საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ნეირობიოლოგის მიმართულებით

ნატო დარჩიამ 1991 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 1992-1995 წლებში სწავლობდა ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1995 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით, 2006 წელს კი – სადოქტორო დისერტაცია სპეციალობით ფუნდამენტური ნეირომეცნიერებანი. 1995-2009 წლებში მუშაობდა ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში. 2001 წელს გავლილი აქვს 5-თვიანი სტაჟირება საფრანგეთში (გი დე შოლიაკის ჰოსპიტალი, მონპელიე, საფრანგეთი);  2002-2004 წლებში მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში (პოსტ-დოქტორანტი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, დევისი, აშშ).

ძირითადი კვლევითი საკითხები: ძილ-ღვიძილის ციკლის ბაზისური მექანიზმები, ძილი და ასაკი, ძილის დარღვევები. მჭიდრო სამეცნიერო თანამშრომლობა აქვს კალიფორნიის უნივერსიტეტსა და ჟენევის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალთან. მიღებული აქვს სამეცნიერო ჯილდოები და სამეცნიერო გრანტები. 2017 წელს აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის  სტიპენდიატად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2009 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეიროფიზიოლოგიური ანალიზი;
 • ძილის რეგულაციის მექანიზმები;
 • ძილის სპექტრალური ანალიზი
 • ძილი და ასაკი
 • ძილის დარღვევები
 • სტრესი და ძილი

რჩეული პუბლიკაციები 

 • Sakhelashvili, I., Eliozishvili, M., Basishvili, T., Datunashvili, M., Oniani, N., Cervena, K and Darchia. Sleep-wake patterns and sleep quality in urban Georgia. Translational Neuroscience, 2016, 7(1): 62-71
 • Darchia, N., Cervena, K. The journey through the world of adolescent sleep. Reviews in the Neurosciences; 2014, 25(4):585-604
 • Basishvili, T., Eliozishvili, M., Maisuradze, L., Lortkipanidze, N., Nachkebia, N., Oniani, T., Gvilia, I., Darchia, N. Insomnia in a Displaced Population is Related to War-Associated Remembered Stress. Stress and Health, 2012,  28(3):186-192
 • Darchia, N., Campbell, IG., Feinberg, I. Kinetics of NREM delta EEG power density across NREM periods depend on age and on delta band designation. SLEEP 2007, 30, 1:71-79.
 • Campbell, IG., Darchia, N., Khaw, WY., Higgins, LM., Feinberg, I. Sleep EEG evidence of sex differences in adolescent brain maturation. SLEEP, 2005, 28, 5, 637-643.
 • Darchia, N., Campbell, IG., Feinberg, I. Rapid eye movement density is reduced in the normal elderly. SLEEP, 2003, 26, 8, 973-77.

თავი წიგნში:

 • Darchia, N., Gvilia, I. Insomnia: Introduction. In: Sleep – Physiology, Investigations and Medicine, ed. by Michel Billiard, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2003, 187-190, chapter in a book.
 • Darchia, N., Espa-Cervena, K. The world of adolescent sleep. In: Neurobiology of Emotions, Mind and Sleep-Wakefulness Cycle, ed. by Nikoloz Oniani, Tbilisi, 2013, 56-72, chapter in a book.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

სტატიები:

