მამუკა ნადარეიშვილი

enka

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის მიმართულება, სტატისტიკა, პროფესორი

დეტალები

კატეგორია:

შესახებ

მამუკა ნადარეიშვილმა 1979 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 1979-1983 წლებში სწავლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1983 წელს დაიცვა დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: „რეგრესიის ფუნქციისა და განაწილების სიმკვრივის არაპარამეტრული შეფასებების შესახებ“. 1983-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ხოლო 2005-2007 წლებში – სოციალური დახმარების სააგენტოს სტატისტიკური დეპარტამენტის უფროსად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2008 წლიდან. 2012-2015 წლებში იყო საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციის პრეზიდენტი.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

მათემატიკური და გამოყენებითი სტატისტიკა, შერჩევითი სოციოლოგიური კვლევები

About

მამუკა ნადარეიშვილმა 1979 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 1979-1983 წლებში სწავლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1983 წელს დაიცვა დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: „რეგრესიის ფუნქციისა და განაწილების სიმკვრივის არაპარამეტრული შეფასებების შესახებ“. 1983-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ხოლო 2005-2007 წლებში – სოციალური დახმარების სააგენტოს სტატისტიკური დეპარტამენტის უფროსად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2008 წლიდან. 2012-2015 წლებში იყო საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციის პრეზიდენტი.


Research interests

მათემატიკური და გამოყენებითი სტატისტიკა, შერჩევითი სოციოლოგიური კვლევები