საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ასტროფიზიკის მიმართულებით

თინათინ კახნიაშვილმა 1984 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი თეორიული ფიზიკის სპეციალობით. 1988 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია კოსმოსური კვლევების ინსტიტუტში (მოსკოვი, რუსეთი) თემაზე: გრავიტაციული არამდგრადობის განვითარება ადრეულ სამყაროში. 1988 წლიდან მუშაობს აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში. 1999 წელს რუსეთის ფიზიკის ინსტიტუტის თეორიული ფიზიკის განყოფილებაში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: რელიქტური ფონის ფორმირება და სამყაროს მსხვილმასშტაბოვანი სტრუქტურა. მუშაობდა მეცნიერ-მკვლევრად საერთაშორისო ცენტრებში (ICTP & SISSA, Italy, CCPP NYU ) და მოწვეულ პროფესორად აშშ-ის, კანადისა და ევროპის უნივერსიტეტებში (Rutgers, Kansas State University, Carnegie Mellon University, Geneva University, Laurentian University). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან. იყო ჯერ ასოცირებული პროფესორი, 2011 წლიდან კი პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

თეორიული ფიზიკა: გრავიტაციის თეორია; ფარდობითობის თეორია; მაღალი ენერგიების ფიზიკა; ჰიდროდინამიკა და ტურბულენტობა.
კოსმოლოგია: ადრეული სამყაროს ფიზიკა; კოსმოსური მიკროტალღოვანი ფონი; გრავიტაციული ტალღები; ფარული ენერგია; ფარული მატერია.
ასტროფიზიკა: კოსმოსური მაგნიტური ველები; მაღალი ენერგიების ასტროფიზიკა; ჰიფრო და მაგნიტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობა.

