საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა

მარინე მოსულიშვილმა 1978 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი (სპეციალიზაცია ბოტანიკა). 1985 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: მარცვლოვანთა (Poaceae) ოჯახის ქვეტრიბა Koeleriinae-ს (გვარების: Trisetum, Trisetaria, Rostaria, Koeleria) კავკასიის სახეობების ტაქსონომიური რევიზია.

სამუშაო გამოცდილება – თბილისის ბოტანიკის ინსტიტუტი (ამჟამად ილიაუნის ბოტანიკის ინსტიტუტი); საქართველოს ეროვნული მუზეუმი (TGM ჰერბარიუმი). ატარებდა პოსტსადოქტორო კვლევებს მისურის ბოტანიკურ ბაღში, სენტ ლუისი, აშშ (1999) და ვირჯინიის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტსა და სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბლექსბურგი, აშშ (2001). ძირითადი კვლევითი საკითხებია: მცენარეთა სისტემატიკა და ევოლუცია, ერთლებნიანთა ტაქსონომია, ეკოლოგია, ეთნობოტანიკა. გამოქვეყნებული აქვს 40-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან, იყო უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი, ხოლო 2013 წლიდან უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკის  მიმართულების ასოცირებული პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა და ევოლუცია
  • ერთლებნიან მცენარეთა (Poaceae, Orchidaceae) ტაქსონომია
  • კულტურული მცენარეების დომესტიკაცია და მიწათმოქმედების წარმოშობა
  • მაღალმთიანეთის ეთნობოტანიკა
  • მცენარეთა მრავალფეროვნება
  • ბუნებრივი რესურსების კონსერვაცია
  • ეკოლოგია და ბიოგეოგრაფია
  • დენდროლოგია და დენდროქრონოლოგია

რჩეული პუბლიკაციები
Mosulishvili M., Maisaia I., K. Batsatsashvili. 2017. Proposal to conserve the name Triticum palaeocolchicum against T. karamyschevii (Poaceae). Taxon. 66, 2: 519-521.
Mosulishvili M., Bedoschvili D., I. Maisaia. 2017. A consolidated list of Triticum species and varieties of Georgia to promote repatriation of local diversity from foreign genebanks. Annals of Agrarian Science. 15, 1: 61-70.
Bakuradze T., Kandaurov A., Mosulishvili M., Nikolaishvili D., Gvilava M. & S. Kenkebashvili. 2017. Spatial Analysis Used in Baseline Study for the Preparation of Management Plan of Kazbegi Protected Areas. Earth Sciences. Special Issue: New Challenge for Geography: Landscape Dimensions of Sustainable Development. Vol. 6, No. 5-1: 93-110.
Mosulishvili M. & G. Arabuli. 2015. The Type specimens of Alopecurus tuscheticus (Poaceae) and Dactylorhiza amblioloba (Orchidaceae) rediscovered in the Herbarium (TGM) of the
Georgian National Museum. Proceedings. Natural Sciences and Prehistory section. 6: 92-97.
Akhalkatsi M., Ekhvaia J., Mosulishvili M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O & K. Batsatsashvili.
2010. Reasons and Processes Leading to the Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. Mountain Research and Development. 30, 3: 304-310.
Akhalkatsi M., Maisaia I., Mosulishvili M. & M. Kimeridze. 2008. Conservation and Sustainable
Utilization of the Endangered Medicinal Plants in Samtskhe-Javakheti. Tbilisi. 212 pp.
Akhalkatsi M., Lorenz R. & M. Mosulishvili. 2007. Beitrage zur Kenntnis der Gattung Dactylorhiza in Georgien (Kaukasus). [Biometrical Investigations on the Genus Dactylorhiza in Georgia]. Nat. Wiss. Vereins Wuppertal, 60: 13-100 (German).
Akhalkatsi M., Lorenz R. & M. Mosulishvili 2006: Orchids and their habitats in Georgia. – Journal Europaischer Orchideen, 38 (2): 286–287.
Akhalkatsi, M., Baumann, H., Lorenz, R., Mosulishvili M. & R. Peter. 2005. Contributions to the knowledge of Caucasian Orchids -Journal Europaischer Orchideen, 37(4): 889–914.
Mosulishvili M. 2005. Boxwood Exploration in the Republic of Georgia: The Boxwood Bulletin. Boyce VA, USA, 44 (3): 47 – 49.
Akhalkatsi M., Lorenz R., Machutadze I. & M. Mosulishvili. 2004. Spiranthes amoena – A New Species of Flora of Georgia. Journal Europaischer Orchideen 36 (3): 745 – 754.
Akhalkatsi M., Kimeridze M., Kunkele S., Lorenz R. & M. Mosulishvili. 2003. Wild Orchids of Georgia. CENN, “ Caucasus Environment”. 2 (3): 48 – 54 .
Mosulishvili M., Manvelidze Z., Memiadze N. & S. Okropiridze. 2003. New Location of Rare Snowdrop Galanthus krasnovii (Amaryllidaceae) in Georgia. Bull. Georg. Acad. Scien. 168, 2: 311 – 313.
Mosulishvili M. 1991. Taxonomic revision of the Caucasian Taxa of the Subtribe Koeleriinae (Genera Trisetum, Trisetaria, Rostraria and Koeleria) (Poaceae). Zam. Syst. Geogr. Rast. (Tbilisi) 42 : 32- 45 (Russian)

