მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები

1976 წელს გია ნოდიამ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოსოფიის სპეციალობით, ამავე სპეციალობით 1982 წელს დაიცვა დისერტაცია და გახდა ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი. 1980-დან 2001 წლამდე მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტში უმცროს და უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად, სწავლულ მდივნად, განყოფილების გამგედ. პარალელურად, 1992 წლიდან დღემდე (გარდა 2008 წლისა), ხელმძღვანელობს დამოუკიდებელ კვლევით ორგანიზაციას – მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტს.
2008 წლის თებერვლიდან დეკემბრის ჩათვლით გია ნოდია იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი.
2006 წლიდან გია ნოდია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია.
სხვადასხვა წლებში იმყოფებოდა ხანგრძლივ კვლევით მივლინებებში, ან ასწავლიდა კურსებს ვუდრო ვილსონის ცენტრის კენანის ინსტიტუტში, დემოკრატიის კვლევის საერთაშორისო ცენტრში (ორივე – ვაშინგტონი), ბერკლის უნივერსიტეტში, ბერლინის „ვისენშაფტკოლეგში“, ბონის უნივერსიტეტის ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრში, ჰქონდა ემილ ფრანკის სტეპენდია ბრიუსელის თავისუფალ უნივერსიტეტში, სამჯერ (2013-15) საქართველოს პოლიტიკური განვითარების კურსს ასწავლიდა გლაზგოს უნივერსიტეტში.
გია ნოდია რამდენიმე საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის რედკოლეგიის წევრია: Journal of Democracy. Comparative Strategy, Caucasus Survey.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

გია ნოდიას სამეცნიერო ინტერესები შეეხება ნაციონალიზმის, დემოკრატიზაციის, ზოგადად, პოლიტიკური განვითარების პრობლემატიკას. ეს ვრცელდება როგორც ამ საკითხების თეორიულ ასპექტებს, ისე საქართველოს, კავკასიისა და პოსტკომუნისტური სამყაროს კონკრეტულ შემთხვევებს.

რჩეული პუბლიკაციები

“Nationalism and Democracy”, Journal of Democracy, 1992/5, pp. 3-22. Reprinted in: Larry Diamond and Marc F. Plattner, eds., “Nationalism, Ethnic Conflict and Democracy”, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1994, pp. 3-22.

“The End of the Postnational Illusion”, Journal of Democracy, Vol. 28, No. 2, April 2017, pp. 5-19.

The Political Landscape in Georgia. Political Parties: Achievements, Challenges, and Prospects, Delf (Holland), Eburon Delft, 2006 (Co-author: Alvaro Pinto Scholtach, 268 p.

Lurching to Democracy. From agnostic tolerance to pious Jacobinism: Societal change and people’s reactions. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2000 (Co-author: Theodor Hanf), 156 p.

წიგნები

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები, თბილისი, მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითრების კავკასიური ინსტიტუტი, 2005.

კონფლიქტი აფხაზეთში – მიზეზები და გააზრება, თბილისი, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი, 1999.

საით? თბილისი, თბილისი, მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი, 1995.

თამაშის ცნება კულტურის ფილოსოფიაში, თბილისი, მეცნიერება, 1987.

Труд и гуманизм. О месте категории труда в системе марксистского теоретического гуманизма. Тбилиси, «Мецниереба», 1986, 92 стр.

სტატიები ჟურნალებში და წიგნებში

ქართულად:

„ქართული იდენტობის ევროპულობა ძახილისა და კითხვის ნიშნებს შორის“, „სოლიდარობა“ 2010/4 (37).

„დემოკრატიზაცია და გარე ფაქტორები: დემოკრატიული თეორია და საქართველოს მაგალითი“,  წიგნში:  გია ნოდია (რედ.): „დემოკრატიზაცია საქართველოში: გარე ფაქტორების როლი“, თბილისი, 2010.

„ქართული ეროვნული იდეის კომპონენტები: ზოგადი მონახაზი“, წიგნში: გიგა ზედანია (რედ.), „ქართველი ერის დაბადება. ილია ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები (26-27 ნოემბერი, 2007), თბილისი, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009.

„ფედერალისტის“ ტრადიცია და ძალაუფლების დანაწილების სტატუსი ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში, წიგნში: „ფედერალისტური წერილები“, თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008.

„იდეოლოგია: ეროვნული და სხვა“, „აფრა“, 1998/5.

„ეთნიკური და ეროვნული“, „მაცნე“, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სერია, 1998/1, გვ. 5-17.

წინათქმა წიგნისა: გ. ჭუმბურიძე (რედ.), „ჭკუა ვაისაგან“, თბილისი, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითრების კავკასიური ინსტიტუტი, 1994, გვ. i-iv.

წინათქმა წიგნისა: გ. ნოდია (რედ.), „რუსი ფილოსოფოსები დემოკრატიასა და რევოლუციაზე“, თბილისი, მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითრების კავკასიური ინსტიტუტი, 1994, გვ. 3-14.

„ქვემდებარე კონსენსუსი და დემოკრატიული საზოგადოება“, „ცისკარი“, 1993/1, გვ. 125-145.
„თამაში, თეატრი, თავისუფლება“, ხელოვნება, 1990/6, გვ, 98-107.

„ესთეტიზმი და ტოტალიტარიზმი“, „საბჭოთა ხელოვნება“, 1989/11, გვ. 40-56.

„ერი და დემოკრატია“, „მნათობი“, 1989/2, გვ. 3-18.

„გაგების მეთოდის საზღვრები თანამედროვე ჰერმენევტიკაში“, „მაცნე“, ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის სერია, 1988/2, გვ. 5-22.

„თამაში და უტოპია“, „საუნჯე“, 1986/6,  გვ. 276-294.

„ეროვნულის ფენომენის შესახებ“, „კრიტიკა“, იანვარ-თებერვალი 1985, გვ. 93-123.

„ფილოსოფია, ენა და ფილოსოფიის ენა“, „ცისკარი“, 1985/2, გვ. 144-153.

„დავაზუსტოთ ზოგიერთი ცნება“, „მნათობი“, 1982/12, გვ. 141-152.

„ფოიერბახის შესახებ მარქსის მეექვსე თეზისის ინტერპრეტაციისთვის“, „მაცნე“, ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის სერია, 1982/1, გვ. 14-22.

„შრომა, კულტურა, შემოქმედება“, „მაცნე“, ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის სერია, 1981/4, გვ. 7-20.

„შრომის კატეგორია ჰეგელის ფილოსოფიაში“,  „მაცნე“, ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის სერია, 1980/1, გვ. 24-39.

„ფრანკფურტის სოციალური ფილოსოფიის სკოლა დასავლეთის ცივილიზაციის შესახებ“, თბილისი, 1980, გვ. 3-30.

ინგლისურად:

Democracy and its Deficits: The path towards becoming European-style democracies in Georgia, Moldova and Ukraine, CEPS, Brussels, December 2017, available at file:///C:/Users/Ghia%20Nodia/Documents/A-Ghia/Caucasus%20and%20wider/Finished-published/Nodia_2017_Democracy%20and%20Its%20Deficits.pdf.

Georgia’s Pro-Western Policies: An Obsession or a Pragmatic Choice, in Shireen T. Hunter (ed), The New Geopolitics of the South Caucasus: Prospects for Regional Cooperation and Conflict Resolution (Lexington Books: Lanham, Boulder, New York, London, 2017).

The Story of Georgia’s State-Building: Dramatic but Closer to Completion, in Ghia Nodia (ed.), 25 Years of Independent Georgia: Achievements and Unfinished Projects (Ilia State University Press: Tbilisi, 2016), pp. 56-90.

The European Union, Democratic Values and Geopolitical Competition: The Roots of Confusion and Failure – in Michèle Knodt, Sigita Urdze, (eds)., Caucasus, The EU and Russia – Triangular Cooperation? (Nomos: Baden Baden, 2016), pp. 211-229.

The Values of the Georgian Supra: Nationalist or Nativist? Ab Imperio, 4/2014, pp. 69-74.

The Revenge of Geopolitics, Journal of Democracy, Vol. 25, No. 4, October 2014, pp. 139-150.

About the love of peace and confict of liberalism, in: Leila Alieva, ed., The Soviet Legacy 22 years on: Reversed or Reinforced (Qanun Publishing: Baku), 2013, pp. 28-45.

Georgian Policy towards the North Caucasus: Old Dilemmas, New Trends, in: Aiça Ergun, Hamlet Isaxanli (eds.), Security and Cross-Border Cooperation in the EU, the Black Sea Region and Southern Caucasus (IOS Press: Amsterdam, Betlin, etc), 2013, pp. 137-151.

The Record of the Rose Revolution: Mixed but still impressive, in: Vichen Cheterian, Ed., From Peresroika to Rainbow Revolutions:Reform and Revolution after socialism (C. Hurst and Co: London), 2013, pp. 85-115.

The August 2008: main consequences for Georgia and its conflicts, Nationalities Papers, Vol. 40 No. 5 Sept 2012, pp. 721-738.

External (F)actors in Democratization: Lessons from the Georgian Experience, in: Nicolas Hayoz, Leszek Jesien, Daniela Koleva (eds.), 20 years after Communism: Expectations, Achievements and Disillusions of 1989 (Peter Lang: Bern, Berlin, etc), 2011, pp.  229-252.

Freedom and the State, Journal of Democracy, 2010/1, pp. 136-143.

Components of the Georgian National Idea, Idenitity Studies, 2009/1, pp. 84-101.

The Wounds of Lost Empire, Journal of Democracy, 2009/2, pp. 34-38.

Tradition of “The Federalist” and the Status of Separation of Powers in the Georgian Political System, A comment to the Georgian edition of Federalist Papers, at  http://www.federalistpapers.ge/eng/nodia.php.

Georgia: Dimensions of Insecurity:, in: Bruno Coppieters and Robert Legvold, Eds, Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution,The MIT Press, Cambridge-London, 2005, pp. 39-82.

Europeanization and (not) Resolving Secessionist Conflicts (from Europeanization and Conflict Resolution: Case Studies from the European Periphery), “JEMIE, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, http://www.ecmi.de/jemie/download/1-2004Comment01.pdf.

Breaking the Mold of Powerlessness: The Meaning of Georgia’s Latest Revolution, in: Zurab Karumidze, James V. Wertsch, Editors, “Enough! The Rose Revolution in the Republic of Georgia 2003”, Nova Science Publishers Inc.: New York, 2004.

Political Transformations and Nation-Building in the Post-Soviet South Caucasus, in: Carine Bachmann, Christian Staerklé, Willem Doise (eds), “Re-inventing citizenship in South Caucasus: Exploring the dynamics and contradictions between formal definitions and popular conceptions”, Research report JRP 7AZPJ062373, Universite de Geneve – CIMERA, 2003, pp. 25-39.

Debating the Transition Paradigm: The Democratic Path,  “Journal of Democracy”, 2002/3, pp. 13-19.

Putting the State Back Together in the Post-Soviet Georgia, in: Mark R. Beissinger and Crawford Young (Eds.,) “Beyond State Crisis: Postcolonial Africa and Post-Soviet Eurasia in Comparative Perspective”, Woodrow Wilson Center Press: Washington, D. C., 2002, pp. 413-443.

The Impact of Nationalism, “Journal of Democracy”, 2001/4, pp. 27-34. Reprinted in: Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds), “Democracy after Communism”, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2002, pp. 201-208.

Turmoil and Stability in the Caucasus: Internal Developments and External Influences, in: Prospects for Regional and Transregional Cooperation and the Resolution of Conflicts, an international conference organized by the Armenian Center for National and International Studies, September 27-28, 2000.

The End of Revolution? “Journal of Democracy”, 2000/1, pp. 157-163.

A New Cycle of Instability in Georgia?, in: Gary K. Cassady Craft, Scott A. Jones, Michael Beck (eds.), “Crossroads and Conflict: Security and Foreign Policy in the Caucasus and Central Asia”, London-New York: Routledge, 2000.

Ethnicity and Nationhood, in: Theodore Hanf (ed.), “Dealing with Difference: Religion, Ethnicity and Politics: Comparing Cases and Concepts”, Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 1999.

Trying to Build (Democratic) State Institutions in Independent Georgia, in: Gerhard Mangott (Hrsg.), “Brennpunkt Südkaukasus: Aufbruch trotz Krieg, Vertreibung und Willkürherschaft”, Wien: Braumüller, 1999.

The Conflict in Abkhazia: National Projects and Political Circumstances, in: Bruno Coppieters, Ghia Nodia, Yuri Anchabadze, Eds., “Georgians and Abkhazians: The Search for a Peace Settlement,” Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1998, pp. 14-48.

The Georgian Perception of the West, in: Bruno Coppieters, Alexei Zverev and Dmitri Trenin, ed., “Commonwealth and Independence in Post-Soviet Eurasia”, London-Portland, OR: Frank Cass, 1998, pp. 12-43.

Causes and Visions of Conflict in Abkhazia, Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies, Working Paper Series, Winter 1998.

Dynamics of State-Building in Georgia, in: Henry Hale (ed.), “The Caucasus and the Caspian. 1996 Series”, Strengthening Democratic Institutions Project, Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Cambridge, Massachussetts, 1996, pp. 22-35. Also in: “Demokratiatsiya”, Vol. 6, No. 1, Winter 1998, 6-13.

How Different Are Post-Communist Transitions, “Journal of Democracy”, 1996/4, pp. 104-116. Reprinted in: Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds), “Democracy after Communism”, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2002, pp. 3-17.

Nationalism and the Crisis of Liberalism, in: Richard Caplan and John Feffer, Eds., “Europe’s New Nationalism: States and Minorities in Conflict”, New York and Oxford: Oxford University Press, 1996, pp. 101-119.

Political Turmoil in Georgia and the Ethnic Policies of Zviad Gamsakhurdia, in: Bruno Coppieters (ed.), “Contested Borders in the Caucasus”, Brussels: VUBPRESS, 1996, pp. 73-89.

Georgia‘s Identity Crisis, “Journal of Democracy”, 1995/1, pp. 104-116.

The Moral Aspect of Philosophy, in: N. Chavchavadze, G. Nodia and Paul Peachey, eds., “National Identity as an Issue of Knowledge and Morality”, Washington D.C.: *Paideia Press & the Council for Research in Values and Philosophy, 1994, pp. 307-318.

Rethinking Nationalism and Democracy in the Light of Post-Communist Experience, in: N. Chavchavadze, G. Nodia and Paul Peachey, eds., “National Identity as an Issue of Knowledge and Morality”, Washington D.C.: Paideia Press & the Council for Research in Values and Philosophy, 1994, pp. 39-65.

Nationhood and Self-Recollection: Ways to Democracy after Communism, in: Peter J. S. Duncan and Martyn Rady, eds., “Towards a New Community: Culture and Politics in Post-Totalitarian Europe”, Hamburg and Münster: LIT Verlag, 1993, pp. 53-63.

Political Crisis in Georgia: From Shevardnadze to Shevardnadze, “Current Politics and Economics of Europe”, Vol. 2, No. 1/2, 1992, pp. 27-47.

Humanism and Freedom, in: Paul Peachey, John Kromkowski, George F. McLean, eds., “The Place of the Person in Social Life”, The Council for Research in Values and Philosophy, 1991, pp. 33-43.

“Back to Man Himself”: The Philosophical Inspiration of Zurab Kakabadze, in: Anna-Teresa Tymieniecka, Ed., Man Within his Life-World, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1989, pp.1-7.

სხვა ენებზე

sxva enebze:

Внутренняя безопасность Грузии: старые и новые проблемы, wignSi: «Закавказье сегодня: перспективы региональной интеграции, 23-25 июня 1997 года, Американский университет Армении, 1997.

Грузия: две попытки построения национальной государственности, wignSi: Опыт решения национального вопроса: СНГ и развивающиеся страны, Москва, 1996.

Своеобразие пост-коммунистических процессов на Кавказе, wignSi: «Вторая кавказская конференция», 20-24 сентября 1995 года, Тбилиси, 1995.

Transcaucasia, Tres Años Después, (espanur enaze, “amierkavkasia, sami wlis Semdeg), wignSi: In: “Anuario Internacional CIDOB 1994”, Edición 1995, pp. 477-483.

Границы понимания как отношения к миру, wignSi: Н. Чавчавадзе (ред.), «О духовности», Тбилиси, «Мецниереба», 1991, с. 53-71.

«Не слияние, а диалог…», Дружба народов, 1990/1, с. 221-226.

Нация и демократия, «Литературная Грузия», 1989/2, с. 149-191.

К философской интерпретации некоторых психологических теорий игры, «Философская и социологическая мысль», 1989/2, с. 39-49.

Несколько вопросов Г. Х. Попову, «Дружба народов», 1988, с. 244-47.

Человек смеющийся в контексте философии культуры, wignSi:: Н. Чавчавадзе (ред.), «Философия, культура, человек», Тбилиси, «Мецниереба», 1988, с. 47-72.

О феномене национального, «Литературная Грузия», 1986/10, с. 188-202.

Образ жизни и проблема труда в истории культуры, wignSi: С. Товмасян, Р, Навасардян (ред,) «Советский образ жизни: сущность и основные тенденции развития», Ереван, Издательство АН Армянской ССР, 1985, с. 248-260.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

  • შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში,  საბაკალავრო, ორი სემესტრი
  • დიადი წიგნები – 2, საბაკალავრო, ერთი სემესტრი
  • დემოკრატია და დემოკრატიზაცია
  • დიადი წიგნები – 3, საბაკალავრო, ერთი სემესტრი
  • ნაციონალიზმი და თანამედროვე პოლიტიკა, საბაკალავრო, ერთი სემესტრი
  • რელიგია და პოლიტიკა, საბაკალავრო, ერთი სემესტრი
  • პოლიტიკის შესავალი (რუსულად), სამაგისტრო, ერთი სემესტრი