რჩეულიპუბლიკაციები

 • Kahniashvili, T., Brandenburg, A. Tevzadze, A., ““Evolution and Signatures of Primordial Magnetic Fields” 2015, Phys. Scripta submitted, arXiv: 1507.00510
 • Aiola, S. Wang, B., Kosowsky, A. Kahniashvili, T., Firoujahi, H., “Microwave Background Correlations from Dipole Modulation”, Phys. Rev. D. accepted, arXiv. 1506.04405
 •  Kisslinger, L. and Kahniashvili, T., “Polarized Gravitational Waves from Cosmological Phase Transitions”, Phys. Rev. D. accepted, arXiv. 1505. 03680.
 •  Kahniashvili, T, Kar, A., Lavrelashvili, G., Agarwal, N., Heisenberg, L., and Kosowsky, A., “Cosmic Expansion in Extended Quasidilaton Massive Gravity”, 2015, Phys. Rev. D. Rapid Communications, 91, 041301.
 •  Brandenburg, A., Kahniashvili, T., Tevzadze, A., “Non-helical Inverse Transfer of a Decaying Magnetic Field”, 2015, Phys. Rev. Lett. 114, 075001
 • Kahniashvili, T., Maravin, Yu.,Lavrelashvili, G., and Kosowsky, `A., `Primordial Magnetic Helicity Constraints from WMAP Nine-Years Data”, 2014, Phys. Rev. D. 90, 083004
 •  Avsajanishvili, O., Arhipova, N., Samushia, L. Kahniashvili, T., 2014, “Growth Rate in Dynamical Dark Energy Models”, The European Phys. J. C. 74, 11, 3127
 • Kahniashvili, T., Tevzadze, A., Brandenburg, A., and Neronov, A., 2013 “Evolution of Primordial Magnetic Fields from Phase Transitions”, Phys. Rev. D. 87, 083007
 • Kahniashvili, T., Maravin, Yu.,Natarajan, A., Battaglia, N., Tevzadze, A., 2013 “Constraining Primordial Magnetic Fields through Large Scale Structure”, Astrophys. J. 770, 47
 •  Campanelli, L, Fogli, G., Kahniashvili, T., Marrone, A., and Ratra, B. 2012, “Galaxy Cluster Number Count Data Constraints on Dark Energy”, The European Phys. J. 72, 2218
 • Kahniashvili, T., Brandenburg, A., Campanelli, L., Ratra, B., Tevzadze, A., 2012, “Evolution of Inflation-Generated Magnetic Field through Phase Transitions”, Phys. Rev. D. 86, 103005.
 •  Tevzadze, A., Kisslinger, L., Brandenburg, A., and Kahniashvili, T., 2012, “Magnetic Fields from QCD Phase Transitions”, Astrophys. J. 759, 54
 • Kosowsky A., and Kahniashvili, T. 2011, “The Signature of Local Motion in the Microwave Sky,” Phys. Rev. Lett . 106, 191301
 • Chitov, G., August, T., Natarajan, A., and Kahniashvili, T., 2011, “Mass Varying Neutrinos, Quintessence, and the Accelerating Expansion of the Universe,” Phys. Rev. D. 83, 045033
 •  Kahniashvili, T., Tevzadze, A. G., and Ratra, B., 2011 “Phase Transition Generated Magnetic Field at Large Scales”,Astrophys. J. 726, 78
 •  Kahniashvili, T., Tevzadze, A. G., Sethi, S. K., Pandey, K., and Ratra, B. 2010, “Primordial Magnetic Field Limits from Cosmological Data”, Phys. Rev. D 82, 083005
 • Kahniashvili, T., Brandenburg, A., Tevzadze, A. G., and Ratra, B., 2010, ”Numerical Simulations of the Decay of Primordial Magnetic Turbulence,” Phys. Rev. D 81, 123002
 •  Kahniashvili, T., Kisslinger, L., Stevens, T., 2010, “Gravitational Radiation Generated by the Cosmological Phase Transitions Magnetic Fields“, Phys. Rev. D 81, 023004
 •  Kahniashvili, T., Maravin, Yu.,Kosowsky, A., 2009, “Faraday Rotation Limits on a Primordial Magnetic Field from WMAP 5-years Data”, Phys. Rev. D. 80, 023009
 •  Kahniashvili, T., Campanelli, L., Gogoberidze, G., Yu. Maravin, and Ratra, B., 2008, “Gravitational Radiation from Primordial MHD Turbulence”, Phys. Rev. D. 78, 123006
 • Kahniashvili, T., Durrer, R., and Maravin, Yu., 2008, “Testing Lorentz Invariance through WMAP Five Years Data”, Phys. Rev. D. 78 123009
 •  Kahniashvili, T., Lavrelashvili, G., and Ratra, B., 2008, “CMB Temperature Two-Point Correlation functions in the Universe with broken Isotropy”, Phys. Rev. D, 78, 063012
 •  Kahniashvili, T., Kosowsky, A., Gogoberidze, G., and Maravin, Yu., 2008, “Detectability of Gravitational Waves from Phase Transitions”, Phys. Rev. D 78 043003.
 •  Kahniashvili, T., Gogoberidze, G., and Ratra, B. 2008, “Gravitational Radiation from Primordial MHD Turbulence”, Phys. Rev. Lett., 100, 231301
 •  Gogoberidze, G., Kahniashvili, T., and Kosowsky, A., 2007, “The Spectrum of Gravitational Radiation from Primordial Turbulence”, Phys. Rev. D., 76, 083002
 •  Baukh, V., Zhuk, A., and Kahniashvili, T., 2007, “Extra Dimensions and Lorenz Invariance Violation” Phys. Rev. D., 76, 027502
 • Kahniashvili, T. and Ratra, B., 2007, “CMB Anisotropies Due to Cosmological Magnetosonic Waves”, 2006, Phys. Rev. D. 75, 023002.
