საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ცხოველთა ქცევის ეკოლოგიისა და კონსერვაციული ბიოლოგიის მიმართულებით

1988 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სპეციალობით ბიოლოგია. 1988 წელს ჩააბარა ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტურაში. 2002 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „თამაშის ქცევის ონტოგენეზი მგლის (Canis lupus) მაგალითზე“ სპეციალობით ეკოლოგია. 1988 წლიდან 2006 წლამდე მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზოოლოგიის კათედრაზე, სადაც ატარებდა პრაქტიკულ მეცადინეობებს და კითხულობდა ლექციებს ზოოლოგიაში, ცხოველთა ქცევაში, თერიოლოგიასა და კონსერვაციულ ბიოლოგიაში. იყო ბიოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
მოწვეული ლექტორის სტატუსით ატარებდა ლექციებს ზოგად ბიოლოგიაში დავით აღმაშენებელის სახელობის უნივერსიტეტში და სამედიცინო კოლეჯში 1996-1997 წლებში.
1989 წლიდან 2006 წლის ჩათვლით მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „სახეობათა კონსერვაციის ცენტრში (NACRES)”.
მიღებული აქვს მონაწილეობა 12 საერთაშორისო პროექტში ცხოველთა ეკოლოგიისა და კონსერვაციის სფეროში.
2006 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად, არის ეკოლოგიის ინსტიტუტის მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიის და კონსერვაციის პროგრამის დირექტორი.
ძირითადი კვლევითი საკითხებია მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგია, ქცევა და კონსერვაცია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

სამეცნიერო ინტერესების სფეროებია:
• ცხოველთა ქცევა
• კონსერვაციული ბიოლოგია
• კონსერვაციული გენეტიკა
• ადამიანი-მტაცებლის კონფლიქტი
• შავი ზღვის ვეშაპისნაირები
• უმაღლესი მტაცებლები

პუბლიკაციები

Pilot, M;  Moura, A; Okhlopkov,I; Mamaev, N; Alagaili, A ; Mohammed, O; Yavruyan, E; Manaseryan, N; Hayrapetyan,V;  Kopaliani, N; Tsingarska, E; Krofel, M; Skoglund, P; Bogdanowicz, W. “GLOBAL PHYLOGEOGRAPHIC AND ADMIXTURE PATTERNS IN GREY WOLVES AND THE GENETIC LEGACY OF AN ANCIENT SIBERIAN LINEAGE”. Molecular Ecology (In press)

Kopaliani N., Gurielidze Z. & Ninua L. 2017. Records of anomalously white harbor porpoises and atypical pigmented short-beaked common dolphin in the Georgian Black Sea waters. J. Black Sea/Mediterranean Environment. Vol. 23, No. 1: 66-74 (2017)

Rutkowski R.,  Krofel M.,  Giannatos G.,  Cirovic D.,  Volokh A.,  Lanszki J ., Heltai M.,  Szabó L., Männil  P., Ovidiu  C., Yavruyan E., Hayrapetyan V., Kopaliani N., Miliou A.,  Tryfonopoulos G., Lymberakis P., Penezic A., Giedre P., Suchecka E & Bogdanowicz W. 2015. A European concern? Genetic structure and expansion of golden jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus (in press)

Kopaliani N., Shakarashvili M., Gurielidze Z., Qurkhuli T.,  Tarkhnishvili D. 2014. Gene  flow between wolf and shepherd dog populations in Georgia (Caucasus). Journal of Heredity(2014)doi: 10.1093/jhered/esu014

Pilot M., Dabrowski  Michał J., Yavruyan E., Kopaliani N., Tsingarska E., Bujalska B., Kaminski S.,, Bogdanowicz W. 2014. Genetic variability of the grey wolf  Canis lupus in the Caucasus in comparison with Europe and the Middle East: Distinct or intermediary population? PLoS ONE. Volume 9, Issue 4: e93828. doi:10.1371. April 2014.

