საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, მოლეკულური ნეირობიოლოგია

თამარ ლორთქიფანიძემ 1984 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი ციტოლოგია-ჰისტოლოგიის განხრით, 1988 წელს კი – ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის განხრით. 2007 წელს ჩააბარა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტურანტურაში და 2011 წელს დაიცვა სადისერტაციო თემა: „ბერგმანის გლიური უჯრედების ლატერალური მორჩების განვითარების დინამიკა, მათი როლი პურკინიეს უჯრედების დენდრიტული ხის ჩამოყალიბებაში“. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ივ. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ტვინის ულტრასტრუქტურის ლაბორატორიასა და ბრაუნის უნივერსიტეტის ნეირომეცნიერების დეპრატამენტში (როდ-აილენდი, აშშ); ატარებდა სამეცნიერო კვლევებს ნებრასკას სამედიცინო ცენტრში (ომაჰა, აშშ) და ნიუ-მექსიკოს უნივერსიტეტში (ალბუკერკი, აშშ). ძირითადი კვლევითი საკითხებია: გლია-ნეირონალური ურთიერთობები და პოსტიშემიური ტვინის ულტრასტრუქტურული ანალიზი; გამოქვეყნებული აქვს 26 ნაშრომი.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2007 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მოლეკულური ნეირობიოლოგია
 • გლია-ნეირონალური ურთერთობა ნორმასა და პათოლოგიაში
 • ნეიროჰისტოლოგია, ნეიროციტოლოგია, ნეირონის ულტრასტრუქტურა
 • უჯრედის ბიოლოგია (ციტოლოგია)
 • ფუნქციური ნეიროანატომია
 • დენდრიტული ქაცვების პლასტიურობა
 • უჯრედის ულტრასტრუქტურა ნორმასა და პათოლოგიაში

რჩეული პუბლიკაციები
• Juan Carlos Pena-Philippides; Ernesto Caballero-Garrido; Tamar Lordkipanidze; Tamara Roitbak. In vivo Inhibition of miR-155 Significantly Alters Post-Stroke Inflammatory Response. Journal of Neuroinflammation. 2016 Nov 9; 13(1):287
• Tsverava L, Lordkipanidze T, Lepsveridze E, Nozadze M, Kikvidze M, Solomonia R. Myoinositol Attenuates the Cell Loss and Biochemical Changes Induced by Kainic Acid Status Epilepticus. Biomed Res Int. 2016 Aug 23; 2016: 2794096(1-14)
• Caballero-Garrido E, Pena-Philippides JC, Lordkipanidze T, Bragin D, Yang Y, Erhardt EB, Roitbak T. In Vivo Inhibition of miR-155 Promotes Recovery after Experimental Mouse Stroke. J Neuroscience 2015 Sep 9; 35(36): 12446-64
• Mzia G. Zhvania, Nadezhda J. Japaridze, Mariam G. Qsovreli, Vera G. Okuneva, Arkadi G. Surmava, Tamar G. Lordkipanidze. Electron Microscopic Morphometry of Isolated Rat Brain Porosome Complex. Neuroscience Research, 2015 Nov; 100:17-20
• Lippman Bell JJ, Lordkipanidze T, Cobb N, Dunaevsky A. Bergmann glial ensheathment of dendritic spines regulates synapse number without affecting spine motility. Neuron Glia Biol. 2010; 6(3):193-200; 2010 Aug;
• Tamar Lordkipanidze and Anna Dunaevsky. Purkinje cell dendrites grow in alignment with Bergmann Glia. J. ”Glia”, 2005, v.51, #3, p. 229-234

წიგნები

• ვ. დობერი. „ადამიანის ანატომიის ჯიბის ატლასი“ (თარგმანი); მე-5 შესწორებული გამოცემა. მთარგმნელი თ. ლორთქიფანიძე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა; 2016 წ. გვ. 1-575.
