საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი –  მათემატიკოსი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების ინსტიტუტის თანამშრომელი

 • დაბადების წელი:1958
 • სწავლა და სამეცნიერო ხარისხები:
 • 1965 -1975 წწ.– წნორის I საშ. სკოლა (ოქროს მედალი);
 • 1975-1980 წწ.–თბილისის სახ. უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი;
 • 1980 -1984 წწ.–ასპირანტურა;
 • 1994 წ.–ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი;
 • 2006 წ.–ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი.
 • სამუშაო გამოცდილება:
 • 1980-1988 წწ.–ჰიდრომეტეროლოგიის სამმართველოს გამოთვლითი ცენტრის ინჟინერი;
 • 1986 – 2006 წწ.-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: მოწვეული ლექტორი, მათემატიკოსი, დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი, სრული პროფესორი;
 • 1997-1999 წწ.–წნორის I საშ. სკოლის დირექტორი;
 • 2001-2006 წწ.–ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტი: თანამშრომელი საზოგ. საწყისებზე (უხელფასო);
 • 2005-2006 წწ.– ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი (მესხეთის ფილიალი): ასოც. პროფესორი.
 • 2006 -2015 წწ.– ილიას სახ. უნივერსიტეტი: მოწვეული  ლექტორი;
 • 2016 წლიდან დღემდე – ილიას სახ. უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
 • ოჯახური მდგომარეობა:
 • მეუღლე, სამი შვილი და ოთხი შვილიშვილი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

დიფერენციალური ტოპოლოგია, შემთხვევით პოლინომთა თეორია, ასახვათა კომპლესური წერტილები, ტოპლოლოგიური ინვარიანტები და სხვ.

წიგნები

Aliashvili, T. ,,Mahtematics’’ (for students of  humanitarian specialities).(With Natroshvili,    D. Sadunishvili, G. and Shubladze, M.)  (Georgian). Tbilisi (2000).

 • პუბლიკაციების ვრცელი სია
 1. Scientific works

-iT aRniSnulia saerTaSoriso mimoqcevaSi arsebuli Jurnalebi da krebulebi.

-iT aRniSnulia impaqt-faqtoriani Jurnalebi

[1]. Aliashvili, T. Representation of numbers by one quadratic form of type (-7, 7, khi).  University Conference. Abstracts. Tbilisi Univesity. Tbilisi, 27-30 Apr.1977.

[2]. Aliashvili, T.  Shavgulidze, Q.  Representation of natural numbers by two quadratic form of    fourteen variables. Conference  of Higher  Education Institutions of Georgia. Abstracts. Sokhumi,18-20 Nov. 1977.

[3]. Aliashvili, T.  Representation of numbers by two quadratic form of type (6, 5,  khi).                                                  University Conferrence. Abstracts. Tbilisi University. Tbilisi, 27-29 Apr.1978.    

[4]. Aliashvili, T.  Algebraic prove of divisible theorem for formal  series. Scientific conference of  universities of  Kirgistan. Abstracts. Frunze, 26-28 Apr. 1979.

[5]. Aliashvili, T.   Algebraic prove of divisible theorem for  power series.  Scientific conference of  Higher Education Institutions of Georgia. Abstracts. Tbilisi, 10-12 May 1979.

[6]. Aliashvili, T. Normal  forms of stable mappings in the plane. Scientific-methodical conference mathematicians of higher education institutions of Georgia. Abstracts. Telavi, 9-12 Nov. 1983.

[7]. Aliashvili, T. Homotopy groups of  Winer-Hoff real operators. 9-th conf. of mathematicians of high education institutions. Abstracts. Kutaisi, 28-30 May, 1986

[8]. Aliashvili, T. Kvachantiradze,E. Nekotorie krivye, kharakterezujushie produktivnost’ rastenij. Informacionnoe pis’mo. Gruz. respub. uprav. po gidrometeorologii N1,  p.121 (1988).

[9].  Aliashvili, T.M. Uniformization of plane curves and the two-dimensional Jacobian conjecture. (Russian)  Bull. Georgian Acad. of Sci. 136, No.3, p. 533-536 (1989).

[10]. Aliashvili, T. On the uniformization of some pairs of functions of three variables. (Georgian) Bull. Georgian Acad. of Sci. v.138, No.3, 473-476 (1990).

[11]. Aliashvili, T. On the estimation of root number of a polynomial endorphism over a real closed field. Bull. Georgian Acad. Sci. v.148, no.1, p. 32-35 (1993).

[12]. Aliashvili, T.  On the root number of real polynomial endomorphism. Candidate Thesis, pp.110,Tbilisi University, (1994).

[13]. Aliashvili, T. On the topological degree of polynomial endomorphism of an affine space. (Russian) Proc. A.Razmadze Math. Inst. 104, 11-25 (1995).

[14]. Aliashvili, T. Signature method for counting point in semi-algebraic subsets. Bull. Georgian Acad. Sci. 154 , No.1, 34-36 (1996).

