საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და
მედიცინის ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ასტრონომიის მიმართულებით

გიორგი რამიშვილმა 1988 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი სპეციალობით – ასტრონომია, 1992 წელს კი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ასპირანტურა. 2005 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „შესაძლო კავშირები ასტრონომიულ მოვლენებსა და მიწისძვრებს შორის“. სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა შემდეგ უნივერსიტეტებთან და სამეცნიერო ინსტიტუტებთან:

 • მალაგის უნივერსიტეტი (ესპანეთი, 1998-2001)
 • მოსკოვის დედამიწის ფიზიკის ინსტიტუტი (რუსეთი, 1998-2001)
 • შემახის ასტროფიზიკური ობსერვატორია (აზერბაიჯანი, 2001-2009)
 • ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აზერბაიჯანი, 2001-2009)
 • ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი (ბელგია, 2010-2015)
 • გრაცის კოსმოსური კვლევის ინსტიტუტი (ავსტრია, 2010-2015)

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ასტრონომია;
 • მზის ფიზიკა;
 • კავშირი ასტრონომიულ მოვლენებსა და მიწისძვრებს შორის;
 • კავშირი ასტრონომიულ და ისტორიულ მოვლენებს შორის;
 • კავშირი ასტრონომიულ მოვლენებსა და ზოგიერთი დაავადების გამწვავებას შორის.

რჩეული პუბლიკაციები

 • Formation and evolution of coronal rain observed by SDO/AIA on February 22, 2012. Vashalomidze, Z., Kukhianidze, V., Zaqarashvili, T.V., Oliver, R., Shergelashvili B., Ramishvili G., Poedts S. and De Causmaecker P. Astronomy & Astrophysics 2015, A&A 577, A136.
 • Connection of large earthquakes occurring moment with the movement of the Sun and the Moon and with the Earth crust tectonic stress character. M. K. Kachakhidze, R. Kiladze, N. Kachakhidze, V. Kukhianidze, and Ramishvili. Natural Hazards and Earth System Sciences., 10, 1629–1633, 2010.
 • Specific variations of the atmospheric electric field potential gradient as a possible precursor of Caucasus earthquakes. N. Kachakhidze, M. Kachakhidze, Z. Kereselidze, and G. Ramishvili. Natural Hazards and Earth System Sciences., 9, 1221–1226, 2009, 27.
 • Doppler shift oscillations in solar spicules. T.V. Zaqarashvili, E. Khutsishvili, V. Kukhianidze, and  G. Ramishvili.  Astronomy & Astrophysics, 474, 627-632. 2007.
 • On the date when Christianity became the state religion of Georgia. M. Sh. Gigolashvili, R.I. Kiladze, V. J. Kukhianidze, T. Ramishvili. Astronomical & Astrophysical Transactions. vol. 26, issue 4, pp. 191-201, 08/2007.
 • Tectonic sources of caucasus strong earthquakes. M. Kachakhidze, N. Kachakhidze, R. Kiladze, V. Kukhianidze, and G. Ramishvili. Natural Hazards and Earth System Sciences (2004) 4: 43–58.
 • Relatively small earthquakes of Javakheti Highland as the precursors of large earthquakes occuring in the Caucasus. M. Kachakhidze, N. Kachakhidze R. Kiladze, V. Kukhianidze, and G. Ramishvili. Natural Hazards and Earth System Sciences (2003) 3: 165–170.

წიგნები

მიწისძვრის წინამორბედები და მაინიცირებელი ფაქტორები: მონოგრაფია / მანანა კაჭახიძე, ნინო კაჭახიძე, გიორგი რამიშვილი, ვასილ კუხიანიძე; რედ. ზურაბ ხვედელიძე; საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ე. ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია. თბილისი, ”უნივერსალი”, 2014. 147 გვ.

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

საბაკალავრო კურსი

 • შესავალი ასტრონომიაში

სამაგისტრო კურსი

 • ასტრონომია, დაკვირვების საშუალებები და მეთოდები

სადოქტორო კურსი

 •  სფერული ასტრონომია

საბაკალავრო კურსი

 • შესავალი ასტრონომიაში. 2013–2014 და 2014–2015 სასწავლო წლები.
 • სფერული ასტრონომია. 2009-2010 წლების გაზაფხულის სემესტრი.

სამაგისტრო კურსი

 • ასტრონომია, დაკვირვების საშუალებები და მეთოდები (1/2). 2009-2013 წლების გაზაფხულისა და 2013–2015 წლების შემოდგომის სემესტრები.
 • ზოგადი ასტროფიზიკა. 2013–2014 წლის გაზაფხულის სემესტრი.
 • ასტრონომიის რჩეული თავები. 2011–2014 სასწავლო წლები.
 • ასტრონომიის ისტორია. 2010–2011 წლის გაზაფხულის სემესტრი.
 •  ცის მექანიკა. 2010–2011 წლის გაზაფხულის სემესტრი.

სადოქტორო კურსი

 • 2013–2014 სასწავლო წლის შემოდგომისა და 2014–2015 წლის გაზაფხულის სემესტრები.

1997 წლიდან, როგორც განათლების სამინისტროს ფიზიკისა და ასტრონომიის სწავლების საბჭოს წევრი, მონაწილეობდა ალტერნატიული სასწავლო სახელმძღვანელოების განხილვა-რეცენზირებაში.

ამავე დროს, შ. საბაშვილთან ერთად, იყო შემდეგი სასწავლო პროგრამების (1998-2003) თანაავტორი:

 • სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტი ასტრონომიაში;
 • სწავლების მინიმუმი ასტრონომიაში;
 • ასტრონომიის სწავლების პროგრამა VII-IX კლასებისათვის;
 • ასტრონომიის სწავლების პროგრამა საბუნებისმეტყველო პროფილის X-XII კლასებისათვის;
 • ასტრონომიის სწავლების პროგრამა ჰუმანიტარული პროფილის X-XII კლასებისათვის.

1998-2004 წლებში იყო საქართველოს მოსწავლეთა ასტრონომიული ოლიმპიადების კომისიის წევრი; ასევე – “სამეცნიერო-პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის 2010” კონკურსის გამარჯვებული.