• Zhvania M., Lordkipanidze T., Kiladze M., Japaridze N., Kotaria N., Bikashvili T. The effect of Kainic acid on the rat brain: histological, electron- microscopical and two-photon microscopical study. Book:”Kainic Acid, neurotoxic properties, biological sources and chemical applications”. (Chapter 5); 2014; p.95-137; Nova publishers
• Zhvania M.G., Japaridze N.J., Qsovreli M.J., Okuneva V.G., Surmava A.G., Lordkipanidze T.G. Nanocell Biology – Multimodal imaging in biology and medicine. The neuronal porosome complex in mammalian brain: A study using electron microscopy study (Chapter 3). Nanocell Biology – Multimodal imaging in biology and medicine. April; 2014

სტატიები ჟურნალებში
• Tamar Bikashvili, Tamar Lordkipanidze, Nana Gogichaishvili, Nino Pochkhidze. Effect of Arsenic Exposure on Behavior of Rats of Various Age Groups. Georgian Medical News; 2017; Mar; (264):119-126.
• Juan Carlos Pena-Philippides; Ernesto Caballero-Garrido; Tamar Lordkipanidze; Tamara Roitbak. In vivo Inhibition of miR-155 Significantly Alters Post-Stroke Inflammatory Response. Journal of Neuroinflammation. 2016 Nov 9; 13(1):287
• Tsverava L, Lordkipanidze T, Lepsveridze E, Nozadze M, Kikvidze M, Solomonia R. Myoinositol Attenuates the Cell Loss and Biochemical Changes Induced by Kainic Acid Status Epilepticus. Biomed Res Int. 2016 Aug 23; 2016: 2794096(1-14)
• Caballero-Garrido E, Pena-Philippides JC, Lordkipanidze T, Bragin D, Yang Y, Erhardt EB, Roitbak T. In Vivo Inhibition of miR-155 Promotes Recovery after Experimental Mouse Stroke. J Neuroscience 2015 Sep 9; 35(36): 12446-64
• Mzia G. Zhvania, Nadezhda J. Japaridze, Mariam G. Qsovreli, Vera G. Okuneva, Arkadi G. Surmava, Tamar G. Lordkipanidze. Electron Microscopic Morphometry of Isolated Rat Brain Porosome Complex. Neuroscience Research, 2015 Nov; 100:17-20
• Mzia G. Zhvania, Mariam Ksovreli, Nadezhda J. Japaridze,Tamar G. Lordkipanidze. Ultrastructural changes to rat hippocampus in pentylenetetrazol- and kainic acid-induced status epilepticus: A study using electron microscopy. Micron. 2015 Jul; 74: 22–29.
• Lordkipanidze T, Bikashvili T, Japaridze N, Zhvania M. The effect of kainic acid on hippocampal dendritic spine motility at the early and late stages of brain development Micron. 2013 Jun; 49:28-32.
• N.J. Japaridze, V.G.Okuneva, M.G. Qsovreli, A.G.Surmava, T.G.Lordkipanidze, M.T.Kiladze, M.G.Zhvania. Hypokinetic stress and neural porosome complex in the rat brain: The electron microscopic study. Micron. 2012 Sep; 43(9):948-53.
• T.Z. Bikashvili, L.R. Chilachava, L.K. Gelazonia, N.J. Japaridze, M.G. Zhvania, T.G.Lordkipanidze, V.G.Okuneva. Effect of chronic inhalation of toluene on behavior of rats of various age groups in multi-branched maze. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. Volume 152, Number 5, 2012, 587-589
• Zhvania M.G, Chilachava L.R, Japaridze N.J, Gelazonia L.K, Lordkipanidze T.G. Immediate and persisting effect of toluene chronic exposure on hippocampal cell loss in adolescent and adult rats. Brain Res Bull. 2012 Feb 10; 87(2-3):187-92.
• M.Zhvania, N. Japaridze, V.Okuneva, M.Qsovreli, A.Surmava, T. Lordkipanidze, N.Kotaria. Effect of chronic hypokinetic stress on the structure of axo-dendritic synapses in the central nucleus of amigdala of the rat; an electronic microscopic investigation. Journal of Biological Physics and Chemistry; 2012, 12(4) p.148-152
• N.Mitagvaria, I. lazrishvili, M.devdariani, M.Nebieridze, L.Davlianidze, T.Bikashvili, T.Lordkipanidze, N.Sikarulidze. The mechanisms involved in the therapeutic effect of hyperthermia on tumor tissue. Biomedical Series, Volume 37, N 5-6, 2011, p.299-305; Tbilisi, Georgia
• Lippman Bell JJ, Lordkipanidze T, Cobb N, Dunaevsky A. Bergmann glial ensheathment of dendritic spines regulates synapse number without affecting spine motility. Neuron Glia Biol. 2010; 6(3):193-200; 2010 Aug;
• Okuneva V, Zhvania M, Japaridze N, Gelazonia L, Lordkipanidze T, Stress-system corticotrophin-releasing hormone and catecholamines (review); Georgian Med News. 2009 Jul-Aug; (172-173):65-9.
• М.Г. Жвания, Т.Н. Болквадзе, Ц.Г. Чхиквишвили, Н.Т. Котария, Н.Д. Джапаридзе, Т.Г. Лордкипанидзе, Т.З. Бикашвили. Количественный анализ глиоцитов и соотношение нейрон/макроглия в гиппокампе крыс при киндлинге. Морфология, 2009, № 5, с. 41-47.
• Jocelyn J. Lippman, Tamar Lordkipanidze, Margaret E. Buell, Sung Ok Yoon, and Anna Dunaevsky. Morphogenesis and regulation of Bergmann glial processes during Purkinje cell dendritic spine ensheathment and synaptogenesis. GLIA 2008 56: 1463-1477
• Brikha R. Shrestha, Ottavio V. Vitolo, Powrnima Joshi, Tamar Lordkipanidze, Michael Shelanski and Anna Dunaevsky. Amyloid β peptide adversely affects spine number and motility in hippocampal neurons. Molecular and Cellular Neuroscience. 2006 Nov; 33(3):274-82.
• Tamar Lordkipanidze and Anna Dunaevsky. Purkinje cell dendrites grow in alignment with Bergmann Glia. J. ”Glia”, 2005, v.51, #3, p. 229-234
• Lazriev I.L., Kostenko N.A., Lortkipanidze T.G. Distribution of neurons and macrogliocytes in layers in different parts of Auditory Cortex of the cat brain (quantitative studies). Neuroscience and Behavioral Physiology. 2001, v. 31, #6, p. 613-616
• Лазриев И.Л., Костенко Н.А., Лордкипанидзе Т.Г. Послойное распределение нейро- и макроглиоцитов в различных зонах слуховой коры мозга кошки (количественное исследование). Морфология, 2000, т. 118, №6, с. 21-25
• ლაზრიევი ი. ლ., ლორთქიფანიძე თ.გ. კატის თავის ტვინის სმენის სისტემის ზოგიერთი სარელეო ბირთვის ასტროციტების ულტრასტრუქტურული ორგანიზაცია. საქ. მეცნ. აკდემიის მაცნე, ბიოლ. სერია, 1993, ტ.19, გვ. 250-255.
• Лазриев И.Л., Лордкипанидзе Т.Г. Ультраструктурная организация олигодендроцитов нижних бугров четверохолмия и внутреннего коленчатого тела головного мозга кошки. Изд. АН Грузии, серия Биология, 1992, т. 18, № 4, с. 234-241
• Лордкипанидзе Т.Г., Лазриев И.Л., Костенко Н.А. Количественный анализ
глия-нейрональных отношений в релейных ядрах слуховой системы кошки. Сообщ. АН Грузии, 1991, т. 142, № 3, с. 633-636

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • 2017-2018 გაზაფხულის სემესტრი. საბაკალავრო კურსები –1.ბიოუსაფრთხოება და ბიოლოგიური დაცვა; 2. გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; სამაგისტრო კურსები 1.ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერებისათვის; დოქტორანტურის კურსები – 1.გლიური უჯრედებისა და ნეირონების ურთიერთკავშირი ნორმასა და პათოლოგიაში. 2. ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები
 • 2017-2018 შემოდგომის სემესტრი. საბაკალავრო კურსები –1.გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; 2. ციტოლოგია; სამაგისტრო კურსები –1.ფუნქციური ნეიროანატომია; 2. ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერთათვის.
