ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი

EN

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
თბილისი 0162, საქართველო
(+995 32) 222 00 09
ფაქსი: (+995 32) 223 10 26

info@iliauni.edu.ge