 • Sakhelashvili, I., Eliozishvili, M., Lortkipanidze, N., Oniani, N., Cervena, K and Darchia, N. Sleep Quality among Internally Displaced Georgian Adolescents and Population-Based Controls. Journal of Child health Care, 2016 Sep;20(3):384-93. doi: 10.1177/1367493515598649
 • Campbell, IG., Darchia, N, Higgins, L., Dykan, I., Davis, N., de Bie, E., Feinberg, I. Adolescent Changes in Homeostatic Regulation of EEG Activity in the Delta and Theta Frequency Bands During Non-rapid Eye Movement sleep. SLEEP, 2011, 34(1): 83-91.
 • Maisuradze L, Lortkipanidze N., Eliozishvili M., Gvilia, I., Darchia N. Insomnia and Posttraumatic Stress Disorder Development in Individuals Escaped from Shida Kartli, Georgia. Georgian Medical News, 2010, 3(180), 64-69
 • Lortkipanidze N., Chidjavadze E., Oniani N., Darchia N., Gvilia, I. Sleep-Waking behavior following a lesion in the median preoptic nucleus. Georgian Medical News, 2009, 9(174), 10-13
 • Campbell, IG., Higgins, LM., Darchia, N., Feinberg, I. Homeostatic behavior of fast fourier transform power in very low frequency non-rapid eye movement human electroencephalogram. Neuroscience, 2006, 140, 4, 1395-1399.
 • Feinberg, I., Schoepp, DD., Hsieh, KC., Darchia, N., Campbell, IG. The metabotropic glutamate (mGLU) 2/3 receptor antagonist LY341495 [2S-2-amino-2-(1S,2S-2-carboxycyclopropyl-1-yl)-3-(xanth-9-yl) propanoic acid] stimulates waking and fast electroencephalogram power and blocks the effects of the mGLU2/3 receptor agonist ly379268 [(-)-2-oxa-4-aminobicyclo[3.1.0]hexane-4,6-dicarboxylate] in rats. J. Pharmacol. Exp. Ther. , 2005, 312, 2, 826-833.
 • Darchia, N., Campbell, IG., Palagini, L., Feinberg, I. Rapid eye movement density shows trends across REM periods but is uncorrelated with NREM delta in young and elderly human subjects. Brain Res. Bulletin, 2004, 63, 433-438
 • Rukhadze,, Emukhvari, N., Basishvili, T., Gvilia, I., Darchia, N., Mchedlidze, O., Gogichadze, M. What is an antagonistic profile of Naloxon against Tramadol effects? Proc. Georgian Acad. Sci., 2003, 29 (5-6), 719-725.
 • Dabrundashvil N, Gvilia I, Darchia N, Gogichadze M, Maisuradze L, Lortkipaniudze N, Emukhvarim N, Baxutashvili B and Oniani T. Modulating effects of Plaferon-LB on the structure of Sleep-Wakefulness Cycle. J on Immunorehabilitation, 2001, 3, 3, 100-104.
 • Rukhadze, I., Dabrundashvili, N., Gvilia, I., Darchia, N., Gogichadze, M., Emukhvari, N., Basishvili, T., Bakhutashvili, B., Oniani, T. Effect of Plaferon-LB on Morphine-induced structural changes in Sleep-Wakefulness Cycle; Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2001, 27(4-6), 447-453.
 • Gvilia, I., Oniani, T., Darchia, N., Chijavadze, E., Dabrundashvili, N., Rukhadze, I. Influence of relatively short-lasting total sleep deprivation on the structure of sleep-waking cycle in rats. Bulletin of the Georgian Acad. of Sciences, 2001, 163, 1, 136-140.
 • Gvilia, I., Oniani, T., Kochladze, M., Darchia, N. Sleep-wakefulness cycle of Guinea pig as a model of a biosensor. Kybernetes, Int. J of Systems and Cybernetics, 2000, 29, 2, 234-239.
 • Oniani, T., Darchia, N., Gvilia, I., Lortkipaniudze, N., Maisuradze, L., Oniani, L., Eliava, M., Moliadze, V. The effect of food deprivation on the sleep-wakefulness cycle in rodents. Bulletin of the Georgian Acad. of Sciences, 1999, 160, 2, 311-315.
 • Gvilia, I., Kochladze, M., Darchia, N., Oniani, T. Analysis of the effects of relanium on the  sleep-wakefulness cycle in Guinea pigs. Transactions of Young Scientists, Presidential      Scholarship Grantees, 1999, 1, 7-11.
 • Oniani, T., Darchia, N., Gvilia, I., Eliava, M., Kochladze, M., Moliadze, V. The effect of selective deprivation of paradoxical sleep on the sleep-wakefulness cycle in Guinea pigs. Bulletin of the Georgian Acad. of Sciences, 1998, 158, 3, 495-498.
 • Oniani,T., Gvilia, I., Darchia, N., Eliava, M., Kochladze, M. Total sleep deprivation effect on the sleep-wakefulness cycle in Guinea Pigs. Bulletin of the Georgian Acad. of Sciences, 1997, 156, 3, 456-458.
 • Oniani, T., Darchia, N., Gvilia, I., Eliava, M. The peculiarities of the sleep-wakefulness cycle in Guinea Pigs. Bulletin of the Georgian Acad. of Sciences, 1997, 56, 1, 113-116.
 • Darchia, N., Gvilia, I., Eliava, M., Oniani, T. The effect of selective deprivation of paradoxical sleep on the sleep-wakefulness cycle in Rats. Bulletin of the Georgian Acad. of Sciences, 1995, 151, 2, 295-301.