[15]. T. Aliashvili: Signature method for counting point in semi-algebraic subsets (poster).  New Developments in Singularity Theory. A Nato Advenced Stady Institute, EC Summer School and Workshop ISAAC NEWTON Institute for Mathematical Sciences. University of Cambridge, Cembridge, UK, July-August, (2000).

[16]. Aliashvili, T. Euler Characteristic . Soros Educational Journal (ISSEP) Part I.  N3, 3-16 (2001).

[17]. Aliashvili,T. On the root number of real polynomial endomorphism. Georgian  3-rd congress of mathematics. Abstracts. Tbilisi, 11-13 Oct. (2001).

[18]** Aliashvili, T. O chislennykh invariantakh polinomial’nykh endomorfizmov. (Russian) Itogi Nauki i Tekhniki, Seria Sovremennaya Matematika i  Ee Prilozheniya. Tematicheskie Obzory.Vol. 103, 3-24. Complex Analysis.Viniti, Moscow (2002).

[19]. Aliashvili, T. Euler Characteristic. Soros Educational Journal (ISSEP) Part  II. N1, p.3-14 (2002).

[20]. T. Aliashvili: Counting topological invariants of random polynomials .

Banach center symposium: Geometry and topology of caustics. ”CAUSTICS – 02” Banach Center, Warsaw, Poland, 17-19 June, 2002.

[21]. Aliashvili, T. Stable planar endomorphisms in random setting. Proc. of the Institute of Cybernetics Vol.2 , N1-2, 3-12 (2002).

[22]. Aliashvili, T. Euler Characteristic. Soros Educational Journal (ISSEP)  Part III N2, p.3-13 (2002).

[23]. T.Aliashvili: On the fibers of real polynomial endomorphisms.  ISAAC Conference on complex analisis, differential  equations and related topics. Yerevan State University, Armenia, 17-21September, Abstracts. Yerevan, p.4,(2002).

[24]* Aliashvili, T. Counting real roots of polynomial endomorphisms. J. Math. Sci. v.118, N5,  5325-5346 (2003).

[25]. Aliashvili, T. On invariants of random planar endomorphisms. Bull. Georgian. Sci., 168, N1, 13-16 (2003).

[26]* Aliashvili, T. Counting points of semi-algebraic subsets. Topics in Analysis and its Aplications. Nato Science Sereis, Vol. 147, 149-163 (Kluwer 2004).

[27]. Aliashvili, T. On the fibers of real polynomial endomorphisms. Proc. ISAAC Symp. (submitted)(2004)

[28]** Aliashvili, T. On invariants of random planar endomorpisms. Polish Academy of sciences, Institute of Mathematics. Banach Center Publications, vol.62. p.19-28 (Warszawa 2004).

[29]** Aliashvili, T. Comlpex points of two-dimensional surfaces . Georgian Mathematical Journal, Vol.11. No.4, 603-611 (2004).

[30] Aliashvili, T. Khimshiashvili, G. Intersections of quadrics and integrable systems. Proc. of the Institute of Cybernetics. Vol.3, N1-2, 63-73 (2004).

[31] Aliashvili, T. O chisle kompleksnykh tochek poverkhnosti v C2. (Russian) Contemp. Math. and appl. Vol.15, p.14-29. Teoriya Funktsii, (2004).

[32] Aliashvili,T. On  Topological Invariants of  Polygonal Random Knots. Bull. Georgian Acad. Sci. 172, N1, 13-16 (2005).

[33]. Aliashvili, T. On the topology of proper quadratic mappings.  Georgian  4-th congress of mathematics. Abstracts. Tbilisi, 14-16 Nov. (2005).

[34] Aliashvili, T. On the Topology of  Fibres of Proper Quadratic Mappings. Bull. Georgian Acad. Sci. 172, N2, 179-181 (2005).

[35]** Aliashvili, T. Khimshiashvili, G. Holomorphic dynamics in loop spaces. J. Dynam. Control Systems, Vol. 12, N1, 33-48 (2006).

[36]* Aliashvili, T. Counting Complex Points of  Surfaces in C2.  J. Math. Sci. v.132,  N6 (2006).

[37]** Aliashvili, T. Khimshiashvili, G. On  Euler Characteristic of the Intersection of Quadric. (Russian) Uspekhi  Matem. Nauk v.61, N3, 161-162 (2006).

[38]** Aliashvili, T. Khimshiashvili, G. On the Topology of  Fibres of Stable Quadratic Mappings.(Russian) Doklady RAN v.408, N1, 1-3 (2006).

[39]. Aliashvili, T. Algebraic methods of computing topological invariants of real polynomial mappings. Doctor Thesis. Tbilisi University, pp.251, (2006).

[40]. Aliashvili, T. Geometrja i topologija sobstvennikh polynomial`nykh otobrazhenii (Russian) Contemp. Math. and appl. v.61 (2008).

[41]. T. Aliashvili, E.Elerdashvili: Circular configurations of quadrilateral linkages. (poster)

Fifth European Congress of Mathematics, Amsterdam RAI, The Netherlands, 14-18 July, (2008).