Murtskhvaladze M, Gurielidze Z,  Kopaliani N, Tarkhnishvili D. 2012.  Gene introgression between Gazella subgutturosa and G. marica: limitations of maternal inheritance analysis for species identification with conservation purposes. Acta Theriologica, 2012

Kopaliani N. & Gurielidze Z. 2009. Status of Turs in Georgia and Conservation Action Plan CEPF, WWF. assets.panda.org/downloads/cepf_caucasus_web_1.pdf

Mallon D., Weinberg P. & Kopaliani N. 2007.  Status of the Prey Species of the Leopard in the Caucasus. IUCN.  Species Survival Commission.Cat Specialis Group. Stampfli Publikationen AG, Bern,Switzerland

Lortkipanidze B., Darchiashvili G. & Kopaliani  N. 2004. Leopard in Georgia (new evidence). Proceedings of the Institute of Zoology (Georgian Academy of Science). Tbilisi

Kopaliani N. 2002. The role of play in the  formation of social behavior in the wolves.  Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 2002, vol.28

Kopaliani N. 2000.   The significance of playing signals for the formation of social sensitivity in wolves. World of Psychology. #4 (24). Moscow

Badridze J. Gurielidze Z. Butkhuzi L, Kopaliani N. 1998.  Wolf II: Formation of predatory and hunting behavior in the captive rised wolves. Metsniereba. Tbilisi

Kopaliani N. 1997. The role of play in the formation of hunting behavior in the wolves.  Scientific Research in the Zoos and Aquarius EAZA/Moscow

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ეროვნული პროგრამის ფარგლებში

კოპალიანი ნ., გურიელიძე ზ., დევიძე ნ., ჯავახიშვილი ზ., ნინუა ლ., დეკანოიძე დ., შველიძე თ. 2017. ანაკლიაში შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის ტერიტორიაზე ვეშაპისნაირების შესწავლა (ანგარიში)

კოპალიანი ნ., გურიელიძე ზ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე. 2016-2017. შავი ზღვის ძუძუმწოვრების მენჯმენტის გეგმის იმპლემენტაცია. I ეტაპი.  ანგარიში საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინიტროსთვის კოლხეთის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით.

გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე. 2015. შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები.  ანგარიში საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინიტროსთვის კოლხეთის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით.

გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ., პაპოშვილი ნ., ქერდიყოშვილი ნ. 2014. შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები.  ანგარიში საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინიტროსთვის კოლხეთის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით.

გურიელიძე ზ., კოპალიანი ნ., დევიძე ნ., ნინუა ლ., ჯავახიშვილი ზ., დეკანოიძე დ., პაპოშვილი ნ., ქერდიყოშვილი ნ. 2014. შავი ზღვის ვეშაპისნაირთა მონიტორინგის შედეგები.  ანგარიში საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინიტროსთვის კოლხეთის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით.

Gurielidze Z., Kopaliani N., Devidze N., Shakarashvili M. Javakhishvili Z. 2012. Black Sea Biodiversity. Situation Analysis. NBISEP. Supported by GIZ (Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

წიგნი

კოპალიანი ნათია. 2002. შესავალი კონსერვაციულ ბიოლოგიაში. UNDP; GF; NACRES;IUCN

კოპალიანი ნათია. 2017. ვეშაპისნაირები შავ ზღვაში: ზღვის ხალხი ჩვენს გვრედით. მომზადდა კოლხეთის დაცულიტერიტორიების განვითარების ფონდის მხარდაჭერით

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

2022-2023 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • თანამედროვე კვლევა ეკოლოგიასა და ბიომრავალფეროვნებაში
 • თერიოლოგია (ძუძუმწოვრების მრავალფეროვნება და კვლევა)

სადოქტორო საფეხური

 • სადოქტორო სემინარი I (ეკოლოგია)

2021-2022 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • ზოოლოგია
 • საველე და ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ეკოლოგიაში 1

სამაგისტრო საფეხური

 • სამაგისტრო სემინარი ეკოლოგებისთვის
 • ქცევის ეკოლოგია
 • თანამედროვე კვლევა ეკოლოგიასა და ბიომრავალფეროვნებაში
 • თერიოლოგია (ძუძუმწოვრების მრავალფეროვნება და კვლევა)

2020-2021 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • საველე და ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ეკოლოგიაში 2
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • ქცევის ეკოლოგია
 • ეკოლოგიური კვლევები
 • თერიოლოგია (ძუძუმწოვრების მრავალფეროვნება და კვლევა)

