საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით

მარინე კიკვიძემ 1988 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 2006 წელს ს. დურმიშიძის სახელობის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „მცენარე – მიკრობის ეფექტური ასოციაციების შერჩევა აზოტფიქსაციისა და 2,4,6-ტრინიტროტოლუოლით დაბინძურებული ნიადაგების ბიორემედიაციის ინტენსიფიკაციისათვის“. 1990-2006 წლებში მუშაობდა ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლად. 2004-2012 წლებში მუშაობდა შპს „ქართუ-უნივერსალის“ ქარხანაში „თოლია“, საკვები პროდუქტების ხარისხის კონტროლის განყოფილების ბიოქიმიკოსად და მიკრობიოლოგად. 2008-2013 წლებში იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია 2013 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

• მიკრობიოლოგია
• აზოტფიქსაცია
• ბიორემედიაცია
• ბიოქიმია
• საკვები პროდუქტების ხარისხის კონტროლი
• მდგადი იმუნოდიაგნოსტიკის შექმნა
• ეპილეფსია
• პათოგენები

რჩეული პუბლიკაციები
• Nozadze M, Mikautadze E, Lepsveridze E, Mikeladze E, Kuchiashvili N, Kiguradze T, Kikvidze M, Solomonia R. 2011. Anticonvulsant activities of myo-inositol and scyllo-inositol on pentylenetetrazol induced seizures. European Journal of Epilepsy.Mar;20(2): 173-6.
• Bagalishvili M., BasilashviliL., Kikvidze M., Gurielidze M., Nutsubidze N. Determination of antimicrobial activity of nitrogen fixing bacteria. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, 2007,vol. 2, No.2, p.6-12.
• M. Kikvidze, L. Basilashvili, M. Bagalishvili and N. Nutsubidze. The study of biodegradational potency of nitrogen fixing microorganisms. Journal of Biological Physics and Chemistry (JBPS), 2006, vol. 6, No. 4.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები. 2014-2015წ/გაზაფხული, საბაკალავრო  კურსი
 • აპოპტოზი და უჯრედის პროლიფერაცია. 2014-2015წ/ გაზაფხული, სამაგისტრო კურსი
 • აპოპტოზი და უჯრედის პროლიფერაცია. 2008-2009/გაზაფხული, სამაგისტრო კურსი
 • მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია. 2009-2010/შემოდგომა, საბაკალავრო კურსი
 • აპოპტოზი და უჯრედის პროლიფერაცია. 2009-2010/გაზაფხული, სამაგისტრო კურსი
 • სისტემების ბიოქიმია. 2010-2011/შემოდგომა, სამაგისტრო კურსი
 • აპოპტოზი და უჯრედის პროლიფერაცია. 2010-2011/გაზაფხული, სამაგისტრო კურსი
 • სისტემების ბიოქიმია. 2011-2012/შემოდგომა, სამაგისტრო კურსი
 • აპოპტოზი და უჯრედის პროლიფერაცია. 2011-2012/გაზაფხული, სამაგისტრო კურსი
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევები და დაავადებები. 2012-2013/შემოდგომა, საბაკალავრო კურსი
 • სისტემების ბიოქიმია. 2012-2013/შემოდგომა, სამაგისტრო კურსი
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევები და დაავადებები. 2012-2013/გაზაფხული, საბაკალავრო კურსი
 • აპოპტოზი და უჯრედის პროლიფერაცია,2012-2013/გაზაფხული, სამაგისტრო კურსი
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევები და დაავადებები. 2013-2014/შემოდგომა, საბაკალავრო კურსი
 • სისტემების ბიოქიმია. 2013-2014/შემოდგომა, სამაგისტრო კურსი
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევები და დაავადებები. 2013-2014/გაზაფხული, საბაკალავრო კურსი
 • აპოპტოზი და უჯრედის პროლიფერაცია. 2013-2014/გაზაფხული, სამაგისტრო კურსი
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევები და დაავადებები. 2014-2015/შემოდგომა, საბაკალავრო კურსი
 • მიკრობიოლოგია და ვირუსოლოგია. 2014-2015/შემოდგომა, საბაკალავრო კურსი
 • სისტემების ბიოქიმია. 2014-2015/შემოდგომა, სამაგისტრო კურსი
 • გენები და გენებს მიღმა: ქცევები და დაავადებები. 2014-2015/გაზაფხული, საბაკალავრო კურსი
 • აპოპტოზი და უჯრედის პროლიფერაცია. 2014-2015/გაზაფხული, სამაგისტრო კურსი