საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ატმოსფეროს და ახლო კოსმოსის ფიზიკის მიმართულებით

მაია თოდუა დაიბადა 1965 წლის 29 აგვისტოს, ქალაქ სოხუმში (აფხაზეთი, საქართველო). 1982 წელს დაამთავრა ქ. სოხუმის შოთა რუსთაველის სახ. პირველი საშუალო სკოლა.1984-1989 წლებში სწავლობდა ლენინგრადის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (რუსეთი, სსრკ) მათემატიკა-მექანიკის ფაკულტეტზე, ასტრონომიის სპეციალობაზე. მიღებული აქვს ასტრონომიის მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი. 1989 წლის ოქტომბერში დაიწყო მუშაობა აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში, ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომიის განყოფილებაში. მონაწილეობდა დაკვირვებით სამუშაოებში ობსერვატორიის 125-სმ და 70-სმ ტელესკოპებზე. 2001-2003 წლებში სწავლობდა მაგისტრატურაში და მუშაობდა დამხმარე მასწავლებლად რატგერსის უნივერსიტეტის (ნიუ ჯერსი, აშშ) ფიზიკისა და ასტრონომიის დეპარტამენტში ფიზიკის სპეციალობით, სადაც მიღებული აქვს ფიზიკის მაგისტრის ხარისხი. 2003 წლიდან აგრძელებს მუშაობას აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში ზედა ატმოსფეროს კვლევის ლაბორატორიაში, სადაც მონაწილეობს ISTC საგრანტო პროექტში. ამ პროექტის ფარგლებში პირველად საქართველოში დაიდგა აეროზოლური ლიდარული სისტემა, რომელიც შეიქმნა მიჩიგანის უნივერსიტეტში (ან-არბორი, მიჩიგანი, აშშ). 2011 წელს იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი. 2015 წ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო ფიზიკის დოქტორის ხარისხი. ამავე წლიდან ილიას უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორია. 2011 წლის დეკემბრიდან არის ევგენი ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ატმოსფეროს ფიზიკა, დედამიწა – ახლო კოსმოსის კავშირები, ასტრონომია (ჯერადი ვარსკვლავები და ვარსკვლავთ სისტემები)

რჩეული პუბლიკაციები

Didebulidze, Goderdzi G, Todua, Maya. The inter-annual distribution of cloudless days and nights in Abastumani: Coupling with cosmic factors and climate change. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Volume 141, p. 48-55.

Todua, Maya; Didebulidze, Goderdzi G. .Cosmic factors influence on the inter-annual variations of the green 557.7 Nm line and red 630.0 Nm line nightglow intensities and their possible coupling with cloud covering at Abastumani (41.75°N, 42.82°E). Acta Geophysica, Volume 62, Issue 2, pp.381-399

 1. Kokkalis, R.E. Mamouri, M. Todua, G.G. Didebulidze, A. Papayannis, V. Amiridis, S. Basart, C. Perez, and J. M
 2. Baldasano. Ground, satellite and simulation-based analysis of a strong dust event over Abastumani, Georgia during May
 3. 2009. International Journal of Remote Sensing, Volume 33, Issue 16, 2012. Special Issue

Javakhishvili, G.; Kukhianidze, V.; Todua, M.; Inasaridze, R. A method of open cluster membership determination. Astronomy and Astrophysics, Volume 447, Issue 3, March I 2006, pp.915-919

სტატიები ჟურნალებში

„რა არის გრავიტაციული ტალღა“, „რადიო თავისუფლება“, 2016 https://www.radiotavisupleba.ge/a/gravitaciuli-talga/27589471.html

სამეცნიერო-პოპულარული სტატიების სერია ჟურნალში „ტაბულა“ 2010-2012

პუბლიკაციების ვრცელი სია (რეფერირებად ჟურნალებში)

Didebulidze, Goderdzi G, Todua, Maya. The inter-annual distribution of cloudless days and nights in Abastumani: Coupling with cosmic factors and climate change. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Volume 141, p. 48-55.

