საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, გეოფიზიკის მიმართულებით

ზურაბ ჯავახიშვილმა 1980 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი გეოფიზიკის სპეციალობით. 1995 წელს ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა მიმართულებით დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „ძლიერი მიწისძვრების მომზადების არის ფიზიკური პარამეტრების განსაზღვრა“. 1980 წლიდან მუშაობდა გეოფიზიკის ინსტიტუტში ინჟინრის, მეცნიერ-თანამშრომლის, სეისმოლოგიის განყოფილების უფროსის, დირექტორის მოადგილის თანამდებობებზე. მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიიყო საქართველოს ერთიანი სეისმური დაცვის ეროვნული სამსახურის უფროსი, შემდგომში სეისმური მონიტორინგის ცენტრის დირექტორი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2008 წლიდან. იყო ამავე უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორი, საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. გამოქვეყნებული აქვს 40 სამეცნიერო ნაშრომი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

კავკასიის სეისმურობა და სეისმური საშიშროება, სეისმური პროცესის კვლევა, გრუნტის ძლიერი მოძრაობები, მიწისძვრის კერის ფიზიკა, ბუნებრივი კატასტროფების საშიშროება და რისკი.

 რჩეული პუბლიკაციები

 • Javakhishvili Z., T. Godoladze, M. Elashvili, T. Mukhadze and I. Timchenko,“The Tbilisi earthquake of April 25, 2002 in the context of the seismic hazard of Tbilisi urban area”, Bolletino di geofizika: Teorica ed Applckata. vol 45, n.3, pp. 169-185, September 2004
 • Slejko D., Z. Javakhishvili, A. Rebez, M. Santulin, M. Elashvili, P.L. Bragato, T. Godoladze and J. Garcia, 2008, Seismic hazard assessments for the Tbilisi test area (Eastern Georgia). Bolletino di geofizika: Teorica ed Applckata. Vol. 49, n. 1, pp. 37-57.
 • Matcharashvili T., T. Chelidze, Z. Javakhishvili, N. Jorjiashvili and U. Fra Paleo, 2011, Non-extensive statistical analysis of seismicity in the area of Javakheti, Georgia. Computers & Geosciences, doi:10.1016/j.cageo.2010.12.008
 • I. Shengelia, Z. Javakhishvili, N. Jorjiashvili, 2011, Coda Wave Attenuation for Three Regions of Georgia (Sakartvelo) Using Local Earthquakes, Bulletin of the Seismological Society of America, Oct 2011; 101: 2220 – 2230
 • Matcharashvili T., L. Telesca, T. Chelidze, Z. Javakhishvili, N. Zhukova, 2013. Analysis of temporal variation of earthquake occurrences in Caucasus from 1960 to 2011, Tectonophysics 608 (2013) 857–865.
 • Gök, R., R. J. Mellors, E. Sandvol, M. Pasyanos,T. Hauk, R. Takedatsu, G. Yetirmishli, U. Teoman,, N. Turkelli, T. Godoladze, Z. Javakishvirli. 2011 Lithospheric velocity structure of the Anatolian plateau-Caucasus-Caspian region, Journal of Geophysical Research, Vol. 116, B05303, 14 pp., 2011doi:10.1029/2009JB000837.
 • Jorjiashvili N., T. Yokoi, Z. Javakhishvili, 2012. Assessment of uncertainties related to seismic hazard using fuzzy analysis. Nat. Hazards (2012) 60:501–515, DOI 10.1007/s11069-011-0026-z
 • L. Telesca, T. Matcharashvili, T. Chelidze, N. Zhukova, Z. Javakhishvili, Investigating the dynamical features of the time distribution of the reservoir-induced seismicity in Enguri area (Georgia),Nat. Hazards, DOI 10.1007/s11069-013-0855-z, 2013
 • Forte A. M., D. Y. Sumner, E. Cowgill, M. Stoica, I. Murtuzayev, T. Kangarli, M. Elashvili, T. Godoladze, Z. Javakhishvili, 2014, Late Miocene to Pliocene stratigraphy of the Kura Basin, a subbasin of the South Caspian Basin: Implications for the diachroneity of stage boundaries. Basin Research 03/2014; DOI: 10.1111/bre.12069

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი

 • პლანეტების გეოფიზიკა
 • დედამიწა – ერთიანი პლანეტარული სისტემა

მაგისტრატურა

 • ზოგადი გეოფიზიკა 2

დოქტორანტურა

 • გეოფიზიკა