საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ბიოფიზიკის მიმართულებით

ნუნუ მეტრეველმა 1987 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1988 წლიდან მუშაობდა ამავე უნივერსიტეტის მაკრომოლეკულების ფიზიკის კათედრის მეცნიერ- თანამშრომლად. 1997 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „სითბოტევადობის დენატურაციული ინკრემენტი კოლაგენის განზავებულ წყალხსნარებში“, ბიოფიზიკის მიმართულებით. 1998 წლიდან მუშაობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაკრომოლეკულების ფიზიკის კათედრის დოცენტის თანამდებობაზე, ეწეოდა როგორც სამეცნიერო, ისე აქტიურ პედაგოგიურ მოღვაწეობას. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2006 წლიდან. 2011 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის ბიოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მოლეკულური ბიოფიზიკა
 • ფოტობიოლოგიური პროცესების ბიოფიზიკა
 • ბიოტექნოლოგია

 • Sr2+ Induces unusually stable d(GGGTGGGTGGGTGGG) quadruplex dimers; Levan Lomidze, Sean Kelley, Shota Gogichaishvili, Nunu Metreveli, Karin Musier-Forsyth and Besik Kankia; Biopolymers, Volume 105, Issue11, p811-818, (2016).
 • Stable Domain Assembly of a Monomolecular DNA Quadruplex : Implications for DNA-Based Nanoswitches ; Besik Kankia, David gvarjaladze, Adam Rabe, Levan Lomidze, Nunu Metreveli, and Karin Musier-Forsyth; Biophysical Journal, Vol.110, Issue 19, p2169-2175, (2016).
 • The Uptake and detoxification of Chromium by bacteria of Arthrobacter species and the influence and of different metal ions on these processes; Olia Rcheulishvili, Tamaz Kalabegishvili, Hoi-ving Holman, Nino A. Rcheulishvili, Dimitri M.Papukashvili, Nunu Metreveli, Alexander Rcheulishvili; Conference Paper.Conference: The 8th international Workshop on Contaminant Biovailability in the Terrestrial Environment., At Nanjing, China, · October 2015.
 • Study of cadmium distribution and accumulation in saffron ; Rcheulishvili O, Rcheulishvili A, Osefashvili M, Papukashvili D, Tugushi L, Metreveli N; Proceedings Of the Georgian Academy of Sciences, v.39, N3-4, (2014).
 • Effect of Chromate on DNA of Arthrobacter globiformis; Rcheulishvili, N. Datukishvil, I. Gabriadze, T. Kutateladze, D. Pataraya, M. Gurielidze, N. Metreveli; Nano Studies, 7, pages 193-2007, (2013).
 • UV damage of collagen: Insights from model collagen peptides; Jariashvili, B. Madhan, B. Brodsky, A. Kuchava, L. Namicheishvili, N. Metreveli; Biopolymers, Volume 97, Issue 3, pages 189-198, (2012).
 • UV-Vis and FT-IR Spectra of Ultraviolet Irradiated Collagen in the Presence of Antioxidant Ascorbic Acid; Nunu Metreveli, Ketevan Jariashvili, Louisa Namicheishvili, George Mrevlishvili, David Svintradze, Marine Dgebuadze, Alina Sionkowska, Joanna Skopinska; Ecotoxicology and Environmental Safety, 73, 448-455, (2010).
 • Identification of Free Radicals Induced by UV Irradiation in Collagen Water Solutions; Nunu Metreveli, Louisa Namicheishvili, Ketevan Jariashvili, Eduard Chikvaidze, Marine Dgebuadze, Alina Sionkowska; Journal of Photochemistry and Photobiology, 93(2),61-5, (2008).
 • Collagen-DNA Complex; David Svintradze, George Mrevlishvili, Nunu Metreveli, Ketevan Jariashvili, Luisa Namicheishvili, Joana Skopinska, Alina Sionkowska; Biomacromolecules, 9, No. 1, p. 21-28, (2008).
 • Modyfikacja kolagenu promieniowaniem UV w obecności kwasu askorbinowego; Sionkowska, M. Wiśniewski, J. Skopińska-Wiśniewska, N. Metreveli, K. Jariashvili, L. Namicheishvili, D. Svintradze, G. Mrevlishvili; w „Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2007” pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, str. 345-348, (2007).
