საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი; ნეირობიოლოგიის პროფესორ-ემერიტუსი

მანანა მგალობლიშვილმა-ნემსაძემ 1967 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით. 1970 წელს – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა. 1972 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბიოლოგიის მეცნიერებებში თემაზე: „ნუშისებრი კომპლექსის როლი მოტივაციურ-ემოციური ქცევისა და ხანმოკლე მეხსიერების რეგულაციაში“. 1971-2011 წლებში მუშაობდა ამავე ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობებზე. 1999 წელს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „ამიგდალას როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში“ და, სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან ასოცირებული პროფესორის (2006-2008), სრული პროფესორის (2008-2010) და პროფესორ-ემირიტუსის (2010 წლიდან დღემდე) აკადემიურ თანამდებობებზე. გამოქვეყნებული აქვს 60 სამეცნიერო ნაშრომი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიური საფუძვლების შესწავლა;
 • თავის ტვინის ზოგიერთი სტრუქტურის როლის შესწავლა თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში;
 • ზოგიერთი ფსიქო-ნევროლოგიური დარღვევისა და ძილ-ღვიძილის ციკლის სტრუქტურას შორის ურთიერთქმედების შესწავლა და დარღვევების კორექციის გზების ძიება;
 • მოტივაციურ-ემოციური რეაქციების, დასწავლისა და მეხსიერების პროცესების ნეირობიოლოგიური მექანიზმების შესწავლა ძილ-ღვიძილის ციკლის სხვადასხვა ფუნქციურ მდგომარეობაში.

