მარინე ჩხიკვიშვილი

enka

ბიზნესის სკოლა, სპორტის კვლევების მიმართულება (სპეციალობა – სპორტული მედიცინა და რეაბილიტაცია), მედიცინის დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი

შესახებ

მარინე ჩხიკვიშვილმა 1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი. 2005 წელს თბილისის სახელმეიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიტატო დისერტაცია თემაზე: ”ველომრბოლელ სპრინტერთა და სტაიერთა ფუნქციური მზაობის ფაქტორული სტრუქტურა მომზადების წლიური ციკლის სხვადასხვა პერიოდში”. მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიაში (1975-2007) და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში (2007-2011). ძირითადი კვლევითი საკითხებია: სპორტსმენთა ფუნქციური მზაობა, სპორტსმენთა ასაკობრივი თავისებურებანი, სპორტული იმუნოლოგია, სპორტული ფიზიოლოგია, სპორტული ფსიქოლოგია. გამოქვეყნებული აქვს ოცდათხუთმეტი სამეცნიერო ნაშრომი; არის ოცდაექვსი რეგიონალური თუ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

 • სპორტული მედიცინა
 • სპორტული ფიზიოლოგია
 • სპორტული იმუნოლოგია
 • სპორტული ფსიქოლოგია
 • სპორტული რეაბილიტაცია
 • კინეზითერაპია

About

მარინე ჩხიკვიშვილმა 1981 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი. 2005 წელს თბილისის სახელმეიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიტატო დისერტაცია თემაზე: ”ველომრბოლელ სპრინტერთა და სტაიერთა ფუნქციური მზაობის ფაქტორული სტრუქტურა მომზადების წლიური ციკლის სხვადასხვა პერიოდში”. მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიაში (1975-2007) და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში (2007-2011). ძირითადი კვლევითი საკითხებია: სპორტსმენთა ფუნქციური მზაობა, სპორტსმენთა ასაკობრივი თავისებურებანი, სპორტული იმუნოლოგია, სპორტული ფიზიოლოგია, სპორტული ფსიქოლოგია. გამოქვეყნებული აქვს ოცდათხუთმეტი სამეცნიერო ნაშრომი; არის ოცდაექვსი რეგიონალური თუ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.


Research interests

 • სპორტული მედიცინა
 • სპორტული ფიზიოლოგია
 • სპორტული იმუნოლოგია
 • სპორტული ფსიქოლოგია
 • სპორტული რეაბილიტაცია
 • კინეზითერაპია