საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, გეოფიზიკის მიმართულებით

დაიბადა ქალაქ თბილისში 1976 წლის 18 ოქტომბერს. 1993 წელს დაამთავრა კომაროვის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა და ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე, რომელიც წარჩინებით დაამთავრა 1997 წელს, ხოლო 1999 წელს მიიღო მაგისტრის დიპლომი (წარჩინებით) ინფორმატიკასა და გამოთვლით მათემატიკაში.

სწავლის პარალელურად 1997 წლიდან საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოფიზიკის ინსტიტუტის, რეგიონული სეისმოლოგიის განყოფილების ლაბორანტი, ხოლო 2004 წლიდან ამავე განყოფილების უფროსი. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცდილება უკავშირდება 1998 წელს, ინგლისის სამეფო საზოგადოების დაფინანსებით სამეცნიერო მივლინებას ედინბურგის უნივერსიტეტში. შემდეგ წლებში მიღებული აქვს მონაწილეობა არა ერთ საერთაშორისო თრეინინგში თუ კონფერენციაში. 2004 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია გეოფიზიკის მიმართულებით.

2006-2010 წლებში საქართველოს სეისმური მონიტორინგის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, რომელიც 2010 წელს გარდაიქმნა დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტად და 2012-2013 წლებში ამ ინსტიტუტის დირექტორი.

2008 წლიდან ასისტენტ პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მის აკადემიურ განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 2012 წელს  მასაჩუსეცის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში (MIT) სტაჟირებამ.

2013-2014 წლებში მიხეილ ელაშვილი აგრძელებს მოღვაწეობას ახლად შექმნილი საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანის პოზიციაზე. ამავე პერიოდში მიხეილ ელაშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან ხელმძღვანელობს სან დიეგოს უნივერსიტეტთან ერთობლივი პროექტის შემუშავებას.

2014 წლიდან მიხეილ ელაშვილი გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ეწევა  აქტიურ სამეცნიერო-კვლევით და აკადემიურ საქმიანობას, გახლავთ მიმდინარე თუ დასრულებული საერთაშორისო პროექტების ხელმძღვანელი. თანადამფუძნებელია უნივერსიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის და გარემოს კვლევის ცენტრის, ხოლო 2017 წლიდან ცენტრის დირექტორი. ამავე დროს აქტიურად მენტორობს სტუდენტებს სამაგისტრო და სადოქტორო პროექტებში. ავითარებს მიმდინარე თანამშრომლობას კიოლნის, ლაიპციგის, ჟირონას, ტალინის და ბრიჯუოტერის (აშშ) უნივერსიტეტებთან.

დეტალებისთვის სრულად იხილეთ სმეცნიერო ავტობიოგრაფია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

გარემოს კვლევები, გარემოს და კლიმატის ცვლილება, პალეოგარემოს რეკონსტრუქცია, გეომორფოლოგია, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემები და დისტანციური ზონდირება, გამოყენებითი გეოფიზიკა, გეო-არქეოლოგია

რჩეული პუბლიკაციები :
1. Daniele Spizzichino, Daniela Boldini, William Frodella, Mikheil Elashvili and
Claudio Margottini, Landslide risk analysis and mitigation for the ancient rock‐cut city
of Vardzia (Georgia), Proceedings of 2017 IPL Symposium, UNESCO, Paris

2. Hannes Laermans, Mikheil Elashvili et al “Bronze Age settlement mounds on the Colchian
plain at the Black Sea coast of Georgia – a geoarchaeological perspective” , Geoarchaeology
2017, Manuscript ID GEO-16-136.R1 In Print

3. Hannes Laermanns, Daniel Kelterbaum, Simon Matthias May, Mikheil Elashvili, Stephan Opitz,
Daniela Hülle, Julian Rolkens, Jan Verheul, Svenja Riedesel, Helmut Brückner , Mid- to Late
Holocene landscape changes in the Rioni delta area (Kolkheti lowlands, W Georgia),
Quaternary International March 2017 DOI: 10.1016/j.quaint.2016.12.037

4. E. Cougill. M. Elashvili, et all, Relict basin closure and crustal shortening budgets during
continental collision: An example from Caucasus sediment provenance, Tectonics November
2016 DOI: 10.1002/2016TC004295

5. N. Jorjiashvili , M. Elashvili, M. Gigiberia, I. Shengelia, Seismic hazard analysis of Adjara region
in Georgia, Natural Hazards / Springer DOI: 10.1007/s11069-016-2167-6 ISSN 0921-030X

6. N. Chikhradze, R. Henriques, M. Elashvili, G. Kirkitadze, Z. Janelidze, N. Bolashvili, G. Lominadze,
Close Range Photogrammetry in the Survey of the Coastal Area Geoecological Conditions (on
the Example of Portugal), Earth Sciences, 2015; 4(5-1): 35-40

7. Adam M. Forte, Dawn Y. Sumner, Eric Cowgill, Marius Stoica, Ibrahim Murtuzayev, Talat Kangarli, Mikheil Elashvili, Tea Godoladze, Zurab Javakhishvili, Late Miocene to Pliocene stratigraphy of the Kura Basin, a subbasin of the South Caspian Basin: Implications for the diachroneity of stage boundaries, BASIN RESEARCH, DOI: 10.1111/bre.12069; published online: 10 MAY 2014

8. Wyss M., M. Elashvili, N.Jorjiashvili, Z. Javakhishvili, Uncertainties in Teleseismic Earthquake
Locations: Implications for Real- Time Loss Estimates, Bulletin of the Seismological Society of
America (ISSN 0037-1106), Vol. 101-3, 2012

9. Slejko D., Z. Javakhishvili, A. Rebez, M. Santulin, M. Elashvili, P.L. Bragato, T. Godoladze and J.
Garcia, 2008, Seismic hazard assessments for the Tbilisi test area (Eastern Georgia). Bollettino
di geofisica: Teorica ed Applicata. Vol. 49, n. 1, pp. 37-57.

10. Z. Javakhishvili, T. Godoladze, M. Elashvili, T. Mukhadze And I. Timchenko ” The Tbilisi
earthquake of April 25, 2002 in the context of the seismic hazard of the Tbilisi urban area”,
Bollettino Di Geofisica Teorica ed Applicata, VOL. 45, N. 3, PP. 169-185, September 2004
წიგნები :
კეის ვან ვესტენი, მ. ელაშვილი და სხვა. (ავტორთა ჯგუფი), „საქართველოს ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ატლასი
(“C.J. van Westen, M. Elashvili, et al, Atlas of Natural Hazards & Risks of Georgia)
ISBN 978-9941-0-4310-9, 2012

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • ბუნებრივი კატასტროფები, BA
  • GIS და დისტანციური ზონდირება საველე აგეგმვებსა და კვლევებში, BA
  • ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შეფასება, MA
  • დედამიწის კომპლექსური სისტემა – გარემო და მისი ფორმირება, MA
  • გეოსაინფორმაციო (GIS) ტექნოლოგიები კულტურული მემკვიდრეობის მართვასა და დაგეგმვაში, BA
  • არქეოლოგია და გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემა, BA
  • გეოსაინფორმაციო სისტემები 1, MA
  • გეოსაინფორმაციო სისტემები 2, MA
  • გარემოსა და პროცესების GIS მოდელირება, MA