აბსტრაქტები:

 • Oniani N., Supatashvili M., Sakhelashvili I., Eliozishvili M., Basishvili T., Maisuradze L., Cervena K., Darchia N. Relationship between sleep disturbances and health-related quality of life – results from the Georgia SOMNUS study. Sleep Medicine, 2017, Volume 40 (Suppl. 1), Pages e73–74.
 • Sakhelashvili I., Eliozishvili M., Oniani N., Darchia N. Sleep and psycho-behavioral parameters among internally displaced Georgian adolescents and population-based controls. Sleep Medicine, 2017, Volume 40 (Suppl. 1), Pages e289–290.
 • Sakhelashvili I., Eliozishvili M., Oniani N., Darchia N. Sleep problems among Georgian adolescents – does internal displacement matter?! Journal of Sleep Research, 2016, Volume 25 (Suppl. 1), p.
 • Eliozishvili M., Lortkipanidze N., Maisuradze L., Oniani N., Darchia N. Why sleep matters: association between sleep and psychological distress in Georgian Internally displaced population. Journal of Sleep Research, 2016, Volume 25, (Suppl. 1), p.
 • Darchia N., Eliozishvili M., Supatashvili M., Oniani N., Basishvili T., Sakhelashvili I., Cervena K. Sleep and health related quality of life in Georgian population, 22nd ESRS Congress, Tallinn, Estonia, Journal of Sleep Research, 2014, Volume 23 (Suppl. 1), p.246.
 • Darchia N., Campbell I.G., Feinberg I. Longitudinal data reveal a linear increase in the frequency of peak sigma power across ages 6-18. Neuroscience Meeting Planner, 2013, 570.09/HHH38, online.
 • Basishvili T., Nemsadze M., Gogichadze M., Darchia N., Gvilia I., Datunashvili M., Oniani N. The effects of acute administration of opioid antagonists and agonist on the rat behavior. SLEEP, 2013, Suppl. 36:A71.
 • Basishvili T., Eliozishvili M., Lortkipanidze N., Maisuradze L., Darchia N., Espa‐Cervena K. Insomnia complaints and associated factors in Georgian population. WASM Congress, Valencia, Spain, 2013, Abstract Book, p. 68.
 • Oniani N., Datunashvili M., Saxelashvili I., Ibanez V., Espa‐Cervena K., Darchia N.Excessive daytime sleepiness and the risk for obstructive sleep apnea in Georgian population. WASM Congress, Valencia, Spain, 2013, Abstract Book, p. 111-112.
 • Darchia N., Campbell I.G., Feinberg I. Longitudinal changes in frequency of peak sigma power across adolescence. SLEEP, 2012, vol 35, Abstract Suppl: A 356.
 • Darchia N., Lortkipanidze N., Eliozishvili M., Mamukadze M., Gvilia I. Sleep, stress and psychological problems in internally displaced Journal of Sleep Research. 2012, vol. 21, Suppl 1: 235(P685).
 • Darchia N., Basishvili T., Eliozishvili M., Maisuradze L., Lortkipanidze N., Nachkebia N., Oniani T., Gvilia I. Stress and insomnia prevalence in internally displaced persons. 8th World Congress of Neuroscience, Florence, Italy, 2011, B248.
 • Darchia, N., Lortkipanidze, N., Mamukadze, S., Gvilia, I., Eliozishvili, M. Sleep quality and psychological problems in children of internally displaced families: A comparative study. Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2011, 19/SS15, Online.
 • Darchia, N Lortkipanidze, N., Eliozishvili, M., Maisuradze, L., Nachkebia, N., Oniani, T., Gvilia, I. Psychological distress and insomnia development: Does internal displacement matter? Neuroscience Meeting Planner. San Diego, CA: Society for Neuroscience, 2010, 5/KKK18, Online.
 • Svanidze, M., Lortkipanidze, N., Chijavadze, E., Oniani, N., Darchia, N., Gvilia, I. Sleep homeostasis in the rat: The effect of lesion in preoptic hypothalamus. Neuroscience Meeting Planner. San Diego, CA: Society for Neuroscience, 2010, 9/KKK17, Online.
