საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საინჟინრო ფაკულტეტი, ასტრონომია, ასისტენტ-პროფესორი

მკვლევარი, ე. ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია

ნინო ყოჩიაშვილმა 1982 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მატემატიკის ფაკულტეტი სპეციალობით: ასტრონომი, მათემატიკოსი; ასტრონომიისა და მათემატიკის მასწავლებელი და იმავე წლიდან მუშაობს აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში. აკვირდება და შეისწავლის სხვადასხვა ტიპის ორჯერად ვარსკვლავებს. 2006 წელს მეცნიერებათა კანდიდატის წოდების მისანიჭებლად დაიცვა დისერტაცია თემაზე: ”მოდელირების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება შერჩეული მჭიდრო ორჯერადი სისტემებისათვის”. გამოქვეყნებული აქვს 25 სამეცნიერო ნაშრომი და ერთი სამეცნიერო-პოპულარული წიგნი. მისი სცენარით 2011 წელს გადაიღეს მოკლემეტრაჟიანი სამეცნიერო-პოპულარული ფილმი. არის ერთი სამაგისტრო და ერთი სადოქტორო პროგრამის ავტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მჭიდრო ორჯერადი ვარსკვლავები;
 • ბრწყინვალე ლურჯი ცვალებადები;
 • მასიური ვარსკვლავები და მათი ევოლუცია;
 • ასტრონომიული ვირტუალური ობსერვატორიები და მონაცემთა ბაზები;
 • ასტეროსეისმოლოგია;
 • მოდელირება ასტრონომიაში.

 რჩეული პუბლიკაციები 

 • P.Lampens, A.Tkachenko, H.Lehmann, J.Debosscher, C.Aerts, P.G.Beck, S.Bloemen, N.Kochiashvili, A.Derekas, J.C.Smith, P.Tenenbaum, and J.D.Twicken. Low-frequency variations of unknown origin in the Kepler Delta Scuti star KIC 5988140 = HD 188774. A&A. v. 549, p. A104, 9 pages, 2013.
 • P. Lampens, A. Tkachenko, H. Lehmann, J. Debosscher, C. Aerts, P.G. Beck, S. Bloemen, N.Kochiashvili, and A. Derekas. Do we see the simultaneous occurrence of stellar rotational effects and short-period pulsations in some A-type Kepler stars? AN, v. 333, No.10, pp. 975-977, 2012 R.
 • Natsvlishvili,, N. Kochiashvili. Flare Processes in Different Type Stars. RoAJ, v. 18, Suppl. p. 79-85, 2008.
 • I. Kochiashvili, N. Kochiashvili. Is EM cep a Binary System or a Short-Period Cepheid? RoAJ, v. 18, Suppl. p. 61-65, 2008.
 • N. Kochiashvili, R. Natsvlishvili, H. Bakis and M. Tanriver. Investigation of EM Cep. Astronomical and Astrophysical Transactions. V. 26, Nos 1-3, p. 113-115, 2007.
 • M. Kumsiashvili, R. Natsvlishvili and N. Kochiashvili. A new unique phenomenon for the RY Scuti binary star. Astronomical and Astrophysical Transactions. V. 26, Nos 1-3, p. 103-110, 2007.
 • Kumsiashvili, M. I.; Kochiashvili, N. T.; Djurasevic, G. Analysis of photoelectric light curves of V448 CYG taking the Roche geometry into account. Astrophysics, v.48, No.1, 2005.
 • Kumsiashvili, M. I.; Kochiashvili, N. T. Photoelectric Observations of V448 CYGNAE. Astrophysics, v.46, No.2, 2003.
 • Karitskaya E.A., Voloshina I.B., Goranskij V.P., Grankin K.N., Djaniashvili E.B., Ezhkova O.V., Kochiashvili N.T., Kumsiashvili M.I., Kusakin A.V., Lyutyi V.M., Mel’nikov S.Yu., Metlova N.V. Coordinated Observations of Cyg X-1 (V 1357 Cyg) from 1994-1998 in the Commonwealth of Independent States. ARep. v 45, p. 350-360, 2001.
 • Kochiashvili N, Pustilnik I. Anomalous Limb Darkening in the Atmospheres of Components of Close Binary Systems with a Strong Reflection Effect. Ap. v. 43. No. 1, p. 87, 2000.

წიგნები 
თამარ გეგეშიძე, ნინო ყოჩიაშვილი. მითები და თანავარსკვლავედები. ქარჩხაძის გამომცემლობა. თბილისი, 2012.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

სამაგისტრო კურსი

 • ცვალებადი ვარსკვლავები
 • ვარსკვლავთ ასტრონომია

საბაკალავრო კურსი

 • თანამედროვე ასტრონომია. 2008 წლის გაზაფხულის სემესტრი. თსუ.

სამაგისტრო კურსი

 • ცვალებადი ვარსკვლავები. 2010-2015 წლის გაზაფხულის სემესტრი.
 • ვარსკვლავთ ასტრონომია. 2013-2015 წლის შემოდგომის სემესტრი.
 • ასტეროსეისმოლოგია. 2010 სასწავლო წელი.
 • თეორიული ასტროფიზიკა-ვარსკვლავთა ფოტოსფეროები. 2010 სასწავლო წელი.