მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ისტორიის მიმართულებით

დაიბადა 1957 წლის 2 იანვარს, სენაკში,. 1973 წელს დაამთავრა საშუალო სკოლა და იმავე წელს ჩაირიცხა თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1978 წელს; 1979 წელს დაიწყო მუშაობა საქართველოს კულტურის სამინისტროში მეთოდისტად, 1982-1986 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურაში შუა საუკუნეების ისტორიის სპეციალობით, 1986 წელს დაიცვა დისერტაცია მსოფლიო ისტორიის სპეციალობით, 1986 წლიდან მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შუა საუკუნეების კათედრაზე ჯერ მეცნიერ-თანამშრმლის, შემდეგ კი – დოცენტის თანამდებობაზე; 1990-1992 წლებში იყო საქართველოს პირველი მოწვევის უზენაესი საბჭოს წევრი, 2006-დან 2013 წლის მარტამდე მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შუა საუკუნეების ისტორიის სრული პროფესორის თანამდებობაზე, ხელმძღვანელობდა შუა საუკუნეების ისტორიის დეპარტამენტს; 2013 წლის აპრილიდან დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

მედიევისტიკა, შუა საუკუნეების და ახალი ეპოქის ისტორია, ეკლესიის ისტორია, ბიზანტიის ისტორია , ისტორიული ანთროპოლოგია , შედარებითი ისტორია

წიგნები

 • გვიანი შუა საუკუნეები და რენესანსის ეპოქა, მასალები სალექციო კურსისათვის, თბ., 2012;
 • მარადიული რომი „სხვა რომი“ რომის შემდეგ, თბ., 2009;
 • ბიზანტინიზმი და ბიზანტიის მემკვიდრეობის საკითხი, თბ.,2009;
 • რაინდობა შუა საუკუნეების ევროპაში, თბ., 2008;
 • შუა საუკუნეების ისტორია, VII კლასის სახელმძღვანელო, თბ., 2005;
 • შუა საუკუნეების ისტორია, მასწავლებლის სარეკომენდაციო წიგნი, VII კლასი, თბ., 2005;
 • შუა საუკუნეების ისტორია, სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის (ძველი გერმანელები, მეროვინგების ფრანკთა სამეფო, ეკლესია ადრეულ შუა საუკუნეებში, ეკლესია XI-XV საუკუნეებში; დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეებრივი კულტურა), თბ., 2005;
 • ანტიკურობიდან შუა საუკუნეებისაკენ (დასავლეთ ევროპა, ბიზანტია, საქართველო), თბ., 2005;
 • საქართველო და ქართველები ადამ ოლეარიუსის მოგზაურობათა წიგნში, თბ., 2005;

სტატიები ჟურნალებში

 • L’idea di Roma nella Georgia medieval, Roma e I Georgiani, Le relazioni diplomatiche tra la Georgia e la Santa Sede (1992-2017), Studium, Roma, 2017;
 • Exemplum — საისტორიო წყარო შუა საუკუნეების ყოველდღიურობის შესახებ – ტექსტზე ორიენტირებული კვლევები. თბ., 2014, გვ. 467-674;
 • ცნობები საქართველოსა და ქართველების შესახებ შუა საუკუნეების დასავლეთევროპელ მოგზაურთა წიგნებში (ბენედიქტ პოლონელი, ჟან დე მანდევილე) – საისტორიო კრებული 1,2011, გვ. 171-185;
 • საქართველოს ევროპული იდენტობა ადრეშუასაუკუნეებში – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო ევროპულ სივრცეში“, შრომები, თბ., 2011, გვ. 100-122;
 • Georgian Settlement in the Late Medieval Iran – International Conference “Cultural Dialogue and the Role of Diaspora”, Tb., 2009 p. 71-79;
 • Georgien an den Anfangen der mittelalterlichen europaischen christlichen Zivilisation – Georgica, 2007, s. 56-70;
 • Protestantism (Luter’s Church) in Georgien – მრგავალი მაგიდა „კავკასია ინტერკულტურული დიალოგის პერსპექტივა“, Round Table “Caucasus –Perspective of Intercultural Dialogue” 2007, გვ. 29-35;
 • იერუსალიმის ბერძნული საპატრიარქოს არქივის დოკუმენტი იერუსალიმის ქართული კოლონიის შესახებ, – ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2, ბათუმი-ტრაპიზონი, 2007;
 • „სხვადასხვა ევროპა“ შუა საუკუნეების დამდეგს – ცივილიზაციური ძიებანი, 2006, გვ. 45-50;

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 • ივ. ჯავახიშვილი საქართველოსთვის კონსტანტინოპოლის დაცემის მნიშვნელობის შესახებ – ივ. ჯავახიშვილი და საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების გარდამტეხი მომენტები,თბ., 2012, გვ. 5-20;
 • მეფეები იდენტობის მარკერი შუა საუკუნეების ევროპაში: წმინდა – ქართული და ევროპული იდენტობის საკითხები- ევროპა და იდენტობა,თბ.2011, გვ.4-17;
 • New Rome – The idea of united Christian Empire in Georgian medieval write- Abstracts of Papers 4th International Conference “Via Egnatia: Peoples and States –Cultural, Political, Regional Identities in the Past and Today”, 2009. გვ. 37-39 http://viaegnatia.ucoz.ua/publ/1-4-2
 • ჟან დე მანდევილეს მოგზაურობა აღმოსავლეთში და ცნობები საქართველოს შესახებ –საერთაშორისო კონფერენციის „ჰაინრიხ თეოდორ ველეს მოგზაურობა საქართველოში“ მასალები, თბ., 2009, გვ. 95-101;
 • ლიონის II საეკლესიო კრება და პირველი საეკლესიო უნია – თბილისის სასულიერო აკადემიის სამეცნიერო შრომები, I, თბ., 2009, გვ. 131-142;
 • სახელმწიფო გადატრიალებიდან დსთ-საკენ – ამირანი, კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მოამბე, XIV-XVI მონრეალი-თბილისი, 2009, გვ. 167-172;
 • ქართული ახალშენები ირანში XVII საუკუნეში-საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია – დიასპორის როლი კულტურათა დიალოგში (ქართული დიასპორის მაგალითზე) მასალები, თბ., 2009, გვ. 50-65;
 • ისტორია და თეოლოგია შუა საუკუნეების დამდეგს – Bulletin of the AGIBAS, არქეოლოგიის კვლევის ამერიკულ-ქართული ინსტიტუტის ბიულეტენი, თბ., 2009, გვ., 88-95;
 • ეროვნული ერთობის გაგებისათვის შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპაში -იდენტობა და ნაციონალიზმი, 2009, გვ. 34-44;
 • კონსტანტინოპოლი – „ახალი რომი“ – ისტორიული ვერტიკალები, თბ., 2009, გვ. 76-87
 • ბიზანტიური მემკვიდრეობა მართლმადიდებლურ სამყაროში- პოლიტიკურ მეცნიერებათა საკითხები, კრებული III, 2009, გვ. 64-82;
 • ომისადმი დამოკიდებულების საკითხისათვის ადრე შუა საუკუნეებში და სახელმწიფო ქრისტიანული მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბება – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, გრიგოლ კიკნაძე 100, თბ., 2009, გვ. 155-156;
 • ევროპის ცნების გაგებისათვის დასავლეთის შუა საუკუნეებში – ცივილიზაციური ძიებანი, VI, თბ., 2008;
 • რომის იმპერატორი წარმართულ წარმოდგენებსა და ქრისტიანულ სარწმუნეობაში (ღმერთი იმპერატორიდან ღვთის ნებით იმპერატორამდე) – წარმართობიდან ქრისტიანობამდე, რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, 2008, გვ. 84-85;
 • V ჯვაროსნული ლაშქრობა და საქართველო პილიგრიმულ ლიტერატურაში – საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია II, შალვა ნუცუბიძე – 120, Tb., 2008 გვ. 160-162 press.tsu.ge /GEO/internet/conference/nutsubidze.pdf;
 • თომას ჰერბერტი ირანის ქართველების შესახებ – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია – აკაკი შანიძე – 120, 2007, გვ. 48-49;
 • კავკასია შუა საუკუნეების ევროპის კულტურულ ლანდშაფტში – კავკასიოლოგთა პირველის საერთაშორისო კონგრესის მასალები, თბ., 2007, გვ., 231-235;
 • XIII საუკუნის დომინიკანელი ბერი საქართველოს შესახებ – შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები, , VII, თბ., 2005, გვ. 62-68;
 • გოთი ეპისკოპოსი საქართველოში (VIII) – კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები. 2004, XVIII, გვ., 276-280;
 • ევროპელი მოგზაურები ირანის სეფიანთა კარის მოღვაწე ქართველების შესახებ – „ჩვენებურები“, 2007, გვ. 59-64;
 • ეკლესია და სახელმწიფო ქრისტიანობის დევნის ხანაში – შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები, თბ., 2005, VII, გვ. 5-13;
 • თამარ მეფე უცხოელთა თვალით – წმინდა თამარ მეფე – საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2006, გვ. 32-43;
 • საქართველო ერთიან ევროპულ სამყაროში (ანტიკურობისა და შუა საუკუნეების მიჯნაზე) – ცივილიზაციური ძიებანი, 2005, III გვ. 31-37;
 • საქართველოში ლუთერანობის გავრცელების ერთი მცდელობისათვის – კრიტერიუმი, 2005, XIII, გვ.142-147;
 • გოთები და „დიდი ომიანობა“ ეგრისში – კულტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები, 13, 2002;
 • ბიზანტიური კულტურა – კულტუროლოგია, თბ., 2000, 2002;
 • XIII საუკუნის დაპირისპირებანი. ინოკენტი III-ის ასკეტური ტრაქტატი – შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები, III, თბ., 2001, გვ. 31-44;
 • ქრისტიანული რენესანსი და ფრანცისკ ასიზელის „მზის საგალობელი“ – კრიტერიუმი, თბ., 2000, გვ. 42-48.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • შუა საუკუნეების ისტორია 2006 წლიდან დღემდე, საბაკალავრო კურსი;
 • ბიზანტიის ისტორია, 2006 წლიდან დღემდე, საბაკალავრო კურსი;
 • ქართული სახელმწიფოს განვითარების ძირითადი ეტაპები – 2014-15 სასწ.წ. , 2016-2017, მეორე სემესტრი; საბაკალავრო კურსი;
 • საქართველო ადრეშუასაუკუნეებში – 2014-2015, 2017-2018, პირველი სემესტრი, საბაკალავრო კურსი;
 • გვიანი შუა საუკუნეები და აღორძინების ეპოქა – 2014-2015; 2016-2017, საბაკალავრო კურსი, მეორე სემესტრი;
 • ეკლესიის ისტორია – 2014-2015, მეორე სემესტრი, საბაკალავრო კურსი;
 • მეხსიერება და საისტორიო მეცნიერება – საბაკლავრო კურსი, 2017-2018, მეორე სემესტრი;
 • საღვთო ომი და სასულიერო სარაინდო ორდენები – 2012-2013, საბაკალავრო კურსი,
 • მეორე სემესტრი;
 • თანამედროვე მედიევისტიკა (კვლევის ფორმები და მეთოდები) – სამაგისტრო კურსი 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018, პირველი სემესტრი;
 • ბიზანტიური ცივილიზაცია (ძირითადი მახასიათებელნი და თავისებურებანი) –სამაგისტრო კურსი, 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018, პირველი სემესტრი;
 • ევროპის ჩამოყალიბება: იდენტობა, საზოგადოება და სახელმწიფო (ისტორიული პერსპექტივა -ანტიკურობიდან განმანათლებლობამდე) – სამაგისტრო კურსი; 2016-2017; 2017-2018, მეორე სემესტრი;
 • ისტორია და მეხსიერება. წარსულის რეკონსტრუქცია და რეპრეზენტაცია (მეთოდოლოგიური საფუძვლები) – სადოქტორო პროგრამა, 2014-2015, მეორე სემესტრი.
 • შუა საუკუნეების ისტორია – 2006 წლიდან დღემდე, საბაკალავრო კურსი;
 • ბიზანტიის ისტორია, 2006 წლიდან დღემდე, საბაკალავრო კურსი;
 • ქართული სახელმწიფოს განვითარების ძირითადი ეტაპები –2014-15 სასწ.წ. , 2016-17 მეორე სემესტრი; საბაკალავრო კურსი;
 • საქართველო ადრეშუასაუკუნეებში – 2014-15; 2017-18, პირველი სემესტრი, საბაკალავრო კურსი;
 • გვიანი შუა საუკუნეები და აღორძინების ეპოქა – 2014-2015; 2016-2017, საბაკალავრო კურსი, მეორე სემესტრი;
 • ეკლესიის ისტორია – 2014-2015, მეორე სემესტრი, საბაკალავრო კურსი;
 • მეხსიერება და საისტორიო მეცნიერება – საბაკლავრო კურსი, 2017-2018, მეორე სემესტრი;
 • საღვთო ომი და სასულიერო სარაინდო ორდენები – 2012-2013, საბაკლავრო კურსი,
 • მეორე სემესტრი;
 • თანამედროვე მედიევისტიკა (კვლევის ფორმები და მეთოდები) – სამაგისტრო კურსი, 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018, პირველი სემესტრი;
 • ბიზანტიური ცივილიზაცია (ძირითადი მახასიათებელნი და თავისებურებანი) –სამაგისტრო კურსი, 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018, პირველი სემესტრი;
 • ევროპის ჩამოყალიბება: იდენტობა, საზოგადოება და სახელმწიფო (ისტორიული პერსპექტივა – ანტიკურობიდან განმანათლებლობამდე) – სამაგისტრო კურსი; 2016-2017; 2017-2018, მეორე სემესტრი;
 • ისტორია და მეხსიერება. წარსულის რეკონსტრუქცია და რეპრეზენტაცია (მეთოდოლოგიური საფუძვლები) – სადოქტორო პროგრამა, 2014-2015 ,მეორე სემესტრი;
 • აღმოსავლეთი და დასავლეთი (შედარებითი კვლევები) – სამაგისტრო პროგრამა (2006- დან 20013 მდე;
 • რუსეთის ისტორია და კულტურა მსოფლიო ცივილიზაციათა კონტექსტში (2010-2012)
 • დასვლური კულტურის მსოფლმხედველობრივი საფუძვლები – საბაკალავრო კურსი (2006-2012);
 • სახელმწიფო და საზოგადოება შუა საუკუნეების ევროპაში (2013-2014, მეორე სემEსტრი) – სამაგისტრო კურსი.