსელდორფის უნივერსიტეტის (გერმანია) მცენარეთა ეკოფიზიოლოგიისა და გეობოტანიკის ინსტიტუტი
 • IREX-ის სტიპენდიატი 1997 – მეცნიერთა საერთაშორისო გაცვლის პროგრამა, პორტლენდის (ორეგონის შტატი, აშშ) სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2012 მაია ახალკაცის ბიოგრაფია გამოქვეყნებულია წიგნში ”Who’s Who in the World”.. 29th ed. Marques Who’s Who publication board.
 • 2012 ისააკ ნიუტონის სამეცნიერო პრემია წარმატებისთვის.
 • 2012 ჰაიდელბერგ-ცემენტის “საბადოების სიცოცხლის პრემია”.
 • 2015 ციტირების ინდექსი: 618; h-index: 9; სრული იმპაქტ-ფაქტორი – 69.57.