არჩილ აბაშიძე

enka

ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის და საჯარო ადმინისტრირების მიმართულებით, პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი

დეტალები

შესახებ

არჩილ აბაშიძემ 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საფეხური სპეციალობით პოლიტიკის მეცნიერება, ხოლო 2000 წელს მიიღო მაგისტრის წოდება საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში სპეციალობით საჯარო ადმინისტრირება. ასევე, არის შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლის მაგისტრი (2004). აქვს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება; 10-წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობდა საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამას.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

საჯარო ადმინისტრირება, საჯარო სამსახური, ინტერესთა ჯგუფები

About

არჩილ აბაშიძემ 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საფეხური სპეციალობით პოლიტიკის მეცნიერება, ხოლო 2000 წელს მიიღო მაგისტრის წოდება საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში სპეციალობით საჯარო ადმინისტრირება. ასევე, არის შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლის მაგისტრი (2004). აქვს არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება; 10-წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობდა საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამას.


Research interests

საჯარო ადმინისტრირება, საჯარო სამსახური, ინტერესთა ჯგუფები