საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ნეირომეცნიერებები (ნეირობიოლოგია)

თამარ ბასიშვილმა 1996 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით. 2012 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში. 2010 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძილ-ღვიძილის შემსწავლელ თენგიზ ონიანის ლაბორატორიაში. მას გავლილი აქვს სტაჟირება ძილის მედიცინაში ჟენევის უნივერსიტეტის ჰოსპიტლის ძილის ლაბორატორიაში (ჟენევა, შვეიცარია) და ნაიმეხენის რადბოუდ უნივერსიტეტის ბიოლოგიური ფსიქოლოგიის განყოფილებაში (ნაიმეხენი, ნიდერლანდები). 2014-2015 წლებში ფულბრაითის სტიპენდიით მუშაობდა ვეტერანთა ჰოსპიტლის სამედიცინო კვლევით დეპარტამენტში – კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ლოს ანჟელესი (კალიფორნია, აშშ). 2016 წელს თამარ ბასიშვილმა მიიღო შვეიცარიის მთავრობის სტიპენდია და პოსტდოქტორანტად მუშაობდა ქრონობიოლოგიის ცენტრში, ბაზელის უნივერსიტეტის ფსიქიატრიის კლინიკაში. იგი არის მთელი რიგი სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორი და თანაავტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიური მექანიზმები; ქრონობიოლოგია; დასწავლა და მეხსიერება; ადიქცია; სტრესი; შაკიკი; ძილის დარღვევები

რჩეული პუბლიკაციები

 • Sakhelashvili I., Eliozishvili M., Basishvili T., Datunashvili M., Oniani N., Cervena K., Darchia N. (2016) Sleep-wake patterns and sleep quality in urban Georgia. Translational Neuroscience, :7(1):62-70.
 • Basishvili, T., Eliozishvili, M., Maisuradze, L., Lortkipanidze, N., Nachkebia, N., Oniani, T., Gvilia, I., Darchia, N. (2012) Insomnia in a Displaced Population is Related to War-Associated Remembered Stress. Stress and Health, 28:186-192.
 • Gogichadze M., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Oniani N., Emukhvari N., Basishvili T. (2009) Endogenous opioid system and ethanol. Journal of Georgian Medical News, 4(169):60-65.
 • Gogichadze M., Oniani N., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Emukhvari N., Lortkipanidze N., Babilodze M., Chkhartishvili E., Mchedlidze O., Basishvili T., Datunashvili M., Kandelaki R., Chogovadze I., Oniani T. (2008) Cogitive deficit in the animal model of depression. Bulletin of Georgian National Acad. Sci. 2(4):114-119.
 • Basishvili T., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Gogichadze M., Lortkipanidze N., Oniani L., Babilodze M., Dzadzamia Sh.(2006) The influence of opioid antagonists on learning and memory trace consolidation. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. 32(4):715-721.
 • Basishvili T., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Gogichadze M., Lortkipanidze N., Oniani N., Kashibadze R. (2006) Influence of different doses of Naloxone on motivational-emotional behavior in rats. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. 32(3):449-455.
 • Emukhvari N., Rukhadze I., Mgaloblishvili M., Chidjavadze E., Babilodze M., Maisuradze L., Lortkipanidze N., Eliozishvili M., Gogichadze M., Dabrundashvili N., Basishvili T. (2005) A role of opioid system in the regulation of sleep-wakefulness cycle. Zh Vyssh Nerv Deiat Im I.P. Pavlova. 55(1):90-99.

სტატიები:

 • Gogichadze M., Oniani N., Omiadze N., Mchedlidze O., Dabrundashvili N., Basishvili T. (2004) Influence of acute administration of high doses of ethanol on some features of the sleep-wakefulness cycle in rats. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser. A, 30(3):329-335.
 • Dabrundashvili N., Rukhadze I., Gvilia I., Darchia N., Gogichadze M., Emukhvari N., Basishvili T., Bakhutashvili V., Oniani T. (2004) Effect of Plaferon-LB on dynamics of sleep parameters during Morphine administration. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser., 30(2):199-203.
 • Rukhadze I., Emukhvari N., Basishvili T., Darchia N., Gvilia I., Mchedlidze O., Gogichadze M. (2003) What is an antagonistic profile of naloxone against tramadol effects? Georgian Acad. Sci., Biol. Ser., 29(5,6):719-725.
 • Rukhadze I., Emukhvari N., Gogichadze M., Moliadze V., Basishvili T. (2002) Effect of tramadol and Nalbuphine on cat’s Sleep-Wakefulness Cycle structure. Georgian Journal of Neurosciences, 1(2):13-19.
 • Kalatozishvili M., Kandelaki R., Beloivanenko N., Basishvili T. (2002) Alterations of Alkaline and Acidic Phosphatases in the Sensorimotor Cortical Neurons and Capillary Walls in the Cats Following the Two-Month Alcoholic Intoxication. Georgian Acad. Sci., 165(3):590-592.
 • Rukhadze I., Dabrundashvili N., Gvilia I., Darchia N., Gogichadze M., Emukhvari N., Basishvili T., Bakhutashvili V., Oniani T. (2001) Effect of Plaferon-LB on Morphine-induced structural changes in sleep-wakefulness cycle. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser., 27(4-6):447-453.

