მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები

დაიბადა 1960 წელს. 1991 წელს, თსუ ისტორიის ფაკულტეტის ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ, დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და დაიწყო პედაგოგიური მოღვაწეობა. ასწავლიდა რუსეთის საგარეო პოლიტიკას 19-20 საუკუნეებში. პარალელურად, 1993-2004 წლებში მუშაობდა მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტში მკვლევარად. ამავე დროს დაინტერესდა საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიით, უსაფრთხოების კვლევებით და სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების თეორიით. მონაწილებდა ამ საკითებისადმი მიძღვნილ არაერთ საერთაშორისო პროექტსა და კონფერენციაში. 2002 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია პოლიტიკური მეცნიერებების მიმართულებით. 2002-2003 წლებში აშშ ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში სტუმრობდა კავკასია-ცენტრალური აზიის ინსტიტუტს ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში, ვაშინგტონში. 2005 წლიდან არის ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. პარალელურად, 2004-2008 წლებში იყო ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო 2008-2016 წლებში იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ისტორიის თეორია და მეთოდიკა; საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია და უსაფრთხოების კვლევები; სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობები, პოლიტიკური იდეოლოგიები, პოლიტიკური ელიტების თეორიები; კავკასიის და რუსეთის ისტორია და თანამედროვეობა

რჩეული პუბლიკაციები
1. The August War: A Case for International Relations Theory and An Understanding of Modern Threats, In: Identity Studies, #4, Ilia State University, Tbilisi 2012
2. Georgian Defence Policy and Military Reform, In: Statehood and Security, Georgia After the Rose revolution, Edited by: Bruno Coppieters and Robert Legvold, American Academy Studies in Global Security, Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development, Tbilisi 2006
3. Civil-military relations in a newly independent transitional state: The Georgian case, In: Security Sector Reform and Post-Conflict Peace-building, Edited by Albrecht Schnabel and Hans-Georg Ehraht, UN University Press, 2005
4. Georgian Security Problems and Policies, In: The South Caucasus: A Challenge for the EU, Chaillot Papers, December 2003, Institute for Security Studies, Paris.
5. Swiss Federalism: Lessons for Georgian-Abkhaz Relations, In: Federal Practices – Search For Alternatives for Georgia and Abkhazia, VUB 1999
6. Georgia: The Search for the State Security, Caucasus Working Papers, CISAC, Stanford University, CA, USA 1997

წიგნები
1. დავით დარჩიაშვილი: პოლიტიკოსები, ჯარისკაცები, მოქალაქენი – საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების ანალიზი, თსუ, თბილისი, 2000 წელი, 366 გვ.
2. David Darchiashvili, Security Sector Reform in Georgia 2004-2007, CIPDD, 2008, Tbilisi, 68 p.
სტატიები ჟურნალებში
1. ახალციხე – ქართული იერუსალიმი, ისტორიის რეკონსტრუქციები, N1, 2015 წელი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015
2. Ethnic Relations and Security Factor in Southern Georgia, In: Central Asia and the Caucasus, Sweden, AB Publishing House, 2000
3. National Society and Implications of Modern Security, In: Identity Studies, Ilia Chavchavadze State University # 1, 2009, Tbilisi, pp 102-105
4. Dilemmas for the Future of Georgia, In: Central Asia Caucasus Institute Analyst, Johns Hopkins University, Washington DC, May, 2003
5. Return to Europe? Some Aspects of the Security Orientation of Georgia, (co-author) Osterreichische Militarische Zeitschrift, 1/2000
6. The Russian Policy in the Black Sea Area: Source of Conflicts (Georgian case), In: Romanian Journal of International Affairs, Volume 4, 1/1998, Bucharest, Romanian Institute of International Studies
7. The Russian Military Presence in Georgia: The Parties’ Attitudes and Prospects, Caucasian Regional Studies, vol. 2, No1, 1997

სტატიები გაზეთებში
გამოქვეყნებული მაქვს არაერთი სტატია „24 საათში“, „ტაბულაში“, სხვა პერიოდულ გამოცემებში

პუბლიკაციების ვრცელი სია 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი