მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სრული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით

ჯანა (დარეჯან) ჯავახიშვილი არის ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. მუშაობს ადიქციის, ფსიქოტრავმატოლოგიისა და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის საკითხებზე.  2019 წლის იანვრიდან, ორი წლის ვადით, იგი არჩეულ იქნა ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის საზოგადოების (ESTSS: European Society for Traumatic Stress Studies) პრეზიდენტად. ასევე, ის არის ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარტ ცენტრის (კოლუმბიის უნივერსიტეტი) საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში. ჯანა საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების თანადამფუძნებელი და ამჟამინდელი პრეზიდენტია; ასევე, საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია. 2017 წლიდან ის არის ევროპის ფსიქოტრავმატოლოგიის ჟურნალის (EJPT: European Journal of Psychotramatology) სარედაქციო საბჭოს წევრი. იგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორი ინოვაციური სამაგისტრო პროგრამის (ადიქციის კვლევები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა) თანადამფუძნებელია. ჯანა არის საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, ინგლისსა და ნორვეგიაში გამოცემული მთელი რიგი ქართულ-, რუსულ- და ინგლისურ-ენოვანი წიგნებისა და სამეცნიერო სტატიების ავტორი, თანაავტორი და თანარედაქტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ადიქციის კვლევები, ფსიქოტრავმა, საზოგადოებრივი (სოციეტალური) ტრავმა, პოლიტიკურ რეპრესიებთან დაკავშირებული ტრავმის თაობიდან თაობაში გადაცემა, ტრავმირებული ადამიანების (მათ შორის იძულებითი მიგრანტების) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ეფექტურობის კვლევა, ნარკოვითარების ანალიზი

რჩეული პუბლიკაციები

McElroy, E., Shevlin, M., Murphy, S., Roberts, B. Makhashvili, N., Javakhishvili, J., Bisson, J., Ben-Ezra, M., Hyland, P. (2019). ICD-11 PTSD and complex PTSD: structural validation using network analysis. In: World Psychiatry (Impact factor: 30), 18:2 – June 2019; Pp: 236.DOI: 10.1002/wps.20638

Javakhishvili, J.D. (editor). (2016). Drug Situation in Georgia, 2015. Drug Annual Report. Published within the frame of ADDIGE TEMPUS project, Tbilisi.ISBN: 978-9941-0-9415-6

http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/DRUG%20ENG%20green.pdf

Javakhishvili, J.D. (2014). Soviet Legacies in Contemporary Georgia: A Psycho-traumatological Perspective. In: Identity Studies in The Caucasus and Black See Region, Vol. 5, 20-40.

http://ojs.iliauni.edu.ge/index.php/identitystudies/article/view/196/130

Javakhishvili, J.D., Javakhishvili, N., Miovsky, M., Razmade, M., Kandelaki, N. (2014). Piloting The Comprehensive Social Influence (‘Unplugged’) Program in Georgia: a Formative Study. In: Adiktologie, 14 (2), pp. 126-134.ISSN: 1213-3841.

Javakhishvili, J.D. & Kvarchelia, L. (eds). (2013). Myths and Conflicts in the South Caucasus: Instrumentalization of Conflict in Political Discourse. International Alert, London.

http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/Caucasus_2013_Myths_Vol2_EN.pdf

წიგნები

ჯავახიშვილი, ჯ. ტოტალიტარულ რეპრესიებთან დაკვაშირებული ტრავმა და მისი თაობიდან თაობაში გადაცემა (მონოგრაფია გამოსაცემად მომზადების პროცესშია);

ჯავახიშვილი, ჯ. (2018). ილიაუნის გზამკვლევი: ნარკოტიკები. ილიაუნის გამომცემლობა, თბილისი; ISBN 978-9941-18-315-7;

ჯავახიშვილი, ჯ. (2017). ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენციის სახელმძღვანელო. მესამე, გადამუშავებული, გამოცემა. ნეკერი, თბილისი. პირველი გამოცემა: საუნჯე, 2009; მეორე გამოცემა: ნეკერი, 2011. ISBN: 98-9941-0-9740-9;

ჯავახიშვილი, ჯ., მახაშვილი, ნ., (2011). არასრულწლოვანთა დელინქვენტობის პრევენცია. ფსიქო-სოციალური სამსახურის გამოცდილება. ნეკერი, თბილისი. ISBN 978-9941-0-3515-9;

ჯავახიშვილი, ჯ., სარჯველაძე, ნ. (რედ). (2007). ეთნოსთაშორისი ურთიერთობების მართვა. ნეკერი, თბილისი. ISBN 978-99940-910-7-2;

სარჯველაძე, ნო., ბებერაშვილი, ზ., ჯავახიშილი, ჯ., მახაშვილი, ნ., სარჯველაძე, ნა. (2008, მესამე გადამუშავებული გამოცემა). ტრავმა და ფსიქოლოგიური კონსულტირება. ნეკერი, თბილისი. ISBN 978-9941-404-16-0;

Karpernko, O., Javakhishvili, J.D. (eds) (2013). Myth & Conflict in the South Caucasus: Instrumentalization of Conflict in Historical Naratives. International Alert, London. http://www.internationalalert.org/resources/publications/myths-and-conflict-south-caucasus-vol-1-english

Javakhishvili, J.D. (2013). Myth & Conflict in the South Caucasus: Training Manual in Critical Thinking. (2013). International Alert, London. http://www.internationalalert.

org/resources/publications/myths-and-conflict-south-caucasus-english

Javakhishvili, J.D., Sarjveladze, N. (eds) (2007). Managing Inter Ethnic Relationships, Manual. Tbilisi.ISBN: 978-99940-911-3-3;

Makhashvili, N., Javakhishvili, J.D. (2005). Overcoming Trauma: Special Focus on Support in a School Setting. (2005). Chapter in: Johnsen, B. (2005). Socio-Emotional Growth and Development of Learning Strategies (Towards Inclusion), Anthology, vol.3. University of Oslo, Oslo Academic Press, Oslo.ISBN: 82-7477-143-5;

Javakhishvili, J.D. (2001). Victims of War: Psychological Problems and the Ways of Overcoming Them. Chapter in: Martinez, M. (ed). (2001). Prevention and Control of Aggression and the Impact on its Victims. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, pp. 389-395.ISBN: 0-306-46624-4;

Javakhishvili, J.D., Sarjveladze, N. (2001). Developmental Programs for Children for Civic Society Building. Chapter in Beyond Civil Society: Education and Civic Culture in Post-Communist Countries. Edited by Stephen Webber, Ilkka Liikanen, Macmillan Press, UK, pp.204-214.ISBN: 0-333-71018-5;

Sarjveladze, No., Beberashvili, Z., Javakhishvili, D., Makhashvili, N. (2001). Trauma and Psychosocial Assistance. Tu-Tu publishers, Baku.ISBN: 99928.0.064.X.

სტატიები ჟურნალებში

ლიბერალის ბლოგი: http://liberali.ge/authors/view/2088/jana-javakhishvili

ვორდპრესის ბლოგი: https://janajavakhishvili.wordpress.com/2016/09/12/%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A6/

პუბლიკაციების ვრცელი სია

საერთაშორისო პუბლიკაციები:

Ramachandran, A., Makhashvili, N., Javakhishvili, J., Karachevsky, A., Kharchenko, N., Shpiker, M., Ezard, N., Fuhr, D.C., Roberts, B. (2019). Alcohol use among conflict-affected persons in Ukraine: risk factors, coping, and access to mental health services. In: European Journal of Public Health, vol.0. No. 0, 1-6. The Author(s) 2019. Published by Oxford University Press on behalf of the European Public Health Association. All rights reserved. doi:10.1093/eurpub/ckz117;

Cheung, A., Makhashvili, N., Javakhishvili, J., Karachevsky, A., Kharchenko, N., Shpiker,  M., Roberts, B. (2019). Patterns of somatic distress among internally displaced persons in Ukraine: analysis of a cross-sectional survey. In: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Springer;

https://doi.org/10.1007/s00127-019-01652-7

Schäfer, I., Hopchet, M., Vandamme, N., Ajdukovic, D., El-Hage, W., Egreteau, L., Javakhishvili, J.D, Makhashvili, N., Lampe, A., Ardino, V., Kazlauskas, E., Mouthaan, J., Sijbrandij, M., Dragan, M., Lis-Turlejska, M., Figueiredo-Braga, M., Sales, L., Arnberg, F.,  Nazarenko, T., Nalyvaiko, N., Armour, C., Murphy, D. (2018) Trauma and trauma care in Europe, European Journal of Psychotraumatology, 9:1.