აბსტრაქტები

 • Weibel J., Basishvili T., Dattler M., Garbazza C., Rudzik F., Renz C., Cajochen C. (2017) Effect of a daylight LED Versus a conventional LED solution on visual comfort, daytime alertness and sleep. Sleep 40: A61.
 • Basishvili T., Szymusiak R. and I. Gvilia (2014) Caffeine chronic consumption during early post-weaning in rats negatively affects emotional status later in life. Journal of Sleep Research, 23 (1):170.
 • Darchia N., Eliozishvili M., Supatashvili M., Oniani N. Basishvili T., Sakhelashvili I. and K. Cervena (2014) Sleep and health related quality of life in Georgian population. Journal of Sleep Research, 23 (1):246.
 • Gogichadze, M. Nemsadze, M. Datunashvili, T. Basishvili, L. Shanshiashvili, D. Mikeladze and N. Oniani (2014) The Structure of the sleep-wakefulness cycle and memory processing in “depressive” and “non-depressive” rats. Journal of Sleep Research, 23 (1):91.
 • Basishvili T., Nemsadze M., Gogichadze M., Darchia N., Gvilia I., Datunashvili M., Oniani N. (2013) The effects of acute administration of opioid antagonists and agonist on the rat behavior. Sleep, Suppl. 36:A71.
 • Basishvili T., Eliozishvili M., Lortkipanidze N., Maisuradze L., Darchia N., Espa‐Cervena K. (2013) Insomnia complaints and associated factors in Georgian population. The 5th World Congress of Sleep Medicine, Valencia, Spain, Abstract Book, p. 68.
 • Nemsadze M., Gogichadze M., Datunashvili M., Basishvili T.,Shanshiashvili L., Mikeladze D. (2013) The signs of depression in “depressive” and “non-depressive” rats – correlation with density of µ‐receptors in the brain structures. The 5th World Congress of Sleep Medicine, Valencia, Spain, Abstract Book, p. 252.
 • Basishvili T., Gogichadze M., Datunashvili M., Emukhvari N., Oniani N., Nemsadze M. (2012) The effect of morphine on sleep-wakefulness cycle organization in rats. Sleep, Abstract Suppl., 35: A6.
 • Basishvili T., Nemsadze M., Gogichadze M., Oniani N., Emukhvari N., Datunashvili M., Babilodze M., Mchedlidze O., Chkhartishvili E. (2010) The Effects of Inactivation of Endogenous Opioid System on the Sleep-Wakefulness Cycle. Sleep, Abstract Suppl., 33:A9-10.
 • Basishvili T., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Maisuradze L., Datunashvili M. (2008) Effects of opioid antagonists on the rats behavior in the open field. European Neuropsychopharmacology, 18(4):S553-554.
 • Gogichadze M., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Oniani N., Emukhvary , Lortkipanidze N., Chkhartishvili E., Mchedlidze O., Basishvili T., Chogovadze I., Kandelaki R. (2008) Cognitive deficit in an animal model for depression. European Journal of the Neurology, Abstracts of EFNS, pp 290-291.
 • Basishvili T., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Gogichadze M., Oniani N., Emukhvari N., Datunashvili M., Maisuradze L. (2008) Effects of opioid antagonists on the rats behavior in the open field. Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: 10th International Conference on Cognitive Neuroscience. doi: 103389/conf.neuro.09.2009.01.062
 • Basishvili T., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Gvilia I., Lortkipanidze N., Gogichadze M., Emukhvari N., Oniani N., Maisuradze L. (2007) The effects of opioid antagonist on the sleep-wakefulness cycle in rat. J Vigilia-Sueño. 19(1):45-76, 69.
 • Basishvili T., Maisuradze L., Gvilia I., Lortkipanidze N., Gogichadze M., Oniani N., Mgaloblishvili-Nemsadze M. (2007) The Naloxone Effects on the Sleep-Wakefulness Cycle in Rat. 4th International school-conference (workshop) “Sleep: a window to the world of wakefulness” Moscow, Russia, Abstract Book, pp 34-35.
 • Basishvili T.G., Mgaloblishvili-Nemsadze M.M., Gogichadze M.V., Lortkipanidze N.D., Oniani N.T., Maisuradze L.M. (2007) Influence of the endogenous opioid peptides on learning and memory in rats. Sleep Medicine, P116, L0042.
 • Maisuradze L., Gogichadze M., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Lortkipanidze N., Darchia N., Gvilia I., Emukhvari N., Oniani N., Basishvili T. (2007) “Depressive” rat’s learning under the action of amitriptyline. Sleep, Abstract Suppl., 30:A377-A378.