Didebulidze, Goderdzi G, Todua, Maya. Investigation of presence of cosmic factors in the inter-annual distributions of cloudless days and nights in Abastumani. Sun and Geosphere, vol.10, no.1, p.59-63

Todua, Maya; Didebulidze, Goderdzi G. .Cosmic factors influence on the inter-annual variations of the green 557.7 Nm line and red 630.0 Nm line nightglow intensities and their possible coupling with cloud covering at Abastumani (41.75°N, 42.82°E). Acta Geophysica, Volume 62, Issue 2, pp.381-399

 1. Kokkalis, R.E. Mamouri, M. Todua, G.G. Didebulidze, A. Papayannis, V. Amiridis, S. Basart, C. Perez, and J. M. Baldasano. Ground, satellite and simulation-based analysis of a strong dust event over Abastumani, Georgia during May 2009. International Journal of Remote Sensing, Volume 33, Issue 16, 2012. Special Issue
 2. G. Didebulidze, L. N. Lomidze, N.B. Gudadze, A.D. Pataraya, M. Todua. The long-term changes in the nightly behavior of the oxygen red 630.0 nm line nightglow intensity and trend in the thermospheric meridional wind velocity. International Journal of Remote Sensing. International Journal of Remote Sensing, 32(11), 3093-3114, doi:10.1080/01431161.2010.541523

Didebulidze, G. G.; Lomidze, L. N.; Gudadze, N. B.; Todua, M. Multilayered structures in the ionosphere F2 region and impulse-like increase of the nightglow red 630 nm line intensity as a result of influence of shear excited atmospheric vortical perturbations. Journal of Geophysical Research, Volume 114, Issue A3, CiteID A03312. http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2008JA013348.shtml

Gudadze, N. B.; Didebulidze, G. G.; Lomidze, L. N.; Javakhishvili, G. Sh.; Marsagishvili, M. A.; Todua, M. Different long-term trends of the oxygen red 630.0 nm line nightglow intensity as the result of lowering the ionosphere F2 layer. Annales Geophysicae, Volume 26, Issue 8, 2008, pp.2069-2080 http://www.ann-geophys.net/26/2069/2008/angeo-26-2069-2008.html

Malasidze, G.; Todua, M. A method for construction of orbits in the gravitational field of a plane galactic disk Astronomy and Astrophysics, Volume 477, Issue 1, January I 2008, pp.133-137 http://www.aanda.org/index.php?option=com_article

Javakhishvili, G.; Kukhianidze, V.; Todua, M.; Inasaridze, R. A method of open cluster membership determination. Astronomy and Astrophysics, Volume 447, Issue 3, March I 2006, pp.915-919 http://www.aanda.org/index.php?option=com_article

Anosova, Zh. P.; Orlov, V. V.; Todua, M. M., The relative positions and proper motions of the components of 32 triple stars from the input catalog of the HIPPARCOS program, Kinematika i Fizika Nebesnykh Tel (ISSN 0233-7665), vol. 6, Mar.-Apr. 1990, p. 8-12. In Russian.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

აკადემიური მუშაობის ტექნიკები, ბაკალავრიატი, 2015-დან

 • „ატმოსფეროს დისტანციური კვლევის ხელსაწყოები და მეთოდები“, სამაგისტრო, 2014 -2015
 • „ატმოსფეროს ოპტიკა“, სამაგისტრო, 2011-2014
 • „შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში“, საბაკალავრო, 2013

 • საგრანტო პროექტებში მონაწილე: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2017-2020, 2013-2016, 2012-2014, 2008-2010), FP7 (2011-2014), ISTC (2005-2007)
 • ევროპის სამეცნიერო კვლევების საბჭოს ეროვნული საკონტაქტო პირი NCP Space
 • საერთაშორისო ასტრონომიული კავშირის IAU ROAD პროექტის საბჭოს წევრი