DOI: 10.1080/20008198.2018.1556553

Shelvin, M., Hyland, P., Vallieres, F., Bisson, J., Makhashvili, N., Javakhishvili, J., Shpiker, M., Roberts, B. (2018). A comparison of DSM-5 and ICD-11 PTSD prevalence, comorbidity and disability: an analysis of the Ukrainian Internally Displaced Person’s Mental Health Survey. In: Acta Psychiatrica Scandinavica. Vol. 137., Issue 2. Page: 138-147. DOI: 10.1111/acps.12840

Roberts, B., Makhashvili, N., Javakhishvili, J.D., Karachevskyy, A., Kharchenko, N., Shpiker, M., & Richardson, E. (2017). Mental health care utilisation among internally displaced persons in Ukraine: Results from a nation-wide survey. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1-12.DOI: 10.1017/S2045796017000385

Makhashvili, N., Javakhishvili, J.D., Pinchuk, I., Roberts. B. (2017). Mental Health Conditions and Co-morbidities Among Internally Displaced Persons in Ukraine. In: European Psychiatry, Vol. 41, P. S145.

DOI: 10.1016/j.eurpsy.2017.02.024

Kazlauskas, E., Javakhishvili, J.D., Meewisse, M., Merecz-Kot, D., Sar, V., Schafer, I., Schnyder, U., Gersons, B. (2016). Trauma Treatment Across Europe: Where Do We Start Now from a Perspective of Seven Countries. In: European Journal of Psychotraumatology. Vol 7 (1).

DOI:  10.3402/ejpt.v7.29450

Javakhishvili, J.D., Otiashvili, D., Tabatadze, M. Cico-Bergen, D. (2016). Drug Situation in Georgia, 2014. Drug Annual Report. Published within the frame of ADDIGE TEMPUS project, Tbilisi.

ISBN: 978-9941-0-8803-2

http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/Drug%20report%20ENG%202014.pdf

Javakhishvili, J.D., Otiasvhili, D., Tabatadze, M. (2015). Drug Situation in Georgia, 2013. Drug Annual Report. Published within the frame of ADDIGE TEMPUS project, Tbilisi. ISBN: 978-9941-07851-4

http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/Drug%20report%20ENG.pdf

Karpenko, O. & Javakhishvili, J.D. (eds). (2013). Myths and Conflicts in the South Caucasus: Instrumentalization of Historical Narratives. International Alert, London.

http://cisr.ru/files/publ/Caucasus_2013_Myths_Vol1_EN1.pdf

Javakhishvili, D. J., Sturua, L., Otiashvili, D., Kirtadze, I., Zábranský, T. (2011). Overview Drug Situation in Georgia. In: Adiktologie, (11)1, 42–51.

http://www.adiktologie.cz/en/articles/detail/553/2965/Overview-of-the-Drug-Situation-in-Georgia

Kirtadze, I., Otiashvili, D., Javakhishvili, D. J. (2011). Educational Needs in the Sphere of Addictology in Georgia. In: Adiktologie, (11)1, 52–60.

http://www.adiktologie.cz/en/articles/detail/553/2966/Educational-Needs-in-the-Sphere-of-Addictology-in-Georgia

Javakhishvili, J.D., Kirtadze, I., Sturua, L., Otiashvili, D., Zabranski, T. (2011). Drug Situation in Georgia, 2010. Overview. Tbilisi. ISBN: 978-9941-0-2248-7

http://www.altgeorgia.ge/2012/myfiles/drug%20situation%20in%20Georgia%202010eng.pdf

Javakhishvili, J.D. (2010). Helping the Internally Displaced Population. In: Mental Health Reforms. Special Issue: Meeting Mental Health Challenges in Georgia. Vol: 2 (10). P: 10-12;

Javakhishvili, J.D. (2010). Review of the book by Nick Manning and Natalia Tikhonova “Health and Health Care in New Russia”. In: Primary Health Care Research & Development,  Vol. 11, Issue 03, July 2010, Cambridge University Press 2010. P. 285.
https://doi.org/10.1017/S1463423610000022

https://www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-development/article/manning-n-and-tikhonova-n-eds-2009-health-and-health-care-in-the-new-russia-farnham-england-ashgate-publishing-limited-314-pp-65-includes-bibliographical-reference-and-index-isbn-9780754674276-hardcover/6A9202BA8DE64E0B44C38923935B1E81

Javakhishvili, J.D., Sturua, L. (editors). (2009). Drug Situation in Georgia 2008. Annual Report. Tbilisi

ISBN 978-9941-0-1567-0

http://www.altgeorgia.ge/2012/myfiles/Drug-situation-in-Georgia-2008.pdf

Javkhishvili, J.D., Agapishvili, N., Kvavilashvili, N., Pilauri, K.; Editor: Makhashvili, N. (2009). Mental Health and Psychosocial Needs of War Affected Population of Georgia. Analytical Report. Tbilisi, GMHC

http://www.gmhc.ge/en/pdf/war-affected_eng.pdf

Javakhishvili, J.D., Makhashvili, N. (2009). Psycho-social Work with Internally Displaced People in Georgia: Problems and Solutions. In: Mental Health Reforms. Vol: 1 (8). pp: 18-28.