 • Maisuradze L., Lortkipanidze N., Oniani N., Eliozishvili M., Basishvili T. (2007) REM sleep deprivation and variables in the brain excitability. Abstract Book 4th Young Medics’ International Conference: Gate to Undiscovered, Yerevan, Armenia, Abstract Book, pp 34-35.
 • Basishvili T., Emukhvari N., Rukhadze I., Mchedlidze O., Babilodze M., Chkhartishvili E., Dzadzamia S. (2005) The Effect of High Doses of Naloxone on the Sleep-Wakefulness Cycle. Sleep Medicine, 6(2):S-213.
 • Basishvili T., Gogichadze M., Rukhadze I., Emukhvari N. (2005) Ethanol effects partially prevention by opioid receptors antagonist. Journal of Sleep and Biological Rhythms, 3(1):A63.
 • Basishvili T., Gogichadze M., Rukhadze I., Emukhvari N. (2005) Naloxone administration partially prevents Ethanol effects on the Sleep-Wakefulness Cycle in rats. European Neuropsychopharmacology, 15(1):S49.
 • Rukhadze I., Basishvili T., Gvilia I., Darchia N., Eliozishvili M., Oniani N. (2004) Influence of Ultram on integrative activity of the brain. Multidisciplinary international Conference of Biological psychiatry “Stress and behavior”, May 17-19, St-Peterburg, Russia. Abstract Book, http://www.sleep.ru/conf/8-th-Mult.htm
 • Basishvili T., Gvilia I., Darchia N., Rukhadze I., Gogichadze M. (2004) The influence of endogenous opioid peptides on the sleep-wakefulness cycle. FENS forum Lissabon Abstract Book, 2, A078, 5.
 • Rukhadze I., Basishvili T., Eliozishvili M., Emukhvari N., Gvilia I., Darchia N., Oniani N. (2004) Influence of pharmacological deprivation of sleep on the structure of Sleep-Waking Cycle. Journal of Sleep Research, 13 (1):A630.
 • Basishvili T., Gvilia I., Darchia N., Rukhadze I., Emukhvari N. (2004) Influence of opioid peptides on the rats’ normal sleep. Journal of Sleep Research, 13 (1):A57.
 • Rukhadze I., Emukhvari N., Basishvili T., Mchedlidze O., Gogichadze M. (2003) Neurophysiological and neurochemical aspects of Nalbuphine-induced disorders of sleep-wakefulness structural cycle. 2nd Russian School-conference Sleep as a Window to the Waking World”, Moscow, Russia, October 1-3, Abstract Book, http://www.sleep.ru/conf/sleep03/46.htm.
 • Rukhadze, I., Basishvili, T., Gvilia, I., Darchia, N., Emukhvari, N., Moliadze, V., Oniani, T. (2003) A role of opioid receptors in the regulation of sleep-wakefulness cycle. Proceedings of an international meeting in the honour of Michael Jouvet. p-61.
 • Gvilia I., Darchia N., Mgaloblishvili-Nemsadze M., Oniani L., Emukhvari N, Mchedlidze O., Moliadze V., Basishvili T., Rukhadze I., Oniani T. (2003) Influence Of A Tricyclic Antidepressant On The Learning And Memory Trace Consolidation In The Rats. Sleep, 26:A436.
 • Rukhadze I., Gvilia I., Darchia N., Chidjavadze E., Nachkebia N., Lortkipanidze N., Maisuradze L., Gogichadze M., Emukhvari , Babilodze M., Chkhartishvili E., Moliadze V., Mchedlidze O., Basishvili T., Eliozishvili M., Gamkrelidze A. (2000) Influence of some Analgesics on the Structure of Sleep-Waking Cycle. Journal of Sleep Research, 9(suppl. 1):163.
 • Kalatozishvili M., Kandelaki R., Beloivanenko N., Basishvili T. (2000) Changes of ATP and Zn+ in cat’s brain’s various areas neurons while chronical intoxication. 2nd Session of Physiologists of Georgia, Tbilisi, Georgia, Abstract Book, pp. 79-80.
 • Gvilia I., Darchia N., Basishvili T., Rukhadze I., Moliadze V. (1999) The analysis of benzodiazepines’ influence on the sleep-wakefulness cycle in phobian animals. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 2:133-134.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • საბაკალავრო  კურსები
 • ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია – გაზაფხულის სემესტრი
 • ადამიანის ორგანიზმი და ჯანმრთელობა – გაზაფხულის სემესტრი
 • სამაგისტრო კურსები
 • ტკივილი, ოპიატები და ადიქცია – გაზაფხულის სემესტრი
 • ლაბორატორიული მუშაობა, ექსპერიმენტული უნარ-ჩვევები-1 – შემოდგომის სემესტრი
 • ლაბორატორიული მუშაობა, ექსპერიმენტული უნარ-ჩვევები-2 – გაზაფხულის სემესტრი
 • საბაკალავრო  კურსები
 • თავის ტვინი, ცნობიერება და ქცევა (ზოგადი ბლოკის კურსი, შემოდგომის სემესტრი)
 • სადოქტორო  კურსები
 • ფუნქციურ სისტემათა ნეირობიოლოგია – გაზაფხულის სემესტრი

თამარ ბასიშვილი არის ძილის კვლევის საზოგადოების (SRS), IBRO, FENS და GENA წევრი.