მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, სოციოლოგია და დემოგრაფია

დაიბადა 1967 წლის 22 ივნისს.1989 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი ფილოსოფიის მასწავლებლის დიპლომით. 1992 და 1997 წლებში, შესაბამისად, დაიცვა ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდატისა და ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. მისი სამუშაო ისტორია მოიცავს სხვადასხვა გამოცდილებას, როგორებიცაა: საველე სამუშაო იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების აღდგენის ცენტრში (1985-1995), რეგიონული გაზეთის გამომცემელი (1987-1988), ლექტორი (1985-დან დღემდე), სამთავრობო რეფორმების კონსულტანტი (1995-1997 – UNDP, 2000-2001 – მსოფლიო ბანკი). სხვადასხვა წლებში ის მუშაობდა საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის უფროსის (1997-2000), სახელმწიფო ანტიკორუფციული პოლიტიკის საკოორდინაციო საბჭოს წევრის (2001-2003), საქართველოს განათლების რეფორმის პროექტის დირექტორის (2004-2006), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი რექტორის (2006-2013) თანამდებობებზე; 2006 წელს საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობითა და დავალებით დააარსა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სხვადასხვა წელს ეკავა სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორის თანამდებობა. 2006 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და 4D კვლევების ინსტიტუტის დირექტორია.

არის 50-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის, 14 წიგნისა და რამდენიმე ათეული ბლოგის ავტორი ქართულ-ინგლისურ, გერმანულ, მაკედონიურ და რუსულ ენებზე. 14 წიგნიდან 3 მხატვრული ლიტერატურის ჟანრისაა.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტიკური ანთროპოლოგია, განათლების პოლიტიკა, ევოლუციის თეორია, ეთნოეკოლოგია, ადამიანის გენეტიკა და ტვინის კვლევა.

წიგნები

„ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონის ისარი (ცნობიერების ესთეტიკა)“, „გონი“, თბილისი, 1993;

„მომავლის ნიშნები“, „მერიდიანი“, თბილისი, 1995 (ქართულ და მაკედონიურ ენებზე);

„საქართველო: ძალაუფლების სიმულაციები“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 1999;

„ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია“, მეცნიერება, 2001;

„საქართველო: ძალაუფლების დაბრუნება“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2003;

„აქ და ყველგან“, გამომცემლობა „სიესტა“, 2006;

„განჯადოება. ხუთი ესე თანამედროვე საქართველოს შესახებ“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2009;

„უცნობი წიგნები ქართველებისათვის“; „უცნობი წიგნები საქართველოდან“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2010;

„სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013 (ქართულ და ინგლისურ ენებზე);

ფსევდო-ბოდრიარი: მეხუთე რიგის სიმულაკრი წიგნში:   „ჟან ბოდრიარი. სიმულაკრა და სიმულაციები“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013;

ევოლუცია (ზაზა კიკვიძესთან ერთად), ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2014;

საბოლოო ფილოსოფია, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2017.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 1. ბროშურა: „ისტორია და ღირებულება“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1988;
 2. „ცნების“ ჰაიდეგერისეული გაგების ერთი ასპექტი („კუინციგეს“ მაგალითზე)“ კრებულში „მარტინ ჰაიდეგერი 1889-1989“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1991;
 3. „მსოფლმხედველობა, როგორც ჰერმენევტიკული ფენომენი“ კრებულში „საერთაშორისო კონფერენცია – მსოფლმხედველობა, რწმენა, ადამიანის ღირსება“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1991;
 4. „მარტინ ჰაიდეგერი და მისი მთავარი წიგნი „ყოფიერება და დრო“ ჟურნალში „მაცნე“ N3, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1991;
 5. წიგნი: „ჩვენი დრო, სფინქსი და ძენონის ისარი (ცნობიერების ესთეტიკა)“, „გონი“, თბილისი, 1993;
 6. „შემეცნების სტრუქტურა ალეთოლოგიაში“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები – ფილოსოფია, თბილისი, 1995;
 7. წიგნი: „მომავლის ნიშნები“, „მერიდიანი“, თბილისი, 1995;
 8. „სა-шиш-ი ტექსტი“ კრებულში „ტეტრამერონი“, თბილისი, 1996;
 9. თარგმანი: ჟან ბოდრიარი „სიმულირებულები და სიმულაციები“ ჟურნალში „პარალელური ტექსტები“, „ნეკერი“, თბილისი, 1997;
 10. თარგმანიიოჰან გოტლიბ ფიხტე „ადამიანის ღირსების შესახებ“ სალიტერატურო და რელიგიურ-ფილოსოფიურ ჟურნალში „აფრა“ N2, კავკასიური სახლი“, თბილისი, 1997;
 11. “Political Discourse” ჟურნალში „პარალელური ტექსტები“(ქართულ და ინგლისურ ენებზე) N1. „ნეკერი“, თბილისი, 1997;
 12. “Политическият Дискурс” კრებულში “Демократичецки Прегляд списание на либералната общность” книга 33. Есен 1997, София. (ბულგარულ ენაზე);
 13. “Парадигма и Чудовище” в: “Философский Поиск” Минск. 1997.N3 (რუსულ ენაზე);
 14. “Slovenian Rhizome” ჟურნალში „პარალელური ტექსტები“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), N2 „ნეკერი“, თბილისი, 1998;
 15. „ღირებულებების მხარე“ კრებულში „დღევანდელობა და სახელმწიფოებრივი ცნობიერების პრობლემები“, თბილისი, 1998;
 16. „სამოქალაქო საზოგადოება ინტელექტუალებისათვის“ კრებულში „სამოქალაქო საზოგადოება“, თბილისი, 1998;
 17. „პარადიგმა და ურჩხული“ სალიტერატურო და რელიგიურ-ფილოსოფიური ჟურნალში „აფრა“ N5, „კავკასიური სახლი“, თბილისი, 1998;
 18. «Парадигмата и Чудовиштето» კრებულში «Феноменот льубовь во балканистике литератури и Култури» Институт за македонска литература. 1999 (მაკედონიურ ენაზე);
 19. “Salonische” კრებულში “Europa – ein Salon?” Beitrage zu Internationalitaet der literarischen Salons. Serie B. Europaeische Literaturen und Internationale Prozesse. Band 6. Wallshtein Verlag. Gottingen. 1999 (გერმანულ ენაზე);
 20. „მედიაციის ისტორია – ეპიზოდი I“ კრებულში „საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატთა შრომები“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1999;
 21. წიგნი: „საქართველო: ძალაუფლების სიმულაციები“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 1999 (ქართულ ენაზე);
 22. წიგნი: “znaki ha indezata” გამომცემლობა “Magor Ltd” Macedonia, 1999 (მაკედონიურ ენაზე);
 23. „სოციალ-ფიზიკური პარარელიზმი (სოციალურის აბსოლუტური პირველადობის შესახებ)“ კრებულში „საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატთა შრომები“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2001;
 24. წიგნი: „ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია“, მეცნიერება, 2001;
 25. „სოციალური ცვლილებების სოციოლოგია“, ჟურნალი „აფრა“, 2001;
 26. „XX საუკუნის ბოლო ამბავი“, ჟურნალი „აფრა“, 2002;
 27. „ტრანზიტოლოგიის სოციალური მნიშვნელობა“ კრებულში „პოსტ-საბჭოთა ტრანსფორმაციული პროცესები საქართველოში“, სამოქალაქო განათლების პროექტი, თელავი, 2002;
 28. წიგნი: „საქართველო: ძალაუფლების დაბრუნება“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2003 (ქართულ ენაზე).
 29. „ძირითადი სამოქალაქო და სახელმწიფო ინსტიტუტები და ღირებულებები თანამედროვე საქართველოში“, „სამოქალაქო ორგანიზაციები“ კრებულში: „დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში / Building Democracy in Georgia“ International IDEA, 2003 (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
 30. „ეთიკური ნორმები ქართულ მედიაში – არსებული ვითარება და შესაძლებელი მომავალი“ კრებულში: „ქართულ პრესაში ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების დაცვის მონიტორინგი“, დემოკრატიულ ინოვაციათა ცენტრი, 2003;
 31. Building societal support for the rule of law in Georgia (როი გოდსონთან და მარგაერტ ლიტვინთან ერთად) Trends in organized crime, 2004;
 32. Hidden tutoring. Causes, scope and models of development of current situation (cases of Ukraine and Georgia). conference matarials (Vilnius University). April, 2004.
 33. Power elites in Georgia: Old and new (ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად). From Revolution to Reform: Georgia’s Struggle with Democratic Institution Building and Security Sector Reform, 2004.
 34. წიგნი: „აქ და ყველგან“, გამომცემლობა „სიესტა“, 2006.
 35. საქართველოს პოლიტიკური ელიტა: სიმბოლური გაცვლა და სოციალური მითოლოგია (გიგა ზედანიასთან ერთად) კრებულში: „საქართველოს პოლიტიკური ელიტა: ხედვები და ღირებულებები“, ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, ანგარიშები, ანალიზები, რეკომენდაციები, N11, 2007.
 36. „სოციოლოგის ხედვა სოციოლოგიური პერსპექტივის კენწეროდან“ კრებულში „ათი პასუხი საქართველოს პოლიტიკურ განვითარებაზე“, კავკასიის მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების ინსტიტუტის გამოცემა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), 2008.
 37. „ღირებულებების სტრუქტურა“ კრებულში „ქართული საზოგადოების ღირებულებები“, ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ გამოცემა, 2007.
 38.  „სეკულარიზაცია და ერის დაბადება“ კრებულში „სეკულარიზაცია: კონცეპტი და კონტექსტები“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009 (ქართულ ენაზე).
 39. წიგნი: „განჯადოება. ხუთი ესე თანამედროვე საქართველოს შესახებ“. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2009 (ქართულ ენაზე).
 40. The Birth of Georgian Nation. ჟურნალში Identity Studies. Ilia State University Publishing N1, 2009.
 41. წიგნი: „უცნობი წიგნები ქართველებისათვის“; „უცნობი წიგნები საქართველოდან“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2010.
 42. Secularization and the birth of a Nation. ჟურნალში Identity Studies. #2. Ilia State University Publishing, 2010.
 43. წიგნი: „სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013 (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
 44. Political Theology: A deconstruction of methodology. In: Identity Studies. Ilia State University Publishing. 2012.
 45. „რა არის განმანათლებლობა?“ წიგნში: „იმანუელ კანტი, მიშელ ფუკო. რა არის განმანათლებლობა?“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013.
 46. ფსევდო-ბოდრიარი: მეხუთე რიგის სიმულაკრი წიგნში: „ჟან ბოდრიარი. სიმულაკრა და სიმულაციები“, 2013.
 47. „ვ?“: ბოლოს და ბოლოს, რა არის ეს „ვეფხისტყაოსანი“?“ კრებულში: „ზურაბ კიკნაძე – 80“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013 (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
 48. Theoretical Aspects of World Value Survey: Main Principles, Challenges and Critics (ლევან თარხნიშვილთან ერთად). Asian Social Science. Vol. 9. N11. 2013.
 49. Scholarly and literary reconstructions of the second part of Aristotle’s ‘Poetics’, the chance discovery by Umberto Eco of a trace of a medieval debate hitherto unknown to him, and issues of the Christian tradition of translation. კადმოსი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014.
 50. Human Paternal Lineages, Languages, and Environment in the Caucasus (დავით თარხნიშვილთან, ალექსანდრე გავაშელიშვილსა და მარინე მურცხვალაძესთან ერთად). Human Biology # 86. 2014.
 51. სინქრონული ზურაბ კიკნაძე, კადმოსი, 2014.
 52. წიგნი: „ევოლუცია“, ზაზა კიკვიძესთან ერთად, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2014;
 53. პროექტი სვანეთი. სვანური კოშკების საიდუმლო. ისტორია და ჰიპოთეზა. (ნიკოლოზ ვაჩეიშვილთან ერთად), კადმოსი, 2015.
 54. Loss of traditional knowledge aggravates wolf–human conflict in Georgia (Caucasus) in the wake of socio-economic change. Z Kikvidze, G Tevzadze – Ambio, 2015;
 55. Ethno-ecological contexts of the Skhalta Gorge and the Upper Svaneti (Georgia, the Caucasus), G Tevzadze, Z Kikvidze – Journal of Political Ecology, 2016;
 56. სხვა ისტორია კრებულში: „XXI ქართული ესსე“, გამომცემლობა „კალმოსანი“, 2016;
 57. Children with epilepsy and autistic spectrum disorders show similarly high levels of urinary p-cresol. G Tevzadze, L Shanshiashvili, D Mikeladze – 2017.
 58. Why do you believe in God? Bakur Sulakauri Publishing House. 2017.
 59. „რატომ გწამს ღმერთი?“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2017.
 60. წიგნი: „საბოლოო ფილოსოფია“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2017.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. ადამიანის ქცევის წარმოშობა (ბაკალავრიატი, პირველი და მეორე სემესტრი);
 2. იდენტობის თეორია (მაგისტრატურა, პირველი სემესტრი);
 3. საბოლოო ფილოსოფია (მაგისტრატურა, მეორე სემესტრი).