მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ-პროფესორი, არქეოლოგიის მიმართულებით

2001 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. ამავე წელს ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის ასპირანტურაში სპეციალობით ჰემატოლოგია. 2005 წელს მიენიჭა დოქტორის წოდება ნაშრომსთვის „აპოპტოზის როლი ლიმფოპროლიფერაციულ დაავადებათა პროგნოზსა და ქიმიოთერაპიისადმი მგრძნობელობის შეფასებაში“. 2009 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას. ამჟამად მუშაობს „შპს მ.ზოდელავას ჰემატოლოგიურ ცენტრში „ ექიმი ჰემატოლოგის და კლინიკური კვლევის დეპარტამენტის პოზიციაზე და „შპს ავერსის“ კლინიკაში ექიმ-ჰემატოლოგსის თანამდებობაზე. 2012 წლიდან დღემდე არის „გლივეკით პაციენტთა დახმარების საერთაშორისო პროგრამის“ (GIPAP) კოორდინატორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების პროგნოზული ფაქტორები
  • აპოპტოზური მარკერების როლი ლიმფოპროლიფერაციული დაავადებების მიმდინარეობის პროგნოზში
  • მულტიცენტრული კლინიკური კვლევები

პუბლიკაციების ვრცელი სია
დემეტრაძე, ი. 2014. იბერიის კულტურული ლანდშაფტები: ნამოსახლართა მოდელები „მცხეთის ქვეყანაში” ძვ.წ.პირველ – ახ.წ. მესამე საუკუნეებში, სადოქტორო ნაშრომი (აბსტრაქტი ინგლისურად), http://www.iliauni.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=965

Demetradze, I., Kipiani, G. 2012. Cultural Landscapes of Seusamora in Eastern Georgia,
Landscape Archaeology between Art and Science, Amsterdam: Amsterdam University Press

დემეტრაძე, ი., მირცხულავა, გ. 2010. კულტურული უწყვეტობა სამშვილდეში (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), კადმოსი 2, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 129-164.

Demetradze, I., Mirtskhulava, G. 2010. Pipeline Archaeology in Georgia, Antiquity, Project
Gallery, Volume 84, Issue 325

დემეტრაძე, ი. 2009. ბერძნული იმპორტული კერამიკა აწყურიდან (აბსტრაქტი
ინგლისურად), იბერია-კოლხეთი 5, საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური
პერიოდის არქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
25-30.

Demetradze, I. Mirtskhulava, G. 2006. The BTC Project and Pipeline Archaeology in Georgia,
Eirene (XLII), Institute for Classical Studies of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Demetradze, I. 2002. The Bronze Finger-Rings from Atskuri, Ancient West and East,
Vol. 1 No 2. Brill. Leiden, 455.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი