საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ პროფესორი, უხერხემლოთა ზოოლოგიის მიმართულებით

შალვა ბარჯაძემ 2002 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი ბიოლოგიის სპეციალობით. 2004 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურა ეკოლოგიის სპეციალობით. 2005 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „მდინარეების ძამას, ტანასა და თეძამის ხეობების ბუგრების (Hemiptera: Aphidoidea) ფაუნა და ეკოლოგია“. 2001 წლიდან დღემდე მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტში, სადაც 2016 წლიდან უხერხემლო ცხოველთა შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელია. 2014-2017 წლებში იყო ასისტენტ-პროფესორი ენტომოლოგიის მიმართულებით საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში. 2017 წლიდან არჩეულია ასისტენტ-პროფესორად უხერხემლოთა ზოოლოგიის მიმართულებით ილიას სახელმწოფო უნივერსიტეტში. გამოქვეყნებული აქვს 62 სამეცნიერო პუბლიკაცია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ბუგრების და კუდფეხიანების ტაქსონომია, მღვიმეების უხერხემლო ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება და კონსერვაცია

Featured publications

Barjadze Sh., Barbagallo S., Blackman R., Özdemir I. 2017. A new species of Macrosiphum (Hemiptera: Aphididae) living on Oberna in Georgia, and a redescription of Macrosiphum hartigi Hille Ris Lambers. Zootaxa, 4341 (2): 229-242

Barjadze Sh., Baquero E., Soto-Adames F., Giordano R. &  Jordana R. 2016. New diagnosis for species of Plutomurus Yosii (Collembola, Tomoceridae), with descriptions of two new species from Georgian caves. Zootaxa, 4126 (1): 77-96

Barjadze Sh., Blackman R. & Özdemir I. 2015. New species of the genus Aphis Linnaeus, 1758 (Hemiptera: Aphididae) on Teucrium polium L. (Lamiaceae). Zootaxa, 4057 (2): 248–256

Barjadze Sh. & Özdemir I. 2014. A new genus of tribe Macrosiphini Wilson, 1910 (1887) (Hemiptera: Aphididae) from Turkey. Zootaxa, 3835 (1): 121-126.

Books

Barjadze Sh., Murvanidze M., Arabuli T., Mumladze  L., Pkhakadze V., Djanashvili R., Salakaia M. 2015. Annotated list of invertebrates of the Georgia karst caves. Tbilisi, Georgian Academic Book, 120 p.

An extensive list of publications

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

მღვიმეების ეკოლოგია – 2018-2019 წლის შემოდგომის სემესტრი,სამაგისტრო კურსი

ბიოსპელეოლოგია – 2016-2017 წლის გაზაფხულის სემესტრი-საბაკალავრო კურსი