ქართულ ენაზე:

ჯავახიშვილი, ჯ.დ., ოთიაშვილი, დ., ტაბატაძე, მ., სიკო-ბერგენი, დ. (რედაქტორები). (2016). ნარკოვითარება საქართველოში, 2014. წლიური ანგარიში. გამოცემულია ტემპუსის ADDIGE პროექტის ფარგლებში. თბილისი.

http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/Drug%20report%20GEO%202014.pdf

ჯავახიშვილი, ჯ.დ., ოთიაშვილი, დ., ტაბატაძე, მ. (რედაქტორები). (2015). ნარკოვითარება საქართველოში, 2013. წლიური ანგარიში. გამოცემულია ტემპუსის ADDIGE პროექტის ფარგლებში. თბილისი.

http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/Drug%20report%20GEO.pdf

თოდაძე, ხ., ჯავახიშვილი, ჯ.დ., ოთიაშვილი, დ., სტურუა, ლ. (2013). საქართველოს ეროვნული ანტინარკოტიკული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმა (პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავეული საქართელოს მთავრობისა და გაეროს ნარკოტიკებთან და სისხლის სამართლის დანაშაულთან ბრძლის ოფისის – UNODC – განხილვისთვის). საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, თბილისი (გამოუქვეყნებელი დრაფტი).

ჯავახიშვილი, ჯ.დ., ბალანჩვაძე, კირთაძე, ი., ნ., სტურუა, ლ., ოთიაშვილი, დ., ზაბრანსკი, ტ. (2012). ნარკოვითარება საქართველოში, 2012. წლიური ანგარიში. თბილისი.

http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/drug-2012-geo-eng-bolo-bolo-bolo.pdf

მახაშვილი, ნ. და ჯავახიშილი ჯ.დ. (2011). არასრულწლოვანთა დელინქვენტობის პრევენცია. საერთაშორისო გამოცდილება. თბილისი.

ISBN 978-9941-0-3516-6.

ჯავახიშვილი, ჯ.დ., სტურუა, ლ., კირთაძე, ი., ოთიაშვილი, დ., ზაბრანსკი, თ. (2010). ნარკოვითარება საქართველოში, 2010. მოკლე მიმოხილვა. თბილისი.

http://altgeorgia.ge/2012/myfiles/drug%20situation%20in%20Georgia%202010_geo.pdf

ჯავახიშვილი, ჯ.დ. (2009). მედია და ნარკომანიის პრობლემის გაშუქება. სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისათვისა და მედია-განმანათლებლებისათვის. თბილისი, გამომცემლობა რეზონი. ISBN 98-9941-0-1566-3

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენცია (2018 წლის გაზაფხული, სამაგისტრო საფეხურის მეორე სემესტრი);
  • დელინქვენტური ქცევის პრევენცია მოზარდებში (2018 წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო საფეხურის მეორე სემესტრი);
  • სოციალური ტრავმა: ფენომენოლოგია და გამკლავება (2018 წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო საფეხურის მეორე სემესტრი);
  • მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანდაცვა: კვლევები ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში (2018 წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო საფეხურის მეორე სემესტრი);
  • ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენცია (2012 წლიდან დღემდე, სამაგისტრო საფეხური, პირველი სემესტრი);
  • ფსიქოტრავმა ბავშვებსა და მოზარდებში და მისი მკურნალობა (2013 წლიდან დღემდე, შემოდგომის სემესტრი, მესამე სემესტრი);
  • სოციალური ტრავმა: ფენომენოლოგია და გამკლავება (2013 წლიდან დღემდე, სამაგისტრო საფეხური, მეორე სემესტრი);
  • ნარკოვითარების მონიტორინგი და გამოყენებითი ნარკოეპიდემიოლოგია (2016 წლიდან დღემდე, სამაგისტრო საფეხური, პირველი სემესტრი);
  • ადიქტოლოგიური შემთხვევის მართვა (2016 წლიდან დღემდე, მესამე სემესტრი)
  • კატასტროფის შედეგად განვითარებული მასობრივი ტრავმის მენეჯმენტი (2012-2015 წლები, სამაგისტრო საფეხური, პირველი სემესტრი).