[42]. Aliashvili, T. Complex points of two-dimensional  surfaces. International Conference on Modern Problems in Applied  Mathematics. Dedicated to the 90-th anniversary of Iv. Javakhishvili State University and 40-th anniv. of the Foundation of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. Abstracts. Tbilisi, Georgia, 7-9 Oct.(2008).

[43] Aliashvili, T. Complex points in compact surfaces. Proc. I.Vekua Inst. of Appl. Math.  v.58.(2008)

[44]. Aliashvili, T. Complex points of random surfaces. Enlarged Sessions of the  I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Abstracts. Tbilisi, Georgia, 22-24 Apr. (2009).

[45]* Aliashvili, T. Geometry and topology of  proper polynomial mappings.  J. of Math. Sci. Vol. 160, N6. p.679-692 (2009).

[46]. Aliashvili, T. Complex points of random surfaces. Accepted for publication in Proceedings of I.Vekua Institute of Applied Mathematics.(2009).

[47]. Aliashvili, T. Topological invariants of random polynomials. 1-st International Summer School and Conference – “New Trends in Geometry and Topology”. Abstracts. Batumi, 24 aug – 2 sept.(2009).

[48].Aliashvili, T. Counting complex points of  surfaces. Fifth Congress of Mathematicians of Contributed Talks. Abstracts. Batumi / Kutaisi, 9-12 Oct. (2009).

[49]. Aliashvili, T. Complex points of random surfaces. Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of  I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Vol. 35. p.26-30.(2009).

[50]. Aliashvili, T. On the Euler characteristic of the fibres of proper quadratic mappings (poster).

 Joint Mathematics Meeting, San Francisco, CA, USA,   13-16 Jan. (2010).

[51]. Aliashvili, T. On the Euler characteristic of an intersection of quadrics. 24-th Enlarged Sessions of the  I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Abstracts. Tbilisi, Georgia, 21-23 Apr. (2010).

 

[52]. Aliashvili, T. On the Euler Characteristic of an Intersection of Stable Quadratic Mappings. 

25-th Enlarged Sessions of the I.Vekua Institute of Applied Mathematics, Tbilisi, Georgia, Apr. (2011).

 

[53]. Aliashvili, T. Topology of the Fibres of Proper  Quadratic Mappings.  Book of Abstracts, Georgian Mathematical Union, Tbilisi, 2011, p.69. Second International Conference of Georgian Mathematical Union, Batumi, Georgia, 15-19 September,( 2011).

[54]. Aliashvili, T. Euler characteristics of the intersection of stable quadratic mappings. Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of  I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Vol. 25.(2011).

[55]. Aliashvili, T. Complex points and isolated singularities.

26-th Enlarged Sessions of the I.Vekua Institute of Applied Mathematics. Abstracts.Tbilisi, Gergia, 23-26Apr. (2012).

[56]. Aliashvili, T.  On the Euler characteristic of the  fibres of stable quadratic mappings (poster).

 Joint Mathematics Meeting, San Diego, CA, USA,   9-12 Jan. (2013)

[57]. Translation of the book  “ A. Agresti, C. Franklin, Statistics: The  Art  and Science  of  Learning from Data”, Third Edition, Pearson, (2014).   

[58].  Translation of the book  “S.B.  Vardeman, J.M. Jobe,   Basic Engineering Data Collection and Analysis”. Duxbury, (2015).

 [59].  Aliashvili, T. On topology of proper quadratic endomorphisms.   Abstracts.  Caucasian Mathematics Conference (CMC – II) – Van, Turkey, August 25-26, (2016).

[60]. Aliashvili, T. Topological Invariants of Random Polynomials.  Abstracts.  7-th International conference of Georgian mathematical society,  Batumi, Georgia, Sep. (2016).

 [61]. Aliashvili, T. Topological invariants of random polynomials. Bull. Georgian National Acad. of Sci. v.10, no.4, p. 7-12 (2016).

 [62]. Aliashvili, T.  On the Complex Points of Random Polynomials. Bull. Georgian National Acad. of Sci. – to appear (2017).

[63].  Aliashvili, T. On topological invariants of semi-algebraic subsets. Scientific Conference of Department Topology, Algebra, Analysis and Applications.  Abstracts. Batumi, Georgia, 12-16 February, ( 2018)

  Text book  (in Georgian)

 [64].  Aliashvili, T. ,,Mahtematics’’ (for students of  humanitarian specialities).(With Natroshvili,    D. Sadunishvili, G. and Shubladze, M.)  (Georgian). Tbilisi (2000).

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • საბაკალავრო  საფეხური:  ანალიზური გეომეტრია I და II  (ორი სემესტრი),
 • ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა I და II  (ორი სემესტრი),
 • დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები.
 • საბაკალავრო საფეხურზე ილიაუნიში:
 •  ანალიზური გეომეტრია I და II;
 • ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა I და II;
 • დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები;
 • მათემატიკის საფუძვლები;
 • ფუნქციათა თეორია;
 • პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები.
 • საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში:
 • მათემატიკური ანალიზი I , II,  III;
 • დიფერენციალური განტოლებები;
 • წრფივი ალგებრა;
 • მატლაბი;
 • საინჟინრო მათემატიკა;
 • უმაღლესი მათემატიკა.