 • Maisuradze, L., Lortkipanidze, N., Eliozishvili, M., Tsuladze, T., Gvilia, I., Nachkebia, N., Oniani, T., Darchia, N. Development of posttraumatic stress disorder and sleep problems in individuals escaped from Shida Kartli, SLEEP, 2009, 32:359-360.
 • Darchia, N. Maisuradze, L., Eliozishvili, M., Lortkipanidze, N., Eliozishvili, M., Nachkebia, N., Oniani, T., Gvilia, I. Impact of stress on insomnia development among individuals escaped from Shida Kartli, SLEEP, 2009, 32:277
 • Svanidze, M., Lortkipanidze, N., Chijavadze, E., Oniani, N., Darchia, N., Gvilia, I. Median Preoptic Nucleus and Sleep Homeostasis: Effects of the Nucleus lesions. SLEEP, 2009, 32:14.
 • Darchia, N., Gvilia, I. Eliozishvili, M., Maisuradze, L., Lortkipanidze, N. Family environment and sleep quality in children. Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience, 2008, 11/SS44 Online.
 • Darchia, N., Campbell, IG., Higgins, L., Trinidad, J., Feinberg, I. Maturation of sleep homeostasis between ages 9 and15, a longitudinal study.  SLEEP, 2007, 30:77.
 • Darchia, N., Gvilia, I., Eliozishvili, M., Oniani, N., Maisuradze, L., Lortkipanidze, N., Rukhadze, I., Naneishvili, M., Oniani, T. Behavioral sleep quality in children of refugee and non-refugee families, a comparative study, SLEEP, 2007, 30:76.
 • Gvilia, I., Eliozishvili M., , Oniani, N., Maisuradze, L., Lortkipanidze, N., Rukhadze, I., Oniani, T., Darchia, N. Sleep complaint assessment in refugee population from Abkhazia including children born in Tbilisi. J. of Sleep Res., 2006, 15, 1, 115.
 • Maisuradze, L., Lortkipaniudze, N., Darchia, N., Oniani, N., Eliozishvili M., Oniani, T.  Architecture of sleep-wakefulness cycle following new strategy of REM sleep deprivation. J. Sleep Medicine, 2005, 6, 2, 214-215.
 • Rukhadze, I., Basishvili, T., Eliozishvili M., Emukhvari, N., Gvilia, I., Darchia, N., Oniani, T. Influence of pharmacological deprivation of sleep on the structure of sleep-waking cycle. J. of Sleep Res. 2004, 13: 630.
 • Gvilia, I., Darchia, N., Mgaloblishvili–Nemsadze, M., Oniani, L., Emukhvari, N., Mchedlidze, O., Moliadze, V., Basishvili, T., Rukhadze, I., Oniani, T. Influence of tricyclic antidepressant on the learning and memory trace consolidation in the rats. SLEEP, 2003, 26, 436.
 • Rukhadze,, Basishvili, T., Gvilia, I., Darchia, N., Emukhvari, N., Moliadze, V., Oniani, T. A role of opioid receptors in the regulation of sleep-wakefulness cycle. Proc of an Int. Meeting in the Honor of M. Jouvet, Lyon, France, 2003, 61.
 • Darchia, N., Bastawros, M., Carlander, B., Dauvilliers, Y., Espa, F., Ondzé, B., Besset, A., Billiard, M. Pseudo-hypersomnia or a type of hypersomnia not documented by current tests of sleepiness. of Sleep Res., 2002, 9, 1, 46.
 • Bastawros, M., Darchia, N., Dauvilliers, Y.,Carlander, B., Ondzé, B., Espa, F., Besset, A., Billiard, M. Narcolepsy in Maghrebian arab narcoleptics. of Sleep Res., 2002, 9, 1, 15.
 • Gvilia, I., Darchia, N., Oniani, T. Ethological analysis of sleep deprivation effects in the rats. of Sleep Research, 2002, 9, 1, 89-90.
 • Darchia, N., Gvilia, I., Oniani, T. Sleep Rebounds from total and paradoxical sleep selective deprivations in rats. Sleep, 2001, 24, 240.
 • Gvilia, I., Darchia, N., Oniani, T. Comparative analysis of sleep regulation in good and poor sleeper Mammals. Sleep, 2001, 24, 242.
 • Gvilia, I., Darchia, N., Oniani, T. Sleep deprivation in different rodents; Actas de Fisiologia, 2001, 7, 295.
