საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ პროფესორი, მეან-გინეკოლოგიის მიმართულებით

მარიამ ხარაიშვილი დაიბადა 1981წ. 04 დეკემბერს. სწავლობდა თბილისის 187-ე საჯარო სკოლაში.

1997 წ. ჩაირიცხა თსსუ კოლეჯში, ხოლო 2005 წ. დაამთავრა თსსუ-ის სამკურნალო ფაკულტეტი. 2005-დან 2010 წლამდე გაირა რეზიდენტურის სრული კურსი მეანობა-გინეკოლოგიაში დავით გაგუას კლინიკის ბაზაზე; 2012 წელს ჩაირიცხა თსსუ-ის დოქტორანტურაში. 2015 წლიდან დღემდე მუშაობს პირველ სამედიცინო ცენტრში ექიმ მეან-გინეკოლოგის თანამდებობაზე, ხოლო 2015 წ-დან დღემდე – შპს „დავით დავარაშვილის კლინიკის“ ექიმ მეან-გინეკოლოგად. 2017 წელს მიენიჭა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

მიღებული აქვს მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში მომხსენებლის სტატუსით. გამოქვეყნებული აქვს 10 სამეცნიერო ნაშრომი. არის შავი ზღვის სამეცნიერო ჟურნალისა და აკადემიური კვლევების საბჭოს წევრი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მეანობა-გინეკოლოგია
 • ენდოკრინოლოგია-გინეკოლოგია
 • ონკოგინეკოლოგია

პუბლიკაციები

 1. Kharaishvili M, Machavariani P, Chincharadze N. Bacterial spectrum of inflammatory disease pathogens in the genital system of pregnant women and its modification during after pregnancy, delivery and cesarean section. Black sea scientific journal of academic research. 2015; Feb-March.20(3) Page:23-27. Article in press.
 2. Kharaishvili M. Postpartum acute infections’ etiologic factors and their clinical course of the peculiarity in reproductive age female. Georgian Scientists and Specialist Association. Department of Medicine. Bakuriani 2014, GSSA XXXV Annual Convention and Antenatal Medical conference. Medicine of New Millennium. 2014. Feb.-March 22-28.
 3. Kharaishvili M, Machavariani P, Chincharadze N. Бактериальный спектр здоровых беременных женщин и его роль в развтии острих инфекционньх процессов в послеродовой период. Абстрактные. Black sea scientific journal of academic research. International scientific- practical conference “ Modern science: Problems, Prognoses, Prognoses and solution. Tbilisi, Georgia. 2014. March.
 4. ხარაიშვილი მ., მაჭავარიანი პ., ლოგინობის ხანის მწვავე ინფექციები და მათი კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებები. დოქტორანტების სამეცნიერო სესია. თბილისი, საქართველო. 2014, ივნისი.
 5. Kharaishvili M, Machavariani P. Postpartum acute infections’ etiologic factors and their clinical course of the peculiarity. Article in press. Experimental And Clinical Medicine. 2014. 4(92) page: 81-87.
 6. Kharaishvili M, Machavariani P, Chincharadze N. Postpartum endometritis and the peculiarities of their clinical course. Article in press. Proceeding of the Georgian National Academi of Sciences. 2015. 3-4(41) page: 187-192.
 7. Kharaishvili M, Machavariani P, Chincharadze N. Characteristics of the course of postpartum endometritis in the presence of various etiological factors. Case report. International Journal of IJJTE. India. 2015. July 7(24) page: 117-120.
 8. Kharaishvili M, Machavariani P. Postpartum acute endometritis etiologic factors and Bacterial spectrum in the genital system of pregnant women. Retrospective and Prospective study. Abstract. Young Doctors of Azerbaijan, 4th Annual Conference “Medicine Pressing Questions” 2015. October 30-31. Baku, Azerbaijan.
 9. ხარაიშვილი მ., მაჭავარიანი პ., ლოგინობის ხანის გავლენა რეპროდუქციული ასაკის ქალებში. თსსუ დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია კვლევის ეთიკური ასპექტები. 17.11. 2015.
 10. Kharaishvili M. Machavariani P. Chincharadze N. The effect of postpartum endometritis and infertility. Article in press. Point Journal of Medicine and Medical Research. Canada. 2015. November 10. 1(3): 042-045

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

მეანობა-გინეკოლოგიის სასწავლო კურსი