 •  Kahniashvili, T., Gogoberidze, G., and Ratra, B., 2006, “Gamma Ray Burst Constraints on Ultraviolet Lorentz Invariance Violation”, Phys. Lett. B., 643, 81
 •  Kahniashvili, T. and Vachaspati, T., 2006, “On the Detection of Magnetic Helicity”, Phys. Rev. D, 73 063507
 •  Kahniashvili, T., 2006, “Effects of cosmological Magnetic Helicity on CMB”, Astr. Nach. 327, 414.
 • Kahniashvili, T., Gogoberidze, G.,andRatra, B., 2005, “Polarized Cosmological Gravitational Waves from Primordial Helical Turbulence”, Phys. Rev. Lett. 95, 151301.
 •  Kahniashvili, T. and Ratra, B., 2005, “Effects of Cosmological Magnetic Helicity on the Cosmic Microwave Background Radiation”, Phys. Rev. D. 71, 103006
 •  Kahniashvili, T., 2005, “Cosmological Magnetic Fields vs. CMB”, New Astron. Rev. 49, 79
 •  Kahniashvili, T. 2006, “Effects of Primordial Helicity on CMB”, New Astron. Rev. 50, 1015
 • Kahniashvili, T., von Toerne, E., Arhipova, N., and B. Ratra, 2005, “Neutrino Mass Limit from Galaxy Cluster Number Density Evolution” Phys. Rev. D. 71, 125009
 •  Kosowsky, A., Kahniashvili, T., Lavrelashvili, G., and Ratra, B., 2005, “Faraday Rotation of Cosmic Microwave Radiation Polarization by Stochastic Magnetic Field”, Phys. Rev. D. 71, 043006
 • Chen, G., Mukharjee, P., Kahniashvili, T., Ratra, B, and Wang, Yu, 2004, “Looking for Cosmological Alfven Waves in WMAP Data”,Astrophys. J., 611, 655
 • Caprini, C., Durrer, R., and Kahniashvili, T., 2004, ”Cosmic Microwave Background and Helical Magnetic Fields: The Tensor Mode”, Phys. Rev. D., 69, 063006
 • Kosowsky, A., Mack, A., and Kahniashvili, T., 2002, “Gravitational Radiation from Cosmological Turbulence”, Phys. Rev. D., 66, 024030
 •  Arkhipova, N., Kahniashvili, T., and Lukash V.N., 2002, “Abundance and Evolution of Galaxy Clusters in Cosmological Models with Massive Neutrinos”, Astron. and Astroph., 386, 775
 •  Mack, A, Kahniashvili, T., and Kosowsky, A., 2002, “Vector and Tensor Microwave Background Signatures of a Primordial Magnetic Field”, Phys. Rev. D., 65, 123004
 •  Durrer, R., Ferreira, P., and Kahniashvili, T., 2000, “Tensor Microwave Anisotropies from a Stochastic Magnetic Field”, Phys. Rev. D. 61, 043001
 •  Valdarnini, R., Kahniashvili, T., and Novosyadlyj, B., 1998, “Large Scale Structure Formation in Mixed Dark Matter Models with a Cosmological Constant”, Astron. Astroph. 336, 11
 • Durrer, R., Kahniashvili T., and Yates, A., 1998, “Microwave Background Anisotropies from Alfven Waves”, Phys. Rev. D., 58, 123004
 •  Durrer, R., and Kahniashvili, T., 1998, “CMB Anisotropies Caused by Gravitational Waves: A Parameter Study”, Hel. Phys. Acta, , 71, 445
 • Kahniashvili, T., Machabeli G.Z., and Nanobashvili, I., 1997, “Generation of the Electrostatic Field in the Pulsar Magnetosphere Plasma”, Phys. Plasma, 4, 1132
 • Kahniashvili, T., Novosyadlyj, B., and Valdarnini, R., 1996, “Primordial Inhomogeneities Spectra in Mixed Dark Matter Models with a Cosmological constant”, Hel. Phys. Acta., 69, 219
 • Kahniashvili, T., and Lukash,V.N., 1996, “Creation of Potential Perturbations in the Universe Containing Weakly Interacting Particles”, J. Georgian Physical Society, 3, 56
 • Chedia, O., Kahniashvili, T., Machabeli, G.Z., and Nanobashvili, I., 1996, “Magneto-hydrodynamics of a Rotating Relativistic Plasma Stream”, J. Georgian Phys. Society, 3, 37
 •  Chedia, O., Kahniashvili, T., Machabeli, G.Z., and Nanobashvili, I., 1996, “On the Kinematics of a Co-rotating Relativistic Plasma Stream in the Perpendicular Rotator Model of a Pulsar magnetosphere”,Astrophys. Spa. Sci., 239, 54
 • Kahniashvili, T., 1990, “The Formation of the Spectra of the Pre-Galactic Inhomogeneities in the CDM and HDM Models”, Astron. Nachr., 311, 193
 •  Kahniashvili, T., Lominadze, J.G., Rogava, A., and Chagelishvili, G., 1990, “Generation of a Large-Scale Magnetic Field by Turbulence in a Relativistic Accretion Disk”, AAO bulletin, 68, 16

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

სამყაროს მსხვილმასშტაბოვანი სტრუქტურა (სადოქტორო)
კოსმოსური მიკროტალღოვანი ფონი (სადოქტორო)

გრავიტაცია და კოსმოლოგია (სადოქტორო)
ზოგადი ფარდობითობის თეორია (სამაგისტრო)
ასტროფიზიკის შესავალი (სამაგისტრო)
ფიზიკური კოსმოლოგია 1 (სამაგისტრო)
ფიზიკური კოსმოლოგია 2 (სამაგისტრო)
სამყაროს წარმოშობა, ევოლუცია, და სტრუქტურა (საბაკალავრო)

https://www.youtube.com/watch?v=KuITOvvBLxIhttps://www.youtube.com/watch?v=pSiOLE3_Dk4