2019-2020 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • საველე და ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ეკოლოგიაში 1
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • ქცევის ეკოლოგია
 • ეკოლოგიური კვლევები
 • თერიოლოგია (ძუძუმწოვრების მრავალფეროვნება და კვლევა)

სადოქტორო საფეხური

 • სადოქტორო სემინარი II
 • კვლევითი სემინარი III
 • სადოქტორო სემინარი I

2018-2019 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • ქცევის ეკოლოგია
 • ეკოლოგიური კვლევები
 • თერიოლოგია (ძუძუმწოვრების მრავალფეროვნება და კვლევა)

სადოქტორო საფეხური

 • კვლევითი სემინარი II

2017-2018 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • ქცევის ეკოლოგია
 • ეკოლოგიური კვლევები
 • თერიოლოგია (ძუძუმწოვრების მრავალფეროვნება და კვლევა)

სადოქტორო საფეხური

 • კვლევითი სემინარი I
 • სოციალური ევოლუცია ეკოლოგიურ კონტექსტში
 • სადოქტორო სემინარი II

2016-2017 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • ქცევის ეკოლოგია
 • ეკოლოგიური კვლევები
 • თერიოლოგია (ძუძუმწოვრების მრავალფეროვნება და კვლევა)

სადოქტორო საფეხური

 • სადოქტორო სემინარი I
 • სოციალური ევოლუცია ეკოლოგიურ კონტექსტში

2015-2016 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • ქცევის ეკოლოგია
 • ეკოლოგიური კვლევები
 • ვეშაპისნაირთა ეკოლოგია

2014-2015 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • ქცევის ეკოლოგია
 • ცხოველთა კვლევის/მონიტორინგის მეთოდები
 • ეკოლოგიური კვლევები
 • ვეშაპისნაირთა ეკოლოგია
 • თერიოლოგია

2013-2014 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • ქცევის ეკოლოგია
 • ცხოველთა კვლევის/მონიტორინგის მეთოდები
 • ეკოლოგიური კვლევები
 • ვეშაპისნაირთა ეკოლოგია
 • თერიოლოგია

2012-2013 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • ქცევის ეკოლოგია
 • ცხოველთა კვლევის/მონიტორინგის მეთოდები
 • ეკოლოგიური კვლევები
 • სამაგისტრო ნაშრომი(Life)
 • თერიოლოგია

2011-2012 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • შესავალი კურსი – ადამიანის და ცხოველის ქცევა _ მსგავსი და განსხვავებული
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • თანამედროვე ეკოლოგიის ძირითადი მიმართულებები
 • ქცევის ეკოლოგია
 • ევოლუციური ბიოლოგია
 • თერიოლოგია
 • კონსერვაციული ბიოლოგია
 • სამაგისტრო ნაშრომი – ეკოლოგია და კონსერვაციული ბიოლოგია

სადოქტორო საფეხური

 • სოციალური სისტემების ევოლუცია
 • სოციალური სისტემების ევოლუცია

2010-2011 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • კოოპერაცია და კონფლიქტი ცხოველთა საზოგადოებებში
 • შესავალი კურსი – ადამიანის და ცხოველის ქცევა _ მსგავსი და განსხვავებული
 • ზოოლოგია

სამაგისტრო საფეხური

 • თანამედროვე ეკოლოგიის ძირითადი მიმართულებები-
 • თერიოლოგია
 • ცხოველთა ადაპტაციები

სადოქტორო საფეხური

 • სახეობათა კონსერვაცია (PHD)
 • სოციალური სისტემების ევოლუცია

2009-2010 წელი

საბაკალავრო საფეხური

 • ზოოლოგია
 • შესავალი კურსი – ადამიანის და ცხოველის ქცევა _ მსგავსი და განსხვავებული
 • შესავალი კურსი – ადამიანის და ცხოველის ქცევა _ მსგავსი და განსხვავებული

სამაგისტრო საფეხური

 • თანამედროვე ეკოლოგიის ძირითადი მიმართულებები
 • ცხოველთა ადაპტაციები II
 • ცხოველთა კვლევის/მონიტორინგის მეთოდები

2009 წლიდან დღემდე ჩემი  ხელმძღვანელობით დაცულია 16 სამაგისტრო ნაშრომი მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიის და კონსერვაციის სფეროში