 • 2016-2017 გაზაფხულის სემესტრი. საბაკალავრო კურსები გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; 2. ბიოუსაფრთხოება და ბიოლოგიური დაცვა; სამაგისტრო კურსები – 1. ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერთათვის.
 • 2016 -2017 შემოდგომის სემესტრი. საბაკალავრო კურსები  ციტოლოგია; გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; სამაგისტრო კურსები – ფუნქციური ნეიროანატომია; 2. ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერთათვის.
 • 2015-2016 გაზაფხულის სემესტრი. საბაკალავრო კურსები – გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; 2. ბიოუსაფრთხოება და ბიოლოგიური დაცვა; სამაგისტრო კურსები – 1. ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერთათვის. დოქტორანტურის კურსები: ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები.
 • 2015 -2016 შემოდგომის სემესტრი: საბაკალავრო კურსები – 1.გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; 2. ციტოლოგია; სამაგისტრო კურსები – ფუნქციური ნეიროანატომია; 2. ნანომეცნიერება: ნანობიოლოგიის და ნანომედიცინის საფუძვლები.
 • 2014 -2015 გაზაფხულის სემესტრი: საბაკალავრო კურსები – 1. ბიოუშიშროება; 2. გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; სამაგისტრო კურსები – 1.ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერებისათვის; 2. ფუნქციური ნეიროანატომია. დოქტორანტურის კურსი – ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები.
 • 2014 -2015 შემოდგომის სემესტრი: საბაკალავრო კურსები – 1. გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; 2. ციტოლოგია; დოქტორანტურის კურსი – გლიური უჯრედებისა და ნეირონების ურთიერთკავშირი ნორმასა და პათოლოგიაში.
 • 2013-2014 გაზაფხული სემესტრი: საბაკალავრო კურსები – ბიოუშიშროება; გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; ციტოლოგია. სამაგისტრო კურსი – ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერთათვის; დოქტორანტების კურსი – ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები.
 • 2013-2014 შემოდგომის სემესტრი. საბაკალავრო კურსი – გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები. სამაგისტრო კურსები – ფუნქციური ნეიროანატომია; 2. ნანომეცნიერება: ნანობიოლოგიის და ნანომედიცინის საფუძვლები. სადოქტორო კურსი – გლიური უჯრედებისა და ნეირონების ურთიერთკავშირი ნორმასა და პათოლოგიაში.
 • 2012-2013 გაზაფხულის სემესტრი: საბაკალავრო კურსები – გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები; 2.ციტოლოგია. სამაგისტრო კურსი – ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერთათვის. დოქტორანტურის კურსი – გლიური უჯრედებისა და ნეირონების ურთიერთკავშირი ნორმასა და პათოლოგიაში.
 • 2012-2013 შემოდგომის სემესტრი: საბაკალავრო კურსები – გენები და გენებს მიღმა: ქცევა და დაავადებები. სამაგისტრო კურსები – ინგლისური ენის სპეცკურსი ბიომეცნიერთათვის; 2.ფუნქციური ნეიროანატომია. სადოქტორო კურსი – ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები.
 • 2011-2012 გაზაფხულის სემესტრი: საბაკალავრო კურსები – ციტოლოგია. სამაგისტრო კურსები – ფუნქციური ნეიროანატომია და სინაფსური პლასტიურობის უჯრედული საფუძვლები; 2. ნანომეცნიერება: ნანობიოლოგიის და ნანომედიცინის საფუძვლები. დოქტორანტურის კურსი – გლიური უჯრედებისა და ნეირონების ურთიერთკავშირი ნორმასა და პათოლოგიაში.
 • 2011-2012 შემოდგომის სემესტრი: სადოქტორო კურსი – ნეირობიოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები.
 • 2010-2011 გაზაფხულის სემესტრი: საბაკალავრო კურსები – ციტოლოგია; 2. უჯრედის ბიოლოგია. სამაგისტრო კურსი – ნანობიოლოგიის და ნანომედიცინის საფუძვლები.
 • 2009-2010 გაზაფხულის სემესტრი: სამაგისტრო კურსები – ინგლისური ენა; 2.ფუნქციური ნეიროანატომია და სინაფსური პლასტიურობის უჯრედული საფუძვლები.