გიორგი რამიშვილი

enka

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი, ასტრონომიის ასისტენტ-პროფესორი

აბასთუმნის ატსროფიზიკური ობსერვატორიის კონსულტანტი

დეტალები

შესახებ

გიორგი რამიშვილმა 1988 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი სპეციალობით – ასტრონომია, 1992 წელს კი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ასპირანტურა. 2005 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „შესაძლო კავშირები ასტრონომიულ მოვლენებსა და მიწისძვრებს შორის“. სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა შემდეგ უნივერსიტეტებთან და სამეცნიერო ინსტიტუტებთან:

 • მალაგის უნივერსიტეტი (ესპანეთი, 1998-2001)
 • მოსკოვის დედამიწის ფიზიკის ინსტიტუტი (რუსეთი, 1998-2001)
 • შემახის ასტროფიზიკური ობსერვატორია (აზერბაიჯანი, 2001-2009)
 • ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აზერბაიჯანი, 2001-2009)
 • ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ბელგია, 2010-2015)
 • გრაცის კოსმოსური კვლევის ინსტიტუტი (ავსტრია, 2010-2015)

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

 • ასტრონომია;
 • მზის ფიზიკა;
 • კავშირი ასტრონომიულ მოვლენებსა და მიწისძვრებს შორის;
 • კავშირი ასტრონომიულ და ისტორიულ მოვლენებს შორის;
 • კავშირი ასტრონომიულ მოვლენებსა და ზოგიერთი დაავადების გამწვავებას შორის.

About

გიორგი რამიშვილმა 1988 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი სპეციალობით – ასტრონომია, 1992 წელს კი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ასპირანტურა. 2005 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „შესაძლო კავშირები ასტრონომიულ მოვლენებსა და მიწისძვრებს შორის“. სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა შემდეგ უნივერსიტეტებთან და სამეცნიერო ინსტიტუტებთან:

 • მალაგის უნივერსიტეტი (ესპანეთი, 1998-2001)
 • მოსკოვის დედამიწის ფიზიკის ინსტიტუტი (რუსეთი, 1998-2001)
 • შემახის ასტროფიზიკური ობსერვატორია (აზერბაიჯანი, 2001-2009)
 • ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აზერბაიჯანი, 2001-2009)
 • ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ბელგია, 2010-2015)
 • გრაცის კოსმოსური კვლევის ინსტიტუტი (ავსტრია, 2010-2015)

Research interests

 • ასტრონომია;
 • მზის ფიზიკა;
 • კავშირი ასტრონომიულ მოვლენებსა და მიწისძვრებს შორის;
 • კავშირი ასტრონომიულ და ისტორიულ მოვლენებს შორის;
 • კავშირი ასტრონომიულ მოვლენებსა და ზოგიერთი დაავადების გამწვავებას შორის.