 • Investigation of Collagen-DNA Films; David Svintradze, George Mrevlishvili, Nunu Metreveli, Ketevan Jariashvili, Luisa Namicheishvili, Joana Skopinska, Alina Sionkowska; Journal of biological Physics and Chemistry, 7, No. 3, p. 107-116, (2007).
 • Mechanisms of the Influence of UV Irradiation on Collagen and Collagen-Ascorbic Acid Solutions; Metreveli, L.Namicheishvili, K.Jariashvili, G.Mrevlishvili, A.Sionkowska; International Journal of Photoenergy, Article ID 76830, p.1-4, (2006).
 • Microcalorimetric and Electron Spin Rezonance Study of the Influence of UV Radiation on Collagen; O.Metreveli, L.O. Namicheishvili, K.K.Jariashvili, E.N.Chikvaidze and G.M.Mrevlishvili; Biophysics, Vol.51, No.1, pp.29-32, (2006).
 • Ultraviolet (UV) Irradiation on Collagen: Mechanisms of the Influence; Metreveli, L. Namicheishvili, K. Jariashvili, E. Chikvaidze, G. Mrevlishvili; Journal of biological Physics and Chemistry, 5, p. 133, (2005).
 • Subdenaturational Heat-Absorption in Water Solutions of Collagen under Various Factors; Metreveli N., Jariashvili K., Namicheishvili L., Mrevlishvili G.; Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 2004. V.170. N3. p.584-586, (2004).
 • The Action of Ascorbic Acid on Collagen as a Protective System Against UV Irradiation; Metreveli N., Jariashvili K., Namicheishvili L., Mrevlishvili G.; Bulletin of the Georgian Academy of Sciences,169. N2. p.357-359, (2004).
 • The Influence of UV Irradiation on Collagen in the Presence of Vitamin C; Metreveli , Jariashvili K., Namicheishvili L., Mrevlishvili G.; Bull. of the Georgean Acad. of Sci., 2003.-V.168.-N3.-p.546-548, (2003).
 • Microcalorimetric and Electron Spin Resonance Study of the Ultra-Violet Irradiation on Collagen; Metreveli, L. Namicheishvili, K. Jariashvili, E. Chikvaidze, G. Mrevlishvili; Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, V.165. N3. p.552-555, (2002).
 • The Influence of Ultra-violet Irradiation on Collagen; Metreveli, L. Namicheishvili, K. Jariashvili, I. Jorjishvili, G. Mrevlishvili; Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, V.164. N3. p.538-540, (2001).
 • Denaturation Increment of Heat Capacity in Diluted Aqueous Solutions of Collagen in the Presence of Neutral Salts; Metreveli, L. Namicheishvili, K. Jariashvili, G. Mrevlishvili; Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, V.160. N3. p.553-555, (1999).
 • Partial Heat Capasity – Fundamental Characteristic of the Prosses of Thermal Denaturation of Biological Macromolecules (Proteins and Nucleic Acids); Mrevlishvili, N. Metreveli, G. Razmadze, T. Mdzinarashvili, G. Kakabadze, M. Khvedelidze; Thermochemica Acta, 308, p.41-48, (1998).
 • Liposome-DNA Interaction: Microcalorimetric Study; Mrevlishvili, B. Kankia, T. Mdzinarashvili, N. Metreveli; Chemistry and Physics of Lipids, 94, p.139-143, (1998).
 • The Denaturing Increment of the Heat Capacity in Dilute Aqueous Collagen Solutions; M.Mrevlishvili, N.O. Metreveli and T.Dzh.Mdzinarashvili; Biophysics, 1997, Vol.42, No.1, pp.81-85, (1997).
 • Calorimetric Investigation of the Thermodynamic Parameters of Denaturing of Collagen in Dilute Solutions at Different Scanning Rates; V.Burdzhanadze, N.O. Metreveli, T. Dzh. Mdzinarashvili and G.M. Mrevlishvili; Biophysics, Vol.42, No.1, pp.77-79, (1997).
 • The microcalorimetric study of thermodinamic parameters of collagen melting in diluted water solutions at different scanning rates; Metreveli, T. Mdzinarashvili, G. Mrevlishvili; Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 155, N2, p.279-282, (1997).
 • Calorimetric Investigation of DNA in the Native and Denatured State; M. Mrevlishvili, G.Z. Razmadze, N.O. Metreveli; Thermochimica Acta, 274, p.37-43, (1996).