 • Gvilia, I., Darchia N., Oniani T. Guinea Pig as a model of insomnia. Actas de Fisiologia, 2001, 7, Symposium 3: Pathophysiology of insomnia, 21.
 • Darchia, N., Gvilia, I., Oniani, T. Effects of total and paradoxical sleep selective deprivations in rats. Actas de Fisiologia, 2001, 7, 291
 • Darchia, N., Gvilia, I., Oniani, T. Sleep rebounds from total and paradoxical sleep selective deprivations in rats. Sleep, 2001, 24, 240.
 • Darchia, N., Gvilia, I., Oniani, T. The sleep-wakefulness cycle of guinea pig as a biosensor for Anxiolitics’ action. J. of Sleep Res., 2000, 9, 1, 47.
 • Gvilia, I., Darchia, N., Oniani, T. The animal model of insomnia. J. of Sleep Res., 2000, 9, 1, 76.
 • Gvilia, I., Darchia, N., Oniani, T. Sleep regulation in guinea pig. J. of Sleep Res., 2000, 9, 1, 77.
 • Gogichadze, M., Oniani, T., Omiadze, I., Darchia, N., Mchedlidze, O. Effect of different doses of Ethanol on the brain integrative activity in rats. J. of Sleep Research, 2000, 9, 1, 70.
 • Mgaloblishvili, M., Nachkebia, N., Mchedlidze, O., Moliadze, V., Oniani, T., Menteshashvili, N., Chidjavadze, E., Babilodze, M., Gogichadze, M., Maisuradze, L., Lortkipaniudze, N., Darchia, N., Gvilia, I., Emukhvari N., Chkhartishvili, E. Influence of cyclodol on the sleep-waking cycle in cats. J. of Sleep Research, 2000, 9, 1, 130.
 • Rukhadze, I., Darchia, N., Gvilia, I., Chidjavadze, E., Nachkebia, N., Lortkipaniudze, N., Maisuradze, L., Gogichadze, M., Emukhvari, N., Babilodze, M., Chkhartishvili, E., Mchedlidze, O., Moliadze, V., Basishvili, T., Eliozishvili, M., Gamkrelidze, A., Lortkipaniudze, N. Influence of some analgesics on the structure of sleep-waking cycle. J. of Sleep Research, 2000, 9, 1, 163.
 • Darchia, N., Oniani, T., Gvilia, I., Maisuradze, L., Lortkipaniudze, N., Mgaloblishvili, M., Chidjavadze, E. Analysis of competitive interrelationship of wakefulness and paradoxical sleep using two different methods of paradoxical sleep deprivation. Sleep Research online, 1999, 2, 1, 521.
 • Gvilia, I., Oniani, T., Darchia, N., Maisuradze, L., Lortkipaniudze, N., Oniani, T., Eliozishvili, M. Analysis of the effects of total sleep deprivation in rats. Sleep Research online, 1999, 2, 1, 533.
 • Gvilia, I., Darchia, N., Oniani, T. Analysis of benzodiazepines’ action on the sleep-wakefulness cycle in poor sleepers. J. of Experimental and Clinical Medicine, 1999, 2, 133-134.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • საბაკალავრო კურსები (გაზაფხული სემესტრი):
 • ადამიანის ორგანიზმი და ჯანმრთელობა;
 • კოგნიტური ფიზიოლოგია.

შესავალი კურსი  – ძილი –  მოსვენებიდან სინაფსურ პლასტიურობამდე

საბაკალავრო კურსები:

ადამიანის ფუნქციურ სისტემათა ფიზიოლოგია;

კოგნიტური ფიზიოლოგია;

ადამიანის ორგანიზმი და ჯანმრთელობა.

სამაგისტრო კურსები:

 • მენტალური დარღვევები;
 • ძილის დარღვევები, ძილი და ჯანმრთელობა;
 • ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგია (2010- 2016);
 • ადამიანის ძილი, ძილი და ასაკი (2010-2016).

სადოქტორო კურსები:

 • ძილის ნეირობიოლოგიის უახლესი მიღწევები;
 • ფუნდამენტურ ნეირომეცნიერულ კვლევებში გამოყენებული თანამედროვე სტრატეგიები;
 •  პროფესიული განვითარება და ინტეგრაცია ნეირომეცნიერებაში.

ნატო დარჩია არის საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებათა წევრი, ასევე რამდენიმე  საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის რევიუერი; 2014 წელს იყო ძილის ტრენინგის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის ორგანიზატორი, ჩაქვი, საქართველო (http://www.esrs.eu/fileadmin/user_upload/meetings/Batumi_2014.pdf).