საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, კონსერვაციული გენეტიკა

2002 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო კურსი სპეციალობით ზოოლოგია. 2012 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა და დაიცვა დისერტაცია თემაზე: ”ცხოველთა სახეობების წარმოშობა და პოპულაციის სტრუქტურირების კვლევა კავკასიაში”. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2007 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • კონსერვაციული გენეტიკა
 • ევოლუციური ბიოლოგია და ფილოგენეტიკა
 • კავკასიის ენდემური სახეობების გენეტიკური კვლევა
 • ცხოველთა სახეობების პოპულაციური გენეტიკა

რჩეული პუბლიკაციები

 • Gabelaia, M., Tarkhnishvili, D., Murtskhvaladze, M. 2015.Phylogeography and morphological variation in a narrowly distributed Caucasian rock lizard, Darevskia mixta.Amphibia-Reptilia 36: 45-54
 • Tarkhnishvili, D., Gavashelishvili, A., Murtskhvaladze, M., Gabelaia, M., Tevzadze, G. 2014.Human Paternal Lineages, Languages and Environment in the Caucasus.Human Biology 86: 113-130
 • Tarkhnishvili D., Murtskhvaladze M., Gavashelishvili A. 2013. Speciation in Caucasian lizards: climatic dissimilarity of the habitats is more important than isolation time. Biological Journal of the LinneanSociety 109 (4): 876-892.
 • Mumladze L., Tarkhnishvili D., Murtskhvaladze M. 2013.Systematics and evolutionary history of large endemic snails from the Caucasus (Helix buchii, H. goderdziana).American Malacological Bulletin 31 (2): 225-234.
 • Murtskhvaladze M, Gurielidze Z, Kopaliani N, Tarkhnishvili D. 2012. Gene introgression between Gazella subguturrosa and G. marica: limitations of maternal inheritance analysis for species identification with conservation purposes. ActaTheriologica 57 (4): 383-386.
 •  Khorozyan I, MaLKhaSyan A, Murtskhvaladze M. 2011. The striped hyaena Hyaena hyaena (Hyaenidae, Carnivora) rediscovered in Armenia, Folia Zool., 60 (3): 253–261.
 • Tarkhnishvili D, Gavashelishvili A, Avaliani A, Murtskhvaladze M, Mumladze L. 2010.Unisexual rock lizard might be outcompeting its bisexual progenitors in the Caucasus. Biological Journal of the Linnean Society 101, 447-460
 • Murtskhvaladze M, Gavashelishvili A, Tarkhnishvili D. 2010.Geographic and genetic boundaries of brown bear (Ursus arctos) population in the Caucasus. Molecular Ecology, 19, 1829-1841
 • Murtskhvaladze M, Tarkhnishvili D., 2006. Estimation of Brown Bear Abundance and Population Structure in Borjom_Kharagauli national Park with Molecular-Genetic Methods. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser B. Vol 4, No 4.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო კურსი
გენური ანალიზი და სახეობების შენარჩუნება, გაზაფხულის სემესტრი
სამაგისტრო კურსი
მოლეკულურ-გენეტიკური კვლევის მეთოდები ეკოლოგიაში, გაზაფხულის სემესტრი
გენეტიკური მონაცემების მენეჯმენტი, შემოდგომის სემესტრი
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი შემოდგომის სემესტრი