რჩეული პუბლიკაციები

 • Gogichadze M., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Lortkipanidze N., Khachaturovy E., Oniani N. Reflection of tolerance to alcohol in the structure of the sleep-wakefulness cycle. Georgian Medical News 10 (235):82-87, 2014.
 • Gogichadze M., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Oniani N., Emukhvari N., Basishvili T. Endogenous opioid system and ethanol. Journal of Georgian Medical News, 4,169:60-65, 2009.
 • Emukhvari N., Rukhadze I., Mgaloblishvili – Nemsadze M., Chidjavadze E., Babilodze M., Maisuradze L., Lordkipanidze N.,Eliozishvili M., Gogichadze M.,Dabrundashvili N., Basishvili T. A role of opioid system in the regulation of sleep-wakefulness cycle. Zhur. Vish. Nervn. Dejatel.im. I.P. Pavlova. 55, 1: 100-109, 2005.
 • Oniani T., Badridze J., Mgaloblishvili-Nensadze M., Maisuradze L., Lordkipanidze N., Chijavadze E., Oniani N. Effect of Partial Deprivation of Paradoxical Sleep Through its Replacement with Equivalent in Duration Episodes of Active Wakefulness on Human Nocturnal Sleep Structure. Neurobiology of Sleep-Wakefulness Cycle, 2, 2:44-65. 2002.
 • Oniani T., Mgaloblishvili – Nemsadze M., Gogichadze M., Lortkipanidze N., Maisuradze L., Chidjavadze E., Manjavidze Sh., Oniani N., Nachkebia N. Dynamics of the Level of Excitability and Activity of the Brainstem and Diencephalic Ascending Activating Structures in the Sleep-Wakefulness Cycle. Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. ser. 2, (1-3), 205-224. 2001.
 • Oniani T., Maisuradze L., Lortkipanidze N., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Oniani L., Eliozishvili M., Oniani N. Is selective and complete paradoxical sleep deprivation possible? J. Neurobiology of sleep-wakefulness cycle, 1, 1: 14-27. 2001.
 • Oniani T., Badridze I., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Lortkipanidze N., Maisuradze L., Chijavadze E. The structure of the sleep-wakefulness cycle during and after paradoxical sleep deprivation by the water tank method. J. Neurobiology of sleep-wakefulness cycle, 1, 1: 44-56. 2001.
 • Mgaloblishvili – Nemsadze M., Oniani T. Influences of bilateral lesion of the dorsomedial amygdala on the motivational-emotional behavioral aspects of the sleep-wakefulness cycle. Proc. Georgian Acad. sci. Biol. ser., 1999, 25, 4-6, 405-419. 1999.
 • Mgaloblishvili – Nemsadze M., Oniani T., Chijavadze E., Babilodze M. The role of dorsomedial amygdala in regulation of behavioral and electroencephalographic parameters in sleep-wakefulness cycle. Proc. Georgian Acad. sci. Biol. ser., 25, 4-6, 433-445. 1999.
 • Mgaloblishvili -Nemsadze M.M., Mandjavidze Sh., Dynamics of Neuronal Activity of the Amygdaloid complex during the Sleep-Wakefulness cycle in Rat. Neurophysiology, 17, 6:749-757. 1985.
 • Mgaloblishvili-Nemsadze M.M., Korczynski R., The effects of medial and lateral amygdala lesions on the motor activity of rats. Zhur. Vish. Nervn. Dejatel.im. I.P. Pavlova. 33, 1, 116-120, 1983.
 • Mgaloblishvili-Nemsadze M.M., Korczynski R., The effects of medial and lateral amygdala lesions on the motor activity of rats. . Proc. Georgian Acad. sci. Biol. ser., 7, 4, 302-309, 1981.
 • Oniani T.N., Koridze M.G., Mgaloblishvili -Nemsadze M.M., Kavkasidze M.G. Effect of the experimentally induced epileptiform discharges on the structure and ratio in different sleep phases. J. Waking and Sleeping, 1, 4, 401-406, 1978.
 • Mgaloblishvili- Nemsadze М. Korchinski R., Keshelava M.V. On the functional differentiation of the amygdala nuclei”. Proceedings international symposium “Search activity, motivation and sleep». Publ., ELM, Baku, 75-78, 1981.
 • Koridze M.G., Mgaloblishvili-Nemsadze M.M., Kavkasidze M.G. Effect of experimentally induced generalized seizures on the sleep-wakefulness cycle. Neurosci. Behav. Physiol., 8, 4, 311-316, 1978.
 • Koridze M.G., Mgaloblishvili-Nemsadze M.M., Kavkasidze M.G. Effect of experimentally induced generalized seizures on the sleep-wakefulness cycle. I.Sechenov Physiol.Journal of the USSR. 63, 5, 617-625, 1977.
 • Koridze M.G., Mgaloblishvili-Nemsadze M.M., Kavkasidze M.G. Threshold of stimulation of the dorsal hippocampus for the appearance epileptiform discharges in the various stages of the sleep-wakefulness cycle. I.Sechenov Physiol. Journal of the USSR. 62, 10, 1422-1431, 1976.
 • Oniani T.N., Koridze M.G., Mgaloblishvili-Nemsadze M.M., Kavkasidze M.G. Effect of epileptiform discharges on sleep-wakefulnes cycle. J. Sleep Research. 110-112, 1976.

თავები წიგნებში:

 • Mgaloblishvili-Nemsadze M., Oniani T., Chijavadze E., Babilodze M., Gogichadze M., Dorsomedial amygdala and motivational-emotional aspects of sleep-waking cycle. In: Neurobiology of Emotions, Mind and Sleep-Wakefulness cycle. Ed. By N.T. Oniani, Tb. 3-34, 2013.
 • Gogichadze M., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Lortkipanidze N., Influence of the different doses of ethanol on the integrative activity of the brain. In: Neurobiology of Emotions, Mind and Sleep-Wakefulness cycle. Ed. By N.T. Oniani, Tb. 113-142, 2013.
 • Oniani T.N., Lortkipanidze N.D., Mgaloblishvili -Nemsadze M.M., Maisuradze L.M., Oniani L.T., Babilodze M.R., Gvasalia M.G. Neurophysiologic Analysis of paradoxical sleep deprivation. In: Neurobiology of sleep-wakefulness cycle. Еd. by Oniani T., Metsniereba, Tbilisi, 19-42, 1988.
 • Oniani T., Adams D, Molnar P., Gvetadze L., Mandjavidze Sh., Beradze G., Mgaloblishvili- Nemsadze М., Korchinski R., Varazashvili P. Organization of unit activity of limbic structures in the sleep-wakefulness cycle. In: Studies of mechanisms of nervous activity. Ed. by Kostyuk P.G., M., Nauka Publishing House, 215-228, 1984.
 • Oniani T., Koridze M., Mgaloblishvili-Nemsadze M.M., Kavkasidze M.G. Interaction between sleep and induced epileptiform discharges. In: Neurophysiologic Mechanisms of Epilepsy. Ed. by Okujava V. Metsniereba Publishers, Tbilisi, 139-156, 1980.
 • Mgaloblishvili-Nemsadze M.M. The role of the amygdaloidal complex in the regulation of wakefulness-sleep cycle. In: Neurophysiology of emotion and wakefulness-sleep cycle. Еd. by Oniani T., Metsniereba, Tbilisi, II, 81-95.1976.
 • Oniani T.N, Mgaloblishvili-Nemsadze M.M., Keshelava M.V. Activation and inactivation of conditioned food-motor reflex by electrical stimulation of the subcortical structures and the dynamics of conditioned delayed reactions. In: Neurophysiology of emotion and wakefulness-sleep cycle. Еd. by Oniani T., Metsniereba, Tbilisi, v. II, 117-135, 1976.
 • Mgaloblishvili-Nemsadze M.M. The role of the amygdaloidal complex in the regulation of the defensive and alimentary behavior in cats. In: Neurophysiology of emotion and wakefulness-sleep cycle. Еd. by Oniani T., Metsniereba, Tbilisi, v. I, 64-85, 1974.
 • პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