წიგნები
Maisaia I.& M. Mosulishvili. 2003. Identification Key to the Panicoid Crops of Georgia, Tbilisi. Metsniereba. 68 pp.
Akhalkatsi M., Kimeridze M., Künkele S., Lorenz R., & M. Mosulishvili. 2003. Diversity and
conservation of Georgian orchids. Tbilisi, CGS Ltd. 40 pp.
Chelidze D. & M. Mosulishvili. 2002. Plants of Borjomi – Kharagauli National Park. Field
Guide, WWF. Tbilisi. 431 pp.

პუბლიკაციების ვრცელი სია
Mosulishvili M., Maisaia I., K. Batsatsashvili. 2017. Proposal to conserve the name Triticum palaeocolchicum against T. karamyschevii (Poaceae). Taxon. 66, 2: 519-521.
Mosulishvili M., Bedoschvili D., I. Maisaia. 2017. A consolidated list of Triticum species and varieties of Georgia to promote repatriation of local diversity from foreign genebanks. Annals of Agrarian Science. 15, 1: 61-70.
Bakuradze T., Kandaurov A., Mosulishvili M., Nikolaishvili D., Gvilava M. & S.Kenkebashvili. 2017. Spatial Analysis Used in Baseline Study for the Preparation of Management Plan of Kazbegi Protected Areas. Earth Sciences. Special Issue: New Challenge for Geography: Landscape Dimensions of Sustainable Development. Vol. 6, No. 5-1: 93-110.
Mosulishvili M. & G. Arabuli. 2015. The Type specimens of Alopecurus tuscheticus (Poaceae) and Dactylorhiza amblioloba (Orchidaceae) rediscovered in the Herbarium (TGM) of the
Georgian National Museum. Proceedings – Natural Sciences and Prehistory section. 6: 92-97.
Mosulishvili M. 2013. New Discovered Type specimens in the Herbarium (TGM) of the
Georgian National Museum. Proceedings – Natural Sciences and Prehistory section. 2, 5: 105-109.
Kik C., Farzaliev V., Mosulishvili M., Melyan G. & I. Gabrielyan. 2011. Report of Spinacia
expedition in the Transcaucasus. Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), Wageningen University and Research Centre (WUR), the Netherlands, Wagenigen.
30 pp. with 4 appendixes.
Akhalkatsi M., Ekhvaia J., Mosulishvili M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O. & K.Batsatsashvili.
2010. Reasons and Processes Leading to the Erosion of Crop Genetic Diversity in Mountainous Regions of Georgia. Mountain Research and Development. 30, 3: 304-310.
Mosulishvili M., G. Arabuli. 2010. Boxwood Stands in East Georgia. Georgian National Museum, Proceedings – Natural Sciences and Prehistory section, 2: 128-132.
Akhalkatsi M., Maisaia I., Mosulishvili M. & M. Kimeridze. 2008. Conservation and Sustainable
Utilization of the Endangered Medicinal Plants in Samtskhe-Javakheti. Tbilisi. 212 pp.
Mosulishvili M. The State of Biodiversity (chapter 1) in Bedoshvili D. 2008. National
Report on the State of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture in Georgia. 40 pp.
Gogoli G., Machavariani M., Gogichaichvili G., Mosulishvili M., Natradze I., Gvakharia V., Gabechava J. & G. Gambashidze. 2007. An Ecological Survey of west Georgian grasslands and their fodder resourses. Tbilisi. 118 pp. (Georgian)
Akhalkatsi M., Lorenz R. & M.Mosulishvili. 2007. Beitrage zur Kenntnis der Gattung
Dactylorhiza in Georgien (Kaukasus). [Biometrical Investigations on the Genus Dactylorhiza in Georgia]. – Nat. Wiss. Vereins Wuppertal, 60: 13-100 (German).
Arabuli G., Mosulishvili M., Murvanidze M., Arabuli T., Bagaturia N., & Er. Kvavadze. 2007. The Colchic Lowland Alder Woodland With Boxwood Understory (Alneta barbatae buxosa) and their Soil Invertebrate Animals. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B 5 (2): 35-42.
Arabuli G., Akhalkatsi M., Maisaya I., & M. Mosulishvili. 2006. Using of Hordeum species in life and folk medicine in the eastern and southern mountain regions of Georgia. Proceedings of Tbilisi Botanic Garden 96: 118 – 121.
Akhalkatsi M., Mosulishvili M. Kimeridze M., & I Maisaia. 2006. Important medical plant – saffron (Crocus, Iridaceae) – Biofarmer, 1 (12): 33 – 35.
Akhalkatsi M., Lorenz R. & M. Mosulishvili. 2006: Orchids and their habitats in Georgia. – Journal Europaischer Orchideen, 38 (2): 286–287.
Akhalkatsi M., Kimeridze M., Maisaia I. &M. Mosulishvili. 2005. Flawless Profits. Industrial utilization of rare medicinal plants in Samtskhe-Javakheti, Georgia – The Caucasus Environment, 4 (13): 34 – 37.
Akhalkatsi M., Baumann H., Lorenz R., Mosulishvili M. & R. Peter. 2005. Contributions to the knowledge of Caucasian Orchids -Journal Europaischer Orchideen, 37(4): 889–914.
Mosulishvili M. 2005. Boxwood Exploration in the Republic of Georgia: The Boxwood Bulletin. Boyce VA, USA, 44 (3): 47 – 49.
Akhalkatsi M., M. Mosulishvili. 2004. Wetland Orchid in Georgia. CENN, The Caucasus Environment 1, (6): 30 – 31.
Akhalkatsi M., Mosulishvili M. & M. Kimeridze.2004. Iris Family in Georgia. CENN “Caucasus Environment” 2, (7): 13 – 16.
Akhalkatsi M., Lorenz R., Machutadze I. & M. Mosulishvili. 2004. Spiranthes amoena – A New Species of Flora of Georgia. Journal Europaischer Orchideen 36 (3): 745 – 754.
Akhalkatsi M., Kimeridze M., Kunkele S., Lorenz R. & M. Mosulishvili. 2003. Wild Orchids of Georgia. CENN, “ Caucasus Environment”. 2 (3): 48 – 54 .
Mosulishvili M. 2003. A Taxonomic Revision of the genus Koeleria (Gramineae) in Georgia. Bull. Georg. Acad. Scien. 168, 1: 75 – 77.
Mosulishvili M., Manvelidze Z., Memiadze N. & S. Okropiridze. 2003. New Location of Rare Snowdrop Galanthus krasnovii (Amaryllidaceae) in Georgia. Bull. Georg. Acad. Scien. 168, 2: 311 – 313.
Mosulishvili M. 2001. The Genus Trisetum (Poaceae) in Georgia. Bull. Georg. Acad. Scien.165 (1): 86-89.
Mosulishvili M. 2000. Directions of Evolution in Subtribe Koelireenae (Poaceae). Bull. Georg. Acad. Scien. 161 (3): 496-498.
Mosulishvili M. 1997. Some Rare and Endemic Species of Georgian Flora. Plant Life in High Mountains. Tbilisi. 140-142.
Mosulishvili M. 1991. The Classification of the Caucasian Taxa of the Subtribe Koeleriinae: Genera Trisetum, Trisetaria, Rostraria and Koeleria (Poaceae). Zam. Syst. Geogr. Rast. 42: 32-45.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საქართველოს ფლორა (საბაკალავრო პროგრამა) – შემოდგომის სამესტრი
• პრაქტიკული კურსი: ხეთა იდენტიფიკაცია (საბაკალავრო პროგრამა)– გაზაფხულის სემესტრი
• საქართველოს მერქნიანი მცენარეები (დენდროლოგია) (სამაგისტრო პროგრამა) – შემოდგომის სემესტრი
• საქართველოს მცენარეთა მრავალფეროვნება (სამაგისტრო პროგრამა) – შემოდგომის სემესტრი
• კვლევითი სემინარი (სადოქტორო პროგრამა)