საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, მოლეკულური ფარმაკოლოგიის მიმართულებით

თამარ ბარბაქაძემ 1999 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი. 2001 წელს დაამთავრა იმავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა „უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია“ და ამავე წელს ჩაირიცხა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურაში ბიოქიმიის მიმართულებით. 2005 წელს დაიცვა დისერტაცია და დაიწყო კვლევითი საქმიანობა  ივ. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად. 2006 წლიდან ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2009 წლიდან ჯერ ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე, 2013 წლიდან კი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • ნერვულ უჯრედებში მიმდინარე ენერგეტიკული პროცესების რეგულაცია; ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების მოქმედების მექანიზმების დადგენა; ნეიროინფლამაციური პროცესების მოლეკულური საფუძვლების გარკვევა.

რჩეული პუბლიკაციები
1. Sopiko Koriauli, Tamar Barbakadze, Nino Natsvlishvili, Nino Dabrundashvili, Eka Kvaratskhelia, David Mikeladze. IL-10 Gene Knockout Reduces the Expression of mGlu Receptor 1a/b and Decreases the Glutamate-Dependent Production of Nitric Oxide, Journal of biomedical science and engineering 11/2014; 7(13):1019-1029.
2. Barbakadze T, Natsvlishvili N.,Mikeladze D. Thyroid hormones differentially regulate phosphorylation of ERK and Akt via integrin αvβ3 receptor in undifferentiated and differentiated PC-12 cells. Cell Biochemistry and Function 04/2014; 32(3)
3. Bátor J, Varga J, Berta G, Barbakadze T, Mikeladze D, Ramsden J, Szeberényi J. “Sodium nitroprusside, a nitric oxide donor, fails to bypass the block of neuronal differentiation in PC12 cells imposed by a dominant negative Ras protein”. Cell Mol Biol Lett. 2012 Sep;17(3):323-32. 2012 Apr 10.
4. Zhuravliova E, Barbakadze T, Jojua N, Zaalishvili E, Shanshiashvili L, Natsvlishvili N, Kalandadze I, Narmania N, Chogovadze I, Mikeladze D. “Synaptic and non-synaptic mitochondria in hippocampus of adult rats differ in their sensitivity to hypothyroidism”. Cell Mol Neurobiol. 2012 Nov;32(8):1311-21.2012 Jun 17.
5. Shanshiashvili LV, Dabrundashvili N, Natsvlishvili N, Kvaratskhelia E, Zhuravliova E, Barbakadze T, Koriauli S, Maisuradze E, Topuria T, Mikeladze DG. “mGluR1 interacts with cystic fibrosis transmembrane conductance regulator and modulates the secretion of IL-10 in cystic fibrosis peripheral lymphocytes”. Mol Immunol. 2012 Jul;51(3-4):310-5. 2012.03.029. Epub 2012 Apr 18.
6. Shanshiashvili L, Narmania N, Barbakadze T, Zhuravliova E, Natsvlishvili N, Ramsden J, Mikeladze DG. “S-nitrosylation decreases the adsorption of H-Ras in lipid bilayer and changes intrinsic catalytic activity”. Cell Biochem Biophys. 2011 Apr;59(3):191-9.
7. Barbakadze T, Zhuravliova E, Sepashvili M, Zaalishvili E, Ramsden JJ, Bátor J, Szeberényi J, Mikeladze D. Production of homocysteine in serum-starved apoptotic PC12 cells depends on the activation and modification of Ras. Neurosci Lett. 2005 Dec 31;391(1-2):56-61.
8. Juravleva E, Barbakadze T, Mikeladze D, Kekelidze T., Creatine enhances survival of glutamate-treated neuronal/glial cells, modulates Ras/NF-kappaB signaling, and increases the generation of reactive oxygen species. J Neurosci Res. 2005 Jan 1-15;79(1-2):224-30.
9. Barbakadze T., Zhuravliova E., Kharebava G., Chatirishvili N., Dabrundashvili N., Mikeladze D. Placental peptide p6 reduce glutamate-dependent neurotoxicity. Proceedings of Georgian Acadamy of Sciences, Biological Series_A, 2004; 30:
10. Juravleva E, Barbakadze T, Natsvlishvili N, Kekelidze T, Mikeladze D. Creatine prevent the cytotoxicity of haloperidol by alteration of NO/Ras/NF-kB system. in Creatine kinase and brain energy metabolism. Creatine Kinase and Brain Energy Metabolism. Function and disease; T.Kekelidze, D. Holtzman, Ed-s., IOS Press, NATO Science Series 2003; 342: 113-121

პუბლიკაციების ვრცელი სია 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

მაგისტრატურა
ფარმაკოგენომიკა, ტოქსიკოგენომიკა და წამლებისადმი რეზისტენტულობის მექანიზმები (2014-2015 წლის გაზაფხულის სემესტრი)
ბიოენერგეტიკა (2014-2015 წლის გაზაფხულის სემესტრი)
სიცოცხლის მოლეკულები და მოლეკულათა სიცოცხლე – კურსის სემინარები (2014-2015 წლის გაზაფხულის სემესტრი)

ბაკალავრიატი
• სიცოცხლის მოლეკულები და მოლეკულათა სიცოცხლე (2014-2015 წლის შემოდგომის სემესტრი)
• ბიოენერგეტიკა (2012-2015 სასწავლო წლები)
მაგისტრატურა
• წამლების მეტაბოლიზმი და ფარმაკოკინეტიკა (2013-2015 სასწავლო წლების შემოდგომის სემესტრები)
• წამლების მეტაბოლიზმი და ფარმაკოკინეტიკა (2009-2013 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრები)
• მოლეკულური ენდოკრინოლოგია და ადაპტაციის მოლეკულური მექანიზმები (2012-2015 სასწავლო წლების შემოდგომის სემესტრები)
• მოლეკულური ენდოკრინოლოგია და ადაპტაციის მოლეკულური მექანიზმები (2010-2012 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრები)
• ფარმაკოგენომიკა, ტოქსიკოგენომიკა და წამლებისადმი რეზისტენტულობის მექანიზმები (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
• ფარმაკოგენომიკა, ტოქსიკოგენომიკა და წამლებისადმი რეზისტენტულობის მექანიზმები (2012-2013 სასწავლო წელი)
• ფარმაკოგენომიკა, ტოქსიკოგენომიკა და წამლებისადმი რეზისტენტულობის მექანიზმები (2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
• წამლებისადმი რეზისტენტულობის მექანიზმები და ფარმაკოგენომიკა (2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
• ადაპტაციის მოლეკულური მექანიზმები (2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
დოქტორანტურა
• მიტოქონდრიული დისფუნქციები და პათოლოგიური პროცესები (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
• მიტოქონდრიული დისფუნქციები და პათოლოგიური პროცესები (2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)