მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, არქეოლოგია, ასისტენტ-პროფესორი

დოქტორმა ირინე დემეტრაძე-რენცმა 2014 წელს მიიღო დოქტორის ხარისხი არქეოლოგიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  მისი კვლევის სფერო ინტერდისციპლინურია და მოიცავს ლანდშაფტის კვლევებს, ნამოსახლართა მოდელების შესწავლას, რომაული პერიოდის არქეოლოგიასა და გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების გამოყენებას არქეოლოგიაში. ამჟამად მის განსაკუთრებულ ინტერესს რომის აღმოსავლეთი იმპერია და კავკასია წარმოადგენს. ეს თემები ირინე დემეტრაძე-რენცის სალექციო კურსებს შეადგენს. იგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 წლიდან ასწავლის.

დოქტორ ირინე დემეტრაძე-რენცის საველე არქეოლოგიური გამოცდილება 1987 წლიდან იწყება. მას შემდეგ მან მრავალ ქართულ და საერთაშორისო არქეოლოგიურ პროექტში მიიღო მონაწილეობა.

ირინე დემეტრაძე-რენცი 2011-13 წლებში მიწვეული მკვლევარი იყო ბერკლის კალიფორნიის უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის დეპარტამენტში ფაკულტეტის განვითარების პროგრამით. 2015-2016 წლებში კი ვილიამ ფულბრაითის სტიპენდიით იმყოფებოდა ბერკლის უნივერსიტეტის კლასიკის ფაკულტეტზე მიწვეულ მკვლევრად. 2017-2018 წლებში იგი იყო აკადემიური ვიზიტორი ოქსფორდის უნივერსიტეტის სენ ენთონის კოლეჯის ინტერდისციპლინური კვლევების სკოლაში, სადაც შოთა  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მუშაობდა პროექტზე „სოციალური და რელიგიური სტრუქტურები რომაული პერიოდის იბერიაში”.

2011-16 წლებში იყო ამერიკის არქეოლოგიური საზოგადოებისა და ინსტიტუტის წევრი.

დოქტორი ირინე დემეტრაძე-რენცი რამდენიმე სტატიის ავტორია მილსადენის არქეოლოგიაზე, ბერძნულ იმპორტსა და რომაული პერიოდის ნამოსახლართა სისტემებზე კავკასიის იბერიაში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ლანდშაფტის კვლევები;  ნამოსახლართა არქეოლოგია, რომაული პერიოდის არქეოლოგია; არქეოლოგია და ინფორმაციული სისტემები

პუბლიკაციების ვრცელი სია
დემეტრაძე, ი. 2014. იბერიის კულტურული ლანდშაფტები: ნამოსახლართა მოდელები „მცხეთის ქვეყანაში” ძვ.წ.პირველ – ახ.წ. მესამე საუკუნეებში, სადოქტორო ნაშრომი (აბსტრაქტი ინგლისურად), http://www.iliauni.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=965

Demetradze, I., Kipiani, G. 2012. Cultural Landscapes of Seusamora in Eastern Georgia,
Landscape Archaeology between Art and Science, Amsterdam: Amsterdam University Press

დემეტრაძე, ი., მირცხულავა, გ. 2010. კულტურული უწყვეტობა სამშვილდეში (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), კადმოსი 2, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 129-164.

Demetradze, I., Mirtskhulava, G. 2010. Pipeline Archaeology in Georgia, Antiquity, Project
Gallery, Volume 84, Issue 325

დემეტრაძე, ი. 2009. ბერძნული იმპორტული კერამიკა აწყურიდან (აბსტრაქტი
ინგლისურად), იბერია-კოლხეთი 5, საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური
პერიოდის არქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
25-30.

Demetradze, I. Mirtskhulava, G. 2006. The BTC Project and Pipeline Archaeology in Georgia,
Eirene (XLII), Institute for Classical Studies of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Demetradze, I. 2002. The Bronze Finger-Rings from Atskuri, Ancient West and East,
Vol. 1 No 2. Brill. Leiden, 455.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • 2017-18 წლის გაზაფხულის სემესტრი
  საბაკალავრო კურსები
  ნამოსახლართა არქეოლოგია; არქეოლოგია და გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემა (GIS); კონტაქტები ძველ სამყაროში: მატერიალური კულტურა; საბაკალავრო ნაშრომი.
 • სამაგისტრო კურსები
  ლანდშაფტის არქეოლოგია
  რომი კავკასიაში
 • 2016-17 წლის შემოდგომის სემესტრი
 • არქეოლოგია და GIS (საბაკალავრო კურსი)
 • ლანდშაფტის არქეოლოგია (სამაგისტრო კურსი)
 • 2014-15 წლის გაზაფხულის სემესტრი
 • ნამოსახლაართა არქეოლოგია (საბაკალავრო კურსი)
 • კონტაქტები ძველ სამყაროში: მატერიალური კულტურა (საბაკალავრო კურსი)
 • 2013-14 წლის გაზაფხულის სემესტრი
 • ნამოსახლართა არქეოლოგია
 • 2012-13 წლის  შემოდგომის სემესტრი
 • ლანდშაფტის არქეოლოგიის შესავალი (საბაკალავრო კურსი)
 • ნამოსახლართა არქეოლოგია (საბაკალავრო კურსი)
 • 2011-12 წლის შემოდგომის სემესტრი
 • ლანდშაფტის არქეოლოგიის შესავალი (საბაკალავრო კურსი)
 • ნამოსახლართა არქეოლოგია (საბაკალავრო კურსი)
 • ლანდშაფტის არქეოლოგია (სადოქტორო კურსი)
 • 2010-11 წლის გაზაფხულის კურსი
 • ბაკალავრის სემინარი და საბაკალავრო ნაშრომი
 • 2010-11 წლის შემოდგომის სემესტრი
 • ლანდშაფტის არქეოლოგიის შესავალი (საბაკალავრო კურის)
 • საქართველოს არქეოლოგიის შესავალი (საბაკალავრო კურსი)
 • ნამოსახლართა არქეოლოგია (საბაკალავრო კურსი)
 • ლანდშაფტის არქეოლოგია (სადოქტორო კურსი)
 • 2009-10 წლის გაზაფხულის სემესტრი
 • ნამოსახლართა არქეოლოგია (საბაკალავრო კურსი)