მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, მედიევისტიკის, ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით

ირმა ყარაულაშვილმა 1992 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი არმენოლოგიის განხრით. სწავლა განაგრძო ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მედიევისტიკის ფაკულტეტზე, სადაც  1996 წელს მიენიჭა მაგისტრის წოდება, ხოლო 2004 წელს – დოქტორის ხარისხი (summa cum laude, best dissertation award, 2nd place (2004/5)). 2004-2005 აკადემიურ წლებში იყო პრინსტონის უნივერსიტეტის ელინურ კვლევათა ცენტრის პოსტდოქტორანტი, 2005-2006 წ.წ – პარიზის ადამიანის შემსწავლელ მეცნიერებათა სახლის დიდროს სტიპენდიატი, 2016 წელს კი – რუსთაველის ფონდის მიერ დაწესებულ ოქსფორდის უნივერსიტეტში საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა პროგრამის სტიპენდიატი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასწავლის 2008 წლიდან. 2013-2014  წლებში მიწვეული ლექტორის სტატუსით  ლექციებს კითხულობდა მონპელიეს პოლ ვალერის უნივერსიტეტში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ნარატიული წყაროები, ისტორიოგრაფია, ლიტერატურის ისტორია, ჰაგიოგრაფია, აპოკრიფები

 • რჩეული პუბლიკაციები  
  • Jérusalem selon l’Ancien et le Nouveau Testament dans les récits géorgiens et arméniens portant sur la christianisation.” in: L’Arménie et la Géorgie en dialogue avec l’Europe. Du Moyen Âge à nos jours. Actes du colloque Les relations interrégionales et la question de l’identité. Université Paul Valéry-Montpellier III. Les 27 et 28 septembre 2012 I. Augé, G. Dédéyan, M. Dokhtourichvili, V. Barkhoudarian and I. Karaulashvili, eds. Paris: Geuthner, 2016, 439-491
  • „აბგარის ლეგენდა: ტექსტი და იკონოგრაფია“/”Abgar Legend: Text and Iconography”, მიღებულია დასაბეჭდად: კადმოსი 6 (2014): 95-135 (geo)/136-240 (engl)
  • István Perczel & Irma Karaulashvili, “History Writing in the Christian East” in J. Bak and I. Jurković, eds. Chronicon. Medieval Narrative Sources. A chronological guide with introductory essays. Turnhout: Brepols, 2013, 81-96.
  • Entry: “Abgar legend”, in: Encyclopedia of Ancient History. Edited by Roger Bagnall, Kai Brodersen, Craige Champion, Andrew Erskine and Sabine Huebner. Wiley-Blackwell, 2012.
  • “The Abgar Legend Illustrated: Interrelation of the Narrative Cycles and Iconography in the Byzantine, Georgian and Latin Traditions.” in Interactions: Artistic Interchange between the Eastern and Western Worlds in the Medieval Period. A Colloquium organized by the Index of Christian Art, April 8-9, 2004. ed. Colum Hourihane. Index of Christian Art, Department of Art and Archeology. Princeton & Pensylvania: University Press, 2007, 220-243.
  • “King Abgar of Edessa and the Concept of a Ruler Chosen by God”, in Monotheistic Kingship: The Medieval Variants, ed. A. al-Azmeh and J. Bak (Budapest: CEU Department of Medieval Studies & Pasts Incorporated: CEU Studies in the Humanities & Archaeolingua, 2004): 173-190.
 • სტატიები ჟურნალებში
 • „აბგარის ლეგენდის ტექსტური ტრადიცია და ეფთჳმე ათონელი (აპოკრიფში შემავალი ქრისტეს შვიდი ბეჭედი ახსნა-განმარტებითურთ და ღვთის სახელების ქრისტიანული კონცეფცია)“. ათონის საღვთისმეტყველო-ლიტერატურული სკოლა, რედ. მ. ელბაქიძე. ლიტერატურის ინსტიტუტის გზამკვლევი 3. თბილისი: ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2013, 147-171.
 • “Les caractéristiques de l’identité du premier roi chrétien dans les narrations syriaques, grecques, arméniennes et géorgiennes de l’Antiquité tardive et du début du Moyen Age”, in Mzaro/Mzagve Dokhtourichvili, Gérard Dedeyn and Isabelle Auge, eds. L’Europe et le Caucase. Les relations interrégionales et la question de l’identité. Actes du colloque. Tbilisi: Ilia State University Press, 2012,  56-109
 • „პირველი ქრისტიანი მეფის იდენტობის მახასიათებლები გვიან ანტიკურ და ადრეული შუასაუკუნეების სირიულ, ბერძნულ, ქართულ და სომხურ ნარატივებში“. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი  5 (2012): 334-399.
 • “A Short Overview of the Nationalised Peculiarities of the Abgar legend in Georgian, Armenian and Slavonic Traditions”. Scripta & e-Scripta 10-11 (2012): 171-184.

„ალავერდის ოთხთავში შემავალი აბგარის ეპისტოლის წარმომავლობის საკითხისათვის. ნაწილი I“,  წახნაგი 3 (2011): 36-65.

„რამდენიმე სიტყვა იუსტინიანეს, ედესის წმინდა სოფიის ტაძრის, ქრისტიანული სიონისა და ეთიოპიური ქრისტიანობის შესახებ“. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი 3 (2010): 662-695.

„ედესის მანდილიონი და ჰიერაპოლისის კერამიდიონი ასურელ მამათა ცხოვრების უძველეს რედაქციაში“. საქართველოს სიძველენი 14 (2010): 54-73.

„ედესის მეფე აბგარი და უფლის მიერ რჩეული მმართველის ქრისტიანული იდეის ჩამოყალიბება“. წახნაგი 2 (2010): 157-188.

„ანჩისხატი: კერამიდიონი ჰიერაპოლისიდან თუ  მანდილიონი ედესიდან?“ მრავალთავი  20 (2003): 170-178.

“The Date of the Epistula Abgari”. Apocrypha 13 (2002): 85-111.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ძველი ქართული საეკლესიო მწერლობა (საბაკალავრო, 2010 წლიდან, შემოდგომის სემესტრი)
 • ქართული ლიტერატურა 12-18 სს.-ში (საბაკალავრო, 2012 წლიდან, გაზაფხულის სემესტრი)
 • წყაროთმცოდნეობა (საბაკალავრო, 2013 წლიდან, გაზაფხულის სემესტრი)
 • ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია (2009 წლის გაზაფხულის სემესტრი)
 • ძველი სომხური ენა 1 (სამაგისტრო, 2014 წლიდან, გაზაფხულის სემესტრი)
 • ძველი სომხური ენა 2 (სამაგისტრო, შემოდგომის სემესტრი)
 • აპოკრიფები, „დაფარულნი“ და  „ნატყუარნი“ (2010 წლიდან, გაზაფხულის სემესტრი)
 • ფილოლოგიური კვლევის მეთოდები (სამაგისტრო, 2011-2013)