საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ასტროფიზიკა- ასტრონომის მიმართულებით

 

თეიმურაზ ზაქარაშვილმა 1991 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში 1997 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: ”მზის მაგნიტური ველის თავისებურებანი”, 2004 წელს კი – სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: ”მაგნიტოჰიდროდინამიკური ტალღების პარამეტრული ურთიერთქმედება და მისი ასტროფიზიკური გამოყენება”.  1995 წლიდან მუშაობს აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში. სხვადასხვა დროს მუშაობდა სტ ენდრიუს  (დიდი ბრიტანეთი: 2001-2002) და ბალეარის კუნძულების (ესპანეთი: 2005-2006) უნივერსიტეტებში. ამჟამად მუშაობს კოსმოსური კვლევების ინსტიტუტში (ავსტრია). ძირითადი კვლევითი საკითხებია: მზის ფიზიკა, კოსმოსური პლაზმის ფიზიკა, ასტროფიზიკა. აქვს ასზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 70 – რეფერირებულ საერთაშორისო ჟურნალებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • მზის ატმოსფეროს მაგნიტოსეისმოლოგია
 • მზის ციკლები
 • მზის პროტუბერანცები
 • მაგნიტური არამდგრადობები
 • მზის პლაზმის გაცხელება
 • მზის ქარის ტურბულენტობა
 • მზის ტიპის ვარსკვლავები

 • რჩეული პუბლიკაციები
 • Zaqarashvili, T. V., Oliver, R., Hanslmeier, A., Carbonell, M., Ballester, J. L., Gachechiladze, T. and Usoskin, I. G., Long-term variation in the Sun’s activity caused by magnetic Rossby waves in the tachocline, ApJL, 805, L14, 2015
 • Zaqarashvili, T. V., Vörös, Z. and Zhelyazkov, I., Kelvin-Helmholtz instability of twisted magnetic flux tubes in the solar wind, A&A, 561, A62, 2014 [6]
 • Zaqarashvili, T.V., Vörös, Z., Narita, Y. and Bruno, R., Twisted magnetic flux tubes in the solar wind, ApJL, 783, L19, 2014 [2]
 • Zaqarashvili, T. V., Khodachenko, M. L. and Soler, R., Torsional Alfvén waves in partially ionized solar plasma: effects of neutral helium and stratificationA&A, 549, A113, 2013 [8]
 • Zaqarashvili, T. V., Khodachenko, M. L. and Rucker, H. O., Magnetohydrodynamic waves in solar partially ionized plasmas: two-fluid approach, A&A, 529, A82, 2011 [27]
 • Zaqarashvili, T. V., Carbonell, M., Oliver, R. and Ballester, J. L., Quasi-biennial oscillations in the solar tachocline caused by magnetic Rossby wave instabilities, ApJL, 724, L95, 2010 [19]
 • Zaqarashvili, T. V., Díaz, A. J., Oliver, R. and Ballester, J. L., Instability of twisted magnetic tubes with axial mass flows, A&A, 516, A84, 2010 [18]
 • Murawski, K. and Zaqarashvili, T. V., Numerical simulations of spicule formation in the solar atmosphere, A&A, 519, A8, 2010 [20]
 • Srivastava, A. K., Zaqarashvili, T. V., Kumar, P. and Khodachenko, M. L., Observation of kink instability during small B5.0 solar flare on 2007 June 4, ApJ, 715, 292, 2010 [53]
 • Zaqarashvili, T. V.,  Kukhianidze, V. and Khodachenko, M. L., Propagation of a sausage soliton in the solar lower atmosphere observed by Hinode/SOT, MNRAS, 404, L74, 2010 [9]
 • Zaqarashvili, T. V., Carbonell, M., Oliver, R. and Ballester, J. L., Magnetic Rossby waves in the solar tachocline and Rieger-type periodicities, ApJ, 709, 749, 2010 [21]
 • Zaqarashvili, T. V. and Erdėlyi, R., Oscillations and waves in solar spicules, Space Sci. Rev., 149, 355, 2009 [62]
 • Zaqarashvili, T. V., Khutsishvili, E., Kukhianidze, V. and Ramishvili, G., Doppler-shift oscillations in solar spicules, A&A, 474, 627, 2007 [44]
 • Kukhianidze, V., Zaqarashvili, T. V. and Khutsishvili, E., Observation of kink waves in solar spicules, A&A, 449, L35-L38, 2006 [45]
 • Zaqarashvili, T. V., Observation of coronal loop torsional oscillation, A&A, 399, L15, 2003 [44]

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • სამაგისტრო კურსი- „მზის ფიზიკა“-2014-2015 გაზაფხულის სემესტრი
 • სამაგისტრო – „მზის ფიზიკა“-2014-2015 შემოდგომა
 • სამაგისტრო- „ჰიდროდინამიკა და მაგნიტოჰიდროდინამიკა“-2014/2015 შემოდგომა
 • დოქტორანტურა – „ინდივიდუალური საკურსო პროექტი“-2013/2014 გაზაფხული
 • დოქტორანტურა – „მზის ფიზიკა“-2013/2014 შემოდგომა
 • დოქტორანტურა- „ინდივიდუალური საკურსო პროექტი“-2013/2014 შემოდგომა
 • სამაგისტრო – „მზის ფიზიკა“-2012/2013 გაზაფხული
 • დოქტორანტი – „მზის ფიზიკა“-2012/2013 შემოდგომა
 • სამაგისტრო – „მზის ფიზიკა“-2011/2012 გაზაფხული
 • სამაგისტრო- „ჰიდროდინამიკა და მაგნიტოჰიდროდინამიკა“-2011/2012 გაზაფხული
 • სამაგისტრო- „გამოსხივებისა და სპექტრული ხაზების ფორმირების თეორია“-2011/2012 გაზაფხული
 • სამაგისტრო – „მზის ფიზიკა“-2011/2012 შემოდგომა
 • დოქტორანტი – „მზის ფიზიკა“-2011/2012 შემოდგომა
 • დოქტორანტურა- „ინდივიდუალური საკურსო პროექტი“-2011/2012 შემოდგომა
 • სამაგისტრო- „გამოსხივებისა და სპექტრული ხაზების ფორმირების თეორია“-2010/2011 გაზაფხული
 • სამაგისტრო- „ჰიდროდინამიკის და მაგნიტოჰიდროდინამიკის საფუძვლები“-2010/2011გაზაფხული