2014-2015 გაზაფხულის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა
 • კოგნიტური ფიზიოლოგია

სამაგისტრო კურსი

 • თავის ტვინის ინტეგრაციული მოქმედება
 • ტკივილი, ოპიატები და ადიქცია
 • სქესობრივი ქცევისა და გენდერის ნეირობიოლოგია

2014-2015 შემოდგომის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა
 • ფუნქციურ სისტემათა ფიზიოლოგია

2013-2014 გაზაფხულის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა
 • კოგნიტური ფიზიოლოგია

2013-2014 შემოდგომის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა
 • ფუნქციურ სისტემათა ფიზიოლოგია

სამაგისტრო კურსი

 • ლიმბური სისტემის აგებულება და ფუნქციური ორგანიზაცია
 • ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგია

 2012-2013 გაზაფხულის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა
 • ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია
 • კოგნიტური ფიზიოლოგია
 • ადამიანის ორგანიზმი და ჯანმრთელობა

სამაგისტრო კურსი

 • თავის ტვინის ინტეგრაციული მოქმედება
 • ტკივილი, ოპიატები და ადიქცია
 • ლიმბური სისტემის აგებულება და ფუნქციური ორგანიზაცია
 • სქესობრივი ქცევისა და გენდერის ნეირობიოლოგია

სადოქტორო კურსი

 • ფუნქციურ სისტემათა ნეირობიოლოგია

2012-2013 შემოდგომის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა
 • ფუნქციურ სისტემათა ფიზიოლოგია

სამაგისტრო კურსი

 • თავის ტვინის ინტეგრაციული მოქმედება
 • სქესობრივი ქცევისა და გენდერის ნეირობიოლოგია

სადოქტორო კურსი

 • ქცევის ნეირობიოლოგია

2011-2012 გაზაფხულის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია
 • კოგნიტური ფიზიოლოგია
 • ადამიანის ორგანიზმი და ჯანმრთელობა

სამაგისტრო კურსი

 • ლიმბური სისტემის აგებულება და ფუნქციური ორგანიზაცია

2011-2012 შემოდგომის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა
 • ფუნქციურ სისტემათა ფიზიოლოგია

2010-2011 გაზაფხულის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია
 • კოგნიტური ფიზიოლოგია
 • ადამიანის ორგანიზმი და ჯანმრთელობა

2010-2011 შემოდგომის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა
 • ფუნქციურ სისტემათა ფიზიოლოგია

სამაგისტრო კურსი

 • თავის ტვინის ინტეგრაციული მოქმედება

2009-2010 გაზაფხულის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა
 • ფუნქციურ სისტემათა ფიზიოლოგია
 • ფუნქციურ სისტემათა ნეიროფიზიოლოგიური მექანიზმები

2009-2010 შემოდგომის სემესტრი

საბაკალავრო კურსი

 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა