საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ბოტანუკური ბაღების სტრატეგიისა და მენეჯმენტის მიმართულებით

შალვა სიხარულიძემ 1976 წელს დაამთავრა საქართველოს აგრარული ინსტიტუტის სატყეო ფაკულტეტი. 1985 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტში (ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტი) დაიცვა დისერტაცია ბოტანიკის დარგში. 1976-1999 წლებში იყო ბოტანიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი, ხოლო 1999-2008 წლებში – ბაკურიანის ბოტანიკური ბაღის დირექტორი, 2008-2011 წლებში კი – თბილისის ბოტანიკური ბაღისა და ბოტნიკის ინსტიტუტის დირექტორი. 2011 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტის დირექტორია.

ძირითადი კვლევითი საკითხებია: მცენარეთა მრავალფეროვნება და ეკოლოგია; მცენარეთა კონსერვაცია; ეთნობოტანიკა.

2011 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია ბოტანიკური ბაღების სტრატეგიისა და მენეჯმენტის მიმართულებით.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

მცენარეთა მრავალფეროვნება და ეკოლოგია; მცენარეთა კონსერვაცია; ეთნობოტანიკა

რჩეული პუბლიკაციები

 • Sikharulidze et al. 2003. Endemic Medicinal Plants of Georgia (Caucasus). CRDF.
 • Nakhutsrishvili, G., Sikharulidze, Sh., Abdaladze, O. 2006. Bakuriani – Natural and Cultural Resources of the Borjomi Region. Tbilisi.
 • Chelidze, D., Sikharulidze, Sh., Ghviniashvili, Ts., Kurdadze, T. 2009. Bakuriani Alpine Botanical Garden. Tbilisi.
 • Nakhutsrishvili, G., Grigalashvili, N., Mtskhvetadze, D., Chelidze, D., Sikharulidze, Sh. 2009. Bakuriani-Tskhratskaro Flora Checklist. Tbilisi.
 • Nakhutsrishvili, , Sikharulidze, Sh., Murtazaliev, R. 2010. Concerning two alpine botanical Gardens of the Caucasus. Proc. 2nd International Congress of Alpine and Arctic Botanical Gardens. Pp. 51-55.
 • Bussmann, R. W., Paniagua Zambrana, Y., Sikharulidze, Sh., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Jinjikhadze, T., Shanshiashvili, T., Chelidze, D., Batsatsashvili, K., Bakanidze, N. 2014.Wine, beer, snuff, medicine, and loss of diversity – Ethnobotanical travels in the Georgian Caucasus. Ethnobotany Research and Applications 12: 237-313.
 • Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Khutsishvili, M., Batsatsashvili, K., Hart, R.E. and Pieroni, A., 2016. Your Poison in My Pie—the Use of Potato (Solanum tuberosum) Leaves in Sakartvelo, Republic of Georgia, Caucasus, and Gollobordo, Eastern Albania. Economic Botany 70(4), pp.431-437.
 • Bussmann, R.W., Paniagua Zambrana, N.Y., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Batsatsashvili, K. and Hart, R.E., 2016. Medicinal and food plants of Svaneti and Lechkhumi, Sakartvelo (Republic of Georgia), Caucasus. Med Aromat Plants 2016, 5(266): 2167-0412.
 • Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Khutsishvili, M., Batsatsashvili, K., Hart, R.E., 2016. A comparative ethnobotany of Khevsureti, Samtskhe-Javakheti, Tusheti, Svaneti, and Racha-Lechkhumi, Republic of Georgia (Sakartvelo), Caucasus. Journal of ethnobiology and ethnomedicine 12(1): 43.
 • Bussmann, R.W., Paniagua-Zambrana, N.Y., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Batsatsashvili, K., Hart, R.E., 2017. Plant and fungal use in Tusheti, Khevsureti, and Pshavi, Sakartvelo (Republic of Georgia), Caucasus. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86(2):45.
 • Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Batsatsashvili, K., Hart, R.E. 2017. Plants in the spa – the medicinal plant market of Borjomi, Sakartvelo (Republic of Georgia), Caucasus. Indian Journal of Traditional Knowledge 16(1): 25-34.
 • Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Batsatsashvili, K., Hart, R.E. 2017. Ethnobotany of Samtskhe-Javakheti, Sakartvelo (Republic of Georgia), Caucasus. Indian Journal of Traditional Knowledge 16 (1):7-24.
 • Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze Sh., Kikvidze Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Batsatsashvili, K., Hart, R.E. 2018. Unequal brothers–Plant and fungal use in Guria and Racha, Sakartvelo (Republic of Georgia), Caucasus. Indian Journal of Traditional Knowledge 17(1): 7-33.
 • Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze Sh., Kikvidze Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Batsatsashvili, K., Hart, R.E. 2018. Unequal brothers–Plant and fungal use in Guria and Racha, Sakartvelo (Republic of Georgia), Caucasus. Indian Journal of Traditional Knowledge 17(1): 7-33.

წიგნები

 • Sikharulidze et al. 2003. Endemic Medicinal Plants of Georgia (Caucasus). CRDF.
 • Nakhutsrishvili, G., Sikharulidze, Sh., Abdaladze, O. 2006. Bakuriani – Natural and Cultural Resources of the Borjomi Region. Tbilisi.
 • Chelidze, D., Sikharulidze, Sh., Ghviniashvili, Ts., Kurdadze, T. 2009. Bakuriani Alpine Botanical Garden. Tbilisi.
 • Nakhutsrishvili, G., Grigalashvili, N., Mtskhvetadze, D., Chelidze, D., Sikharulidze, Sh. 2009. Bakuriani-Tskhratskaro Flora Checklist. Tbilisi.
 • Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze Sh., Kikvidze Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Batsatsashvili, K., Hart, R.E. 2018. Unequal brothers–Plant and fungal use in Guria and Racha, Sakartvelo (Republic of Georgia), Caucasus. Indian Journal of Traditional Knowledge 17(1): 7-33.

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბოტანიკური ბაღების მენეჯმენტი, შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო