სამართლის სკოლის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი

ვანო გოგელია მუშაობს ორგანიზაციაში „PwC საქართველო“ იურისტის პოზიციაზე. მისი სამუშაო გამოცდილება მოიცავს „EY საქართველოს“ ოფისში იურისტის პოზიციაზე მუშაობის 4-წლიან და, მანამდე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში უფროსი მრჩევლის პოზიციაზე 3-წლიან გამოცდილებას. ვანომ დაამთავრა პენსილვანიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (LLM ხარისხი), ესსექსის უნივერსიტეტი (MA ხარისხი), თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ბაკალავრი) და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრი).

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

საკორპორაციო სამართალი; გადახდისუუნარობის სამართალი; ვალდებულებითი სამართალი.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • საკოროპორაციო სამართალი (2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
  • საკორპორაციო სამართალი (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
  • სამართლის კლინიკა (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)