მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

არქეოლოგიის მიმართულების სრული პროფესორი

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული უძველესი სახელმწიფოების არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

დიმიტრი ახვლედიანმა 1976 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. 1977-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრში. 1986 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მოიპოვა ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, 2004 წელს კი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. 2004-2006 წლებში იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიის კათედრის გამგე. 2006 წლიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელია. სხვადასხვა დროს მონაწილეობდა ვანის (1973-2010), კოლხეთის (1977-1980), კაზრეთის (1975), ნასტაკისის (1981-1982), ყულევის (2000-2001), გურიის (2001), ვალეს (2003), წალკის (2003) არქეოლოგიურ ექსპედიციებში. 2009-2013 წლებში იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის ქვემიმართულების ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი. მისი ხელმძღვანელობით მზადდება სამაგისტრო ნაშრომები და სადოქტორო დისერტაციები. გამოქვეყნებული აქვს 70-ზე მეტი ნაშრომი ქართულ, რუსულ, გერმანულ, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე.
მიღებული აქვს ფოლკსვაგენის სამეცნიერო სტიპენდია ბერლინში (1997-1998); გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტიპენდია ათენში (2001); საფრანგეთის არქეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტიპენდია ათენში (2001).
სხვადასხვა დროს მონაწილეობდა:
• შავიზღვისპირეთის ძველი ისტორიის პრობლემებისადმი მიძღვნილ ვანის საერთაშორისო სიმპოზიუმებში VI, VII, X, XI (1990-2005);
• საერთაშორისო სამეცნიერო სესიაში: „კავკასიის არქეოლოგია: უახლესი აღმოჩენები და პერსპექტივები”;
• საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში: “არქეოლოგია XXI საუკუნეში: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები”;
• 1st International Silk Road Symposium (June 25-27, 2003, Tbilisi-Georgia);
• The International Round-Table Conference Production and Trade of Amphorae in the Black Sea, Batumi-Trabzon.
არის შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტისა და “ღია საზოგადოება – საქართველოს” გრანტის მფლობელი თემაზე: „ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რენოვაცია” (პროექტის ავტორი და დირექტორი, 1998).
2012-2014 წლებში ხელმძღვანელობდა პროექტს „განძი ვანის ნაქალაქარიდან“.
სხვადასხვა დროს მოიპოვა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო გრანტები და მონაწილეობდა პროექტებში:
• „დემოგრაფიული პროცესები და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობანი საქართველოს შავიზღვისპირეთში ძვ.წ. VIII – ახ.წ. VIII სს” (1997-1999);
• „აბრეშუმის გზის საკომუნიკაციო სტრუქტურები“ (2000-2001);
• „საომარი იარაღი და ფორტიფიკაცია ანტიკური ხანის საქართველოში“ (2002-2003);
• „ახალი მასალები გვიანელინისტური ხანის კოლხეთის გარესამყაროსთან ურთიერთობის კვლევისათვის” (2004-2005).

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

კოლხეთის, ლაზიკის და ქართლის სამეფოს არქეოლოგიური კვლევა; დემოგრაფიული, ეკოლოგიური და გარეფაქტორების როლი ქვეყნის განვითარებაზე.

რჩეული პუბლიკაციები
• The Hoard from the City-Site of Vani, Georgian National Academi of Sciens, Bulletin, vol. 10, no. 2, April-May-June, 2016.
• კოლხეთ-პონტოს სამეფოს ურთიერთობის საკითხისათვის. კრებ. იბერია-კოლხეთი # 7, 2011.
• ლოდსატყორცნების ჭურვები ვანის ნაქალაქარიდან. კრებ. იბერია-კოლხეთი #1, თბ., 2003.
• კრამიტი ვანის ნაქალაქარიდან, თბ., 1999 (მონოგრაფია).

უბლიკაციების ვრცელი 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი
არქეოლოგია და თანამედროვეობა
არქეოლოგიის საფუძვლები
კლასიკური არქეოლოგია
მაგისტრატურა
არქეოლოგიური კვლევა-ძიების პროცესი და მეთოდები
საველე არქეოლოგიური გათხრების თეორია და პრაქტიკა

ბაკალავრიატი
არქეოლოგია და თანამედროვეობა (2013-2016 სასწავლო წლები)
არქეოლოგიის საფუძვლები (2013-2016 სასწავლო წლები)
კლასიკური არქეოლოგია (2013-2016 სასწავლო წლები)

მაგისტრატურა
არქეოლოგიური კვლევა-ძიების პროცესი და მეთოდები (2013-2016 სასწავლო წლების შემოდგომის სემესტრი)
საველე არქეოლოგიური გათხრების თეორია და პრაქტიკა 2013-2016 სასწავლო წლების გაზაფხულის სემესტრი)

საველე-არქეოლოგიური სამუშაოების პრაქტიკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის: 2014 წ. კოლხეთის დაბლობის დაზვერვითი არქეოლოგიური ექსპედიცია; 2015 წ. არქეოლოგიური გათხრები ნასტაკისში