საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ასტროფიზიკა-ასტრონომია

ვასილ კუხიანიძემ 1988 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასტრონომიის სპეციალობით, 2006 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში თემაზე: „ქრომოსფერული სპიკულების სტრუქტურა და დინამიკა“. 1988 წლიდან მუშაობს აბასთუმნის ობსერვატორიაში სხვადასხვა თანამდებობაზე. 2010 წლიდან დღემდე არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა და სამეცნიერო ვიზიტით იყო მიწვეული შემდეგ უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო ინსტიტუტებში:

 • მალაგის უნივერსიტეტი (University of Málaga)
 • მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი (Massachusetts Institute of Technology)
 • ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (Catholic University of Leuven)
 •  გრაცის კოსმოსური კვლევის ინსტიტუტი (Graz Space Research Institute)

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • თანამგზავრული ასტრონომია
 • მზის ციკლები
 • მოკლეპერიოდიანი და გრძელპერიოდიანი ვარიაციები მზის მაგნიტურ ველში
 • მზის კორონა
 • მზის დედამიწისეული და თანამგზავრული დაკვირვებები
 • მონაცემთა ანალიზი
 • ეგზოპლანეტები

რჩეული პუბლიკაციები

 • Gurgenashvili, E., Zaqarashvili, T. V., Kukhianidze, V., Oliver, R., Ballester, J. L, Dikpati, M., McIntosh, S. W., North-South Asymmetry in Rieger-type Periodicity during Solar Cycles 19-23, ApJ, 845, 137, 2017
 • Bagashvili, S. R.; Shergelashvili, B. M.; Japaridze, D. R.; Chargeishvili, B. B.; Kosovichev, A. G.; Kukhianidze, V.; Ramishvili, G.; Zaqarashvili, T. V.; Poedts, S.; Khodachenko, M. L.; De Causmaecker, P., Statistical properties of coronal hole rotation rates: Are they linked to the solar interior? A&A, 603, 134, 2017
 • Philishvili, E.; Shergelashvili, B. M.; Zaqarashvili, T. V.; Kukhianidze, V.; Ramishvili, G.; Khodachenko, M.; Poedts, S.; De Causmaecker, P., Quasi-oscillatory dynamics observed in ascending phase of the flare on March 6, 2012, A&A, 600, A67
 • Dumbadze, G.; Shergelashvili, B. M.; Kukhianidze, V.; Ramishvili, G.; Zaqarashvili, T. V.; Khodachenko, M.; Gurgenashvili, E.; Poedts, S.; De Causmaecker, P., Long-period oscillations of active region patterns: least-squares mapping on second-order curves, A & A, 517, 93, 2017
 • Gurgenashvili, E., Zaqarashvili, T. V., Kukhianidze, V., Oliver, R., Ballester, J. L., Ramishvili, G., Shergelashvili, B., Hanslmeier, A., Poedts, S., ApJ, 826,55, 2016
 • Mghebrishvili, I., Zaqarashvili, T. V., Kukhianidze, V., Ramishvili, G., Shergelashvili, B., Veronig, A., Poedts, S., Dynamics of a Solar Prominence Tornado Observed by SDO/AIA on November 7-8, 2012, ApJ, 810, 89, 2015
 • Vashalomidze, Z.; Kukhianidze, V.; Zaqarashvili, T. V.; Oliver, R.; Shergelashvili, B.; Ramishvili, G.; Poedts, S.; De Causmaecker, P., Formation and evolution of coronal rain observed by SDO/AIA on February 22, 2012, A & A, 577, A136, 8, 2015
 • Kukhianidze, V., Zaqarashvili, T. V., Khutsishvili, E., Observation of kink waves in solar spicules, A&A, 449, 35, 2006

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • სამაგისტრო კურსი: თანამგზავრების მონაცემთა დამუშავება (შემოდგომის სემესტრი, 2017-2018)
 • სადოქტორო კურსი: მზის თანამგზავრული დაკვირვებები (გაზაფხულის სემესტრი, 2016-2017);
 •  სადოქტორო კურსი: მზის თანამგზავრული დაკვირვებები (გაზაფხულის სემესტრი, 2015-2016);
 • სამაგისტრო კურსი: თანამგზავრების მონაცემთა დამუშავება (გაზაფხულის სემესტრი, 2014-2015);
 • სადოქტორო კურსი: თანამედროვე ასტროფიზიკა (გაზაფხულის სემესტრი, 2014-2015);
 • სამაგისტრო კურსი: თანამგზავრების მონაცემთა დამუშავება (შემოდგომის სემესტრი, 2014-2015);
 • სამაგისტრო კურსი: მონაცემთა ანალიზის სტატისტიკური მეთოდები (შემოდგომის სემესტრი, 2014-2015);
 • სამაგისტრო კურსი: თანამგზავრების მონაცემთა დამუშავება (გაზაფხულის სემესტრი, 2013-2014);
 • სამაგისტრო კურსი: მონაცემთა ანალიზის სტატისტიკური მეთოდები (გაზაფხულის სემესტრი, 2013-2014);
 • სადოქტორო კურსი: თანამგზავრების მონაცემთა დამუშავება (გაზაფხულის სემესტრი, 2013-2014);
 • სადოქტორო კურსი: მონაცემთა ანალიზის სტატისტიკური მეთოდები (გაზაფხულის სემესტრი, 2013-2014);
 • სამაგისტრო კურსი: მონაცემთა ანალიზის სტატისტიკური მეთოდები (გაზაფხულის სემესტრი, 2012-2013);
 • სამაგისტრო კურსი: თანამგზავრების მონაცემთა დამუშავება (გაზაფხულის სემესტრი, 2011-2012);
 • სამაგისტრო კურსი: მონაცემთა ანალიზის სტატისტიკური მეთოდები (გაზაფხულის სემესტრი, 2011-2012);
 • სადოქტორო კურსი: თანამგზავრების მონაცემთა დამუშავება (გაზაფხულის სემესტრი, 2011-2012);
 • სადოქტორო კურსი: მონაცემთა ანალიზის სტატისტიკური მეთოდები (გაზაფხულის სემესტრი, 2011-2012);
 • სამაგისტრო კურსი: თანამგზავრების მონაცემთა დამუშავება (გაზაფხულის სემესტრი, 2010-2011);
 • სამაგისტრო კურსი: მონაცემთა ანალიზის სტატისტიკური მეთოდები (გაზაფხულის სემესტრი, 2010-2011);
 • სამაგისტრო კურსი: სპეციალური ასტრონომიული თანამგზავრები (გაზაფხულის სემესტრი, 2010-2011).