 • Physics of the Interaction of DNA and Water With Reference to Two Types of Hydrogen Bonds in Water; M.Mrevlishvili, G.Z.Razmadze, N.O.Metreveli and G.R.Kakabadze; Biophysics, Vol.40, No.2, pp.263-265, (1995).
 • Physics of water-dna interaction with reference to the two kinds hydrogen bonds in watert; . M. Mrevlishvili, G.Z. Razmadze, N.O. Metreveli; Proceedings Of the Georgian Academy of Sciences, v.20 N1-6, (1994).
 • Phase Diagram for Aqueous Solution of Benzolpurpurin 4B dye and Effect of Water on Stabilization of Liotropic Liquid-Crystaline Structures ; V.A. Bykov, G.M. Mrevlishvili, N.O. Metreveli ; Molecular cristals and liquid cristals science and technology, section C, Mol.Mat.,.V.1, p.73-83, (1992).
 • Microcalorimetric Study of the Bacteriophage DDVI ; G.M.Mrevlishvili, T.D.Mdzinarashvili, N.O.Metreveli, L.G.Kalandarishvili ; Biofizika, Vol.37, No.1, pp.48-52, (1992).
 • Thermal capacity of DNA in the native and denatured states ; G.M. Mrevlishvili, T.D. Mdzinarashvili, N.O. Metreveli and G.R.Kakabadze ; Biophysics, Vol.37, No.5, pp.755-756, (1992).

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ბიოფიზიკა და ბიოტექნოლოგია, 2017-2018 ს/წ, შემოდგომა/გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო კურსი
 • ბიოფიზიკის საფუძვლები, 2017-2018 ს/წ, გაზაფხულის სემესტრი, საბაკალავრო კურსი
 • უჯრედის ბიოფიზიკა, 2017-2018 ს/წ, შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო კურსი
 • ბიოლოგიური სისტემების კვლევის ფიზიკური მეთოდები 1-2, 2017-2018 ს/წ, შემოდგომა/გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო კურსი
 • სამედიცინო ფიზიკა, 2017-2018 ს/წ, შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო კურსი
 • ბიოფიზიკა და ბიოტექნოლოგია (2009-2016), საბაკალავრო კურსი
 • ბიოფიზიკის საფუძვლები (2011-2016), საბაკალავრო კურსი
 • უჯრედის ბიოფიზიკა (2007-2016), სამაგისტრო კურსი
 • ბიოლოგიური სისტემების კვლევის ფიზიკური მეთოდები 1-2 (2008-2012), სამაგისტრო კურსი
 • ფოტობიოლოგიური პროცესების ბიოფიზიკა (2008-2012), სადოქტორო კურსი
 • ზოგადი ბიოლოგია (1996-2005), სამაგისტრო კურსი
 • ბიოფიზიკა (1998-2005), საბაკალავრო კურსი
 • სამედიცინო ფიზიკა (1998-2005), საბაკალავრო კურსი

მონაწილეობა კონფერენციებში

 • Domain Assembly and Hysteresis of a Monomolecular DNA Quadruplex; Besik Kankia, David gvarjaladze, Adam Rabe, Levan Lomidze, Nunu Metreveli, Karin Musier-Forsyth ; 60th Annual Meeting Biophysical Society, Los Angeles, California, February 27 – March 2, 2016.
 • Nucleic acid Quadruplexes in Biotechnological applications; Besik Kankia, David Gvarjaladze, Levan Lomidze, Nunu Metreveli, Karin Musier-Forsyth; 17th Annual Rustbelt RNA Meeting; Sawmill Creek Resort, Huron, OH; October 23-24, 2015.
 • Quadruplex priming amplification for nucleic acid detection and quantification; Levan Lomidze, David Gvarjaladze, Olia Rcheulishvili, Nunu Metreveli, Besik Kankia; 17th Annual Rustbelt RNA Meeting; Sawmill Creek Resort, Huron, OH; October 23-24, 2015.
 • Nucleic Acid Detection and Quantification Methods Based on DNA Quadruplexes; Levan Lomidze, David Gvarjaladze, Nunu Metreveli, Besik Kankia; 5th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids; Talence, Bordeaux, France; May 26-28, 2015.
 • Thermodynamic and Optical properties of Quadruplex Primers for isothermal DNA Amplification; David Gvarjaladze, . Levan Lomidze , Nunu Metreveli, Besik Kankia; 5th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids; Talence, Bordeaux, France; May 26-28, 2015.
 • Studying the accumulation and distribution the toxic and potentially radioactive elements by wheat and barley; . O.A. Rcheulishvili, Timo Korpela, L.Tugushi, E. Ginturi, N. Metreveli , Kalabegishvili T.; 8th International Symposium on Ecosystem Behavior (Biogeomon 2014)” 13-17 July, 2014; Bayreuth, Germany.
 • Studying the accumulation and distribution of Mn, Cu, Cd and Zn by some Georgian feed plants; A. Rcheulishvili, N. O. Metreveli, T. L. Kalabegishvili,… 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2013), 5-8 November, Prague, Czech Republic.
 • Investigation of the assimilation of Cd by edible plant Saffron; A. Rcheulishvili, N. O. Metreveli, T. L. Kalabegishvili, … 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, Athens, Ga, (USA). 16-20 June 2013, Book of Abstracts 0220- 000088.
 • Uptake of Cr, Fe, Mg and K by Bacteria Arthrobacter oxydans; A. Rcheulishvili, N. O. Metreveli, A.N. Rcheulishvili, T.L. Kalabegishvili, Holman H. Y; 12th International Conference on the Biogeochemistry of trace elements (Icobte 2013) June 16-20, 2013 Athens, Georgia USA;
 • UV Radiation damages of collagen; Nunu Metreveli, Eduard Chikvaidze Louisa Namicheishvili, Ketevan Jariashvili, A.Kuchava, M.Chankvetadze; 1st International Conference Nano – IBCT 2011, Radiation damage of biomolecular systems: Nano-scale insights into Ion Beam Cancer Therapy, 2nd-6th October 2011, Caen, France.
 • Radiation Damage in Collagen Molecules; Metreveli, L. Namicheishvili, K. Jariashvili E. Chikvaidze; VII International Conference on Radiation Damage in Biomolecular Systems, Madrid, Spain, 30 June-4Jule, 2010.
 • Identification of free radicals induced by UV irradiation in collagen water solutions; Nunu Metreveli, Louisa Namicheishvili, Ketevan Jariashvili, Eduard Chikvaidze; XIII th European Conference on the Speqtroskopy of Biological Molecules (ECSBM), Palermo, Italy, 28 August -2 September, 2009.
 • UV-Vis and FT-IR spectra of ultraviolet irradiated collagen in the presence of antioxidant ascorbic acid; Metreveli, K. Jariashvili, L. Namicheishvili, E. Chikvaidze, David V. Svintradze, Alina Sionkowska, J. Skopinska; XIII th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules (ECSBM), Palermo, Italy, August 28 – September 2, 2009.
 • Photochemical Damages in Collagen under UV Irradiation ; Nunu Metreveli, Marine Dgebuadze, Ketevan Jariashvili, Louisa Namicheishvili, Alina Sionkowska ; Central European Conference on Photochemistry (CECP), Austria, February 10 to 14, 2008.
 • Mechanisms of the Influence of UV Irradiation on Collagen and Collagen-Ascorbic Acid; N.Metreveli, L. Namicheishvili, K. Jariashvili, G. Mrevlishvili, A. Sionkowska; The 9th International Conference on Solar Energy and Applied Photochemistry, SOLAR 06, Cairo, Egypt, 23-27 January 2006.
 • Photochemical Transformations in Collagen Aqueous Solutions under UV Irradiation; Jariashvili, L. Namicheishvili, N. Metreveli, G. Mrevlishvili and E. Chikvaidze; XXIst IUPAC Symposium on Photochemistry, Japan, 2006.
 • The Influence of UV Irradiation on Collagen; L. Namicheishvili, N. Metreveli, K. Jariashvili, G. Mrevlishvili, E. Chikvaidze; IV-th World Congress of the International Academy of Cosmetics Dermatology, Paris, France, 2-5 July, 2005.
 • Microcalorimetric and ESR Study of the UV irradiation on collagen; K. Jariashvili, N. Metreveli, L. Namicheishvili, E. Chikvaidze, G. Mrevlishvili; Summer School in Protein Aggregation – Les Houches, France, 2-7 April, 2002.
 • Calorimetric Stud of Lipid-DNA Interactions; Mrevlishvili, B. Kankia T. Mdzinarashvili, N. Metreveli, M. Khvedelidze, T. Brelidze; 14th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, 1996.
 • Liposome-DNA Interaction. Microcalorimetric Study; G.M. Mrevlishvili, T.J. Mdzinarashvili, T.I. Brelidze, N.O. Meterveli, G.Z. Razmadze; 15th International Conference on Chemical Thermodynamics. Porto – Portugal, 1998.
 • Partial Spesific Heat Capacity Change-Fundamental Characteristic of the Procese of Thermal Denaturation of Biological Macromolecules (Proteins and Nucleic Acids); Mrevlishvili, T. Mdzinarashvili, N. Meterveli, G.Razmadze, G. Kakabadze; Keihanna International Conference on Molecular Biophysics. Kyoto, Japan, 1996.
 • About the Physical Nature of Phase Transition in the Aqueous Solution of “Molten Globule”; G. Mrevlishvili, T. Mdzinarashvili, N. Metreveli. 14th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, 1996.
 • Prtial Spesific Heat Capacity Change-Fundamental Characteristic of the Prosses of Thermal Denaturation of Biological Macromolecules (Proteins and Nucleic Acids); G. Mrevlishvili, T. Mdzinarashvili, N. Meterveli, G. Kakabadze; 14th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, 1996.
 • Microcalorimetric Study of Helix-Coil Transition of DNA in Ordinary and Heavy Water Solutions; M. Mrevlishvili, G.Z. Razmadze, N.O. Meterveli, G.R. Kakabadze; Abstracts of 6th Europian Symposium on Thermal Analisis and calorimetry. Italy, 1994.
 • Microcalorimetric Study of Helix-Coil Transition of DNA in Ordinary and Heavy Water Solutions; M. Mrevlishvili, G.Z. Razmadze, N.O. Meterveli, G.R. Kakabadz; Abstracts of 13th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics. France, 1994.
 • Microcalorimetric Study of Helix-Coil Transition of DNA in Ordinary and Heavy Water Solutions; M. Mrevlishvili, G.Z. Razmadze, N.O. Meterveli, G.R. Kakabadze; Abstracts of 13th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics. France, 1994.
 • Thermal Denaturation of DNA is Accompanied by the heat Capacity; G.M. Mrevlishvili, T.D.Mdzinarashvili, N.O. Metreveli, Kh. Chikvaidze, G.R. Kakabadze; 11th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, Como, Italy, 1990.
 • Thermal Denaturation of DNA is Accompanied by the heat Capacity; G.M. Mrevlishvili, T.D.Mdzinarashvili, N.O. Metreveli, Kh. Chikvaidze, G.R. Kakabadze; 11th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, Como, Italy, 1990

გრანტები

 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტი FR17-140, (2017-2020), „კვადრუპლექს-პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისა და დნმ-ს სექვენირებისთვის“ – კოორდინატორი;
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტი N0 დ-13/12 (2012-2015), კვადრუპლექს-პრაიმერული ამპლიფიკაცია ადამიანის სხეულის ნორმალური ტემპერატურის ფარგლებში – მენტორი;
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტი (FR / 218 018 /16) (2016-2019), ”მეტალური იონების გავლენა Artrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის აღდგენის პროცესზე“ – მკვლევარი;
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტი N0 დ-13/12 (2012-2015), „დნმ-ის კუადრუპლექსების თერმოდინამიკა“ – სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
 • STCU –Project N4744 (2010-2013), “Development of Methods of Nanoparticle Production Using Extremofiles“ – მკვლევარი.
 • NATO-PDD(CP) – (CBP.EAP.CLG 982215) (2006-2008), “Mechanisms of the Influence of UV Irradiation on Collagen and Collagen-DNA Functional Complex” – სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
 • INTAS 99 1390, (2005-2006), „The Biological Dispersion Phenomenon and the Energetics of Microplankton: A Search for the Ecological Regularities and the Relationship to Environmental Fluctuations” – მკვლევარი.
 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო N76, (2004-2005), „ცილების, ნუკლეინის მჟავების, მათი რთული კომპლექსების (ვირუსები, ბაქტერიული ვირუსები) თერმოდინამიკური, რადიოსპექტროსკოპული (ეპრ) და ჰიდროდინამიკური პარამეტრების დადგენა და კავშირი ნანოტექნოლოგიებსა და სამედიცინო ფიზიკის პრობლემებთან“ – მკვლევარი.
 • ISF – Soros Internatiol Grant (1995-1998), „ცილების, ნუკლეინის მჟავების და მათი კომპლექსების თერმოდინამიკური კვლევა“ – მკვლევარი.